Sprinter - maart 2013

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sprinter maart 2013

Text of Sprinter - maart 2013

 • Sprint blijft bewegen1500 keer verantwoord lopenLaatste voorwoord van Harryjong talent heeft de toekomSt

  1

  jaargang 71 maart 2013

  fo

  to

  : f

  ra

  ns

  vLe

  dd

  er

 • 2 sprinter

  inhoud

  Van de redactie .............2 Voorwoord ....................31500 keer verantwoord lopen ..............................6Teruglopen .................... 9Wie doet wat? ...............11Mijn Blessure ...............12De clubarts spreekt ......13Gesprek in t clubhuis...16Mastbos ........................18Beats per minuut ............20

  Speedy Special Sprint ...23 De Vrijwilliger ...............24Op het podium .............26Technisch bekeken .......27Het wedstrijdritueel .....29Goed Beter Best ............31Wetenswaardigheden ...32Art-le-tique ...................35De Sprintfamilie ...........37Colofon .........................39

  van de redactie sprint blijft bewegen is het thema van deze sprinter. voor een atletiek-vereniging is dat natuurlijk vanzelfsprekend als je de titel letterlijk neemt. figuurlijk is dat echter ook zeker het geval. stilstand is nooit goed, vooruit-gang dus blijven bewegen- is noodzakelijk. de maatschappij vraagt daar-om, de politiek, maar ook de vereniging zelf. vooruitgang houdt meestal ook verandering in. en verandering roept meestal weerstand op. Bij het verschijnen van deze sprinter is de verandering in de afdeling Loopsport in volle gang. de essentie van die verandering is simpel: meer kwaliteit voor de leden door te lopen in een groep die aansluit op je werkelijke niveau. de consequenties zijn groot: loslaten van de vertrouwde groep en de ver-trouwde trainer en kiezen voor betrouwbaarheid en kwaliteit. onderliggend speelt ook nadrukkelijk dat toch de gezelligheid van sprint behouden moet blijven. Meer veranderingen voltrekken zich. tijdens de ledenvergadering van 27 maart is er een vrijwel volledig nieuw bestuur aangetreden. Het bestuur in de oude samenstelling heeft hard gewerkt om sprint in beweging te houden. Het nieuwe bestuur heeft dezelfde op-dracht: sprint, blijf bewegen! ook de sprinter verandert. door een terug-loop in advertenties is de sprinter minder dik. Maar ook voor de redactie geldt dat betrouwbaarheid en kwaliteit voorop staat. veel leesplezier!

  6 & 71500 keer verantwoord lopenblessures gedaald tot 10%

  18 Over reegeiten en ree-bokkenhotspots

  20 & 21 Beats per minuutmailen naar Martine

  Voorwoord van de voorzitter

  de wat naeve blijmoedigheid is het eerste wat ik me herinner over mijn aan-treden als voorzitter. ofschoon ik niet uit de atletiekwereld kwam en verklaard had slechts een bepaald aantal uren beschikbaar te zijn, had dat geen invloed op de opluchting: sprint had na anderhalf jaar weer een voorzitter. die blij-moedigheid kon ik niet blijvend opbrengen. en die welwillendheid kun je ook niet blijvend verwachten. Zoals elke vereniging heeft sprint zijn recalcitrante oud-bestuurders en onwillige individualisten voor wie elk bestuurlijk besluit een aantasting betekent van hun eigen beslissingsbevoegdheid. Maar sprint heeft ook een grote welwillende groep en een nog grotere groep die lid is om te sporten. niet om lastig gevallen te worden met bestuurlijke zaken. dat heb ik vanaf deze pagina vaak wel gedaan: proberen u te winnen voor wat bestuur-lijke activiteiten. niet erg gelukt, moet ik zeggen. vandaar dat eind maart drie van de vier bestuursleden de handdoek in de ring hebben gegooid. dat is niet goed voor sprint, waar de afgelopen tijd met de inzet van velen weliswaar veel is gerealiseerd, maar ook veel ambities nog lang niet zijn waargemaakt. van-daar dat ik in mijn laatste voorwoord als voorzitter van sprint de tekst gebruik die onderaan de agenda van de laatste ledenvergadering stond:Sprint Zoekt met Spoed nieUwe leden voor verenigingSbeStUUr!Het is de bedoeling om het verenigingsbestuur uit te breiden tot 9 perso-nen. daarmee zijn de taken beter verdeeld en is de verbinding met de afdelin-gen beter gewaarborgd. er zijn nog 4 belangrijke functies vacant: voorzitter, vicevoorzitter, bestuurslid algemene zaken en bestuurslid communicatie. interesse? vragen? weet je iemand? spreek ons aan of mail voor 27 maart naar verenigingsbureau@avsprint.nl.

  Harry van Raak , voorzitter

  fo

  to

  : B

  et

  sie

  st

  aa

  L

  sprinter 3

 • advertenties

  fo

  to

  : f

  ra

  ns

  vLe

  dd

  er

  road to rotterdam trainingSloop

 • 6 sprinter sprinter 7

  Hardlopen, op welk niveau dan ook, is een zware lichamelijke ac-tiviteit voor het menselijk lichaam en zorgt voor veel blessures. Bij start to run bijvoorbeeld haakt zon 50% af als gevolg van een blessure. Bij sprint worden helaas (nog?) geen cijfers bijgehou-den, maar de inschatting is dat minstens 40% van de leden van de afdeling Loopsport jaarlijks wel een tijdje moet stoppen als gevolg van een blessure. en een blessure komt vrijwel altijd door overbelasting. veel lopers trainen

  dus boven hun kunnen.daarnaast hebben nogal wat groepen veel meer lopers dan de ideale 20. als een schaapherder probeert de trainer iedereen bij elkaar te houden. individuele aandacht kan pas in de stal -in het clubhuis- gegeven worden. verantwoord? nee. Gezellig? Ja. Maar wel jammer dat je zo vaak een ander maatje moet zoeken om mee te kletsen. dat van vorige week is helaas geblesseerd..

  Het bestuur van de afdeling

  Loopsport is daarom al bijna twee jaar geleden gaan onderzoeken hoe het anders kan. daarbij heb-ben ze vanaf het begin regelmatig de trainers uitgenodigd om mee te denken. degenen die inder-daad hebben meegedacht en gepraat zijn het er ook over eens dat er verandering moet komen. de meeste zorg gaat uit naar het behouden van de gezellige sfeer. daarom zal er ook geen geforceerde verandering komen. waar mogelijk stappen lopers groepsgewijs over naar een groep

  die aansluit bij hun capaciteit. Gedwongen om over te stappen wordt er niemand. naast alle spontane feestjes die er al waren, gaan er bovendien door de activiteitencommissie leuke evenementen georganiseerd worden, zodat de verbinding met de andere groepen blijft. Jaarlijks komt er de Grote wisseLweeK. op basis van prestaties, persoon-lijke inschatting, advies van de trainer, is iedereen in de gelegen-heid om die week van groep te wisselen. Uiteraard kan dat ook

  tussendoor als dat noodzakelijk is. en als loper word je daar uitein-delijk beter van. Je hoeft je niet meer in te houden voor de groep of harder te gaan dan je kunt om de groep niet op te houden. Je kunt eindelijk zonder luchtgebrek een babbeltje maken met die leuke andere loper. Je merkt dat je prestaties vooruit gaan. de trainer geeft ineens aan jou persoonlijk aanwijzingen om beter te lopen.Bij de wedstrijdlopers van de afdeling Loopsport is eind vorig jaar al een herverdeling doorge-

  voerd. natuurlijk is er gemopperd. dat hoort bij veranderen. Het merendeel van de geluiden is echter overwegend positief. een leuke verrassing is dat de gemid-delde leeftijd behoorlijk aan het dalen is. Het bestuur van de afdeling voelt zich gesterkt door deze eerste er-varing. Het is er ook van overtuigd 1500 leden gelukkiger te maken. Misschien niet meteen, maar over een paar jaar weet niemand beter en is het percentage blessures gedaald tot 10%....... (Gs)

  Ze zijn nog maar eens bij elkaar gekropen -sjef, Jos, Leo,

  paul, susan en Hans- om de plannen nog een keer door

  te nemen die bijna 1500 sprintleden gelukkiger gaan

  maken. Ze vormen het afdelingsbestuur van de afdeling

  Loopsport.

  fo

  to

  : G

  er

  ar

  d s

  to

  op

  1500 KEEr VERANTWOORD LOPEN

 • sprinter 9

  advertenties

  sprinter 9

  Wheelen als volwaardige sport is leuk

  toen richard van de pol (47) in 1986 besloot te gaan sporten, waren er vijf wheelers bij sprint. Hij was dus niet de eerste. er was een bescheiden competi-tie met verenigingen in de regio en er bestond een landelijke competitie. sprint had al een tartanbaan en een stenen clubhuis. voor de aangepaste douche en het toilet moesten richard en zijn maatjes echter naar buiten, waar een aparte voorziening voor hen was. de belangen van de gehandicapte atleten werden toen behartigd door een landelijke, overkoe-pelende sportbond, nu hoort dat tot het takenpakket

  2013

  van de atletiek unie en richard is voorzitter van de afdeling aangepaste sporten bij sprint. Hij heeft in de afgelopen jaren veel mensen zien komen en gaan, maar de wheelergroep is eigenlijk nooit groter geweest dan tien deelnemers. als je terugkijkt, wat heb je dan gemist? vraag ik hem. dat weet ik eigenlijk niet zo goed. samen met de G-groep waren en zijn we een kleine afdeling in het grote geheel. wij moeten wel eens aan de boom schudden als we aandacht willen, maar in feite heeft sprint altijd open gestaan voor de gehandicaptensport. wheelers hebben hoge materiaalkosten. vroeger droegen ze nog geen helm, gebruikten wielrenhand-schoentjes en tape. Met vindingrijkheid werd de zware rolstoel aangepast en met ander geknutsel geprobeerd de kosten te drukken, wat niet altijd een comfortabel resultaat opleverde. nu is het materiaal veel lichter, zo veel mogelijk op maat gemaakt, vaak afkomstig uit amerika en door sprint aangeschaft uit o.a. fondsen of met steun van de gemeente Breda. richard vindt zich geen wedstrijdtopper. Hij is iemand die mee wil denken en ook graag jongeren binnenhaalt voor wat hij noemt zijn leuke sport. Zelf ooit begonnen als een van de jongste wheelers, is hij nu de oudste. na 25 jaar lidmaatschap geniet hij van de nieuwe baan en van de moderne voorzie-ningen in het nieuwe clubhuis. Hem krijgen ze bij sprint niet meer weg. (M.o.d.B.)

  TERugLOPEN TERugLOPEN

  (sa)1992

 • sprinter 11

  wie doet