18
Letty Aarts 3 maart 2006 www.swov.nl Theoretische achtergronden Theoretische achtergronden Letty Aarts

Theoretische achtergronden Letty Aarts

  • Upload
    tayte

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Theoretische achtergronden Letty Aarts. De doelen van Duurzaam Veilig nog eens op een rij. Voorkómen van (ernstige) ongevallen Nagenoeg uitsluiten van ernstig letsel indien ongeval onvermijdelijk. Wie is de schuldige?. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

Theoretische achtergronden

Letty Aarts

Page 2: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

De doelen van Duurzaam Veilig nog eens op een rij

1. Voorkómen van (ernstige) ongevallen

2. Nagenoeg uitsluiten van ernstig letsel indien ongeval onvermijdelijk

Page 3: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

• Interventies: zo vroeg mogelijk in keten van systeemontwerp verkeersgedrag

Proactieve aanpak: voorkómen vanHIATEN in het SYSTEEM

Wie is de schuldige?

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

• Onveilige handelingen minder afhankelijk maken van keuzen van individuele weggebruikers

Page 4: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

De mens de maat der dingen

• Fysieke eigenschappen– De mens is kwetsbaar

• Psychologische eigenschappen– De mens kan niet altijd fouten

– De mens wil niet altijd overtredingen

Page 5: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

Integrale aanpak

• INFRASTRUCTUUR– Ontwerp laten aansluiten bij menselijke capaciteiten en beperkingen

• VOERTUIGEN– Ondersteunen van rijtaak

– Bescherming bieden

• MENS– Goed geïnformeerd en geoefend

– Daar waar nodig gecontroleerd

Page 6: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

De principes in de geactualiseerde visie

Duurzaam Veilig-principe

FunctionaliteitFunctionaliteit van wegen van wegen

Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting

Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers

Duurzaam Veilig-principe

Functionaliteit van wegen

Homogeniteit Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richtingvan massa’s en/of snelheid en richting

Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers

Duurzaam Veilig-principe

Functionaliteit van wegen

Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting

HerkenbaarheidHerkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikerswegverloop en van gedrag van weggebruikers

Duurzaam Veilig-principe

Functionaliteit van wegen

Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting

Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers

StatusonderkenningStatusonderkenning door de verkeersdeelnemer door de verkeersdeelnemer

Vergevingsgezindheid van de omgeving en van weggebruikers onderling

Duurzaam Veilig-principe

Functionaliteit van wegen

Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting

Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers

Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer

VergevingsgezindheidVergevingsgezindheid van de omgeving en van weggebruikers onderling van de omgeving en van weggebruikers onderling

Duurzaam Veilig-principe

Functionaliteit van wegen

Homogeniteit van massa’s en/of snelheid en richting

Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van wegverloop en van gedrag van weggebruikers

Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer

Vergevingsgezindheid van de omgeving en van weggebruikers onderling

Page 7: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

FUNCTIONALITEIT

• Functionele indeling van wegen:

• DV wegen: slechts één functie

Stromen Toegang bieden

Page 8: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

Functionele wegcategorieën

• Stroomwegen (SW)– Verkeer moet kunnen stromen

• Erftoegangswegen (ETW)– Toegang bieden tot bestemmingen

• Gebiedsontsluitingswegen (GOW)– Verbinding leggen tussen SW en ETW

Page 9: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

HOMOGENITEIT

• Ernstige ongevallen:– Grote snelheids- en/of massaverschillen

– Enkelvoudig ongeval tegen obstakel

– Kruispuntongevallen

– Auto – voetganger

Page 10: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

Auto-voetgangerbotsingen

Page 11: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

Uitwerking homogeniteitsprincipe

• Daarom:

– Vermijden van conflicten

• Aparte infrastructuur voor voertuigen metverschillende massa en snelheid

• Fysieke rijbaanscheiding tussen tegemoet-komend verkeer met grote snelheid

– Conflicten onvermijdbaar? Snelheid omlaag!

• Snelheidslimiet omlaag

• Snelheidsreducerende maatregelen op kruisingen (b.v. rotonde)

Page 12: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

• Voorkómen van fouten door:– Situaties herkenbaar te maken

– Wegverloop voorspelbaar te maken

• Gevolg:– Rijtaak meer op routine minder fouten

– Gedrag anderen beter voorspelbaar

HERKENBAARHEID

• Basis van fouten indeling van taakuitvoering

– In begin: uitproberen en/of beredeneren

– Daarna: ontdekken van regels (routine)

– Na heel oefening: automatisch gedrag

Meer en ernstiger

Minder en onschuldiger

FOUTEN

Page 13: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

STATUSONDERKENNING

• Mens als maat, maar: verschillen tussen mensen in taakbekwaamheid– Beginners, ouderen

– Slaap, alcohol, stress

Page 14: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

Taakbekwaamheidsmodel

Taakeisen (T)

Competenties (C)

Taakbekwaamheid (B)

B ≥ T controle

B < T gevaar

Page 15: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

STATUSONDERKENNING

• Daarom:– Generieke maatregelen basis voor iedereen

– Specifieke maatregelen aanvulling lagere taakbekwaamheid

Taakeisen (T)

Competenties (C)

Taakbekwaamheid (B)

B ≥ T controle

B < T gevaar

Gericht op statusonderkenning

Page 16: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

VERGEVINGSGEZINDHEID

• Sociale uitwerking:– Voorkómen van ongevallen

– Anticipatie op gedrag van minder vaardige medeweggebruikers

• Fysieke uitwerking:– Voorkómen van ernstige afloop van ongevallen

– Vergevingsgezinde omgeving

Page 17: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden

Tot slot

• Integrale aanpak: niet vanuit afzonderlijke maatregelen werken maar vanuit principes

– Want: effectiever en efficiënter

Page 18: Theoretische achtergronden Letty Aarts

Letty Aarts3 maart 2006

www.swov.nl Theoretische achtergronden