Click here to load reader

Venezüela Anayasası

  • View
    193

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Venezüela Anayasası

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Anayasasspanyolca aslndan eviren: Berna TALUN TEN

TRKYEDEK VENEZUELA BOLVAR CUMHURYET BYKELL

Ankara - 2010

Trkiyedeki Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Bykelilii Yaynlar

Trkiyedeki Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Bykelilii Yaynlar, 2010 Tm haklar sakldr. Bykeliliin yasal izni olmadan, ksmen de olsa fotokopi, film vb. elektronik yntemlerle oaltlamaz. I. Bask spanyolca aslndan eviren Berna TALUN TEN Kapak ve Tasarm Berna TALUN TEN Basm Yeri Hermes Ofset Kazm Karabekir Cad. 39/16

skitler/ANKARA

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Bykelilii Hilal Mahallesi, Hollanda Caddesi, 696. Sokak No.20/A, 06550 Yldz, ankaya ANKARA Tel : 0 (312) 441 21 45 441 21 49 Fax: 0 (312) 440 67 55 http://embavenez-turquia.com [email protected] [email protected]

KURTARICI SMON BOLVAR

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Cumhurbakan HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Bakan Yardmcs ELIAS JAUA MILANO Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Dileri Bakan NICOLAS MADURO MOROS Venezuela Bolivar Cumhuriyeti ileri Bakan TARECK EL AISSAMI Millet Meclisi Bakan CILIA FLORES letiim ve Enformasyon Bakan BLANCA EEKHOUT Yksek Adalet Divan Bakan IVAN RINCON URDANETA Yksek Seim Kurulu Bakan TIBISAY LUCENA RAMIREZ Cumhuriyet Etik Konseyi Bakan CLODOSBALDO RUSSIAN

nszEsas gc, demokratik referandumda zgr oy ile tesis olunan Kurucu Millet Meclisi tarafndan temsil edilen Venezuela halk, Kurucu yetkilerinin tatbikinde, Tanrnn himayesini, Kurtarcmz Simon Bolivarn tarihsel rneini; zgr ve egemen vatann kurucularnn, nclerinin ve yerli atalarmzn kahramanlk ve fedakrlklarn hatrlayarak; Adil, federal ve merkeziyeti bir devlette, zgrlk, bamszlk, bar, dayanma, ortak refah, toprak btnl, gnmz ve gelecek nesiller iin hukukun stnl, ayrmclk veya herhangi bir itaat olmadan yaam deerlerinin pekitii; demokratik, katlmc, ok rkl ve ok kltrl bir toplum kurmak iin Cumhuriyeti yeniden ekillendirecek yce bir amala; yaam, i, kltr, eitim, sosyal adalet ve ayrmclk yaplmakszn eit haklar salayan; uluslar arasnda bar ibirliini tevik eden, toplumlarn mdhil olmama ve zgr irade prensibi, insan haklarnn evrensel ve blnmez gvencesi, uluslararas toplumun demokratiklemesi, nkleer silahszlanma, ortak ve vazgeilmez miras olan evre ve buna dair yasal dzenlemeler erevesinde Latin Amerika entegrasyonunu tevik eden ve pekitiren, Aadaki ANAYASAYI tevdi eder.

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti

9

I. KISIM GENEL ESASLARMADDE 1. Venezuela Bolivar Cumhuriyeti kaytsz artsz hr ve bamszdr; maneviyat ile zgrlk, eitlik, adalet ve uluslararas sulh deerlerini Kurtarc Simon Bolivarn retilerinden alr. Bamszlk, zgrlk, egemenlik, dokunulmazlk, toprak btnl ve milli hr irade, Milletin vazgeilemez haklardr. MADDE 2. Venezuela, hukuk sistemi ve ileyii, yaam, zgrlk, adalet, eitlik, dayanma, demokrasi, sosyal sorumluluk, insan haklarnn stnl, ahlak ve siyasi oulculuk gibi stn deerlere sahip kan, hak ve adalet temellerine dayal, demokratik ve sosyal bir Devlettir. MADDE 3. Devletin temel amalar, bireyin geliimini, gvenliini ve itibarn; toplumsal iradenin demokratik ekilde uygulanmasn, barsever ve eit bir toplumun inasn, toplumun huzur ve refahn ve bu Anayasada belirtilen esaslarn, haklarn ve devlerin yerine getirilme gvencesini esas alr. Eitim ve alma, bu amalara ulamada ana sreleri tekil eder. MADDE 4. Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, ifade ekli bu Anayasada belirtildii zere Federal bir Devlettir ve toprak btnl, ibirlii, dayanma, ezamanllk ve mtereklik esaslarna bal ynetilir. MADDE 5. Egemenlik kaytsz artsz milletindir; bu hak millet tarafndan Anayasada belirlenen ekliyle dorudan ya da Kamu Gcn temsil eden devlet kurumlar tarafndan dolayl olarak kullanlr. Devlet kurumlar milli egemenlikten doarlar ve milli egemenlik hkm altndadrlar. MADDE 6. Venezuela Bolivar Cumhuriyeti hkmeti ve onu tekil eden siyasi mevcudiyet daima demokratik, katlmc, seici, merkeziyeti, alternatif, sorumluluk sahibi, oulcu ve feshedilebilir olmutur ve olacaktr.

10

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti

MADDE 7. Anayasa, hukuk sisteminin en yce ve ana kanunudur. Toplumsal grevleri yerine getiren birey ve devlet kurumlar Anayasaya tabidirler. MADDE 8. Milli bayra, sar, mavi ve krmz renkli bayrak; Milli Mar Kahraman Halka vg ve Cumhuriyet Armas milli sembolleridir. zellikleri, anlamlar ve kullanmlar kanunla belirlenir. MADDE 9. Resmi dil spanyolcadr. Yerli dilleri, yerli halk iin resmi dil olarak kullanlr; insanlk ve milli kltr mirasnn inas iin Cumhuriyetin toprak btnl dhilinde sayg gsterilmelidir.

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti

11

II. KISIM CORAF SINIR VE SYAS DARE I. Blm Topraklar ve Dier Corafi AlanlarMADDE 10. Cumhuriyetin topraklar ve dier corafi alanlar, 19 Nisan 1810 ylnda balayan gei srecinden nce var olan Venezuela Askeri Blgesine ait olan topraklardr; daha sonradan yaplan anlamalar sonucu ve hakem kararlar uyarnca deiikliklere uramtr. MADDE 11. Ktasal alanlarda ve adalarda, gl ve rmak alanlarnda, karasularnda, deniz kta sahanlnda, tarihi ve nemli alanlarda, Devletin belirledii ve belirleyecei alanlarda; bu alanlarn yeralt ve yerstnde; kara, ada ve deniz, hava sahalarnda ve buralarda bulunan genetik de dhil olmak zere tm kaynaklarda; gebe rklarn kaynaklar ve bunlarn yan rnlerinde; tabii nedenlerden tr bulunduklar yerden karlamayan kaynaklarda Devletin tam egemenlii mutlaktr. Devlete bal ada alan, zel ticaret blgesinin snrlar iinde, ktasal sahanlk dhilinde, Los Monjes, Las Aves, Los Roques, La Orchila Takmadalarndan ve La Tortuga, La Blanquilla, Margarita, Cubagua ve Coche Adalar ile Los Frailes Takmadas, Los Testigos Takmadas, La Sola Adas, Patos ve Aves Adalarnn yan sra birok ada, adacktan olumaktadr. Devlet, yakn denizalan tarafndan tekil olunan blgelerde, ktasal platformda ve zel ticaret alannda, egemenlik haklarn, mntkay, yaylm ve uluslararas hukukta ve kanunda belirtilen artlar uygular. Uzay alanlarnda ve tm insanln olan ya da olabilecek olan alanlardaki haklar, uluslararas anlamalar ve milli yasama tarafndan belirlenen art ve hkmlere uygun olarak Devlete aittir.

12

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti

MADDE 12. Doas ne olursa olsun, milli topraklarda, deniz yzeyi altnda, ticaret blgesinde ve ktasal platformda bulunan maden ve hidrokarbon yataklar Devlete aittir; kamu maldr ve elden karlamazlar ya da devredilemezler. Deniz kylar kamu maldr. MADDE 13. Topraklar hibir nedenle devredilemez, el deitiremez, kiralanamaz ve geici veya ksmi olarak baka devletlere ya da uluslararas hukuk balayclarna tahsis olunamaz. Venezuela corafi topraklarnda bar hkm srmektedir. Yabanc askeri stler ya da askeri ama tayan yerlekeler hibir g ya da gler birlii tarafndan kurulamaz. Yabanc devletler ya da uluslararas hukuk balayclar sadece, kanunla belirlenen ekliyle, belirlenen alanlar iinde, karlkllk ilkesine uygun olarak diplomatik misyonlar ya da konsolosluklar iin tanmaz mlk edinebilirler. Bu durum, milli egemenliin dnda tutulur. Federal bal topraklarda, gl ve ada alanlarnda bulunan kullanlmayan topraklar devredilemezler ve bunlardan sadece dorudan ya da dolayl toprak mlkiyeti uygulanmakszn faydalanlabilinir. MADDE 14. Kanun, bu alanlar iin orada yaayanlarn ngrecei ve Millet Meclisinin kabul ile Devlet rejimine dhil olacak zel yasal rejimi belirler. MADDE 15. Devlet, kltrel, ekonomik, sosyal geliim ve btnle uygun olarak toprak btnln, gvenliini, savunmasn, milli kimliini, eitliliini ve evreyi koruyarak, kara, ada ve deniz snr alanlar btnlk politikasn belirleme sorumluluunu muhafaza eder. Her snr alannn doal yapsn koruyarak, eitli ekonomik denekler vastasyla, snrlar organik yasas bu sorumluluun ama ve gerekliliklerini belirler.

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti

13

II. Blm Siyasi YapMADDE 16. Devletin siyasi olarak dzenlenmesi amacyla, milli topraklar eyaletlere, Merkez Eyalete, federal blgelere ve federal topraklara ayrlmtr. Blge kentlerle dzenlenir. Siyasi toprak ayrm, mahalli zerklii ve siyasi ynetim merkeziyetiliini gvence altna alan bir organik kanun ile dzenlenmektedir. Bu kanun, Eyaletlerin belirli alanlarnda federal blgeler kurulmasn dzenler ve bunlarn geerlilii, yetkili kurum tarafndan yaplacak bir halk oylamas ile tabi klnr. zel bir kanun ile federal bir blge, topraklarnn yzlmnn tamam ya da bir ksm dhil edilerek, eyalet kategorisine alnabilir. MADDE 17. Federal blgeler, bir eyaletin topraklarna dhil edilemeyen, denizde bulunan adalardr ve yine ayn ekilde kta sahanl veya ktasal platform dhilinde kalan adalardr. Bunlarn rejimi ve ynetimi kanunda belirlenir. MADDE 18. Karakas kenti Devletin Bakentidir ve Devlet daresi bu kentte bulunur. Bu madde devlet ynetimini bir baka kentte yaplmasn imknsz klar. zel bir kanun Karakas kentinin idari yapsn dzenler; buna gre kent, Merkez Eyalet Mahalli daresi ve Miranda Eyaleti Mahalli daresi olarak ikiye ayrlr. Ayn kanun, kentte btnlk salamak amacyla, idare eklini, yneticileri, yapy, yetkileri ve kaynaklar belirler. Her artta kanun, ynetimin demokratik ve katlmc olmasn gvence altna alr.

14

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti

III. KISIM NSAN HAKLARI, GVENCELER VE DEVLER I. Blm Genel DzenlemelerMADDE 19. Devlet, ilericilik prensibi dorultusunda ve hibir ayrmclk gzetmeksizin, insan haklarnn vazgeilemez, blnemez ve birbirine bal bir ekilde uygulanmas ya da bunlardan faydalanlmas konularnda her bireye gvence verir. Anayasaya uygun olarak, Devlet Ynetim organlarnn bu haklara sayg duymas ve bunlar gvence altna almas zorunludur; insan haklar zerine, Devlet tarafndan imzalanan ve onaylanan anlamalar, yasalar tarafndan dzenlenir. MADDE 20. Her birey, bakalarnn ya da sosyal toplum dzeninin haklarn istismar etmeden, zgr kiilik geliimi hakkna sahiptir. MADDE 21. Her birey yasalar nnde eittir; bu nedenle: 1. Irk, cinsiyet, din temelli, sosyal arta bal ayrmcla ya da genel olarak dier insanlarn hak ve zgrlklerinin yerine getirilmesini ya da bunlardan faydalanmasn engelleyecek veya bunlara tecavz ede

Search related