of 8 /8
Introducere Supravegherea arheologică a fost efectuată în scopul descărcării de sarcină arheologică pentru obiectivul branşament electric monofazat în LES şi branşament gaze naturale presiune redusă în cartierul Partoş, Alba Iulia (Str. Gemenilor, nr. 3A) unde izvoarele şi cercetările arheologice au atestat existenţa unui important centru urban de epocă romană – colonia Aurelia Apulensis – actualul sit arheologic Apulum I. Raportul prezintă rezultatele supravegherii, cuprinzând descrierea stratigrafiei, complexele şi structurile arheologice descoperite precum şi ilustraţia acestora. Cadrul fizico-geografic Suprafaţa destinată cercetării se află în partea centrală a cartierului Partoş. Din punct de vedere geografic, zona este marcată de râul Mureş, cartierul fiind situat în lunca acestuia, pe partea dreaptă. Istoricul cercetărilor Apulum I a luat naştere pe malul Mureşului, unde în prezent se află cartierul Partoş. Cercetările arheologice efectuate aici au pus în evidenţă forma sa dreptunghiulară, trama stradala ortogonală tipică şi împărţirea cadastrală în insulae. Ruinele acestui oraş erau vizibile la mijlocul sec. XIX. Astfel, importante descoperiri au fost făcute cu ocazia

supraveghere Daian

Embed Size (px)

DESCRIPTION

archaeologycal report

Citation preview

Page 1: supraveghere Daian

Introducere

Supravegherea arheologică a fost efectuată în scopul descărcării de

sarcină arheologică pentru obiectivul branşament electric monofazat în LES

şi branşament gaze naturale presiune redusă în cartierul Partoş, Alba Iulia

(Str. Gemenilor, nr. 3A) unde izvoarele şi cercetările arheologice au atestat

existenţa unui important centru urban de epocă romană – colonia Aurelia

Apulensis – actualul sit arheologic Apulum I.

Raportul prezintă rezultatele supravegherii, cuprinzând descrierea

stratigrafiei, complexele şi structurile arheologice descoperite precum şi

ilustraţia acestora.

Cadrul fizico-geografic

Suprafaţa destinată cercetării se află în partea centrală a cartierului

Partoş. Din punct de vedere geografic, zona este marcată de râul Mureş,

cartierul fiind situat în lunca acestuia, pe partea dreaptă.

Istoricul cercetărilor

Apulum I a luat naştere pe malul Mureşului, unde în prezent se află

cartierul Partoş. Cercetările arheologice efectuate aici au pus în evidenţă

forma sa dreptunghiulară, trama stradala ortogonală tipică şi împărţirea

cadastrală în insulae.

Ruinele acestui oraş erau vizibile la mijlocul sec. XIX. Astfel, importante

descoperiri au fost făcute cu ocazia cercetărilor lui A. Cserni (1911 – 1913) în

zona dintre şosea şi calea ferată unde a fost cercetată o parte din suparfaţa

acoperită de vesitigiile romane pe care proprietarii le distrugeau în vederea

activităţilor agricole.1

Între anii 1988 – 1984 cercetările arheologice au aus primele informaţii

referitoare la municipium Aurelium , respectiv Colonia Aurelia. Investigaţiile

1 A. Cserni, Alsofeher Varmegye Tortenelme a Roman Korban, în Alsofeher Varmegye Tortenelme, Nagy-Enyed, 1901.

Page 2: supraveghere Daian

au cuprins cîteva sondaje între str. Republicii ( în prezent str. Regimentul V

Vânători) şi str. Gemenilor, în zona cimitirului actual.

În perioada 1989-1992, Al. Diaconescu, I. Piso şi C. Opreanu2 au

cercetat zonele de NE şi V ale oraşului roman pentru a surprinde fazele de

construcţie şi cronologia zidurilor incintei timpurii. A fost astfel descoperit

traseul de E al incintei şi via sagularis, agger-ul şi zidul aferent care

corespond primei faze a fortificaţiei 106 - 119 p.Chr. Această incintă din

pământ (murus caespiticius) a fost înlocuită ulterior de o alta tot din pămant

dar cu o extindere spre V de 100 m. Faza de piatră este reprezentată de un

zid al cărui tehnică de construcţie imita opus quadratum. Aceste faze

corespund evoluţiei oraşului de la pagus al Ulpiei Traiana la rangul de colonia.

Cercetările Ioanei Bogdan Cătăniciu (1990-1992) au avut ca obiect

investigarea laturii de S a Coloniei Aurelia Apulensis unde au fost descoperite

două edificii romane importante.3

Între 1988-1994 V.Moga şi R.Ciobanu au cercetat zona intramurană

estică a oraşului roman, prin săpături în cimitirul cartierului Partoş. Astfel au

putut fi cercetate şi analizate fazele de amenajare ale drumului principal N-S,

cardo maximus ce coincidea cu marele drum imperial. Deasemenea a fost

dezvelit un portic impozant.4

Zona de NV a Coloniei Aurelia Apulensis a constituit începând cu 1989

punctul de interes al unei cercetări arheologice efectuate prin colaborarea cu

Muzeul din Londra şi Univrsitatea Humboldt din Berlin a specialiştilor

Universităţii Babeş – Bolyai din Cluj-Napoca. Cel mai important rezultat a fost

obţinut prin descoperirea unui sanctuar dedicat zeului Liber Pater5 (sfârşitul

sec. II – mijlocul sec. III p.Chr.) şi a unui altar dedicat lui Mithras evidenţiind

existenţa în această zonă a unei posibile area sacra.

2 Al. Diaconescu, I. Piso, Apulum, în Politique édilitaire dans les provinces de l’ empire romain, Cluj-Napoca, 1993. C. Oprean, Castrul Legiunii I Adiutrix de la Apulum în timpul lui Traian. Consecinţe asupra urbanismului roman la Apulum, în Apulum, XXXV, 1998, p. 121-1343 I. Bogdan Cătăniciu, Urbanizare şi urbanism în Dacia romană, în Analele Brăilei, I, 1, 1993, p. 413 – 431; idem, Despre apariţia oraşelor şi statutul acestora în Dacia romană, în Ephemeris Napocensis, III, 1993, p. 203-206.4 V. Moga, R. Ciobanu, Recherches archéologiques à Partos, în Army and Urban Developement, Alba Iulia, 2000.5 CCA, 1999,p. 10; CCA 2001 p. 32-33, pl. 9; A. Schäfer, Al. Diaconescu, Das Liber Pater Heiligtum von Apulum, în Reichsreligion und Provinzialtreligion, Tübingen, 1997.

Page 3: supraveghere Daian

Alte cercetări efectuate după 2000 au avut un caracter preventiv

ilustrând parţial (datorită condiţiilor şi limitelor impuse de noile construcţii)

evoluţia firească a densităţii şi organizării urbanistice a acestui bogat oraş

roman.

Obiectivele supravegherii

Supravegherea arheologică a fost efectuată în scopul descărcării de

sarcină arheologică pentru obiectivul branşament electric monofazat în LES şi

branşament gaze naturale presiune redusă de pe Str. Gemenilor, nr. 3A,

Partoş, Alba Iulia, conform autorizaţiei cu nr. 108 / 2012 emisă de DGPCN.

Metodologia şi rezultatele supravegherii.

A fost excavat un şanţ cu lungimea de 7 m, lăţimea de 0,5 m şi

adâncimea de 0,9 m. Săpătura a fost excavată mecanizat pe întreaga

lungime a şanţului. S-a observat faptul că, până la această adâncime,

stratigrafia a fost deranjată anterior de introducerea unor ţevi pentru

aducţiunea apei.

Stratigrafia generală a suprafeţei cercetate prezintă

următoarele nivele

( nivelul actual de călcare reprezintă cota 0 de calculare a

adâncimilor):

0m – 0,2 m : strat vegetal.

Page 4: supraveghere Daian

- 0,2 m – 0,9m : strat de umplere de culoare galben-maroniu

conţinând fragmente de material tegular roman.

Concluzii

În urma supravegherii arheologice efectuate până la

această adâncime (0,9 m) nu a fost sesizat nici un complex

arheologic.

Conform rezultatelor supravegherii arheologice

efectuate, propunem descărcarea de sarcină arheologică

pentru obiectivul branşament electric monofazat în LES şi

branşament gaze naturale presiune redusă de pe Str.

Gemenilor, 3A, Partoş, Alba Iulia, proprietar Dăian Gheorghe

Adrian, conform planului de situaţie ataşat dosarului cu nr.

429/18.05.2012.

Alba Iulia Responsabil

ştiinţific:

27. 07. 2012 Anca Timofan

Colectiv de

cercetare:

Radu Ota

Page 5: supraveghere Daian

Anca Timofan

Page 6: supraveghere Daian

Şanţul excavat pentru branşamentul electric monofazat în LES şi pentru gaze naturale presiune redusă.

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBAMUZEUL NAŢIONAL AL UNIRII

Mihai Viteazul, nr. 12-14 Alba Iulia, 510010Cod fiscal: 4331457

Cont RO28TREZOO25010XXX000200Trezoreria Alba Iulia

Tel. 0258813300; Fax 0258811853

Nr. 1717/27.07.2012

RAPORT DE SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICĂ

PENTRU OBIECTIVUL BRANŞAMENT ELECTRIC MONOFAZAT ÎN LES ŞI BRANŞAMENZ GAZE NATURALE PE STR. GEMENILOR, NR. 3A,

PARTOŞ, ALBA IULIA, BENEFICIAR DĂIAN G. ADRIAN.

Page 7: supraveghere Daian

ALBA IULIA 2012