15
TAKLIMAT FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH SPM 2013

Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

TAKLIMAT FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN

SEJARAH SPM 2013

Page 2: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

Mulai 2013, Mata Pelajaran Sejarah adalah

Mata Pelajaran WAJIB lulus SPM Ini Bermakna Mata Pelajaran Sejarah Adalah

Mata Pelajaran Yang Diambilkira Sebagai

Syarat Layak Mendapat Sijil SPM Selain Mata Pelajaran Bahasa Melayu

Tahukah anda ?

Page 3: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013
Page 4: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH SPM MULAI TAHUN 2012

Ada 3 kertas peperiksaan:

•Kertas 1 (1249/1) : Obejektif Aneka Pilihan (30%)

•Kertas 2 (1249/2) : Subjektif (Struktur & Esei) (50%)

•Kertas 3 ( 1249/3) : Tugasan (20%)

Page 5: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

Bil Perkara Kertas 1 (1249/1)1 Jenis Instrumen Objektif2 Jenis Item Aneka Pilihan3 Bilangan Soalan 40 Soalan4 Pemberatan 30%5 Masa 1 Jam

KERTAS 1 : OBJEKTIF

Page 6: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

KERTAS 2 : SUBJEKTIF Bil Perkara Kertas 2 ( 1249/2)

1 Jenis Instrumen Subjektif

2 Jenis Item Struktur & Esei

3 Bilangan Soalan Bahagian A (Struktur)4 soalan wajib40 markah(10 markah setiap soalan)

Bahagian B ( Esei)7 soalan pilihanJawab 3 soalan60 markah(20 markah setiap soalan)

4 Pemberatan 50%

5 Masa 2 Jam 30 Minit

Page 7: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

Bil Perkara Kertas 3 (1249/3)

1 Jenis Insturmen Tugasan (OPEN BOOK TEST)

2 Jenis Item Tugasan

3 Bilangan Soalan Tugasan

NotaTema/ tajuk umum dimaklumkan kepada calon satu bulan sebelum tarikh peperiksaan bagi kertas 3

Tajuk tugasan serta panduan menjawab diberi pada hari peperiksaan.

4 Pemberatan 20%

5 Masa 3 Jam

KERTAS 3 : TUGASAN

Page 8: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

Sebulan sebelum peperiksaan SPM…..

Anda calon peperiksaan akan mendapatkan Tema/Tajuk umum contoh :-

PERINCIAN KERTAS 3

Page 9: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

Tajuk Umum Tugasan

Tajuk 7.2 Tamadun Awal Asia Tenggara

( Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah tingkatan 4 Bab 3)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

i. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.

ii. Pada hari peperiksaan calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.

iii. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

Terhad

Page 10: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

Sewaktu peperiksaan …..

Anda calon peperiksaan akan diberi Tajuk tugasan serta panduan menjawab contohnya:-

PERINCIAN KERTAS 3

Page 11: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

Tajuk 7.2 –TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA Tema / Tajuk : 7.2 Bab 3 Tingkatan 4

Soalan : Huraikan sejarah kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini.

Peringatan; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah

Format Aspek Perincian Markah

Penuh

Pengenalan Memahami latar belakang kerajaan awal di Asia Tenggara

1 Pengenalan

Jelaskan latar belakang kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara

5 Marka

h

Isi dan Huraian

Memahami ciri-ciri dan faktor perkembangan kerajaan –kerajaan awal di Asia Tenggara

2. Ciri-Ciri dan faktor perkembangan kerajaan –kerajaan awal di Asia Tenggara

Huraikan ciri-ciri dan faktor perkembangan kerajaan –kerajaan awal di Asia Tenggara

I Kerajaan Agraria ( 15M)II Kerajaan Maritim ( 15M)

30 Marka

h

Page 12: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

Sambungan…

Format Aspek Perincian Markah

Penuh

Isi dan Huraian

Menganalisis aspek saling kebergantungan antara kerajaan Agraria dan Maritim

3. Aspek saling kebergantungan antara kerajaan Agraria dan kerajaan Maritim

Jelaskan aspek saling kebergantungan antara kerajaan Agraria dan kerajaan Maritim

15 Marka

h

Isi dan Huraian

Mengaplikasikan kedudukan strategik dimanfaatkan demi kemajuan negara

4. Kedudukan strategik dimanfaatkan demi kemajuan negara

Bagaimanakah kita memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara bagi kemajuan Negara

15 Marka

h

Isi dan Huraian

Menilai kejayaan negara setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara

5. Kejayaan negara setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara

Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara

10 marka

h

Page 13: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

Sambungan…

Format Aspek Perincian Markah

Penuh

Isi dan Huraian

Mencipta/ menajana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju

6. Cabaran menjadikan Malaysia sebuah negara maju

Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara (5m)

Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5m)

10 Marka

h

Isi dan Huraian

Menghayati nilai-nilai murni /ikhtibar/ patriotisme daripada kerajaan awal demi memajukan negara kita

7. Penerapan nilai-nilai murni iktibar/ patriotisme daripada kerajaan awal demi memajukan negara kita

Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar/ patriotisme daripada kemajuan kerajaan awal yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita

10 Marka

h

Kesimpulan Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

8. Rumusan• Pengetahuan yang diperoleh• Iktibar kepada diri, bangsa dan negara• Harapan untuk masa depan ekonomi

Malaysia yang lebih cemerlang

5 marka

h

Page 14: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

Tulisan anda diperbaiki sekiranya tulisan anda terlalu kecil atau tulisan yang sukar di baca

Jawab dalam bentuk karangan bukannya dalam bentuk point

Satu soalan satu jawapan dan seterusnya.. Jangan buat berterusan.

Pastikan ….

Page 15: Taklimat Format Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Spm 2013

TERIMA KASIH…