25

Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda
Page 2: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

Telecomanda Amino

1. Descriere generală

2. Bateriile

3. Funcțiile telecomenzii

4. Control TV

5. Funcții MEDIABOX

6. Coduri mărci pentru telecomanda

7. Sfaturi pentru o utilizare facila a MEDIABOX-ului

Page 3: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

1. Descriere Generala

Telecomanda Amino este creată pentru a completa gama de Mediabox-uri Amino, ca stil, calitate şi funcționalități.

Telecomanda este de uz universal şi este capabilă sa controleze atât funcțiile de bază ale televizorului cât şi pe cele ale Mediabox-ului Amino.

Page 4: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

2. Bateriile

Telecomanda funcționează cu trei baterii tip AAA.

Bateriile trebuie introduse în poziția corectă.

Se recomandă utilizarea bateriilor alcaline pentru о mai bună funcționare. Capacul bateriilor se scoate prin apăsare uşoară şi apoi tragem în jos.

Capacul se pune la loc prin împingerea uşoară până când ajunge în poziția inițială.

Page 5: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

Notă

Pentru a împiedica accesul copiilor la compartimentul bateriilor, este posibil să închideți capacul utilizând şurubul din pachetul telecomenzii:

- înlăturați capacul bateriilor folosind о şurubelniță şi deșurubați şurubul argintiu care se vede acum în partea de jos a telecomenzii.

- Puneți baterile noi şi puneți la loc capacul. - Acum înșurubați la loc şurubul din partea de jos a

telecomenzii. Nu strângeți şurubul prea tare!

3. Funcțiile telecomenzii

Page 6: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

Telecomanda funcționează în unul din cele două moduri, fie în modul MEDIABOX fie în modul TV.

Modul se selectează prin apăsarea butonului corespunzător din partea de sus a telecomenzii, a butonului TV sau butonul MEDIABOX. O dată apăsate, butoanele de alegere a modului TV sau MEDIABOX se aprind pentru 1 secundă pentru a arăta că modul a fost selectat.

La apăsarea oricărui buton funcțional, butoanele TV sau MEDIABOX se vor aprinde pentru a arăta că respectiva comandă s-a efectuat în acel mod.

Dacă un buton nu are о funcție validă în acel mod, nici unul dintre cele doua butoane, TV sau MEDIABOX, nu se vor aprinde.

Page 7: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

4. Control TV

În modul TV, telecomanda poate controla următoarele funcții TV:

Page 8: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

Nota

Nota 1:

Toate aparatele TV vor porni la apăsarea acestui buton. Unele aparate TV pornesc numai la apăsarea butonului de pornire, în timp ce altele pornesc numai la apăsarea unui buton de canal sau la selectarea canalului din funcția Canal +/-.

Nota 2:

La unele aparate TV se poate naviga în modurile AV folosind butonul Canal +/-. La alte aparate TV numai butonul AV face navigarea prin modurile AV.

Nota 3:

Nu toate aparatele TV suportă această funcție.

Nota 4:

La unele aparate TV se folosesc butoanele de meniu, Navigare şi OK pentru accesarea unor funcții care se schimbă mai rar (de ex: afişarea capturii). Nu toate aparatele TV suportă această funcție.

Page 9: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

Utilizarea telecomenzii pentru funcționarea unui televizor

În modul TV, telecomanda poate controla următoarele funcții TV:

1. Deschidere/închidere televizor* 2. Întroduceți un nr. de canal TV 3. Comutați TV între ultimele afişări ale canalului TV şi

canalul TV afişat în acel moment pe ecran** 4. Mute/unmute sunet TV 5. Creştere/descreştere volum TV

Page 10: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

6. Navigare meniu TV 7. Aceste butoane nu au funcție în modul TV 8. Selectați modul TV 9. Comutați TV între intrările AV disponibile*** 10. Comutare înainte/înapoi canal TV 11. Afişează meniul TV

* Toate televizoarele se închid de la acest buton. Unele televizoare se aprind la următoarea acționare a butonului „power”, iar altele se deschid doar atunci când este acționat buton de canal sau +/- ** Nu toate televizoarele au această funcție. *** Unele televizoare fac un ciclu printre intrările AV disponibile cu ajutorul canal +/-. Altele folosesc doar butonul AV pentru a accesa intrările AV. **** Unele televizoare folosesc meniul, navigarea şi butonul OK pentru a accesa setările care nu sunt modificate în mod curent (afişate subtitrări, de ex.). Nu toate televizoarele au această funcție.

4.1 Coduri de mărci TV

Pentru ca telecomanda să transmită semnalul corect de control TV, telecomanda trebuie programată cu un cod din 3 cifre care corespunde tipului de TV utilizat. Programarea se face după cum urmează:

- Identificați tipul de TV utilizat. Ex: Sony, Philips. - Găsiți producătorul aparatului TV listat în tabela de

branduri din lista codurilor TV. - Apăsați în acelaşi timp şi țineți apăsate butoanele TV şi

OK ale telecomenzii. - După aproximativ 2 secunde se va aprinde butonul TV. - Dați drumul butoanelor TV şi OK butonul TV va rămâne

luminat. - Acum introduceți din tabelul de producători codul de 3

cifre corespunzător, conform producătorului TV utilizat.

Page 11: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

- La tastarea fiecărei cifre butonul TV se va stinge scurt şi se va aprinde din nou.

- După introducerea codului de trei cifre, butonul TV se va stinge.

- Daca s-a introdus un cod de brand TV nerecunoscut de către telecomanda, butonul TV va licări timp de о secunda, după care va rămânea prins.

- Dacă acest lucru se întâmpla, reintroduceți codul corect al producătorului TV.

Majoritatea producătorilor de aparate TV au listate mai multe coduri în tabelul de coduri. În acest caz încercaşi toate codurile de brand afişate în tabel pana când găsişi codul corect.

Dacă în tabel nu este trecut nici un cod pentru aparatul TV utilizat, folosişi codurile listate pentru aparatele Philips şi NEC.

Page 12: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

5. Control MEDIABOX

In modul MEDIABOX, telecomanda controlează următoarele funcții MEDIABOX:

Page 13: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

Nota 1: Este posibil ca Mediabox-ul dumneavoastră sa nu suporte introducerea de text.

Nota 2: Aceste butoane controlează funcțiile TV atât în mod TV cât şi în mod MEDIABOX.

Page 14: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

Utilizarea telecomenzii pentru funcționarea MEDIABOX.

În modul MEDIABOX (receptor), telecomanda poate controla următoarele funcții:

1. Deschidere/închidere 2. Selectare mod MEDIABOX 3. Taste introducere canal MEDIABOX. De asemenea

disponibilă opțiunea text pentru navigare web 4. Comutați între ultimul canal TV afişat şi cel prezent

Page 15: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

5. Mute sunet TV* 6. Modificare volum TV* 7. Navigare meniuri şi pagini web 8. Verde: EPG, Roşu: Help, Galben: Navigare Internet,

Albastru: Setări 9. Timeshifting: +/- 5 min 10. Reîncărcare pagina deschisă 11. Timeshifting: +/- 1 min 12. Afişare meniu principal (categorii)Revenire în modul full

screen 13. Confirmare text introdus** 14. Comutare TV între intrările AV disponibile 15. Canale MEDIABOX 16. Timeshifting – butoane navigare 17. Meniul principal 18. Timeshifting – On/Off 19. Salt la pagina inițială

*Aceste butoane controlează funcțiile TV atât în modul TV, cât şi în modul MEDIABOX

** Opțiunea introduce text poate să nu fie disponibilă pe receptorul Dvs.

Page 16: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

6. Coduri mărci pentru telecomandă

Page 17: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda
Page 18: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda
Page 19: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda
Page 20: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

7. Sfaturi pentru o utilizare facilă a MEDIABOX-ului

Pornirea MEDIABOX-ului

Se face prin apăsarea scurtă a butonului Power (a nu se ține apăsat mai mult de 2 secunde). Funcțiile MEDIABOX-ul se inițiază la fel ca la un calculator obişnuit în câteva zeci de secunde.

Oprirea MEDIABOX-ului

La închiderea aparatului TV este recomandată şi închiderea MEDIABOX-ului, acest lucru asigurând o mai bună funcționare, pe o durată mai lungă de timp.

Selectarea canalelor

Pentru selectarea unui canal, este recomandată apăsarea uşoară a tastei corespunzătoare canaIului aIes.

ATENTIE!

Ţinerea apăsată a butonului corespunzător unui program nu va trimite o singură comandă, ci mai multe! De aceea, Vă rugam să nu țineți apăsat butonul mai mult de 1 secundă. Comanda dumneavoastră va fi procesată de MEDIABOX în maxim 3 secunde.

Schimbarea unul canal

După vizualizarea unui singur canal pentru o perioadă mai mare de o jumătate de oră, la schimbarea acestuia va apărea un ecran negru. MEDIABOX-ul funcționează ca un calculator şi, pentru a evita supraîncălzirea în timpul funcțiunii, va intra în stand-by după o anume perioadă de utilizare neîntreruptă.

Page 21: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

Ecranul negru va apărea circa 10 secunde, după care MEDIABOX-ul va efectua comanda cerută prin telecomandă.

ATENŢIE!

Nu apăsați mai multe taste, deoarece comenzile cerute vor supraîncarcă MEDIABOX-ul, cauzând o funcționare necorespunzătoare.

Folosirea telecomenzii

Telecomanda funcționează numai dacă este îndreptată spre MEDIABOX. Aveți grijă ca între telecomanda şi MEDIABOX să nu existe obiecte care să întrerupă semnalul. Telecomanda MEDIABOX nu funcționează ca telecomenzile obişnuite unde comanda este recepționată şi dacă semnalul a fost deviat.

Pentru ca MEDIABOX-ul să primească comanda corectă, este necesar să verificați modul de funcționare în care se află (MEDIABOX/TV). Verificați şi manualul de utilizare al MEDIABOX pentru a vedea ce comenzi sunt disponibile în fiecare mod de funcționare.

Dacă MEDIABOX-ul nu primeşte comanda deşi condițiile de mai sus sunt îndeplinite, va rugăm să verificați bateriile telecomenzii şi să le schimbați, dacă e cazul, conform instrucțiunilor din Manualul de Utilizare.

ATENŢIE!

Dacă problemele persistă: ecran negru, desincronizare semnal audio-video etc., resetați MEDIABOX-ul din butonul „Power on/off”.

Page 22: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

Dacă problema nu s-a rezolvat după Reset, Vă rugăm să deconectați/să reconectați MEDIABOX-ul de la /la sursa de energie electrică (scoateți din priza).

Conectarea sistemului MEDIABOX

Schema de mai jos prezintă modul de conectare a sistemului MEDIABOX la un echipament standard, inclusiv TV, VCR şi amplificator AV:

Înainte de conectarea sau deconectarea cablurilor trebuie să întrerupeți alimentarea tuturor dispozitivelor (TV, VCR, amplificator AV, etc.) şi să le deconectați de la sursa principală de tensiune.

Dacă sistemul Dvs. nu include un VCR, Vă rugam să conectați ieşirea RF din MEDIABOX-ului direct din intrarea televizorului Dvs.

Page 23: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

Dacă sistemul Dvs. nu conține un amplificator AV, lăsați ieşirea digitală a MEDIABOX-ului neconectată.

Conectări pe spatele echipamentului:

• Intrare curent electric

• Intrare TV digital

• USB

• leșie audio digital

• Ieşire Component AV, S-Video, Compozite şi stereo

• Intrare antenă RF

Page 24: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

Următoarele secțiuni Vă oferă mai multe informații detaliate privind conectarea MEDIABOX-ului la fiecare dintre celelalte componente ale sistemului Dvs.

Conectarea RF

Deconectați cablul din antena de la spatele televizorului dvs. sau a aparatului video şi introduceți-l în intrarea antena RF a MEDIABOX-ului

Conectați conectorul RF antena OUT de la spatele MEDIABOX-ului în conectorul RF IN de pe aparatul video, sau de pe televizor dacă nu aveți un aparat video, utilizând cablul RF standard disponibil în magazinele specializate.

Conectarea video

MEDIABOX-ui oferă următoarele tipuri de ieşire video:

• Componenta video (Y, Pr, Pb), care conferă cea mai bună calitate a imaginii

• S-Video care conferă calitate superioară a imaginii

• Composite video (CVBS) care conferă calitate standard a imaginii

• RF, care oferă aceeaşi calitate ca şi emisia TV.

Utilizați conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă la echipamentul Dvs.

Conectarea audio

MEDIABOX-ui ui oferă următoarele conexiuni audio:

Page 25: Telecomanda AMINO - moldtelecom.md Amino 1. Descriere generală 2. Bateriile 3. Funcțiile telecomenzii 4. Control TV 5. Funcții MEDIABOX 6. Coduri mărci pentru telecomanda

- Stânga şi dreapta audio pentru sunet stereo (pe ieşirea AV).

- Ieşire S/P DIF digital pentru un sunet surround de înaltă calitate, atunci când se foloseşte cu un decoder extern şi un amplificator (ne-incluse în pachet).

Legătura la sursa de tensiune

MEDIABOX-ui este prevăzut cu o sursă de joasă tensiune.

Conectați cablul de tensiune al sursei la intrarea de tensiunea MEDIABOX-ului.

Conectați sursa de tensiune electrică la televizorul dvs., aparat video, sursa de tensiune a MEDIABOX-ului (utilizând cablul inclus) şi amplificatorul AV.

ATENŢIE!

După ce despachetați sistemul MEDIABOX, aşteptați până atinge temperatura camerei înainte de a-l alimenta cu tensiune electrică, întrucât condensarea poate afecta produsul.