The Best of Three Worlds (boek)

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    2.515

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Effectiever politiewerk door een probleemgerichte aanpakvan hot crimes, hot spots, hot shots en hot groups

Transcript

<ul><li>1.The Best of Three WorldsEffectiever politiewerk door een probleemgerichte aanpak van hot crimes, hot spots, hot shots en hot groupsPOLITIEACADEMIE Peter VersteeghTheo van der Plas Hans Nieuwstraten</li></ul><p>2. The Best of Three Worlds 3. De volgende publicaties zijn verkrijgbaar:1. Marille den Hengst (maart 2010), Informatierijk en toch kennisarm!?;2. Cees Sprenger, Eefje Teeuwisse, Else Pragt, Gieta Bhansing en Agnes Dinkelmans (juni 2010). Bouwen aan een Community of Intelligence;3. Nicolien Kop en Peter Klerks (juni 2010), Alertheid van politiemensen bij signalen van onraad;4. Peter Klerks en Nicolien Kop (augustus 2010), Toekomsten verkennen voor analisten;5. Peter Versteegh, Theo van der Plas en Hans Nieuwstraten (augustus 2010), The Best of Three Worlds.Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij:PolitieacademieLectoraat IntelligencePostbus 8347301 BB Apeldoornlectoraat.intelligence@politieacademie.nl2 4. ISBN978-90-79149-29-2Eerste druk (augustus 2010)Tweede druk (oktober 2010)Derde druk (april 2011) 2011 Politieacademie en Politie HaaglandenAuteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveel-voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of open-baar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mecha-nisch, door fotokopien, opnamen, of enige andere manier, zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs. 4 5. Prestatiesturing bij de politie omvat strategien zoals hot spot policing en evi-dence based policing en is gebaseerd op de fundamentele overtuiging dat bij deaanpak van criminaliteit politiewerk het verschil kan maken en doorlopende ver-betering altijd mogelijk is.Paul E. OConnell &amp; Frank Straub (2007: 108)1DankwoordMet dank aan Marco Balkema, Balthazar Beke, Tom Broekaert, Wim Broer,Rieneke van der Burg, Tom van Dijk, Marnix Eysink Smeets, Ilona Duyvesteijn,Henk Elffers, Marille den Hengst, Ren Hesseling en de andere medewerkersvan Analyse &amp; Research, Jaap de Jong, Ino Kalker, Peter Klerks, Luit Kuipers, deleden van de landelijke Expertgroep Analyse, Astrid van Leeuwen, Peter van Os,Hans Regterschot, Eli Silverman, Eva, Hannah en Daan Versteegh, Ben Vollaard,Jaap de Waard en Jan Wiarda voor hun bereidheid om de conceptrapportage(s) telezen, commentaar, suggesties, verwijzingen naar relevante literatuur, inspiratieen steun.1 Vertaling uit het Engels door Peter Versteegh. 5 6. 6 7. INHOUD1. Inleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112. Effectieve veiligheidzorg . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 2.1 Wat werkt ? . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 2.1.1 Probleemgerichte aanpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 2.1.2 Informatiegestuurde politie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 2.1.3 Community policing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 2.1.4 Tussenconclusie . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 2.2 Waarom werkt het ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 2.2.1 Situationele preventie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 2.2.2 (Verwachte) pakkans . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 2.3 Verklaringsmodel. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .573. Aangiften van misdrijf in de regio Haaglanden. . . . . . . . . . . . .61 3.1 Aangiftecriminaliteit 1986-2008 . . . . . .. . . . . . . . . . . . .61 3.2 Geweld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 3.3 Vernieling. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .68 3.4 Diefstal zonder geweld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 3.5 Diefstal met geweld . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .70 3.6 Tussenconclusie . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .714. Aangiftebereidheid en omgevingsfactoren. . . . . . . . . . . . . . . .73 4.1 Aangiftebereidheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 4.2 Omgevingsfactoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 4.3 Tussenconclusie . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .915. Hot crimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 5.1 Diefstal uit auto . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .94 5.2 Fietsdiefstal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 5.3 Diefstal uit woning . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 100 5.4 Zakkenrollerij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 5.5 Diefstal uit bedrijven en winkeldiefstal . . . . . . . . . . . . . . 106 5.6 Tussenconclusie . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1077 8. 6. Hot spots en hot areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 6.1 Winkelgebieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 6.2 Bedrijventerreinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 6.3 Haagse hot spots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 6.4 Cameragebieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 6.5 Alcoholverbodsgebieden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 6.6 Horecagelegenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 6.7 Tussenconclusie . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217. Hot victims . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 7.1 Meervoudig slachtofferschap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 7.2 Herhaald slachtofferschap . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 7.3 Tussenconclusie . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1318. Verdachten van misdrijf in de regio Haaglanden . . . . . . . . . . . . 133 8.1 Aangehouden verdachten. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 134 8.2 Verdachtenratio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 8.3 Ophelderingspercentages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 8.4 Heterdaadkracht . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 139 8.5 Verwachte pakkans . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 142 8.6 Tussenconclusie . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1439. Hot shots . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 9.1 Minderjarige doorstromers .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 9.2 Volwassen veelplegers . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 9.2.1 Aanhoudingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 9.2.2 Pakkans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 9.2.3 Recidive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 9.2.4 Insluitingseffect . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 9.3 Tussenconclusie . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16110. Op zoek naar de nieuwe veelpleger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16310.1 Harddruggebruik . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 16310.2 Leeftijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16410.3 Etnische achtergrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16610.4 Soorten delicten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16710.5 Geweldsdelicten . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 17410.6 Tussenconclusie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818 9. 11. Hot groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18311.1 Problematische jeugdgroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18311.2 Samenplegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18611.3 Tussenconclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19012. Verklaringen voor aangiftecriminaliteit 2002-2008 . . . . . . . .. . 19112.1 Omgevingsfactoren, aangiftebereidheid en slachtofferschap . . . 19112.2 Hot problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 19212.3 Pakkans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19312.4 Verwachte pakkans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19412.5 Situationele preventie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 19412.6 Veiligheidsstrategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 19512.7 Kritische succesfactoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 19612.8 Uitdovingseffect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19813. The Best of Three Worlds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20113.1 Strategische sturing . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20413.2 Tactische sturing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21513.3 Operationele sturing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21913.4 Strategische sturing (vervolg) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22614. Samenvatting en aanbevelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22914.1 Samenvatting . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22914.2 Aanbevelingen. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23114.3 Slotconclusie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234Literatuurlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237Bijlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2631. Vier soorten veiligheidsanalyses . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2632. Verschillende soorten aangiftecriminaliteit . . . . . . . . . . . . . 2643. Verschillende typen delictplegers in de regio Haaglanden. . . . . . 2674. Drie soorten problematische jeugdgroepen . . . . . . . .. . . . . 2685. Concrete aanbevelingen uit de managementrapportage . .. . . . . 269 The Best of Three Worlds (2010) 9 10. 10 11. 1. InleidingHet is het najaar van 2008. In de Amptzaal van het hoofdbureau van politieHaaglanden kijken de gezamenlijke korpsleiding de korpschef, zijnplaatsvervanger, de twee overige leden van de korpsdirectie en de acht adjunct-directeuren en de chefs van het Stafbureau Korpsdirectie, Bureau Kwaliteit &amp;Innovatie en Bureau Communicatie vol verwachting naar het grote videoscherm.De chef van de strategische onderzoekseenheid van de politie HaaglandenAnalyse &amp; Research toont met behulp van een donkerblauwe staafdiagram deverwachte ontwikkeling van de aangiftecriminaliteit in de periode 2002-2008.In haar Korpsvisie 20082011 heeft de politie Haaglanden met het RegionaleCollege afgesproken, dat de aangiftecriminaliteit in 2011 bij gelijkblijvendeomstandigheden in de gehele breedte ten opzichte van 2002 met 25 procent zalworden verlaagd.2 Door de jaren heen wordt doorlopend gecontroleerd of deaangiftecriminaliteit zich wel in de afgesproken richting ontwikkelt. In 2006 is alsprake geweest van een afname van maar liefst 24 procent. De doelstelling lijktdaarmee ongeveer halverwege de meetperiode op een haar na gehaald. Met dejaarwisseling van 2008 naar 2009 in zicht wordt in het Strategisch directieoverleg(SDO) van het Haaglandse politiekorps nogmaals de tussenbalans opgemaakt.De spectaculaire afname van de aangiftecriminaliteit in de periode 2002-2006lijkt tot stilstand te zijn gekomen. In 2006 heeft kennelijk een trendbreukplaatsgevonden. De verwachting bestaat nu dat de aangiftecriminaliteit in 2008licht zal toenemen. In het voorgaande jaar is dat ook gebeurd. Met de toenamevan de aangiftecriminaliteit in 2007 meegerekend, komt de ontwikkeling vande aangiftecriminaliteit in de periode 20062008 uit op een stijging van bijna 9procent. Figuur 1.1 laat de ontwikkeling van het jaarlijkse aantal misdrijfaangiftenin de periode 2002-2008 zien.32Zie politie Haaglanden (2007), in aansluiting op de Gezamenlijke Landelijke Prioriteiten Politie Nederland 2008-2011 (Ministers van BZK &amp; Justitie, 2007).3Salemink, Hesseling &amp; Versteegh (2009). 11 12. Figuur 1.1 Ontwikkeling van aangiftecriminaliteit in regio Haaglanden, 2002-20089367790732 82461753207301772534 69263 2002 20032004 2005 2006 2007 2008Het is de aanwezigen in de Amptzaal zonder meer duidelijk, dat als deze stijgendetrend zich in de komende jaren doorzet, de afgesproken afname met 25 procent in2011 niet gehaald gaat worden. De plaatsvervangend korpschef neemt het woord.Hij heeft behoefte aan een diepgaand onderzoek naar de mogelijke oorzakenvan de geconstateerde toename van de aangiftecriminaliteit. Op basis van dezebevindingen kunnen de nodige maatregelen worden getroffen.De chef van de onderzoekseenheid stelt op zijn beurt, dat in de opvallend scherpeafname van het aantal aangiften in de periode 2002-2006 wel eens de verklaringkan worden gevonden voor de plotselinge toename van de aangiften in deperiode 2006-2008. De plaatsvervangend korpschef geeft namens het StrategischDirectieoverleg opdracht om de aangiftecriminaliteit in de gehele periode 2002-2008 aan een nauwkeurige studie te onderwerpen. Er wordt afgesproken, datzowel omgevingsfactoren (zoals demografische en sociaal-economische factoren),beleidsfactoren (veiligheidsstrategien en prestatiesturing) als criminogenefactoren (zoals soorten delicten, jeugddelinquenten, veelplegers, recidive) in hetonderzoek worden betrokken.Deze publicatie is het resultaat van de opdracht van het Strategisch Directieoverlegvan de politie Haaglanden. Met behulp van een zogenoemde strategischeveiligheidsanalyse zijn we op zoek gegaan naar aanknopingspunten om destijgende trend van de aangiftecriminaliteit in de regio Haaglanden te keren,zodat de afgesproken afname van de aangiftecriminaliteit met 25 procent in2011 alsnog kan worden gerealiseerd.4 Van deze studie is inmiddels ook eenbeknopte managementrapportage verschenen.5 In maart 2009 is in een StrategischDirectieoverleg over deze rapportage en over onze aanbevelingen gesproken.Door het Strategisch Directieoverleg is toen ondermeer besloten de aanpak vanveelplegers en diefstal uit woning in 2009 tot absolute topprioriteit te verheffen.Daarbij is ook afgesproken dat nader onderzoek wordt gedaan naar de (lokale)invloed van andere omgevingsfactoren en naar de bureaus met de meest positieve4 Op de betekenis van strategische veiligheidsanalyse komen we later terug.5 Zie Versteegh &amp; Van der Plas (2009).12 13. en negatieve ontwikkeling van de aangiftecriminaliteit. Ook dat onderzoek isinmiddels afgerond.6Of de genomen maatregelen ook het beoogde effect sorteren moet in de komendejaren blijken. De meest recente cijfers hebben inmiddels laten zien dat de toenamevan de aangiftecriminaliteit is gestopt en dat er in 2009 sprake was van een lichteafname van het aantal aangiften ten opzichte van 2008, namelijk met 2 procent.7AnalysevragenIn deze rapportage worden de volgende vier vragen beantwoord: Wat is de huidige stand van kennis op basis van wetenschappelijk onder-zoek over de meest effectieve aanpak van criminaliteit en onveiligheid? Hoe heeft de omvang en de aard van de aangiftecriminaliteit in de regioHaaglanden zich in de periode 2002-2008 ontwikkeld? Wat is de invloed geweest van zowel de aanpak als van omgevingsfactorenop de ontwikkeling van de aangiftecriminaliteit in de regio Haaglanden? Welke aanknopingspunten levert het verkregen inzicht op voor de aanpak,zodat de beoogde afname van de aangiftecriminaliteit in 2011 alsnog kanworden gerealiseerd?Uitvoering van de veiligheidsanalyseDe 1e onderzoeksvraag wordt beantwoord op basis van l...</p>