The Best of Three Worlds (boek)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Effectiever politiewerk door een probleemgerichte aanpakvan hot crimes, hot spots, hot shots en hot groups

Text of The Best of Three Worlds (boek)

  • 1.The Best of Three WorldsEffectiever politiewerk door een probleemgerichte aanpak van hot crimes, hot spots, hot shots en hot groupsPOLITIEACADEMIE Peter VersteeghTheo van der Plas Hans Nieuwstraten

2. The Best of Three Worlds 3. De volgende publicaties zijn verkrijgbaar:1. Marille den Hengst (maart 2010), Informatierijk en toch kennisarm!?;2. Cees Sprenger, Eefje Teeuwisse, Else Pragt, Gieta Bhansing en Agnes Dinkelmans (juni 2010). Bouwen aan een Community of Intelligence;3. Nicolien Kop en Peter Klerks (juni 2010), Alertheid van politiemensen bij signalen van onraad;4. Peter Klerks en Nicolien Kop (augustus 2010), Toekomsten verkennen voor analisten;5. Peter Versteegh, Theo van der Plas en Hans Nieuwstraten (augustus 2010), The Best of Three Worlds.Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij:PolitieacademieLectoraat IntelligencePostbus 8347301 BB Apeldoornlectoraat.intelligence@politieacademie.nl2 4. ISBN978-90-79149-29-2Eerste druk (augustus 2010)Tweede druk (oktober 2010)Derde druk (april 2011) 2011 Politieacademie en Politie HaaglandenAuteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveel-voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of open-baar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mecha-nisch, door fotokopien, opnamen, of enige andere manier, zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs. 4 5. Prestatiesturing bij de politie omvat strategien zoals hot spot policing en evi-dence based policing en is gebaseerd op de fundamentele overtuiging dat bij deaanpak van criminaliteit politiewerk het verschil kan maken en doorlopende ver-betering altijd mogelijk is.Paul E. OConnell & Frank Straub (2007: 108)1DankwoordMet dank aan Marco Balkema, Balthazar Beke, Tom Broekaert, Wim Broer,Rieneke van der Burg, Tom van Dijk, Marnix Eysink Smeets, Ilona Duyvesteijn,Henk Elffers, Marille den Hengst, Ren Hesseling en de andere medewerkersvan Analyse & Research, Jaap de Jong, Ino Kalker, Peter Klerks, Luit Kuipers, deleden van de landelijke Expertgroep Analyse, Astrid van Leeuwen, Peter van Os,Hans Regterschot, Eli Silverman, Eva, Hannah en Daan Versteegh, Ben Vollaard,Jaap de Waard en Jan Wiarda voor hun bereidheid om de conceptrapportage(s) telezen, commentaar, suggesties, verwijzingen naar relevante literatuur, inspiratieen steun.1 Vertaling uit het Engels door Peter Versteegh. 5 6. 6 7. INHOUD1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. Effectieve veiligheidzorg . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 2.1 Wat werkt ? . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 2.1.1 Probleemgerichte aanpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 2.1.2 Informatiegestuurde politie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 2.1.3 Community policing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 2.1.4 Tussenconclusie . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 2.2 Waarom werkt het ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 2.2.1 Situationele preventie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 2.2.2 (Verwachte) pakkans . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 2.3 Verklaringsmodel. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573. Aangiften van misdrijf in de regio Haaglanden. . . . . . . . . . . . .61 3.1 Aangiftecriminaliteit 1986-2008 . . . . . .. . . . . . . . . . . . .61 3.2 Geweld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 3.3 Vernieling. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .68 3.4 Diefstal zonder geweld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 3.5 Diefstal met geweld . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .70 3.6 Tussenconclusie . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .714. Aangiftebereidheid en omgevingsfactoren. . . . . . . . . . . . . . . .73 4.1 Aangiftebereidheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 4.2 Omgevingsfactoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 4.3 Tussenconclusie . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .915. Hot crimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 5.1 Diefstal uit auto . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .94 5.2 Fietsdiefstal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 5.3 Diefstal uit woning . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 100 5.4 Zakkenrollerij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5.5 Diefstal uit bedrijven en winkeldiefstal . . . . . . . . . . . . . . 106 5.6 Tussenconclusie . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1077 8. 6. Hot spots en hot areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 6.1 Winkelgebieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 6.2 Bedrijventerreinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 6.3 Haagse hot spots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 6.4 Cameragebieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 6.5 Alcoholverbodsgebieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 6.6 Horecagelegenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 6.7 Tussenconclusie . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217. Hot victims . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 7.1 Meervoudig slachtofferschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.2 Herhaald slachtofferschap . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7.3 Tussenconclusie . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1318. Verdachten van misdrijf in de regio Haaglanden . . . . . . . . . . . . 133 8.1 Aangehouden verdachten. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 134 8.2 Verdachtenratio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 8.3 Ophelderingspercentages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 8.4 Heterdaadkracht . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 139 8.5 Verwachte pakkans . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 142 8.6 Tussenconclusie . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1439. Hot shots . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 9.1 Minderjarige doorstromers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 9.2 Volwassen veelplegers . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 9.2.1 Aanhoudingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 9.2.2 Pakkans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9.2.3 Recidive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 9.2.4 Insluitingseffect . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 9.3 Tussenconclusie . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16110. Op zoek naar de nieuwe veelpleger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16310.1 Harddruggebruik . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 16310.2 Leeftijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16410.3 Etnische achtergrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16610.4 Soorten delicten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16710.5 Geweldsdelicten . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 17410.6 Tussenconclusie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818 9. 11. Hot groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18311.1 Problematische jeugdgroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18311.2 Samenplegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18611.3 Tussenconclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19012. Verklaringen voor aangiftecriminaliteit 2002-2008 . . . . . . . .. . 19112.1 Omgevingsfactoren, aangiftebereidheid en slachtofferschap . . . 19112.2 Hot problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 19212.3 Pakkans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19312.4 Verwachte pakkans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19412.5 Situationele preventie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 19412.6 Veiligheidsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 19512.7 Kritische succesfactoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 19612.8 Uitdovingseffect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19813. The Best of Three Worlds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20113.1 Strategische sturing . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20413.2 Tactische sturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21513.3 Operationele sturing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21913.4 Strategische sturing (vervolg) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22614. Samenvatting en aanbevelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22914.1 Samenvatting . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22914.2 Aanbevelingen. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23114.3 Slotconclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Literatuurlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Bijlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2631. Vier soorten veiligheidsanalyses . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2632. Verschillende soorten aangiftecriminaliteit . . . . . . . . . . . . . 2643. Verschillende typen delictplegers in de regio Haaglanden. . . . . . 2674. Drie soorten problematische jeugdgroepen . . . . . . . .. . . . . 2685. Concrete aanbevelingen uit de managementrapportage . .. . . . . 269 The Best of Three Worlds (2010) 9 10. 10 11. 1. InleidingHet is het najaar van 2008. In de Amptzaal van het hoofdbureau van politieHaaglanden kijken de gezamenlijke korpsleiding de korpschef, zijnplaatsvervanger, de twee overige leden van de korpsdirectie en de acht adjunct-directeuren en de chefs van het Stafbureau Korpsdirectie, Bureau Kwaliteit &Innovatie en Bureau Communicatie vol verwachting naar het grote videoscherm.De chef van de strategische onderzoekseenheid van de politie HaaglandenAnalyse & Research toont met behulp van een donkerblauwe staafdiagram deverwacht