WSZYSTKO O

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of WSZYSTKO O

 • WSZYSTKO Orozwizaniach IP Office

  v9

 • Westcon Convergence jest dostawc rozwiza komunikacji zintegrowanej innym ni wszy-scy. Dziki wsppracy z najlepszymi kontrahentami sprawnie reagujemy na potrzeby naszych klientw, oferujc im nowatorskie rozwizania i byskawiczny dostp do odpowiednich specjal-istw. Dziaajc w ramach globalnej grupy Westcon, dysponujemy odpowiednimi moliwociami finansowymi ilogistycznymi. Nasze zespoy tworz unikalne programy i zapewniaj wsparcie najwyszej jakoci, tak, aby przedsibiorstwa naszych partnerw dziaay jeszcze skuteczniej i sprawniej. Silne powizania na kadym szczeblu organizacyjnym firmy Westcon gwarantuj partnerom pomoc dobran do ich indywidualnych potrzeb. Czy w gr wchodzi logistyka na globaln skal, elastyczne i jednoczenie dopasowane rozwizania finansowe, obsuga przedsprzedaowa, czy wsparcie techniczne oraz inynieryjne, wsppracujemy z naszymi part-nerami natychmiast odpowiadajc na ich wymagania, azarazem reagujc na zmieniajce si warunki rynkowe. Dziki temu oni rwnie mog jak najszybciej skapitalizowa swoje zyski.

  Zesp Avaya dziaajcy w ramach Westcon Convergence zapewnia wsparcie na kadym eta-

  pie cyklu sprzeday, oferujc profesjonalnych doradcw, marketing oraz szerok gam usug

  przed- i posprzedaowych, obejmujcych rnorodne szkolenia oraz pomoc. Nasz zesp dy

  do rozwizywania problemw na drodze wsplnych konsultacji, za jego czonkowie otwieraj

  drog do rozwinicia skutecznych rozwiza oraz przyczyniaj si do sukcesu Twojej firmy

  Niniejszy poradnik pomoe Ci pozna i zrozumie rozwizania IP Office firmy Avaya oraz korzyci,

  jakie przynios Twoim klientom.

  LinkedInProduct Management Group

  TwitterWestconAvaya

  Ten dokument jest dostpny

  w Westcon Library.

  http://www.linkedin.com/groups?gid=3270183http://www.linkedin.com/groups?gid=3270183http://www.twitter.com/westconavayahttp://www.linkedin.com/groups?gid=3270183http://www.twitter.com/westconavaya

 • O Grupie Westcon

  5 Firma globalna 6 Jak Westcon Convergence wspiera swoich przedstawicieli

  Wprowadzenie do IP Office

  7 Dlaczego IP Office jest odpowiednie dla sektora maych irednich firm?

  8 Omwienie IP Office10 Pozycjonowanie IP Office 9.0

  Unified Communications

  INFRASTRUKTURA11 IP 50016 Server Edition (z wirtualizacj)18 Avaya Session Border Controller for Enterprise (SBCE)

  APLIKACJE20 Omwienie wersji oprogramowania24 Office Worker25 Mobile Worker26 Tele Worker27 Power User28 Small Community Networking (SCN)29 Zaawansowana obsuga wiadomoci Voicemail Pro30 Integracja z Microsoft32 Wtyczka do Salesforce.com32 Audiokonferencje

  KLIENCI33 Avaya Flare dla iPad i Windows34 Receptionist35 one-X Portal36 Video Softphone37 one-X Mobile

  URZDZENIA KOCOWE38 Telefony IP seria 160039 Telefony IP seria 960040 Telefony cyfrowe seria 140041 Telefony cyfrowe seria 950042 Telefony audiokonferencyjne B10043 Telefonia bezprzewodowa

  ZESTAWY SUCHAWKOWE I GONOMWICE50 Rekomendowane urzdzenia audio52 Jabra

  ZARZDZANIE58 System Status Application SSA58 IP Office Web Manager

  ROZWIZANIA WIDEO OD AVAYA59 Systemy dla sal konferencyjnych62 Osobista komunikacja wideo63 Komunikacja mobilna64 Zarzdzanie rozwizaniami wideo66 Infrastruktura rozwiza wideo

  Contact Centre

  70 IP Office Contact Centre72 Customer Call Reporter (CCR) Agent i Supervisor

  Rozwizania sieciowe od Avaya

  73 Omwienie74 Czemu sign po rozwizania sieciowe Avaya?75 Rozwizania Ethernet Edge Switching dla IP Office

  SPIS TRECI

  WESTCON: WSZYSTKO O ROZWIZANIACH AVAYA DLA MAYCH I REDNICH FIRM 3

 • O Grupie WestconWestcon Convergence jest dostawc rozwiza komunikacji zintegrowanej innym ni wszyscy. Dziki wsp-

  pracy z najlepszymi kontrahentami sprawnie reagujemy na potrzeby naszych klientw, oferujc im nowatorskie

  rozwizania i byskawiczny dostp do odpowiednich specjalistw. Dziaajc w ramach globalnej grupy Westcon,

  dysponujemy odpowiednimi moliwociami finansowymi i logistycznymi. Nasze zespoy tworz unikalne pro-

  gramy i zapewniaj wsparcie najwyszej jakoci, tak, aby przedsibiorstwa naszych partnerw dziaay jeszcze

  skuteczniej i sprawniej. Silne powizania na kadym szczeblu organizacyjnym firmy Westcon gwarantuj partne-

  rom pomoc dobran do ich indywidualnych potrzeb. Czy w gr wchodzi logistyka na globaln skal, elastyczne

  i jednoczenie dopasowane rozwizania finansowe, obsuga przedsprzedaowa, czy wsparcie techniczne oraz

  inynieryjne, wsppracujemy z naszymi partnerami natychmiast odpowiadajc na ich wymagania, a zarazem

  reagujc na zmieniajce si warunki rynkowe. Dziki temu oni rwnie mog jak najszybciej skapitalizowa swoje

  zyski. Ponadto moemy si pochwali szerok znajomoci rozwiza z zakresu przepywu danych, Ujednoliconej

  Komunikacji oraz bezpieczestwa.

  Zaoona w 1985 roku Centrala firmy w Tarrytown w stanie Nowy Jork 4 miliardy dolarw wiatowego przychodu,

  53% zdziaalnoci w Europie

  100% skupienie na kanaach sprzeday Ponad 9000 partnerw obsugujcych kanay

  sprzeday w caej Europie

  Westcon Security to kompleksowy dystrybutor, ktry

  za porednictwem wiatowej sieci wyspecjalizowanych

  przedstawicieli oferuje caociowe rozwizania z zakresu

  technologii zabezpiecze dla infrastruktury sieciowej oraz

  aplikacji.

  Westcon Convergence to kompleksowy dystrybutor, ktry

  za porednictwem wiatowej sieci wyspecjalizowanych

  przedstawicieli oferuje wiodce rozwizania z zakresu ujednoliconej komunikacji oraz

  infrastruktury sieciowej.

  Comstor to dedykowany, kompleksowy dystrybutor, ktry

  za porednictwem wiatowej sieci wyspecjalizowanych

  przedstawicieli oferuje produkty firmy Cisco obejmujce narzdzia sieciowe, wsppracy, z zakresu

  zabezpiecze oraz rozwizania dla centrw danych.

  4WESTCON: WSZYSTKO O ROZWIZANIACH AVAYA DLA MAYCH I REDNICH FIRM

 • Firma globalna

  SKUPIENIE NA EUROPIE

  Obecno w kraju

  Najwaniejsze kraje objte sankcjami OFAC

  Kraje wsplnotoweCentrum logistyczne

  Kraje objte dystrybucj

  Grupa Westcon dysponuje ponad

  100biurami i wysya produkty

  doponad 100 rnych krajw

  20+ placwek logistyczno-przygo-

  towawczych

  WESTCON: WSZYSTKO O ROZWIZANIACH AVAYA DLA MAYCH I REDNICH FIRM 5

 • Jak Westcon Convergence wspiera swoich przedstawicieliW Westcon robimy, co w naszej mocy, aby wspiera dziaania naszych przedstawicieli i staramy si, aby

  wsppraca z nasz firm bya jednoczenie przyjemna i korzystna finansowo. Dziki duemu dowiadczeniu

  we wspieraniu wielu kanaw sprzeday zdajemy sobie spraw, jak wane jest inwestowanie w wysoko

  wykwalifikowan kadr, szeroki wachlarz usug oraz produkty wiodce na rynku.

  OPIEKA MENEDERSKA

  Specjalnie wydelegowany doradca ds. klienta

  zagwarantuje, e zawsze bdziesz mia dostp do

  wszelkiego rodzaju wsparcia:

  Dowiadczenia wspomagajcego wzrost Twojej firmy

  Penej wasnoci komercyjnej Wsparcia rozwoju biznesu

  OBSUGA KLIENTW

  Majc na wzgldzie pene skupienie na obsudze klienta nasz zesp oferuje:

  Efektywn logistyk Przetwarzanie i realizowanie

  zamwie

  Usugi z zakresu e-commerce Obsug zapyta klientw

  WSPARCIE PRZEDSPRZEDAOWE

  Nasz dowiadczony zesp ds. obsugi przedsprzedaowej posiada bogat wiedz ifachowo, dziki czemu moe zaoferowa:

  Porady i konsultacje na temat zoonych rozwiza, opartych o produkty wielu dostawcw

  Pene wsparcie na etapie przetargu

  Sprawdzanie architektury systemu, jego konfiguracj iwycen

  Prezentacje dla klientw oraz demonstracje dziaania rozwiza

  SZKOLENIANasza nagradzana akademia szkoleniowa prowadzi caociowe kursy z zakresu sprzeday, dziaa przedsprzedaowych oraz obsugi technicznej. Gwarantuj one zdobycie dowiadcze w obsudze najnowszych produktw, a wszystko w przyjaznym i wygodnym rodowisku pracy.

  Nasi trenerzy posiadaj wszelkie certyfikaty, pozwalajce im prowadzi szkolenia techniczne przy wykorzystaniu autoryzowanych materiaw szkoleniowych, a ponadto oferuj moliwo zweryfikowania zdobytych umiejtnoci w testach ewaluacyjnych, certyfikowanych przez naszych dostawcw.

  USUGI PROFESJONALNE Testowanie gotowoci

  sieci VoIP

  Zarzdzanie projektem

  USUGI FINANSOWE ILEASINGOWE

  Dziki globalnemu zasigowi Grupy Westcon skorzystasz z:

  Elastycznej linii kredytowej Twoim rachunkiem zajmie si zesp, ktry zadba o maksymalne zwikszenie Twoich limitw zamwie

  MARKETING

  Skuteczne i nagradzane programy

  Zarzdzanie produktami dostawcw

  Wsparcie kanaw reklamowych

  Kompleksowe dziaania wzbudzajce popyt

  Usugi z zakresu planowania i doboru dziaa marketingowych

  Organizacja regularnych spotka oraz akcji reklamowych wybranych produktw

  Usugi z zakresu obsugi danych i kampanii marketingowych Dostp do wyczerpujcej biblioteki materiaw Westcon Promocje i narzdzia motywacyjne

  Moliwoci rozliczania si w rnych walutach (PLN, EUR, USD)

  Pewnego wsparcia finansowego nawet przy najwikszych transakcjach

  Programw leasingowych

  Wstpne przygotowywanie rozwizania

  Instalacja i rozruch systemu Wsparcie i opieka techniczna

  WESTCON: WSZYSTKO O ROZWIZANIACH AVAYA DLA MAYCH I REDNICH FIRM 6

 • Wprowadzenie do IP Office

  ZOSTAJEMY NA DUEJ (I SIGAMY DALEJ!)

  Avaya mocno skupia si na moliwociach rynku maych i rednich przedsibiorstw, gwarantujc Partnerom Biznesowym oraz uytkownikom kocowym caociowe wsparcie. IP Office jest obecnie intensywnie rozwijany, co oznacza, e producent mocno inwestuje w badania i jako produkt IP Office znajduje si obecnie w fazie wzrostu, zatem dla firm kadej wielkoci oznacza dugoterminow i pewn inwestycj. Od momentu wypuszczenia na rynek w 2002 roku,