Click here to load reader

STC Greenfood Årsredovisning 2011

 • View
  227

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STC Greenfood Årsredovisning 2011

Text of STC Greenfood Årsredovisning 2011

 • www.stcgreenfood.se

  RSREDOVISNING 2011

 • 2 STC GREENFOOD

  STC GREENFOOD

  AFFRSID

  STC GreenFood sljer frskt och frdlat inom frukt och grnt till kunder i Skandinavien och runt stersjn. Vrt sortiment, vr effektivitet och vr nrhet gr att vi alltid mter vra kunders unika behov.

  VERKSAMHET STC GreenFood r den strsta fristende aktren inom frukt och grnsakshandel i Norden. Verksamheten omfattar import, grossistverksamhet och distribution samt produktion och frsljning av skurna och frdlade produkter. Huvudmarknaderna r Sverige och Finland. De viktigaste kundsegmenten r grossister, detaljhandeln samt restaurang, hotell och catering.

  STC GreenFood bestr av tv affrsomrden Inkp/Handel samt Fresh Cut/Mltidslsningar. I Inkp/Handel ingr bolagen Ewerman, Allfrukt, Wermfood, Satotukku, STC Iberica, Hembergs Trdgrdsprodukter, rebro Trdgrdshall, Vxj Partiaffr, TFC Sweden samt Salladsbaren i Stockholm. Affrsomrde Fresh Cut/Mltids-lsningar omfattar bolagen Salico, Salico Finland, Swedecut samt llvGrnt.

  STC GreenFood gs av STC Interfinans, som r ett privatgt, svenskt investmentbolag med inriktning p lngsiktig vrdetillvxt. STC Interfinans har arbetat med frukt- och grnsakshandel sedan 1980-talet. Under 1990-talet pbrjades etableringen av det som idag r STC GreenFood. Verksamheten inom frukt och grnsaker omstter cirka 3 miljarder kronor och har efter frvrvet av Hembergsgruppen i brjan av 2011 ungefr 500 medarbetare.

  Genom att alltid utmana och leverera bsta service med rtt kvalitet frn ett vl sammanhllet STC GreenFood ska vi vara det mest kundnra och effektiva fretaget fr en vxande frukt- och grntmarknad.

 • STC GREENFOOD 3

  RSREDOVISNING 2011

  INNEHLL

  Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information

  Grafisk form: Guillermo AllendeFoto: Guillermo Allende, Ulf BlombergTryck: Vxj Offset 2012

  STC GREENFOOD 2

  INNEHLLSFRTECKNING 3

  KORT OM 2011 4

  STC INTERFINANS I KORTHET 5

  VD KOMMENTAR 7

  MARKNADSBESKRIVNING 8

  STC GREENFOOD 10

  EWERMAN AB 12

  ALLFRUKT I STOCKHOLM AB 14

  WERMFOOD 15

  VXJ PARTIAFFR AB 15

  AB HEMBERGS TRDGRDSPRODUKTER 16

  REBRO TRDGRDSHALL AB 17

  SATOTUKKU OY 18

  STC IBERICA 19

  SALICO AB 20

  SALICO OY 21

  SWEDECUT AB 22

  LLVGRNT AB 22

  FRVALTNINGSBERTTELSE 25

  FLERRSJMFRELSE 28

  RESULTATRKNING 29

  BALANSRKNING 30

  KASSAFLDESANALYS 32

  ALLMNNA UPPLYSNINGAR 33

  NOTER 35

  REVISIONSBERTTELSE 43

  STYRELSE OCH VD 44

  LEDNING DOTTERBOLAG 45

  KONTAKTUPPGIFTER 50

 • 4 STC GREENFOOD

  KONCERNSTRUKTUR

  Koncernens verksamheter r samlade i tv affrs- omrden, Inkp och Handel med import, grossist- frsljning och distribution av frukt och grnsaker

  samt Frersh Cut/Mltidslsningar med verksamhet inriktad p frska mltidslsningar samt p moderna och innovativa livsmedel

  KORT OM 2011

  STC GREENFOOD I KORTHET

  STC GREENFOOD

  AFFRSOMRDE FRESH CUT/MLTIDSLSNINGAR

  AFFRSOMRDEINKP OCH HANDEL

  SATOTUKKUKKUUU HEMBERGSRGSSS REBROTRDG.

  BROODG..

  VXJPARTIAFF.

  AFFF..

  *TFC**TF CCC STC IBERICAA SALICO ABABBB SALICO OYOYYY LLV **SWEDCUTEWERMAN

  LINDSTRMS

  ANN

  S

  ALLFRUKTUKTTT WERMFOOD

  * gs till 70% av STC GreenFood ** gs till 50% av STC GreenFood *** gs till 51% av STC GreenFood

  STC GREENFOOD

  AFFRSOMRDE FRESH CUT/MLTIDSLSNINGAR

  AFFRSOMRDEINKP OCH HANDEL

  SATOTUKKUKKUUU HEMBERGSRGSSS REBROTRDG.

  BROODG..

  VXJPARTIAFF.

  AFFF..

  *TFC**TF CCC STC IBERICAA SALICO ABABBB SALICO OYOYYY LLV **SWEDCUTEWERMAN

  LINDSTRMS

  ANN

  S

  ALLFRUKTUKTTT WERMFOOD

  * gs till 70% av STC GreenFood ** gs till 50% av STC GreenFood *** gs till 51% av STC GreenFood

  LVVV SALLADSBARENI STOCKHOLM AB

  LVVV SALLADSBARENI STOCKHOLM AB

  ***

  ***

  Koncernens omsttning uppgick till 2 694 miljoner kronor (2 113) och justerat rrelseresultat exklusive poster av engngskaraktr till 33 miljoner kronor (35,8).

  STC GreenFood slutfrde frvrven av AB Hembergs Trdgrdsprodukter, rebro Trdgrdshall AB, Vxj Partiaffr AB samt TFC Fruit in Sweden AB (70 %). Senare under ret frvrvades frukt- och grntverksamheten inom Brderna Lindstrm och Wermfood.

  Tillsammans med en extern partner bildade STC GreenFood Salladsbaren i Stockholm AB. STC GreenFood ger 51 %. Affrsidn r att placera ut moderna, frscha salladsbarer i butiker.

  STC GreenFood koncentrerade den svenska produktionen inom fresh cut till Salico AB i Helsingborg, vilket har resulterat i en stark tillvxt och kat resultat.

  Lars strm rekryterades i juni som Vd och Koncernchef fr STC GreenFood. Han tilltrdde sin post den 1 januari 2012.

 • STC GREENFOOD 5

  RSREDOVISNING 2011

  Fortsttning STC GreenFood i korthet

  2 4

  112

  86

  69

  57

  55

  60

  59

  3328

  20

  Hem

  berg

  s

  Trd

  grd

  spro

  dukt

  er

  reb

  ro

  Trd

  grd

  shall

  Salla

  dsba

  ren

  Vxj

  Par

  tiaff

  rTF

  C

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120Genomsnittligt antal anstllda under 2011*

  30,8*

  904,6

  168,0*110,6*

  29,9 14,8*

  551,7

  43,0* 0,2

  543,6

  277,5*

  85,8*78,4*

  Ewer

  man

  AB

  Allfr

  ukt i

  Stoc

  kholm

  AB

  Sato

  tukk

  u Oy

  Wer

  mfo

  od

  STC

  Iber

  ica

  Salic

  o AB

  Salic

  o Oy

  llv

  Gr

  nt

  Hem

  berg

  s

  Trd

  grd

  spro

  dukt

  er

  reb

  ro

  Trd

  grd

  shall

  Salla

  dsba

  ren

  Vxj

  Par

  tiaff

  rTF

  C

  Ewer

  man

  AB

  STC

  Gree

  nFoo

  d AB

  Allfr

  ukt i

  Stoc

  kholm

  AB

  Sato

  tukk

  u Oy

  Wer

  mfo

  od

  STC

  Iber

  ica

  Salic

  o AB

  Salic

  o Oy

  llv

  Gr

  nt

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  Extern nettoomsttning per bolag 2011 (MSEK)*

  2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

  Nettoomsttning (MSEK)MSEK

  MSEK

  *Avser helrssiffror

  *Avser helrssiffror

  *Avser helrssiffror

  Antal

  1 9102 044 2 063 2 113

  2 694

  1500

  2000

  2500

  3000Genomsnittligt antal anstllda*Antal

  223 232 229 240

  512

  200

  300

  400

  500

  600

 • 6 STC GREENFOOD

  STC GreenFood r den strsta fristende aktren inom frukt och grnsakshandel i Norden.

 • STC GREENFOOD 7

  RSREDOVISNING 2011

  VI VGAR UTMANA!

  Under 2011 fortsatte uppbyggnaden av STC GreenFood-koncernen. Detta r en resa som bara brjat och som innebr att vra fretag frbttrar samordningen fr att skapa en starkare verksamhet inom frukt och grnsaker i Norden. I min roll som STC GreenFoods frsta koncernchef har jag respekt fr att detta mste f ta lite tid. Samtidigt ser jag att fantastiska mjligheter ppnas fr den som kan hantera marknadsfrndringarna och utveckla nya arbetstt, som hjlper kunderna att ka sin konkurrenskraft.

  Omsttningen uppgick till MSEK 2 694 (MSEK 2 113) och rrelseresultatet till MSEK 5 (MSEK 36). Det frsm-rade resultatet r frmst kopplat till Ewerman. Fretaget tappade fokus p svl kostnader som egna marginaler och den svaga utvecklingen utmynnade i ett vd-byte i slutet av ret. Den interna styrningen har sedan dess frbttrats och ven gett ptagliga resultatfrbttringar. Till bilden hr ocks att frukt- och grnsaksmarknaden prglades av ett verutbud 2011 med fallande priser som fljd. Trots detta presterade flera av vra bolag sina hittills bsta resultat, vilket r gldjande och visar p den kapacitet som finns i koncernen. Det gller exempelvis Allfrukt och Salico. ven Satotukku uppvisar en stabil tillvxt. Under 2011 slutfrde vi ven frvrvet av Hembergsgruppen, som ger STC GreenFood en nnu bredare, lokal nrvaro i Sverige.

  BIDRA TILL DIFFERENTIERING

  Vi verkar p en marknad dr konsolideringen varit tydlig under en fljd av r. I flertalet segment har kunderna blivit

  strre, frre och strvar efter att kontrollera allt mer av inkp och logistik. Det senaste exemplet gller restaurang- och storkksmarknaden dr en stor fretagsfusion genomfrdes i grossistledet 2011. Parallellt med konsolideringen ser vi att intresset fr hlsa, vlbefinnande och lokalodlade produkter kar samt fr enklare och bekvmare lsningar i matlag-ningen. Frndringarna vcker nya krav, dr vr frmga att utmana, differentiera och gra skillnad blir viktigare. Differentieringen kan handla om att erbjuda ett brett sortiment, finnas nra kunden med service, vara innovativa och ha ett brett utbud av frdigskurna produkter eller mta efterfrgan p sund och nyttig mat.

  Inom STC GreenFood r vi vl positionerade fr att utmana och mta krav och nskeml. Vi arbetar decentraliserat med lokalt frankrade bolag, vilket gr att vi kan erbjuda en hg service och lokalodlade produkter. Vi har den strsta kapacitet i Norden vad gller frdigskurna produkter och drmed tillgng till den innovationsfrmga och produkt-utveckling, som r s viktig inom fresh cut. Via Ewerman har vi Sveriges bredaste sortiment, bde vad gller bas- och specialprodukter samt ssongsdelikatesser. Vi ger dessutom varumrket Fem om dan och kan med trovrdighet mark-nadsfra nyttigheten med frukt och grnt.

  KAD KONKURRENSKRAFT