Transcript
 • ANAHTAR GRUBU ÜRÜN BROŞÜRÜDOMESTIC GROUP PRODUCT BROCHURE

  2014

 • ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY PROFILE

  T-PLAST which was founded to produce technical plastic material for electricity sector in 1989 in Izmir, has completed its twenty five years in its journey to be the market leader of its sector in Turkey and a trademark in the world markets. Research and development and product development actions which are all car-ried by CAD- CAM - CAE support, turn into the final product in our high capacity machine park and on the workbenches with the latest technology. Our products which are manufactured according to the national and international standards re-quired by domestic and foreign markets, are presented to the domestic and for-eign markets following the confirmation of our quality by independent institutions after being tested according to the cur-rent IEC standards in our own laborato-ries.

  T-PLAST making continuous invest-ments on technology and new products with the thought that development of the country depends on industrial develop-

  ments and maintains its operations con-tinuously in order to present solutions conforming to the up to date require-ments for customers.

  T-PLAST seizing the participation to the important sectoral fairs of the world to have a voice in the foreign markets as well as the rightful market share it gained in the domestic market as a philosophy of company, export 40% of the total turn-over to Russia, Romania, France, Ukraine, Greece, the UK, Sweden, Libya, Iraq, Hun-gary, Poland, Italy, Bosnia Herzegovina, Afghanistan, Norway, India, Czech Re-public, Egypt, Crotia and Azerbaijan.

  Developing the product chain in a way that can compete with all its competitors in the world, by accepting the customer satisfaction as a base without conceding from quality and service insight, creating the conditions to compete by presenting the proper quality-price balance to its customers and rising the production out-put to be an important player of global

  competition, and making the necessary progress in order to be a trademark in the world market are among the objections of T-PLAST.

  TPLAST, giving importance to brand im-age and perception, created TP ELEC-TRIC sub-brand in 2011 in line with its main objectives and started to offer products to the market by TP ELECTRIC sub-brand.

  In 2013, the company type was changed from “Limited Liability Company” to “Corporation” and the title of the com-pany was renewed as “TP ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY & TRADE CO.”. During this transformation process, company logo and corporate identity im-ages have been redesigned in order to reflect modern structure of the company. TP ELECTRIC, with the renewed identity and structure, gaines more strength in the field as a leader, professional and pi-oneer manufacturer.

  1989 yılında elektrik sektörü için teknik plastik malzeme üretmek amacıyla İzmir’de kurulmuş olan T-PLAST, Türkiye’ de sektö-rünün pazar lideri, dünya pazarlarında ise bir marka olmak amacıyla çıktığı yolculuğunda 25. yılını tamamlamıştır. Tamamı CAD-CAM-CAE destekli olarak sürdürülen AR-GE ve ürün geliştirme çalışmaları, son teknolojiye sahip tezgahlarda ve yüksek kapasiteli maki-ne parkımızda nihai ürün haline dönüşmek-tedir. Yurtiçi ve yurtdışı pazarların öngördüğü ulusal ve uluslararası standartlara göre imal edilen ürünlerimiz, güncel IEC standartlarına göre kendi laboratuvarlarımızda test edildik-ten sonra kalitemizin bağımsız kuruluşlar ta-rafından onayını müteakip iç ve dış pazarlara sunulmaktadır.

  Ülke gelişiminin, yerli sanayinin ilerlemesi-ne bağlı olduğu düşüncesinden hareketle teknolojiye ve yeni ürünlere sürekli yatırım yapan T-PLAST, müşterilerine çağın gerek-

  liliklerine uygun çözümler sunabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

  Yurtiçi pazarda elde ettiği haklı pazar payının yanı sıra yurtdışı pazarlarda da söz sahibi olabilmek için, dünyanın önemli sektörel fu-arlarına katılımı bir şirket felsefesi olarak be-nimseyen T-PLAST, cirosunun %40’ını başta Rusya olmak üzere Romanya, Fransa, Ukray-na, Yunanistan, İngiltere, İsveç, Libya, Irak, Macaristan, Polonya, İtalya, Bosna Hersek, Afganistan, Norveç, Hindistan, Çek Cumhuri-yeti, Hırvatistan, Mısır ve Azerbaycan’ a ihraç etmektedir.

  Kalite ve hizmet anlayışından ödün verme-den, müşteri memnuniyetini esas kabul ede-rek, tüm dünyada rakipleriyle boy ölçüşecek şekilde ürün serisini geliştirmek, küresel rekabetin önemli bir oyuncusu olmak için üretim verimliliğini artırarak, müşterilerine en uygun kalite-fiyat dengesini sunup, rekabet

  edebilecekleri koşulları yaratmak ve dünya pazarlarında bir marka olabilmek yolunda gerekli atılımları yapmak T-PLAST’ ın ana hedefleri arasındadır.

  Marka imajı ve algısına önem veren TPLAST 2011 yılında ana hedefleri doğrultusunda TPELEKTRİK alt markasını oluşturmuş ve ürünlerini TPELEKTRİK markası ile piyasaya sunmaya başlamıştır.

  2013 yılında ise “Limited Şirket’ ten” “Ano-nim Şirket” yapısına dönmüş ve şirket ün-vanını, TP Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak yenilemiştir. Bu dönüşüm sürecinde şirket logosu ve kurumsal kimlik tasarımları da şirketin modern yapısını yan-sıtır şekilde yenilenmiştir. Yenilenen kimliği ile TP Electric; lider, profesyonel, öncü, kendi alanında uzman, müşteri beklentilerine göre şekil alan yapısıyla sektördeki gücüne güç katmaya devam etmektedir.

 • 2

  www.tpelectric.com.tr

  KALİTE YÖNETİMİ

  QUALITY MANAGEMENT

  TS EN ISO 9001:2000 KALİTE SİSTEMİ

  TS EN ISO 9001:2000 QUALITY SYSTEM

  EN ÜST DÜZEY MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

  MAXIMUM CUSTOMER SATISFACTION

  MÜŞTERİ ODAKLI ÇÖZÜMLER

  CUSTOMER ORIENTED SOLUTIONS

  HIZLI VE GÜVENİLİR HİZMET

  FAST AND RELIABLE SERVICE

 • 3

  www.tpelectric.com.tr

  www.tplast.com.tr

  MÜŞTERİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER

  CUSTOMIZED SOLUTIONS

  ÜRETİMDE ESNEKLİK

  FLEXIBILITY IN PRODUCTION

  ULUSLARARASI NORMLARA UYGUNLUK

  CONFORMITY TO INTERNATIONAL

  STANDARDS

  UYGUN FİYAT

  OPTIMUM PRICE

  %40 İHRACAT

  %40 EXPORTS

 • 4

  www.tpelectric.com.tr

  SIVA ALTI ANAHTAR - PRİZ GRUBUINSTALLATION SOCKETS AND SWITCHES

  camilya

 • 5

  www.tpelectric.com.tr

 • 6

  www.tpelectric.com.tr

  CAMİLYA / BEYAZ - KREM SERİCAMILYA / WHITE - BEIGE SERIES

  43XX-001-XX01

  AnahtarOne Way Switch

  43XX-005-XX01

  Çift Yollu AnahtarBipolar Switch

  43XX-009-XX01

  Işıklı VavienVavien with Light

  43XX-013-XX01

  Merdiven İşaretli Çağırma (Light)Push Button with Stairway Sign

  43XX-017-XX01

  Komitatör VavienTwo Way Switch - Vavien

  43XX-026-XX01

  Kapaklı Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) Schuko Socket with Cover (with Child Protection)

  43XX-002-XX01

  KomitatörTwo Way Switch

  43XX-006-XX01

  Permütatör (Ara Vavien)Cross Switch

  43XX-010-XX01

  Işıklı Çağırma (Light)Push Button with Light

  43XX-014-XX01

  Zil İşaretli Işıklı Çağırma (Light)Push Button with Light and Bell Sign

  43XX-019-XX01

  Işıklı Etiketli Çağırma (Light)Push Button with Light and Label

  43XX-027-XX01

  Topraklı PrizSchuko Socket

  43XX-003-XX01

  VavienVavien

  43XX-007-XX01

  Jaluzi Kumanda (Stor Anahtar) Venetian Blind Switch

  43XX-011-XX01

  Etiketli AnahtarOne Way Switch with Label

  43XX-015-XX01

  Merdiven İşaretli Işıklı Çağırma (Light)Push Button with Light and Stairway Sign

  43XX-021-XX01

  Işıklı KomitatörTwo Way Switch with Light

  43XX-028-XX01

  Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) Schuko Socket (with Child Protection)

  43XX-004-XX01

  Çağırma (Light)Push Button

  43XX-008-XX01

  Işıklı AnahtarOne Way Switch with Light

  43XX-012-XX01

  Zil İşaretli Çağırma (Light)Push Button with Bell Sign

  43XX-016-XX01

  İkili Çağırma (Light)Double Push Button

  43XX-025-XX01

  Kapaklı Topraklı PrizSchuko Socket with Cover

  43XX-029-XX01

  Topraksız Priz Socket Without Earth

 • 7

  www.tpelectric.com.tr

  CAMİLYA / BEYAZ - KREM SERİCAMILYA / WHITE - BEIGE SERIES

  43XX-030-XX01

  Topraksız Priz (Çocuk Korumalı) Socket Without Earth (with Child Protection)

  43XX-039-XX01

  İkili Topraksız PrizDouble Socket Outlet

  43XX-044-XX00

  1 x RJ 45 CAT 6 + 1 x RJ 111 x RJ 45 CAT 6 + 1 x RJ 11

  43XX-054-XX00

  2 x RJ 45 CAT 6 2 x RJ 45 CAT 6

  43XX-073-XX00

  TV-R Prizi - Aluminium Gövdeli (Geçişli)TV-R Socket - Aluminium Base (Transitive)

  43XX-081-XX00

  600W Dimmer600W Dimmer

  43XX-035-XX01

  Topraklı Priz (Fransız Tipi)Schuko Socket (French Type)

  43XX-041-XX00

  1 x RJ 11 (4 kontak)1 x RJ 11 (4 contacts)

  43XX-051-XX00

  1 x RJ 45 CAT 5E1 x RJ 45 CAT 5E

  43XX-066-XX00

  TV Prizi (Sonlu)TV Socket (Finite)

  43XX-075-XX00

  TV-R-SAT Prizi - Aluminium Gövdeli (Sonlu) TV-R-SAT Socket - Aluminium Base (Finite)

  43XX-082-XX00

  1000W Dimmer1000W Dimmer

  43XX-036-XX01

  Topraklı Priz (Fransız Tipi) (Çocuk Korumalı) Schuko Socket (Fr. Type) (with Child Protection)

  43XX-042-XX00

  2 x RJ 11 (4 kontak)2 x RJ 11 (4 contacts)

  43XX-052-XX00

  2 x RJ 45 CAT 5E2 x RJ 45 CAT 5E

  43XX-067-XX00

  TV Prizi (Geçişli)TV Socket (Transitive)

  43XX-076-XX00

  TV-R-SAT Prizi - Aluminium Gövdeli (Geçişli) TV-R-SAT Socket - Aluminium Base (Transitive)

  43XX-090-XX00

  Energy SaverEnergy Saver

  43XX-038-XX01

  İkili Topraklı PrizDouble Schuko Socket

  43XX-043-XX00

  1 x RJ 45 CAT 5E + 1 x RJ 111 x RJ 45 CAT 5E + 1 x RJ 11

  43XX-053-XX00

  1 x RJ 45 CAT 6 1 x RJ 45 CAT 6

  43XX-071-XX00

  TV-R Prizi - Aluminium Gövdeli (Sonlu)TV-R Socket - Aluminium Base (Finite)

  43XX-077-XX00

  TV-SAT Prizi - Aluminium Gövdeli (Sonlu) TV-SAT Socket - Aluminium Base (Finite)

  XX=02 - Krem / BeigeXX=04 - Beyaz / White

 • 8

  www.tpelectric.com.tr

  CAMİLYA / METALİK SERİCAMILYA / METALLIC SERIES

  43XX-001-XX01

  AnahtarOne Way Switch

  43XX-005-XX01

  Çift Yollu AnahtarBipolar Switch

  43XX-009-XX01

  Işıklı VavienVavien with Light

  43XX-013-XX01

  Merdiven İşaretli Çağırma (Light)Push Button with Stairway Sign

  43XX-017-XX01

  Komitatör VavienTwo Way Switch - Vavien

  43XX-026-XX01

  Kapaklı Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) Schuko Socket with Cover (with Child Protection)

  43XX-002-XX01

  KomitatörTwo Way Switch

  43XX-006-XX01

  Permütatör (Ara Vavien)Cross Switch

  43XX-010-XX01

  Işıklı Çağırma (Light)Push Button with Light

  43XX-014-XX01

  Zil İşaretli Işıklı Çağırma (Light)Push Button with Light and Bell Sign

  43XX-019-XX01

  Işıklı Etiketli Çağırma (Light)Push Button with Light and Label

  43XX-027-XX01

  Topraklı PrizSchuko Socket

  43XX-003-XX01

  VavienVavien

  43XX-007-XX01

  Jaluzi Kumanda (Stor Anahtar) Venetian Blind Switch

  43XX-011-XX01

  Etiketli AnahtarOne Way Switch with Label

  43XX-015-XX01

  Merdiven İşaretli Işıklı Çağırma (Light)Push Button with Light and Stairway Sign

  43XX-021-XX01

  Işıklı KomitatörTwo Way Switch with Light

  43XX-028-XX01

  Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) Schuko Socket (with Child Protection)

  43XX-004-XX01

  Çağırma (Light)Push Button

  43XX-008-XX01

  Işıklı AnahtarOne Way Switch with Light

  43XX-012-XX01

  Zil İşaretli Çağırma (Light)Push Button with Bell Sign

  43XX-016-XX01

  İkili Çağırma (Light)Double Push Button

  43XX-025-XX01

  Kapaklı Topraklı PrizSchuko Socket with Cover

  43XX-029-XX01

  Topraksız Priz Socket Without Earth

 • 9

  www.tpelectric.com.tr

  CAMİLYA / METALİK SERİCAMILYA / METALLIC SERIES

  43XX-030-XX01

  Topraksız Priz (Çocuk Korumalı) Socket Without Earth (with Child Protection)

  43XX-039-XX01

  İkili Topraksız PrizDouble Socket Outlet

  43XX-044-XX00

  1 x RJ 45 CAT 6 + 1 x RJ 111 x RJ 45 CAT 6 + 1 x RJ 11

  43XX-054-XX00

  2 x RJ 45 CAT 6 2 x RJ 45 CAT 6

  43XX-073-XX00

  TV-R Prizi - Aluminium Gövdeli (Geçişli)TV-R Socket - Aluminium Base (Transitive)

  43XX-081-XX00

  600W Dimmer600W Dimmer

  43XX-035-XX01

  Topraklı Priz (Fransız Tipi)Schuko Socket (French Type)

  43XX-041-XX00

  1 x RJ 11 (4 kontak)1 x RJ 11 (4 contacts)

  43XX-051-XX00

  1 x RJ 45 CAT 5E1 x RJ 45 CAT 5E

  43XX-066-XX00

  TV Prizi (Sonlu)TV Socket (Finite)

  43XX-075-XX00

  TV-R-SAT Prizi - Aluminium Gövdeli (Sonlu) TV-R-SAT Socket - Aluminium Base (Finite)

  43XX-082-XX00

  1000W Dimmer1000W Dimmer

  43XX-036-XX01

  Topraklı Priz (Fransız Tipi) (Çocuk Korumalı) Schuko Socket (Fr. Type) (with Child Protection)

  43XX-042-XX00

  2 x RJ 11 (4 kontak)2 x RJ 11 (4 contacts)

  43XX-052-XX00

  2 x RJ 45 CAT 5E2 x RJ 45 CAT 5E

  43XX-067-XX00

  TV Prizi (Geçişli)TV Socket (Transitive)

  43XX-076-XX00

  TV-R-SAT Prizi - Aluminium Gövdeli (Geçişli) TV-R-SAT Socket - Aluminium Base (Transitive)

  43XX-090-XX00

  Energy SaverEnergy Saver

  43XX-038-XX01

  İkili Topraklı PrizDouble Schuko Socket

  43XX-043-XX00

  1 x RJ 45 CAT 5E + 1 x RJ 111 x RJ 45 CAT 5E + 1 x RJ 11

  43XX-053-XX00

  1 x RJ 45 CAT 6 1 x RJ 45 CAT 6

  43XX-071-XX00

  TV-R Prizi - Aluminium Gövdeli (Sonlu)TV-R Socket - Aluminium Base (Finite)

  43XX-077-XX00

  TV-SAT Prizi - Aluminium Gövdeli (Sonlu) TV-SAT Socket - Aluminium Base (Finite)

  XX=30 - Altın / GoldXX=31 - Titanyum / Titanium

  XX=32 - Alüminyum / Alu-minium

  XX=33 - Füme / Smoke

 • 10

  www.tpelectric.com.tr

  CAMİLYA / AHŞAP SERİCAMILYA / WOODEN SERIES

  43XX-001-XX01

  AnahtarOne Way Switch

  43XX-005-XX01

  Çift Yollu AnahtarBipolar Switch

  43XX-009-XX01

  Işıklı VavienVavien with Light

  43XX-013-XX01

  Merdiven İşaretli Çağırma (Light)Push Button with Stairway Sign

  43XX-017-XX01

  Komitatör VavienTwo Way Switch - Vavien

  43XX-026-XX01

  Kapaklı Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) Schuko Socket with Cover (with Child Protection)

  43XX-002-XX01

  KomitatörTwo Way Switch

  43XX-006-XX01

  Permütatör (Ara Vavien)Cross Switch

  43XX-010-XX01

  Işıklı Çağırma (Light)Push Button with Light

  43XX-014-XX01

  Zil İşaretli Işıklı Çağırma (Light)Push Button with Light and Bell Sign

  43XX-019-XX01

  Işıklı Etiketli Çağırma (Light)Push Button with Light and Label

  43XX-027-XX01

  Topraklı PrizSchuko Socket

  43XX-003-XX01

  VavienVavien

  43XX-007-XX01

  Jaluzi Kumanda (Stor Anahtar) Venetian Blind Switch

  43XX-011-XX01

  Etiketli AnahtarOne Way Switch with Label

  43XX-015-XX01

  Merdiven İşaretli Işıklı Çağırma (Light)Push Button with Light and Stairway Sign

  43XX-021-XX01

  Işıklı KomitatörTwo Way Switch with Light

  43XX-028-XX01

  Topraklı Priz (Çocuk Korumalı) Schuko Socket (with Child Protection)

  43XX-004-XX01

  Çağırma (Light)Push Button

  43XX-008-XX01

  Işıklı AnahtarOne Way Switch with Light

  43XX-012-XX01

  Zil İşaretli Çağırma (Light)Push Button with Bell Sign

  43XX-016-XX01

  İkili Çağırma (Light)Double Push Button

  43XX-025-XX01

  Kapaklı Topraklı PrizSchuko Socket with Cover

  43XX-029-XX01

  Topraksız Priz Socket Without Earth

 • 11

  www.tpelectric.com.tr

  CAMİLYA / AHŞAP SERİCAMILYA / WOODEN SERIES

  43XX-030-XX01

  Topraksız Priz (Çocuk Korumalı) Socket Without Earth (with Child Protection)

  43XX-039-XX01

  İkili Topraksız PrizDouble Socket Outlet

  43XX-044-XX00

  1 x RJ 45 CAT 6 + 1 x RJ 111 x RJ 45 CAT 6 + 1 x RJ 11

  43XX-054-XX00

  2 x RJ 45 CAT 6 2 x RJ 45 CAT 6

  43XX-073-XX00

  TV-R Prizi - Aluminium Gövdeli (Geçişli)TV-R Socket - Aluminium Base (Transitive)

  43XX-081-XX00

  600W Dimmer600W Dimmer

  43XX-035-XX01

  Topraklı Priz (Fransız Tipi)Schuko Socket (French Type)

  43XX-041-XX00

  1 x RJ 11 (4 kontak)1 x RJ 11 (4 contacts)

  43XX-051-XX00

  1 x RJ 45 CAT 5E1 x RJ 45 CAT 5E

  43XX-066-XX00

  TV Prizi (Sonlu)TV Socket (Finite)

  43XX-075-XX00

  TV-R-SAT Prizi - Aluminium Gövdeli (Sonlu) TV-R-SAT Socket - Aluminium Base (Finite)

  43XX-082-XX00

  1000W Dimmer1000W Dimmer

  43XX-036-XX01

  Topraklı Priz (Fransız Tipi) (Çocuk Korumalı) Schuko Socket (Fr. Type) (with Child Protection)

  43XX-042-XX00

  2 x RJ 11 (4 kontak)2 x RJ 11 (4 contacts)

  43XX-052-XX00

  2 x RJ 45 CAT 5E2 x RJ 45 CAT 5E

  43XX-067-XX00

  TV Prizi (Geçişli)TV Socket (Transitive)

  43XX-076-XX00

  TV-R-SAT Prizi - Aluminium Gövdeli (Geçişli) TV-R-SAT Socket - Aluminium Base (Transitive)

  43XX-090-XX00

  Energy SaverEnergy Saver

  43XX-038-XX01

  İkili Topraklı PrizDouble Schuko Socket

  43XX-043-XX00

  1 x RJ 45 CAT 5E + 1 x RJ 111 x RJ 45 CAT 5E + 1 x RJ 11

  43XX-053-XX00

  1 x RJ 45 CAT 6 1 x RJ 45 CAT 6

  43XX-071-XX00

  TV-R Prizi - Aluminium Gövdeli (Sonlu)TV-R Socket - Aluminium Base (Finite)

  43XX-077-XX00

  TV-SAT Prizi - Aluminium Gövdeli (Sonlu) TV-SAT Socket - Aluminium Base (Finite)

  XX=41 - Ceviz / WalnutXX=42 - Kiraz / CherryXX=43 - Kayın / Beech

 • 12

  www.tpelectric.com.tr

  RENK ALTERNATİFLERİ VE KORDON SEÇENEKLERİCOLOUR ALTERNATIVES AND CORD OPTIONS

  Beyaz - Krem Seri / White - Beige Series

  Metalik Seri / Metallic Series

  Ahşap Seri / Wooden Series

  04 - Beyaz / White

  30 - Altın / Gold

  41 - Ceviz / Walnut

  02 - Krem / Beige

  31 - Titanyum / Titanium

  42 - Kiraz / Cherry

  33 - Füme / Smoke32 - Alüminyum / Aluminium

  43 - Kayın - Beech

  Opak Seri / Opaque Series Metalik Seri / Metallic Series

  Ahşap Seri / Wooden Series

  Varak Kaplama Seri / Leaf Coated Series

  02 Krem / Beige

  09Mavi / Blue

  13Somon / Salmon

  20Yavru Ağzı / Light Pink

  24Saks Yeşil / Saks Green

  04Beyaz / White

  10Turkuaz / Tur-

  quoise

  15Kahve / Brown

  21Fıstık Yeşil /

  Pistachio Green

  76Şeffaf Kırmızı /

  Transp. Red

  06Gri / Gray

  11Yeşil / Green

  16Kırmızı / Red

  22Açık Sarı /

  Light Yellow

  86Şeffaf Füme

  Transp. Smoke

  07Sarı / Yellow

  12Gül Kurusu /

  Dark Rose Pink

  17Pembe / Pink

  23 Turuncu /

  Orange

  89Şeffaf Mavi /Transp. Blue

  36Altın / Gold

  41Ceviz / Walnut

  50Altın V. Kap. / Gold L. Coat.

  31Titanyum / Titanium

  42Kiraz / Cherry

  51Krom V. Kap. /

  Chrome L. Coat.

  32Alüminyum / Aluminium

  43Kayın / Beech

  33Füme / Smoke

 • 13

  www.tpelectric.com.tr

  IP54 IP54

  3201-001-0601

  AnahtarOne Way Switch

  IP54

  3201-003-0601

  VavienVavien

  IP54

  3201-004-0601

  Çağırma (Light)Push Button

  3201-002-0601

  KomitatörTwo Way Switch

  IP54 IP54

  3201-005-0601

  Çift Yollu AnahtarBipolar Switch

  IP54

  3201-007-0601

  Jaluzi Kumanda (Stor Anahtar)Venetian Blind Switch

  IP54

  3201-008-0601

  Işıklı AnahtarOne Way Switch With Light

  3201-006-0601

  Permütatör (Ara Vavien)Cross Switch

  IP54 IP54

  3201-010-0601

  Işıklı Çağırma (Light)Push Button With Light

  IP54

  3201-013-0601

  Merdiven İşaretli Çağırma (Light) Push Button With Stairway Sign

  IP54

  3201-021-0601

  Işıklı KomitatörTwo Way Switch With Light

  3201-012-0601

  Zil İşaretli Çağırma (Light)Push Button With Bell Sign)

  IP54 IP54

  3201-025-0601

  Kapaklı Topraklı PrizSchuko Socket With Cover

  IP54

  3201-066-0601

  TV PriziTV Socket

  IP54

  3201-051-0601

  Data Prizi (1xRJ 45 CAT 5E)Data Socket (1xRJ 45 CAT 5E)

  3201-041-0601

  Nümeris Telefon PriziTelephone Socket

  IP54 IP54

  3201-101-0601

  Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (Yatay)One Way Switch + Schuko Socket (Horizontal)

  IP54

  3201-103-0601

  Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (Yatay)Vavien + Schuko Socket (Horizontal)

  IP54

  3201-125-0601

  Kap. Topraklı Priz + Kap. Topraklı Priz (Yatay)Schuko Socket + Schuko Socket (Horizontal)

  3201-102-0601

  Komitatör + Kapaklı Topraklı Priz (Yatay)Two Way Switch + Schuko Socket (Horizontal)

  IP54 IP54

  3201-301-0601

  Anahtar + Kapaklı Topraklı Priz (Dikey)One Way Switch + Schuko Socket (Vertical)

  IP54

  3201-303-0601

  Vavien + Kapaklı Topraklı Priz (Dikey)Vavien + Schuko Socket (Vertical)

  IP54

  3201-325-0601

  Kap. Topraklı Priz + Kap. Topraklı Priz (Dikey)Schuko Socket + Schuko Socket (Vertical)

  3201-302-0601

  Komitatör + Kapaklı Topraklı Priz (Dikey)Two Way Switch + Schuko Socket (Vertical)

  NEMLİYER ÜRÜNLERWEATHER PROOF PRODUCTS

 • 14

  www.tpelectric.com.tr

  ANAHTAR - PRİZ KASALARI VE OTOMAT KUTULARIFLUSH MOUNT SWITCH BOXES AND DISTRIBUTION SYSTEMS

 • 15

  www.tpelectric.com.tr

  EV - OFİS TİPİ ÜRÜNLER VE ÇOCUK KORUMALI GRUP PRİZLERHOUSE AND OFFICE TYPE PRODUCTS AND GROUP SOCKETS

 • 16

  www.tpelectric.com.tr

 • ANAHTAR GRUBU ÜRÜN BROŞÜRÜDOMESTIC GROUP PRODUCT BROCHURE

  2014

  TP ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİMerkez / Fabrika:İzmir Ankara Caddesi No:358/A 35730Kemalpaşa / İZMİRTel : 0.232 880 90 01 (Pbx)Fax : 0.232 880 90 02

  Marmara Bölgesi:Nish İstanbul Residence Sanayi Cad. No:44 D Blok Kat:10 Daire:118 ÇobançeşmeBahçelievler - İSTANBULTel : 0.212 243 76 38Fax : 0.212 243 76 39Gsm : 0.533 257 47 42 0.533 272 87 56 0.533 368 93 77 0.530 665 41 46 0.533 930 18 85

  İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi:Gsm: 0.532 590 25 35

  Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi:Gsm: 0.533 729 25 24

  Kuzey Ege ve Güney Marmara Bölgesi:Gsm: 0.533 567 20 12

  Güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi:Gsm: 0.530 280 16 00

  [email protected] | www.tpelectric.com.tr Basım yeri : Metro Ambalaj Matbaacılık ve Reklam Hizmetleri İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.Basım Tarihi : 12 Mart 2014