Bokabularyo ng mga Dinamikong Salita

 • View
  427

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Bokabularyo ng mga Dinamikong Salita

 1. 1. BPoPO BOKABULARYO NG MGA DINAMIKONG SALITA RECHELLE JOY CAPILITAN-SANTANA Marso 2015
 2. 2. PANIMULA Ang wika ay bahagi ng sistema ng buhay ng tao sa lipunan sa kanyang pakikipagtalastasan. Ito ang batayan at primitibong pamamaraan sa paglinang, paggamit, at pagkatuto ng natural na wika. Hindi nakapagtataka kung bakit karamihan sa mga katangian ng natural na wika ay hinubog ayon sa lugar ng taong gumagamit nito. Mahihinuhang nagkakaiba ang gamit at katangian ng natural na wika depende sa tao at lugar na kinabibilangan. At dahil dinamiko ang wika, madali itong sumasabay sa pagbabago sa pamamagitan ng panghihiram sa iba pang wika. Bunsod nito, naiimpluwensyahan nito ang nakagawian ng wikang ginagamit at minomodipika naman upang umangkop sa sitwasyon at taong kinakausap. Dito pumapasok ang pagkakaroon ng varayti o varyasyon ng wikang ginagamit ng tao sa isang partikular na organisasyon gaya ng medya. Ang napapaloob sa bokabularyong ito ay mga salitang nangingibabaw sa paggamit ng mga mag-aaral sa Grade sa pagbuo ng kanilang portfolio. Binubuo ito ng apat na bahagi. Ang unang bahagi sa bokabularyong ito ay ang re-spelling. Ang pangalawang bahagi ay ang mga wikang kolokyal. Ang pangatlo ay ang mga wikang balbal. At ang huling bahagi sa bokabularyong ito ay ang mga salitang gay linggo. Ayon kay Shaefer (2012) sa pagsasalita ng tao sa loob at sa labas man ng silid-aralan ay nagbabago lalo na sa malawakang interaksyon ng mga tao. Ayon din nina Chua (2011) sa pagdaan ng panahon, mapapansin laging mabilis ang paglago ng gay lingo. Kaya sa bokabularyong ito isinali ang mga salitang gay linggo na tinumbasan ito ng kahulugan. Inaasahan na sa bokabularyong ito ay maging makabuluhan sa mga mambabasa lalong-lalo na sa mga guro upang maging makisabay sa mga pamaraang pagbabago ng mga salitang napapanahon na ginamit ng mga mag-aaral at kabataan sa kasalukuyan. Ang mga salitang napapaloob sa bokabularyong ito ay mga salitang kadalasang ginamit ng mga mag-aaral sa grade 7 sa pagbuo ng kanilang portfolio. PASASALAMAT Sa mga taong may mahalagang naiambag upang maging makabuluhan at kahanga-hanga ang polyetong ito. Sila ang nagsisilbing instrumento upang maisakatuparan ang polyetong ito. Maraming salamat po sa inyo; Dr. Virginia M. Valdez, dekana ng graduate studies ng SLSU-TO, Gng. Norlyn L. Borong, aking tagapayo, Dr. Francis Ann R. Sy, ang aking butihing istatistisyan, Dr. Ginalyn B. Carbonilla,ang aking sensor, Dr. Violete B. Felisilda, ang kasapi ng aking binuo tesis at G. Joseph M. Aavesa, ang tagasuri ng bokabularyong ito. Sa aking pamilya at mga mahal sa buhay Arvin at Ashia na nagsisilbing instrumento upang lalong gaganahan ang iyong lingkod na mabuo ang polyetong ito. Joy ii iii
 3. 3. TALAAN NG NILALAMAN Pahina ng pamagat i Panimula ii Pasasalamat iii Talaan ng Nilalaman iv Re-spelling 1 Kolokyal 11 Balbal 14 Gay Linggo 21 Sanggunian 39 Re-spelling Paraan ng pagbaybay na ginamit ng mga mag-aaral na kung saan ano ang bigkas ng salita sa wikang Ingles ang siyang baybay nito. Hindi mapipigilan ang paglawak at pagbabago ng salita. Parang fashion lang din kung saan may kanya-kanyang panahon ang mga kulay at patterns. Para itong uso na maaaring manatili o kaya naman ay mawala o kukupas sa pagdating ng panahon. Ang mahala ay sa kabila ng pag-usbong ng ganitong mga uring paggamit ng wika ay nananatili pa rin ang wikang Filipino bilang wikang pambansa. Ang guro bilang tagapaglinang ng kakayahan ng bawat indibidwal ay kailangan din tatanggap kung anong mga pagbabago ang naganap sa kapaligiran. Ang patuloy na pag-inog ng mundo tungo sa maunlad na pang-impormasyong teknolohiya ay lalong nagpasusulong sa antas ng pamamaraan ng pagsasalita o pagsulat. Ayon kay Rubrico (2006) ang pagbabago ng pagsasalin ng mga mag-aaral ay iniayon sa wikang Ingles. Ito ang dahilan kung bakit nakapagpapalito minsan ang tamang ispeling ng isang salita. Nagpapatunay lamang na sadyang nagkakaroon ng ebolusyon ang wika. iv 1
 4. 4. abiliti kakayahan Humanga ako sa kanyang kakaibang kakayahan. adbertisment anunsiyo May bagong anunsiyo ang guro natin. akusasyon pagbintang Ang pagbintang niya sa akin ang ikinasama ko. ambisyon mithiin Bawat tao ay may kanya-kanyang mithiin sa buhay. aplikasyon paglalapat Ang paglalapat ay isa sa mga uri ng pagsusulit . atityud saloobin Ang aming guro ay may magandang saloobin. award gawad Ang gawad na ibinigay ng guro sa kanyang mga mag-aaral ay kamangha-mangha. balon (baloon) lobo Bumili ako ng lobo para sa aking kaarawan. beheybyur pag-uugali Hindi mahalaga ang katalinuhan ng isang guro kundi ang kanyang pag- uugali sa kanyang mga mag-aaral. besi abala Abala kami sa ngayon dahil may paparating na bisita. beyk pagluto Ang pagluto ang pinakaayaw ko sa lahat na gawain. blak itim Itim ang kulay ng kanyang sapatos. bolpen pluma Hiniram niya ang pulang pluma ko. bra salung suso Ang salung-suso ay isa sa mga pinakamahalagang gamit ng babae. boyfren nobyo Napakabait ng kanyang nobyo. breyk naghiwalay Naghiwalay na kami ng aking nobyo. debelopment pag-unlad Bawat bansa ang pag-unlad ang hinahangad. dedikasyon paghahandog Karaniwang mga kaanak lamang ang binanggit sa bahagi ng paghahandog ng isang aklat. deklarasyon pagpapatupad Hindi ko nagustuhan ang pagpapatupad ng RH Bill. delegasyon pagtatalaga Ang pagtatalaga ng isang gawain ay kailangang sasangguni muna sa mga isinasangkot. desisyon pasya Hindi ko nagustuhan ang pasya niya kahapon para sa ating paglalakbay. diskubre natuklasan May bago akong natuklasan sa kanyang pagkatao. Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap 2 Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap 3
 5. 5. doktor manggagamot Manggagamot ang gusto kong kurso. drayber tsuper Mabilis magmamaneho ang tsuper. . drowing pagguhit Ang pagguhit ay isang kamangha- manghang kakayahan. ebalwasyon pagtataya Bawat pagtuturo ay may gagawing pagtataya upang malaman ng guro ang kaalaman ng kanyang mga mag- aaral. eksam pasulit Mahirap ang pasulit kanina. ekspresyon pagpapahayag Ang paraan ng kanyang pagpapahayag ay hindi maganda. estudyante mag-aaral Magaling ang aking mga mag-aaral. hayskul sekundarya Kasalukuyan nasa antas ng sekundarya ang aking kapatid. ideklara isiniwalat Ang lahat na nalalaman ni Jun Lozada ay isiniwalat niya sa senado. identidad pagkakilanlan Bawat isa ay may kanya-kanyang pagkakilanlan. imposible di- kapanipaniwala Hindi kapanipaniwala ang kanyang mga sinasabi. indibidwal bawat isa Bawat isa sa atin ay may kanya- kanyang adhikain. insekyur walang tiwala sa sarili Ang taong walang tiwala sa sarili ay walang patutunguhan sa buhay. instruktor guro Ang guro ay itinuturing na bayani ng bansa. interes kawilihan Magbahagi ka ng kwentong napapanahon para makuha mo ang kawilihan ng iyong mga mag-aaral. introduksyon panimula Ano ang panimula ng kanyang mensahe sa nakaraang pagpupulong? irresponsable walang silbi Walang silbi ang mga taong salut sa lipunan. iskol paaralan Mahalin natin ang ating iskor marka/kuha Mag-aaral ka nang mabuti para mataas ang iyong marka. ispeling pagbabaybay Binago ng mga kabataan sa kasalukuyan ang pagbabaybay sa mga salitang Filipino. isport laro Sepak Takraw ang paborito niyang laro. klasmet kaklase Mababait ang aking mga kaklase kompetisyon paligsahan Maraming naganap na paligsahan noong nakaraang piyesta. Re-spelling Filipino Pangungusap Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap 4 5 Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap 4 5
 6. 6. komponent sangkap Masarap ang niluto niyang ulam sapagkat kompleto ito sa sangkap. komportable mapalagay Hindi ako mapalagay sa mga sinasabi niya sa akin. komunekeyt pakikipagtalastasan Ang magaling na pakikipagtalastasan ay isang magandang puhunan ng isang tagapagsalita. komunikasyon komunikasyon Ang komunikasyon ay susi para sa isang tahimik na mamamayan. kontent nilalaman Ano ang kabuuan ng nilalaman ng kanyang mensahe? kontest patimpalak Marami akong nasalihang patimpalak noong nakaraang Intramurals. korek tama Tama lahat ang kanyang mga sinasabi. korapt pandarambong Nabilanggo si dating Pangulong Arroyo dahil sa kasong pandarambong. kriminal mamamatay-tao Dapat lipulin ang mga mamamatay- tao. krismas pasko Masaya ang pasko sa amin. kritiko manunuri Magaling na manunuri si Jose Rizal. kumprehensiya pag-unawa Makitid ang kanyang pag-unawa. lab mahal Mahal ko ang aking mga anak. leksyon paksa Nakababagot ang kanyang ibinahaging paksa. lider pinuno Magaling siyang pinuno sa grupo. literari panitikan Magandang tatalakayin ang bawat nilalaman ng panitikan. manijer namahala Siya na ang namamahala sa kanilang negosyo. mansion malaking bahay Nakatira sila sa malaking bahay nang namatay ang kanilang mga magulang. misyon tunguhin Bawat paaralan ay may kanya- kanyang tunguhin para sa kapakanan ng mga mag-aaral. miting pagpupulong Maraming dumalo sa pagpupulong. miyembro, kasapi Isa siya sa mga kasapi sa aming grupo. modelo huwaran Isa siyang huwarang Pilipino. musika awitin Ang mga awitin ay nagbibigay buhay sa bawat emosyon ng tao. narasyon pasalaysay Pasalaysay ang paraan ng kanyang paglalarawan. naratib salaysay Salaysay ang ginawa niya kahapon. Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap 6 Re-spelling Filipino Pangungusap 7 Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap 6 Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap Pagsasalin Re-spelling Filipino Pangungusap 6 7
 7. 7. narekober nabawi Sa wakas nabawi ni Boy ang kanyang mga anak. nenerbiyos natatakot Natatakot ako sa mga taong may maraming tattoo. numero bilang Nasa ikatlong bilang ako sa linya. objektib layunin Masungit ako sa mga kapatid ko, layunin ko rito para tumino silang lahat. obligasyon