Click here to load reader

Web view Dersin Amacı İngilizce I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders temel İngilizce dersinin ikinci aşaması olup öğrenim dili Türkçe olan ve İngilizce hazırlık

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Web view Dersin Amacı İngilizce I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders temel İngilizce...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ELEKTRİK PROGRAMI

ÖNLİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ

KILAVUZU

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu

Kuzeykent

37100 Kastamonu, TÜRKİYE

Tel: + 90 366 215 09 00

Faks: + 90 366 215 08 98

Web: http://www.kastamonu.edu.tr/akademik/myo

MÜDÜR

: Yrd. Doç. Dr. Hasbi YAPRAK

Tel: + 90 366 215 09 00 / 108

Faks: + 90 366 215 08 98

E-mail: [email protected]

BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Teknik Programlar Bölüm Başkanı

: Yrd. Doç. Dr. Hasbi YAPRAK

Tel: + 90 366 215 09 00 / 108

Faks: + 90 366 215 08 98

E-mail: [email protected]

İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı

: Yrd. Doç. Dr. Fatma Zehra TAN

Tel: + 90 366 215 09 00 / 108

Faks: + 90 366 215 08 98

E-mail: [email protected]

ECTS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ECTS Yüksekokul Koordinatörü

: Öğr. Gör. Bülent ÖZBEK

Tel: + 90 366 215 09 00 / 132

Fax: + 90 366 215 08 98

E-mail: [email protected]

ECTS Program Koordinatörü

: Öğr. Gör. Ahmet KÖBELOĞLU

Tel: + 90 366 215 09 00 / 123

Fax: + 90 366 215 08 98

E-mail: [email protected]

KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ülkemizin ara eleman gereksinimini karşılamak amacıyla kurulan Meslek Yüksekokullarından biri olan Kastamonu Meslek Yüksekokulu; bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, sanayi ve teknolojiye kalite kazandırmak hedeflerini gerçekleştirmek amacına uygun olarak bünyesinde barındırdığı on farklı programla eğitim ve öğretim vermektedir.

Teknik Programlarımızdan mezun olanlar TEKNİKER, İktisadi ve İdari Programlarımızdan mezun olanlar MESLEK ELEMANI unvanı almaktadır.

Kuruluş Tarihi ve Gelişim

Okulumuz 11.03.1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Yaygın Teknik Öğretim" programı çerçevesinde sadece İnşaat Programı ile açılarak 1982 yılına kadar geçen süre içerisinde, kentimizin çeşitli eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimini adeta gezici bir okul gibi sürdürmüştür. 1982 yılında Ankara Üniversitesi'ne bağlanmasıyla birlikte hızlı bir gelişme başlamıştır. Bu gelişme 1986 yılında yeni yerleşke alanı kurulmasıyla sürmüştür. 2007 yılında Kastamonu Üniversitesinin Kurulmasıyla Üniversiteye bağlanmıştır.

Yüksekokulun Bölümleri

Kastamonu Meslek Yüksekokulu aşağıda belirtilen 2 bölüm ve 10 programdan oluşmaktadır:

I. Teknik Programlar Bölümü,

1. İnşaat Programı

2. Radyo-TV Tekniği Programı

3. Elektrik Programı

4. Endüstriyel Elektronik Programı

5. Makine Programı

6. Çocuk Gelişimi Programı

7. Hazır Beton Teknolojisi Programı

8. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı

I. İktisadi ve İdari Programlar Bölümü

9. İşletme Programı

10. Muhasebe Programı

Fakültenin Kent İçindeki Konumu

Şu anda okulumuz, öğrencilerin her türlü gereksinimine yanıt veren, doğayla içiçe, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yapılabildiği, benzerlerinden kolayca ayırt edilebilecek modern bir kampüs içerisinde eğitimini sürdürmektedir. Kampüsümüz kent merkezinden 7 km uzaklıkta 600 dekar bir alan üzerine kurulmuştur.

Öğretim Dili ve Süresi

Meslek Yüksekokulu eğitim süresi 2 yıldır. Yüksekokula bağlı programlarda eğitim ve öğretim süresi 4 yarıyıldır. Eğitim ve öğretim dili Türkçe’dir. 2 yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Önlisans diploması verilir.

İkinci Öğretim

Yüksekokulumuzda Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Elektrik, Endüstriyel Elektronik, İnşaat, Çocuk Gelişimi, Makine, Hazır Beton Teknolojileri, İşletme ve Muhasebe Programlarında “İkinci Öğretim” eğitimi verilmektedir.

Akademik Personel Sayıları

Kastamonu Üniversitesi

Meslek Yüksekokulu

Profesör

-

Doçent

-

Yardımcı Doçent

5

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

-

Uzman

-

Okutman

2

TOPLAM

36

Eğitimin Altyapısı

Meslek Yüksekokulumuz idari ve derslik bölümlerinin olduğu bir blok ile 4 atölyede eğitim öğretim vermeyi sürdürmektedir. Sürekli güncellenen Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Radyo-TV, Makine ve İnşaat atölyeleri günümüzün gerektirdiği uygulamalı teknik eğitimi tam anlamıyla karşılayabilecek düzeydedir. Bilgisayar atölyemizde 150 nin üzerinde internet bağlantılı bilgisayar öğrencilerimizin hizmetindedir.

Burslar

Yüksekokulumuz öğrencileri, Türkiye Eğitim Vakfı (TEV), Kredi Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi diğer ulusal ve yerel düzeyde örgütlenmiş kuruluşlardan burs desteği almaktadır.

Kütüphane

Okulumuzun eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerini desteklemek amacıyla 1987 yılında kurulan kütüphanemiz idari bina ile derslikler bloğu arasındaki salonunda zemin katı; koleksiyon salonu, üst katı; okuma salonu olmak üzere iki katlı, toplam 300 m2 lik bir kapalı alanda hizmet vermektedir. 100 okuma kapasiteli kütüphanemizin koleksiyonunda 8458 cilt kitap; 16 cilt süreli yayın olmak üzere toplam 8474 cilt yayın yer almaktadır. Koleksiyonumuz 12 bölümden oluşmakta olup; 11 bölümü okulumuzdaki 9 programla ilgili teknik kitaplardan, diğer bölümü ise genel kültür ağırlıklı kitaplardan oluşmaktadır.

Öğretim elemanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda satın alınan ya da bağış yoluyla gelen kitaplarımız açık raf sistemiyle kullanıma sunulmaktadır.

Her yıl eğitim - öğretim yılı başında, yeni kayıt olan öğrencilere kütüphane tanıtımı ve kaynakların kullanımı konusunda yönlendirme programları düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin ödünç kitap alıp verme işlemleri bilgisayarla takip edilmekte, ayrıca mevcut kitaplarımızın kısa içerikleri ve kitaplarla ilgili diğer bilgiler bilgisayarda bulunmakta ve bu yolla öğrenciler istedikleri kitaplara kolaylıkla ve kısa sürede ulaşabilmektedirler.

Barınma

Üniversitemiz Kuzeykent kampüsü yakınında Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı 312 erkek, 400 kız öğrenci kapasitesine sahip karma yurt, Kastamonu şehir merkezinde 244 kız öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bütün yurt binalarında kantin, kafeterya ve lokanta bulunmaktadır. Öğrenciler kahvaltı ve diğer ihtiyaçlarını buralardan sağlayabilirler.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bu yurtların dışında, özellikle şehir merkezinde ve Kuzeykent kampüs yakınında çok sayıda ve değişken donanımda özel öğrenci yurtları vardır.

Beslenme

Üniversitemiz öğrencilerinin büyük bir bölümü beslenme ihtiyaçlarını, Kuzeykent Kampüsü'nde bulunan 300 kişilik öğrenci yemekhanesinden karşılamaktadırlar. Özel sektör tarafından işletilen yemekhanede öğrencilere ucuz bir fiyata öğle ve akşam yemekleri verilmektedir.

Kuzeykent Kampüsü içinde değişik fakülte ve Yüksekokulların bünyesinde bulunan kantin ve kafeteryalar, öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmesine imkân tanımaktadır.

Sosyal Alanlar ve Etkinlikler

Kampüsümüzde bir futbol sahası, birçok amaçlı kapalı spor salonu, bir mini futbol sahası, 1 adet basketbol sahası ve 1 adet tenis kortu öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Üniversite bünyesinde her yıl geleneksel spor şölenleri düzenlenmekte, yüksekokulumuz sportif yarışmalara katılmaktadır.

Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla sanat etkinlikleri sergilenmekte, amatör düzeydeki çalışmalara danışmanlık yapılmakta ve denetlenmektedir. Öğrencilerimizin çalışmaları yıl içerisinde halka açık olarak sergilenmektedir. Bahar Şenlikleri ve Nevruz Şenliği üniversitemizde düzenli olarak yapılmaktadır. Bu organizasyonda, satış ve tanıtım yerleri, spor karşılaşmaları, film ve tiyatro gösterileri, çeşitli yarışmalar, panel, konferans, sempozyum, defile ve konserler büyük ilgi görmektedir.

Eğlence aktiviteleri, müzikal ve tiyatro performansları, halk oyunları ve canlı konserleri içermektedir. Bu etkinlikler öğrenciler tarafından ücret ödenmeksizin izlenebilmektedir. Kültürel aktiviteler Kuzeykent kampüsündeki konferans salonunda gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Hizmetleri

Şehirde üniversitemiz bünyesinde bulunan Mediko-sosyal birimi, öğrencilere sağlık konusunda hizmet sunmaktadır.

Özgörev

İşgücü kalitesini geliştirerek üretimde daha verimli duruma gelmeyi sağlamak.

Hedef

Toplumumuz için yüksek nitelikte ara eleman yetiştiren Meslek Yüksekokulumuz, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, evrensel ve çağdaş değerlere katkıda bulunmak, sanayi ve teknolojiye kalite kazandırmak hedeflerini benimsemiştir.

ELEKTRİK PROGRAMI

Elektrik programında, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi dağıtımı ve kullanımı alanında mühendisler ile uyumlu çalışabilen, birlikte çalışanları denetleyerek onları yönlendirebilen teknik eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bu programdan mezu