of 28 /28
BURSA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ

Kadın Meclisi Broşürü

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kadın Meclisi Broşürü

Text of Kadın Meclisi Broşürü

 • 1Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  BURSA KENT KONSEY

  KADIN MECLS

 • KENT KONSEYLER GCNN BLNCNDE OLMALIDIR

  Yerelleme ve demokratikleme yolunda atlan admlar arasnda Kent Konseylerinin yasal bir statye kavuturulmas ok nemli bir aamadr. 5393 sayl yasa ile iktidar Kent Konseylerinin yeni ekliyle oluumunda nemli katk koymutur. Belediye olan her yerde kurulmas gereken Kent Konseyleri, yasa ve ynetmelikler uyarnca, yasadan ald gle, kendi yrelerinde halkn ve toplumsal rgtlerin katld, dncelerin ynetimlere aktarld nemli kurumlar haline geliyor.

  lkemiz insan ve toplumsal kurulu yneticileri kendilerine yasal olarak tannan imknlar ok iyi bir ekilde deerlendirmelidirler. Kent Konseyleri gcnn bilincinde olmaldr.

  Valilik, Kaymakamlk, Belediyeler, niversiteler, Kamu Kurum ve Kurulular, Akademik Meslek Odalar, Hayat Meslek Odalar, Siyasi Partiler, Muhtarlar, Dernekler, Vakflar, Sendikalar yasa gereince Kent Konseylerinin katlmcsdrlar.

  Bylesine gl katlmclarn oluturduu Kent Konseyleri, yasada belirlenen Kent yaamnda; kent vizyonunun ve hemerilik bilincinin gelitirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmas, srdrlebilir kalknma, evreye duyarllk, sosyal yardmlama ve dayanma, saydamlk, hesap sorma ve hesap verme, katlm ve yerinden ynetim ilkelerini yerine getirmeye alr.

  Yasada belirlenmi ok nemli grevleri olan, gl ve nemli katlmclar barndran Kent Konseyleri fonksiyonlarn yerine getirebilmelidir. Kent Konseyleri sistemiyle halkmza tannan bylesine nemli frsat, ok iyi bir ekilde deerlendirilmelidir. Kent Konseyleri gereksiz ve anlamsz ekime ve tartma ortamlar haline getirilmemelidir. Kent Konseyleri kendi yrelerine hizmet eden Demokrasi Platformlar olmaldr.

  te byle bir demokrasi platformunda kadnlar kendi sorunlarna sahip kmal, kentsel yaamn her alanna katlmal ve bu sorunlara zm aray ierisinde olarak gerekli karar alma mekanizmalarnda yer almaldrlar. yeleri arasnda sivil toplum kurulular, siyasi parti, niversite, meslek odalar ve sendika temsilcileri, kadn muhtarlar ve meclis yelerinin de bulunduu Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi bu ortam oluturarak her kesimden her yata kadn bir araya getirip buluturmay ve gnlllk esasyla almalar yapmalarn salyor.

  Mehmet Semih PALAnaat MhendisiBursa Kent Konseyi Bakan

 • DNYAYI KADINLAR DETRECEK

  Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi, kadnlarn, toplumsal yaamn; retim, i, siyaset, kltr, sanat vb. alanlarnda sz sahibi olmalarn, cinsiyet ayrmclna dayal eitim, hukuk, salk, ekonomik, siyasal, kltrel tm uygulamalara kar mcadele etmelerini, kentsel yaama katlmalarn ve kente ait olma duygularn gelitirmeyi amalayan, snf, eitim ve dnce fark gzetmeksizin Bursada yaayan tm kadnlarn temsil edildii, gnlllk esasna dayanan demokratik bir platformdur.

  Bu tanmna uygun olarak Kadn Meclisi bakan ve yrtme kurulu yeleri seimle grev bana gelmekte, Bursada yaayan kadnlarn sorunlarna zm retebilmek amacyla almalar yrtmektedir. Kadn Meclisi, kendi bnyesinde oluturduu alma gruplar araclyla, istihdam, salk, siyaset, hukuk, eim kltr sanat konularnda kamuoyunda farkndalk oluturmakta, kadnlarn sosyal hayat ierisinde daha fazla yer almas iin aba gstermektedir. Bursa Kent Konseyinin gl desteini arkasna alan Kadn Meclisi, yllardr srdrd almalarn doal bir sonucu olarak, ulusal dzeyde kadnlarla ilgili yaplan tm almalarda aranan, davet edilen bir meclis konumundadr.

  zellikle sosyo-ekonomik dzeyi dk mahallelerde ve kylerde, kadnlar bilgilendirmek ve bilinlendirmek konusunda yaptklar almalardan alnan olumlu geri dnler, Kadn Meclisine hakl bir gurur yaatmaktadr.

  2009 ylnda yeniden yaplanan Bursa Kent Konseyi ile birlikte Kadn Meclisi de, almalarn kadn merkeze alarak ama aileyi de kapsayacak ekilde geniletmitir. Bu balamda hzl g alan ehrimizde, gle olumu mahallelerde ki aileler zerinde younlatrdklar almalar Kadn Meclisi almalarna ayr bir ivme ve heyecan katmtr.

  Bir kadn deiirse aile deiir, aile deiirse toplum, toplum deiirse dnya deiir dncesiyle kadnlarn hayatlarna art deer katmak iin gnll olarak alan Kadn Meclisini yrekten kutluyorum. Dnyay kadnlar deitirecek.

  Enes Battal KESKNBursa Kent Konseyi Genel Sekreteri

 • BLNL KADIN TOPLUMUN TEMEL TAIDIR

  Byle bir birliktelii dlemeye baladmdan beri geldiimiz noktaya bir dnp baktmzda yreim sevinle doluyor. Birlikte retmenin ve ibirliinin yeni yeni yerlemeye balad lkemizde ne gzel bir rnek balattk ve yaatmaya aba gsteriyoruz. Balatmay dndklerim mi? Hatrlamaya zorlanyorum. 1996 ylnda balayan her an dolu dolu geen, ok fazla insann mdahil olduu14 yla yaylan bir sreci buraya aktarmak ve bu uzun yllar ierisinde duyduum heyecan buradan yanstmak mmkn deil.

  1996 ylnda Yerel Gndem 21 srecinde kurulan Kadn alma Grubu 2003 ylnda Kadn Meclisi eklini ald, 8 Ekim 2006 tarihinde 5393 sayl Belediye kanunun 76.madde gereince Bursa Kadn Meclisine dntrld.

  Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi bnyesindeki alma gruplar ile kadnlarn toplumsal yaamda daha aktif rol alabilmelerinden ve kadn meclisi uzlama ortamnda fark gzetmeden kadn sorunlarnn tespitine ve kentimizin gelimesine ynelik zm nerilerinin oluturulmasna katkda bulunuyoruz.

  Saysz insann desteiyle, verdikleri emeklerle, sunduklar olanaklarla, kurduumuz balantlarla glenen Kadn Meclisinde 2005 ylndan bu gne farkl grevlerde gnll olarak altm. Kasm 2007- Ocak 2010 dneminde yrttm Kadn Meclisi Bakanl grevine Mart 2011de yeniden seilmi bulunmaktaym. 5 alma grubu olan Kadn Meclisi, Salk, Siyaset, stihdam, Hukuk ve Eitim- Kltr- Sanat alma gruplar olarak faaliyet gstermektedir.

  Bu sre iinde yaptmz faaliyetlerde birlikte gnll olarak altm Yrtme Kurulu yelerimize teekkrlerimi sunuyorum. Bursa iin almalarmzn ayn gzellikte devam edeceine inanyorum.

  Bu amalar dorultusunda bizimle birlikte yrmek isteyen tm kadnlar Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisimize davet ediyorum.

  Bu imkanlar bize salayan Bykehir Belediye Bakan Sayn Recep ALTEPE ve Bursa Kent Konseyi Bakan Mehmet Semih PALAya, almalarmzda emei geen Bursa Kent Konseyi alanlarna teekkr ederiz.

  Kadriye SArbyKBursa Kent Konseyi Kadn Meclisi Bakan

 • 6 Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  BURSA KENT KONSEY NEDR?Bursa Kent Konseyi, 5393 sayl Belediye Kanununun 76. maddesinde belirtilen hedefler dorultusunda; Avrupa Kentsel art, Avrupa Yerel Ynetimler zerklik art, Gndem 21 ve Habitat IInin srdrlebilirlik, yaanlabilirlik ve yapabilir klma ilkelerinin nda,

  hogr, sayg ve anlay erevesinde, halkn ynetime katlmn ve denetimini salayacak mekanizmalar gelitirmeyi ve kendi sorunlarna sahip kmay zendirmeyi, ynetiim eksenli katlmc demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu nceleyen bir oluumdur.

  BURSA KENT KONSEY KADIN MECLSKadn Meclisi; katlmclk, srdrlebilirlik, yaanabilirlik, kentsel haklarn gelitirilmesi; hogr ve uzlama ilkeleri nda; dncelerini aka syleyebilme, zm retebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmalar gelitirmeyi salayan ve kendi sorunlarna

  sahip kmalarn zendiren demokratik bir platformdur.Kadn Meclisi; kent iinde yaayan kadnlarn din, dil, rk, kltr, snf, eitim ve dnce fark gzetmeksizin temsil edilmesini, zgr ve dorudan katlm salar.

 • 7Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  KAdIN MECLS YRTME KURULU

  1 Kadriye SARIBIYIK Kadn Meclisi Bakan2 Mjgan GRKAN Kadn Meclisi Bakan Yardmcs3 Dilek ZMCLER Kadn Meclisi Sekreteri4 Nuray NER Kadn Meclisi Yrtme Kurulu yesi5 Emine YURTSEVEN Kadn Meclisi Yrtme Kurulu yesi6 lknur KUTUCU Kadn Meclisi Yrtme Kurulu yesi7 Mecbure ALTUN Kadn Meclisi Yrtme Kurulu yesi8 Necla BECERMEN Kadn Meclisi Yrtme Kurulu yesi9 Sevim GL Kadn Meclisi Yrtme Kurulu yesi10 zden ENKOYUNCU Kadn Meclisi Yrtme Kurulu yesi11 Mine KILI Kadn Meclisi Yrtme Kurulu yesi

  KADIN MECLS ALIMA GRUPLARI HUKUK ALIMA GRUBU Baro, Emniyet Mdrl, Sosyal Hizmetler l Mdrl, Kadn Haklar ve hukuksal alanda alma yapan sivil toplum kurulular vb. kurumlarla ibirlii kurarak, kadnlarn karlatklar sorunlarn zmne ynelik almalar yapmakta; bu amaca ynelik bilgilendirme toplantlar ve danmanlk hizmetleri organize etmektedir.

  ETM KLTR SANAT ALIMA GRUBUKadn Meclisi yelerinin ve sivil toplum kurulularnn tespit ettii ihtiyalar dorultusunda, okuma-yazma kurslar, hukuk, salk, iddet, aile ii iletiim, ergenlik sorunlar, vb konularda bilgilendirme toplantlar dzenlemektedir.

 • 8 Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  SALIK ALIMA GRUBUKadnlarn ve ailelerinin ihtiyalar dorultusunda salk konularnda bilgilendirme toplantlar ve salk taramalar organize etmekte, ihtiya sahibi kadnlarn tedavi edilmeleri amacyla eitli salk kurumlarnn desteklerini almakta, kadn snma evleri hakknda gerekli inceleme ve aratrmalar yapmakta, salk ile ilgili nemli gn ve haftalarda anma ve kutlama toplantlar dzenlemektedir.

  STHDAM ALIMA GRUBUYoksullukla mcadele almalar dorultusunda, kadnlarn aile ve toplum iinde karar verme srelerine katlmalarn kolaylatrmak ve durumlarn iyiletirmek zere almalar yapmaktadr. Kadn istihdamna ynelik projeler hazrlamakta, retici ve giriimci kadnlarla bilgi paylam toplantlar organize etmektedir.

  KADININ SYAS YAAMI ALIMA GRUBUKadn haklar ve toplumsal cinsiyet eitlii konularnda eitim ve bilinlendirme toplantlar dzenlemekte, kadnlar karar alma mekanizmalarnda grev almalar iin cesaretlendirmekte ve desteklemekte, kadnlar siyasi

  partilere ye olmaya zendirici almalar yapmakta, yerel ve genel seimlerde aday aday olan ve daha sonra adayl kesinleen kadnlarla toplantlar dzenlemekte, seimler sonulandktan sonra da deneyim paylamnda bulunmak zere almalar gerekletirmektedir.

 • 9Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  HUKUK ALIMA GRUBU FAALYETLERALE DDET

  Av. Arzu PEKN, Av. lknur KUTUCU ve Psikolojik Danman zden ENKOYUNCUnun konumac olduu Aile i iddet konulu bilgilendirme toplantlar dzenlendi. Talep gelen okullarda gerekletirilen etkinliklerde Aile ii iddet nedir?, iddet trleri, iddete maruz kalndnda bavurulacak kurum ve kurulular nelerdir? gibi konularda katlmclar bilgilendirildi.

  ENGELL HAKLARI Anne ocuk Eitim Vakf (AEV) ortaklyla

  gerekletirilen Engelli Haklar bilgilendirme toplantsnda, AEV stanbul Okuma Yazma Eitimi Birimi Eitim Sorumlusu Hilal GENAY tarafndan, engelli haklaryla ilgili bilgiler aktarld. Toplumsal alanda engelli olan bireylerin haklarnn grnr klnmas ve toplum genelinde bu konuda duyarllk gelitirilmesine ynelik bilgiler katlmclarla paylald.

  Engelli Haklar ve Yeni kan Engelli ve Ailelerine Ynelik Kanunlar konulu bilgilendirme toplantsnda, kan yasalarla engellilerin olanaklarnn biraz daha iyiletii hususunda katlmclar bilgilendirildi.

  REfERANDUM SONRASI ANAYASADAK DEKLKLER Bursa Kent Konseyi salonunda gerekletirilen

  Referandum Sonras Anayasadaki Deiiklikler Kadn Meclisi yelerine Av. lknur KUTUCU tarafndan sunuldu. Toplantda referandumda kabul edilmesi halinde yrrle girecek olan dzenlemeler hakknda konuuldu.

  KRA SZLEMELER VE KAT MLKYET Kadnn Stats Dernei ibirlii ile Av. lknur

  KUTUCU tarafndan Kira szlemeleri ve Kat Mlkiyeti konulu bilgilendirme toplants gerekletirildi. Av. lknur KUTUCUnun konu hakknda yapt aklamalar byk bir ilgiyle karland.

 • 10 Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  MEDEN KANUN 8 Mart Dnya Kadnlar Gn nedeniyle, Emine Hasan

  zatav lkretim Okulunda Av. Arzu PEKN ve Psikolojik Danman zden ENKOYUNCU tarafndan Kadnda zgven ve Medeni Kanun konulu bilgilendirme toplants gerekletirildi. Etkinlikte, karanfil datlarak katlmclarn kadnlar gn kutland. Ayrca talep gelen baz okullarda da velilere Medeni Kanun hakknda bilgi verildi.

  Bursa Valilii Kadnn Stats Birimi ve Anne ocuk Eitimi Vakf (AEV) ortaklnda, 17 ubat Trk Medeni Kanununun Kabul Ediliinin Yldnm dolaysyla bilgilendirme toplants gerekletirildi. Toplantya konumac olarak katlan Av. lknur KUTUCU, katlmclarn sorularn cevaplandrd.

  YEN TRK CEZA KANUNU Psikolojik Danman zden ENKOYUNCU ve Av.

  lknur KUTUCUnun konumac olduu Yeni Trk Ceza Kanunu konulu bilgilendirme toplantsnda, Yeni Trk Ceza Kanunundaki dzenlemeler anlatld.

  Ayta TOKER ve Suzan KUMBnin konumac olduu Seme ve Seilme Hakknn Veriliinin 76. Yl konulu bilgilendirme toplants kadn meclisi yelerine ve halka ynelik gerekletirildi.

  TKETC HAKLARI Bursa Tketiciler Dernei ibirlii ile gerekletirilen

  toplantda, Dernek Bakan Stk YILMAZ tarafndan bilinli alveri yapmann pf noktalar anlatld.

 • 11Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  ETM KLTR - SANAT ALIMA GRUBU FAALYETLERALE LETM

  Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi ile Anne ocuk Eitim Vakfnn (AEV) ortaklaa dzenledii seminerde, aile ii iletiimin pf noktalar ve diyaloun aile iindeki mutlulua etkileri ele alnd. Youn ilginin olduu seminerde Kiisel letiim Uzman Saadet EN, farkl ehirlerdeki yaam biimleri ve aile ii iletiimlerden de rnekler vererek, olmas gereken iletiim ekilleri hakknda kadnlar bilgilendirdi.

  SINAV KAYGISI Psikolojik Danman zden ENKOYUNCU tarafndan

  ilkretim okullarnda Snav Kaygs konulu seminer gerekletirildi. Etkinlikte; snav kaygsnn etkileri, snav kaygsyla ba etme yollar ve snav esnasnda rahatlama teknikleri anlatld.

  Kadn Meclisi tarafndan yrtlen etkinlikler kapsamnda, ilkretim okullarndan gelen youn talep zerine Psikolojik Danman zden ENKOYUNCU tarafndan Aile i letiim konulu bilgilendirme toplantlar gerekletirildi.

  OCUKLUK VE ERGENLK lkretim okullarndan gelen talep zerine

  ocukluk ve Ergenlik konulu bilgilendirme toplantlar dzenlendi. Psikolojik Danman zden ENKOYUNCU tarafndan ocukluktan ergenlie gei dnemi, ergenlik dnemindeki kiinin zellikleri ve dnemin salkl geirilmesi iin yaplmas gerekenler anlatld.

 • 12 Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  KAYIP OCUKLAR ehit Kurmay Binba Ufuk Blent Yavuz lkretim

  Okulunda l Emniyet Mdrl ocuk ube Mdr Arif RAHAT tarafndan Kayp ocuklar konulu aile eitim toplants gerekletirildi. Eitimde; kaybolan ocuklarn kaybolma nedenleri, ne ekilde kaybolduklar ve ne gibi nlemler alnmas gerektii konusunda velilere bilgilendirme yapld.

  21.04.2011 tarihinde Saniye Rza Kz Yetitirme Yurdunda Durma Hayata Renk Kat ve Kendini Tan semineri gerekletirildi. Seminerde mutluluk hazinesini kefetme, yaam tercihlerini belirleme, olumlu tavrlar sergileme, hedefleri belirleme gibi konularda bilgiler verildi.

  SALIKLA LGL NEML GN VE HAfTALAR 12 Mays Dnya Hemireler Gn nedeniyle Trk

  Hemireler Dernei Bursa ubesi ibirliiyle, Tayyare Kltr Merkezindeki programda, hemirelik mesleinin deerine dikkat ekildi. Aratrmac lknur KALIPI tarafndan imizden Biri Atatrk isimli bir konferans ve ardndan Uluda niversitesi Salk Meslek Yksek Okulu rencileri tarafndan mini bir konser gerekletirildi.

  SALIK ALIMA GRUBU FAALYETLER 1-7 Nisan Kanser Haftas etkinlikleri kapsamnda,

  Hayat Hastanesi ibirlii ile Meme ve Rahim Kanseri konulu bilgilendirme toplants gerekletirildi. Meme ve Rahim Az Kanserinde Erken Tan konusunda geni apl bilgiler sunuldu ve erken tehisin hayat kurtaraca vurguland. Kadnlarn kontrol yaptrmalarnn hayati nem tad anlatld.

 • 13Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  SALIK KONfERANSLARI zel Hayat Hastanesi ibirliiyle dzenlenen Domuz

  Gribi konulu seminerde, Hayat Hastanesi Bahekimi Ahmet ZKUL, vatandalar domuz gribinden korunmak iin yaplmas gerekenler hakknda bilgilendirdi. 20. yzyln grip salgnlarndan biri olan domuz gribinin belirtileri, seyri, nasl bulat, korunma yollar ve tedavi yntemleri anlatld.

  Velilerinden gelen talep dorultusunda okullarda Kadn Sal konulu bilgilendirme toplantlar gerekletirildi. Katlmlarn youn olduu toplantlarda gebelik, doum, menopoz, aile planlamas ve ksrlk konularnda bilgiler verildi.

  Kadn Meclisi Salk alma Grubu ve Trk Hemireler Dernei Bursa ubesi ibirlii ile Tayyare Kltr Merkezinde dzenlenen Dnya Hemireler Gn ve Hemirelik ve Hasta Bakm konulu etkinlie 500 kii ile youn katlm salad.

  Sosyal Hizmet Uzman Cengiz ZKAN tarafndan yaplan Hasta Haklar konulu bilgilendirme toplantsnda, Hasta Haklar Ynetmelii hakknda bilgi verildi. Ayrca ynetmelikteki hasta sorumluluklar da katlmclara anlatld. Btn hastanelerde hasta haklar birimleri olduu ve vatandalar bir hastaneye gittiinde herhangi bir sorunla karlamsa bu birimlere bavurabilecekleri sylendi.

  Hayat Hastanesi ibirliiyle dzenlenen etkinlikte, Yavuz Selim Mahallesinde yaayan kadnlara Verem Hastalyla Mcadele konusunda bilgiler verildi. Hayat Hastanesi Bahekimi ve Enfeksiyon Hastalklar Uzman Dr. Ahmet zkul, Verem Nedir, Verem Neden nemlidir, Verem Belirtileri Nelerdir, Erken Tehis Nasl Konur Ve Tedavi Yntemleri Nelerdir gibi konular hakknda bilgi verdi.

 • 14 Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  l Salk Mdrl ibirlii ile Prof. Dr. Glcan SATIRn konumac olduu Genital Hijyen konulu bilgilendirme toplants, 24.05.2011 tarihinde Hatice Salih ilkretim okulunda gerekletirildi.

  Kadn Meclisi Salk alma Grubunca zel Hayat Hastanesi ibirlii ile 26.05.2011 tarihinde Dnya St Gn dolaysyla Setba ilkretim okulunda anasnf rencilerine ynelik st datm gerekletirildi.

  Verem Hastal ve Mcadele konulu panel ve Gz taramas Hayat Hastanesi ibirlii ile Yavuz Selim ilkretim okulunda 171 kiinin katlmyla gerekletirildi.

  Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi stihdam Grubu yelerinin el emei gz nuru rnlerinden oluan reten Eller balkl sergi, Atatrk Kongre Kltr Merkezi Sanat Galerisinde izlenime ald. Bykehir Belediyesi Bakan

  vekili Abdullah KARADA ile Bursa Kent Konseyi Bakan Mehmet Semih PALAnn katlmyla alan sergide, Kadn Meclisi yesi kadnlarn byk emek vererek yaptklar rnler vatandalardan da byk ilgi grd.

  STHDAM ALIMA GRUBU FAALYETLER

 • 15Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi siyasi partilerin kadn kollar yelerini bir araya getirdi. Atatrk Kongre Kltr Merkezinde gerekletirilen toplantda, siyaset yapan kadnlarn statlerinin iyiletirilmesine ve siyasi partilerdeki karar alma srelerine katlmlarnn salanmasna ynelik almalar yaplmasna karar verildi.

  KADININ SYAS YAAMI ALIMA GRUBU FAALYETLER Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi tarafndan

  dzenlenen toplantya katlan Ak Parti Bursa Milletvekili Canan CANDEMR ELK, siyaset bata olmak zere kadnlarn sosyal hayat iindeki rolnn daha da artrlmas gerektiini syledi.

  Ka-Der Bursa ubesi ibirlii ile dzenlenen kskanlk konulu toplantya, Ka-Der Genel Merkez Ynetim Kurulu yesi feyzal GLfDAN konumac

  olarak katld. Glfidan, katlmclara, kadnlarn sosyal ve duygusal yaamdan beklentileri ile ilgili bilgiler verdi.

  Yerel ve genel dzeyde demokratik katlmn yaygnlatrlmas ve kadnlarn karar alma mekanizmalarnda yer almalarn salamak amal Siyasette Kadn Bak konulu milletvekili kadn adaylar

  ile tanma toplants 26.04.2011 tarihinde youn katlmla gerekletirildi. Milletvekili adaylar seilmeleri halinde kadnlara ynelik yapacaklar almalar hakknda bilgiler verdi.

 • 16 Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  Kadn Meclisleri Zirvesine Katlm: 9-11 Haziran 2010 tarihleri arasnda stanbulda dzenlenen Kadn Meclisleri Zirvesine Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi katlm salad. Yaplan toplantda Kent Konseylerinin Glendirilmesi ve Yerel Demokratik Ynetiim Mekanizmalar Olarak lev Grmelerine Ynelik Eitim Ve Kapasite Gelitirme Destei Salanmas balkl bir proje balatld. Proje kapsamnda Kent Konseyi Kadn Meclislerinin almalarna destek salanmas planland.

  GENEL ALIMALAR Marmara Blgesi Kadn Meclisleri altayna Katlm:

  Marmara Blgesinde bulunan kadn meclislerinin temsilcileri ile Yalovada gerekletirilen Kadn Meclisleri altayna, Kadn Meclisi adna Kadriye SARIBIYIK katld. altayda, kadn meclisleri tarafndan yrtlen almalar hakknda bilgilendirme sunumlar yapld. Bilgi ve deneyim paylamnn da gerekletirildii toplantda, Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisinin almalar da anlatld.

  Kadna Ynelik iddetle Mcadele Projesi: Kadnn Stats Dernei tarafndan, Avrupa Birlii Yerel Dzeyde Sivil Katlmn Glendirilmesi fonundan yararlanlarak yrtlen Kadna Ynelik iddetle Mcadele isimli projenin payda olan Kadn Meclisi tarafndan proje kapsamnda, 7-8-9 Temmuz 2011 tarihlerinde AKKM Zeki Mren Sergi Salonunda Gazetelerde Kadna Ynelik iddet Haberleri konulu sergi gerekletirildi.

  Proje kapsamnda 20 Temmuz 2011 tarihinde Serpil ARSLANTRK (TV Programcs), Zeynep EKER AYGL (Uluda niversitesi Klinik Psikologu), Neslihan ELK ALKOLAR (Bursa Gerek Gazetesinde ke yazar- Pembe Pusula Gazetesi Genel Yayn Ynetmeni), Av. Nevin CANBAZn (Bursa Barosu Kadn Haklar Komisyonu Bakan) konumac olduu Kadna Ynelik iddetle Mcadele konulu panel gerekletirildi.

 • 17Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  TESEV Kadna Duyarl Yerel Ynetimlerde Kurumsal Yap Nasl Olmaldr? Konulu altaya Katlm: 5 pilot ilin kadn meclislerinin katlm ile 21.05.2011de gerekletirilen altaya, Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisini temsilen, Kadriye SARIBIYIK, Mjgan GRKAN, Emine YURTSEVEN, Mecbure ALTUN, Sevim GL ve Necla BECERMEN katlm salamtr. Toplantda; kadna duyarl bte hedeflerinin yerel ynetimlerin stratejik planlamalaryla ilgili ktlar hakknda bilgi alverii yapld. Yerel ve merkezi sosyal btelerin izlenmesi, aktif yurttalk ile glendirilmesi kapsamnda Bteyi zleme Rehberi tamamlanm ve tm katlmclara datlmtr.

  Eitiz, O Halde Glyz Projesi: KADER tarafndan yrtlen Eitiz, O Halde Glyz isimli projenin payda olan Kent Konseyi Kadn Meclisinin desteiyle 30 Mart 2011 tarihinde Kent Konseyi Koza Salonunda 14 sivil toplum kuruluunun katlyla proje al toplants gerekletirildi.Proje kapsamnda 25-26-27 Austos 2011 tarihlerinde Magazin Outlet Centre nnde Toplumsal Cinsiyet Eitlii fuar ald. Kadn Meclisi yeleri bu fuara katlarak faaliyetlerini katlmclarla paylat.

  2. Bursa Bulumasna Katlm: Bursa Kent Konseyinin 2 ylda yapt almalarn anlatld 2. Bursa Bulumas toplantsna, Valilik, belediye, kamu kurum ve kurulular, mahalle muhtarlar, siyasi parti, niversite, kamu kurumu

  niteliindeki meslek kurumlar, sendika, vakf, dernek, basn mensuplar, kente gnl verenlerle Bursa Kent Konseyi meclisleri ve alma gruplar katld. Kadn Meclisi tantm stand aarak faaliyetlerini Bursa halkna anlatt.

 • 18 Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  Kocaeli Kent Konseyi tarafndan Kocaelide Marmara Blgesi Kadn Meclisleri altayna Bursa Kadn Meclisini temsilen Kadriye Sarbyk ve Dilek zmcler katlm gsterdi. 15 Ekim 2011 tarihinde gerekleen altay; leri Bakanlndan bir temsilci, Kocaeli Bykehir Belediye Bakan brahim Karaosmanolu, Kocaeli niversite Rektr, Prof. Dr. Sezer Komuolu, Kocaeli

  Kent Konseyi ve Kadn Meclisi Bakannn konumalar ile ald. altayda; Kadna duyarl politikalar iin gerekli kurumsal yap, eitlik komisyonlar nasl almaldr?, Kadna Duyarl Politikalar gelitirmede kadn meclislerinin nemi nedir?, Kalknma Ajanslar, niversiteler, Kadn STKlar ve Kent Konseyleri Kadn Meclisleri arasnda nasl bir ibirlii oluturulabilir? Konu balklar ele alnmtr.

  8 Mart Dnya Kadnlar Gn Etkinlikleri dzenlendi. Trkiye Kent Konseyleri Bursa Bulumasna Katlm saland. Bursa 1/100.000 lekli evre Dzeni Plan altayna Katlm saland. Kent Konseyleri Blgesel Kapasite Gelitirme ve Eitim toplantsna katlm salad. BBB Sosyal ler ube Mdrl tarafndan gerekletirilen Bursa Kent Gezisine Kadn Meclisi yelerince katlm

  saland. BBB Sosyal ler ube Mdrl tarafndan gerekletirilen Mavi Tur gezisine Kadn Meclisi yelerince katlm

  saland. Kadn Meclisine Proje Eitimi Aye HACIOLU tarafndan 2 tam gn olarak verildi.

 • 19Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  Bulgaristan Mestanl Belediyesinden gelen konuklar arland.

  Anne ocuk Eitim Vakf (AEV) bro alnda ve tebrik ziyaretinde bulunuldu.

  Op. Dr. Ceyhun RGLe Avrupa apnda ald tp dl ve Kadn Meclisi almalarna verdii destekten dolay teekkr ziyaretinde bulunuldu.

  stanbul Sancaktepe Kent Konseyi Kadn Meclisi, Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisini ziyaret etti.

  Bursa Bykehir Belediye Bakan Sayn Recep ALTEPE makamnda ziyaret edildi.

  Anavatan Partisi l Bakanl Meliha BACIOULLARIna tebrik ziyaretinde bulunuldu.

  Denizli Kadn Meclisinden gelen konuklar arland.

  Tp Bayram sebebiyle; Hayat Hastanesi Bahekimi Ahmet ZKUL ve Namazgah Tp Merkezi Bahekimi Mehmet GLERe desteklerinden tr teekkr ziyaretinde bulunuldu.

  ABD Dileri Bakanlndan gelen Alev ALEMDAR Kadn Meclisini ziyaret etti.

  ZYARETLER

 • 20 Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

  BASIN HABERLER

 • 21Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

 • 22 Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

 • 23Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

 • 24 Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

 • 25Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

 • 26 Bursa Kent Konseyi Kadn Meclisi

 • BURSA KENT KONSEY BAKANLIIAtatrk Kongre Kltr Merkezi

  Merinos Park - Osmangazi / BURSATel: 0224 270 82 11 - 70 - 71

  Faks: 0224 270 82 12 - 270 82 78www.bursakentkonseyi.org.tr

  [email protected] [email protected]