28
Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan menyambut Hari Kemerdekaan. Panjang tentang kepentingan menyambut Hari Kemerdekaan. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. perkataan.

Contoh karangan

  • Upload
    bkgkmuc

  • View
    14.694

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

selamat belajar

Citation preview

Page 1: Contoh karangan

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan menyambut Hari Kemerdekaan. Panjang tentang kepentingan menyambut Hari Kemerdekaan. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.perkataan.

Page 2: Contoh karangan

Pendahuluan: Menyatakan secara ringkas peristiwa kemerdekaan)

Isi-isi: Kepentinganmenyambut Hari Kemerdekaan

•Mengahayati perjuangan masa lampau dan menilai pengorbanan para pejuang kemerdekaan terutamanya mereka yang telah meninggal dunia

• Memupuk semangat cintakan tanah air dalam kalangan rakyat

• Meraikan kemenangan daripada belenggu penjajah

Kesimpulan: Generasi muda sebagai pelapis harus meneruskan perjuangan ke arah mencapai Wawasan 2020.

Peribahasa: Tidak mahu pisang berbuah dua kali ; Biar putih tulang, jangan putih mata; Sekali jalan kena, dua kali jalan tahu; hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, negeri sendiri lebih baik.

Page 3: Contoh karangan

Pemarkahan:Pemarkahan:PERINGKAT A: (26 – 30 Markah)PERINGKAT A: (26 – 30 Markah)

Isi cukup dan dikembangkanIsi cukup dan dikembangkan

Pengolahan menarik dan berkesanPengolahan menarik dan berkesan

Bahasa baik dan lancarBahasa baik dan lancar

Kosa kata luasKosa kata luas

Pemerengganan betulPemerengganan betul

Penggunaan tanda baca betulPenggunaan tanda baca betul

Hanya terdapat satu atau dua kesalahan bahasaHanya terdapat satu atau dua kesalahan bahasa

Pemarkahan:Pemarkahan:PERINGKAT A: (26 – 30 Markah)PERINGKAT A: (26 – 30 Markah)

Isi cukup dan dikembangkanIsi cukup dan dikembangkan

Pengolahan menarik dan berkesanPengolahan menarik dan berkesan

Bahasa baik dan lancarBahasa baik dan lancar

Kosa kata luasKosa kata luas

Pemerengganan betulPemerengganan betul

Penggunaan tanda baca betulPenggunaan tanda baca betul

Hanya terdapat satu atau dua kesalahan bahasaHanya terdapat satu atau dua kesalahan bahasa

Page 4: Contoh karangan

KARANGAN YANG KURANG / LEBIH DARIPADA 250 PATAH PERKATAAN

JUMLAH PERKATAAN MARKAH MAKSIMUM

180 -199 B1 – 25

160 – 179 C1 – 20

140 – 159 C2 – 17

< 140 D1 - 15

Bagi karangan yang lebih daripada 250 patah perkataan, karangan akan diperiksa seperti biasa. Walau bagaimanapun calon diingatkan supaya akur dengan peruntukan masa bagi bahagian ini iaitu 45 minit.

Page 5: Contoh karangan

Analisis soalan SPM (2001-2007) TAHUN

JENIS KARANGAN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 Surat Kiriman Rasmi - 1 - - -

2 Surat Kiriman Tidak Rasmi 1 - - - -

3 Laporan Kegiatan/ Minit Mesyuarat - - 1 - -

4 Berita/ Rencana 1 - 1 1 1

5 Ucapan - - - - -

6 Syarahan - 1 - 1 - 1

7 Ceramah - - - - - 1

8 Dialog/ Wawancara - 1 - - -

9 Keperihalan/ Gambaran 1 1 - - -

10 Cereka/ Imaginasi - - - - -

11 Pendapat/ Perbincangan/ Komentar 1 1 3 3 3 4 3

12 Perbahasan 1 - - - -

13 Ulasan (buku, akhbar) - - 1 - -

14 KOMSAS (ulasan, skrip drama) 1 1 - - 1 1

JUMLAH 6 6 6 5 5

Page 6: Contoh karangan

PENDAHULUAN - PENDAPAT

Bekas Presiden Amerika Syarikat, mendiang John F. Kennedy berkata, “ Jangan bertanya apakah sumbangan negara untuk anda. Sebaliknya bertanya apakah sumbangan anda untuk negara.” Kata-kata ini jelas menunjukkan bahawa setiap rakyat di negara tercinta ini mempunyai peranan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan supaya negara kita dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain dalam semua bidang. Sekiranya rakyat negara kita mementingkan diri, maka kita tidak dapat membangunkan negara dan kita akan ketinggalan dalam arus pembangunan yang berlaku dengan begitu cepat. Setiap warga negara ini perlu menyedari, memahami dan menghayati moto Hari Kemerdekaan, iaitu “Keranamu Malaysia.”

Page 7: Contoh karangan

SOALAN

Mengapakah aktiviti membaca payah dijadikan hobi, sedangkan kita amat sedar akan manfaatnya? Apakah disebabkan aktiviti ini suatu aktiviti yang pasif? Atau bahan bacaan yang ada di pasaran kita belum cukup menarik untuk menambat hati kita ke arah aktiviti membaca? Kita tidak dapat menafikan bahawa terdapat pelbagai tujuan seseorang itu membaca, dengan pelbagai teknik dan gaya yang boleh digunakan oleh seseorang supaya hasilnya lebih berkesan.

Page 8: Contoh karangan

DEFINISI / MEMBERI TAKRIF

Membaca secara umum dapat ditakrifkan

sebagai satu proses pencernaan fakta dan pemikiran yang boleh dijadikan sebagai satu alat untuk melatih ketajaman intelektual seseorang bagi membolehkan mereka membuat analisis yang kritis. Oleh sebab peranannya begitu penting, maka wajarlah kegemaran membaca ini disemai dan dipupuk, supaya minat ini akan dapat melahirkan suatu masyarakat yang boleh berfikir, membuat pertimbangan yang waras dan rasional.

Page 9: Contoh karangan

SITUASI

Setiap kali keputusan peperiksaan rasmi diumumkan,

kita dapat melihat betapa cerianya wajah-wajah pelajar yang berjaya. Ada yang melonjak riang. Ada yang menitiskan air mata keriangan. Tidak kurang juga pelajar yang berpelukan sesama mereka bagi melahirkan perasaan gembira meraikan kejayaan yang diperoleh. Guru-guru dan ibu bapa mengucapkan tahniah dan menjabat tangan tanda penghargaan, tetapi terfikirkah oleh kita akan pengorbanan yang dilakukan oleh mereka untuk meraih kejayaan tersebut? Kecemerlangan tidak akan datang dengan mudah tanpa usaha yang gigih dan berterusan. Banyak usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai kejayaan yang cemerlang.

Page 10: Contoh karangan

FAKTA SEJARAH

Penjajah barat yang menakluki dan menjajah Tanah Melayu hampir lima dekad memandang rakyat negara ini sebagai tidak berkemampuan membangunkan negara. Mereka beranggapan bahawa rakyat negara ini adalah mudah untuk ditewaskan dan boleh diperkotak-katikkan. Mereka juga beranggapan penduduk negara ini boleh ditipu secara halus dan mudah dicucuk hidung, tetapi pihak penjajah telah menerima tentangan yang hebat daripada pemimpin tempatan seperti Dato Bahaman, Tok Janggut, Mat Salleh dan Dol Said. Kini selepas 47 tahun merdeka, rakyat negara ini mampu meningkatkan maruah bangsa dan negara di mata dunia sebagai sebuah negara yang pesat membangun.

Page 11: Contoh karangan

CERITA / ANEKDOT

“Merah padam muka En.Jamal selepas menerima

panggilan telefon daripada pengetua sekolah. Shamsudin ponteng sekolah lagi. Puan Zarina yang meluru keluar dari arah dapur terpaku sebentar mendengar rungutan suaminya tentang anak tunggal mereka yang sering menimbulkan masalah.” Begitulah senario hidup di kebanyakan keluarga kini. Dalam banyak situasi masyarakat sring menyalahkan ibu bapa apabila berlaku salah laku di kalangan remaja. Sebenarnya terdapat banyak faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku. Langkah mengatasinya haruslah diambil segera supaya masalah ini tidak berpanjangan.

Page 12: Contoh karangan

SEDUTAN PUISI

Ibarat telur sesangkarpecah sebiji pecah semuacubit paha kiripaha kanan pun terasaseikat seperti sirihserumpun seperti serai

Nilai dan perpaduan dalam sesebuah masyarakat tergambar

jelas dalam perbidalan ini. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya, dan kepercayaan ini perlu menghayati falsafah ini demi mengukuhkan lagi semangat perpaduan yang sedia ada. Hal ini disebabkan perpaduan rakyat merupakan prasyarat kepada kemajuan sesebuah negara.

Page 13: Contoh karangan

FORMAT

Format Ceramah: Kata-kata menghadap majlis - 2 markah Tuan-tuan dan puan-puan - 1

markah Penutup - 1

markah

Format Laporan: Tajuk - 2 markah Pelapor - 2 markah

Format Penulisan Skrip Drama: Tajuk - 1 markah Watak / Pelakon - 1

markah Latar - 1 markah Dialog - 1 markah

Page 14: Contoh karangan

FORMAT Format Surat Kiriman Rasmi: Alamat pengirim - 1 markah Alamat penerima - 1 markah Tarikh - 1 markah Tajuk - 1 markah Kata menghadap surat - 1 markah Penutup surat - 1 markah Tandatangan - 1 markah Nama Pengirim - 1 markah  Format Surat Kiriman Tak Rasmi: Alamat pengirim - 1 markah Tarikh - 1 markah Kata-kata menghadap surat - 1 markah Pembuka surat - 1 markah Pendahuluan - 1 markah Penutup surat - 1 markah Tandatangan - 1 markah

Page 15: Contoh karangan

FORMAT

Format Rencana: Tajuk - 2 markah Nama Penulis - 2 markah

Format Perbahasan: Kata-kata menghadap majlis - 1

markah Memperkenalkan tajuk dan definisi - 1

markah Tuan-tuan dan puan-puan - 1 markah Penutup - 1

markah

Page 16: Contoh karangan

FORMAT

Format Syarahan / Pidato: Kata-kata menghadap majlis - 1 markah Memperkenalkan tajuk dan definisi - 1 markah Tuan-tuan dan puan-puan - 1 markah Penutup - 1 markah

Format Wawancara: Pengenalan (Tujuan wawancara) - 2 markah Dikemukakan dalam bentuk dialog - 2 markah 

Page 17: Contoh karangan

MENCARI ISIMENCARI ISIDIRI

KELUARGA / AGAMA

RAKAN SEBAYA

SEKOLAH

MEDIA MASSA

MASYARAKAT

Page 18: Contoh karangan

POLITIKTempatan

AntarabangsaHubungan Diplomatik

SOSIALPendidikan

JenayahKesihatan

PencemaranPerumahanPrasarana

PertahananKebuluran

PengangguranKemiskinanKesenian

PelanconganPerhubunganPengangkutan

PerpaduanSukanNilai

Agama/Kepercayaan

EKONOMIPelaburan asing

ImportEksport

PerindustrianPertanian

Pelaburan asingKemelesetan ekonomi

Page 19: Contoh karangan

CONTOH TAJUK KARANGANCONTOH TAJUK KARANGAN

Kerajaan ingin menjayakan Dasar Kerajaan ingin menjayakan Dasar Kependudukan 70 juta menjelang Kependudukan 70 juta menjelang tahun 2020. Dasar ini membawa tahun 2020. Dasar ini membawa kebaikan kepada rakyat dan negara. kebaikan kepada rakyat dan negara. Sejauh manakah anda bersetuju Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini.dengan penyataan ini.

Page 20: Contoh karangan

PENGGUNAAN BAHASA

PERIBAHASA

SIMPULAN BAHASA

PANTUN

PERBIDALAN

KATA-KATA HIKMAT

BUNGA-BUNGA BAHASA

Page 21: Contoh karangan

Bunga-bunga bahasaBunga-bunga bahasa

Anda mengambil bahagian dalam suatu pertandingan bahas sebagai pemidato pihak pencadang. Tajuk perbahasan ialah, “Pembinaan Lebuh Raya di Malaysia Menguntungkan Masyarakat dan Negara.” Sediakan teks bahas anda itu selengkapnya.

Terima kasih saudara pengerusi majlis,

 

Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Para hakim yang adil lagi saksama, penjaga masa yang setia bersama waktunya, dif-dif kehormat, pihak pembangkang yang saya hormati tetapi tidak ditakuti, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati,

Page 22: Contoh karangan

Berdirinya saya bukan untuk menonjol diri, bukan bermaksud memutar kata

dan bukan berniat membelai jiwa. Berdirinya saya mengorak langkah menyokong tajuk perbahasan yang berbunyi, “ Pembinaan Lebuh Raya Menguntungkan Masyarakat Dan Negara.” Kalau ummah mempunyai ajaran agama, dan pejabat mempunyai kakitangannya, begitu jugalah dengan tajuk perbahasan kita pada pagi ini mempunyai definisinya tersendiri. Menurut Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa Dan Pustaka, “Lebuh raya” bermaksud suatu jalinan jalan raya yang besar. “Menguntungkan” bermaksud membawa faedah. “Masyarakat” bermaksud rakyat negara ini - saya, tuan hakim, dif-dif kehormat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manakala “negara” bermaksud Malaysia yang dicintai.

Andai tidak kerana bulan, Takkan bintang terbit tinggi;

Andai tidak kerana keyakinan,

Takkan saya berdiri di sini.

Page 23: Contoh karangan

 

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati,

  Pembuka bicara telah disampaikan dan kini sampailah masa untuk saya membentangkan hujah saya yang pertama di bawah lembayung kata “pembinaan lebuh raya memberi keselesaan kepada kita.” …………………..................................................

………………………………….

Saudara dan saudari,

Pucuk pauh kelapa pandan,

Tumbuh ia berjalar-jalar;

Hujah kedua saya teruskan,

Agar sudilah tuan mendengar.

Kini saya meniti kepada hujah saya yang kedua di bawah kata kunci, “Pembinaan lebuh raya menjimatkan masa perjalanan kita.” …..............................................................

……………………………..

Page 24: Contoh karangan

Tuan-tuan dan puan-puan, 

Kalau pantai dengan ombaknya, kalau irama dengan lagunya, kami barisan pencadang dengan hujah-hujah kami yang padu, jitu lagi unggul tetap menegakkan kebenaran tajuk perbahasan kita pada hari ini yang berbunyi “Pembinaan lebuh raya menguntungkan masyarakat dan negara.” Nampaknya pihak pembangkang ingin menegakkan benang yang basah. Usah kita risaukan mereka. Kini saya akan meniti kepada hujah saya yang ketiga di bawah lembayung kata “mengurangkan kos perjalanan.” ………………………………………………………………………………..………………………………………………………..

Pak Leman pergi ke bendang,

Sebelum itu mengasah parang;Berdirinya saya sebagai pencadang,

Tidak gentar kepada pembangkang. 

Saudara dan saudari budiman sekalian, Kini tibalah masa untuk saya membentangkan hujah saya yang keempat di bawah kata kunci “punca pendapatan kepada negara.” ………………………………………………..…………………………………………..

Page 25: Contoh karangan

Tanya sama pokok, kenapa ia goyang; Nanti jawab pokok, angin yang goncang; Tanya sama pencadang, kenapa pembangkang berasa bimbang; Nanti jawab pencadang, hujah pembangkang semuanya songsang.

 

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati,

Kini saya akan membentangkan hujah saya yang terakhir di bawah kata kunci “dapat menarik pelabur asing dan mencergaskan ekonomi negara.” ……………………..

…...........................................................................................................................

………………………………………………………………………

Page 26: Contoh karangan

Hadirin yang saya muliakan,

Sebelum salam penutup bicara, saya ingin menegakkan pendirian kami kembali. Berani Hang Tuah kerana Taming Sarinya, berani pemimpin kerana rakyatnya yang setia, dan berani kami kerana hujah kami pihak pencadang yangh bernas, kukuh lagi hebat.

  Jual kuih di luar sekolah,

Dibuat oleh si gadis jawa;

Undur saya bukan mengalah,

Undur saya ada pembela.

Sekian, terima kasih.

Page 27: Contoh karangan

Anda mengambil bahagian dalam suatu pertandingan Anda mengambil bahagian dalam suatu pertandingan syarahan. Tajuk syarahan ialah, “Yang Bulat Takkan Datang syarahan. Tajuk syarahan ialah, “Yang Bulat Takkan Datang Bergolek, Yang Pipih Takkan Datang Melayang.” Sediakan Bergolek, Yang Pipih Takkan Datang Melayang.” Sediakan teks syarahan anda itu selengkapnya.teks syarahan anda itu selengkapnya.

Kemerdekaan Tanah Melayu

Kejayaan mendaki Gunung Everest

Kejayaan memulihkan negara daripada kemelesetan ekonomi

Tembok Besar Cina

Kejayaan Thomas Alwa Edisson

Kalau ada jarum patah,

Jangan simpan di dalam peti;

Kalau ada silap dan salah,

Jangan simpan di dalam hati.

Page 28: Contoh karangan

RAMALAN 2007

Pencemaran alam / sungai Kepentingan Hutan Pelancongan Kemerdekaan Masalah remaja Bencana alam Telefon Bimbit Orang Kurang Upaya (OKU) Amalan Menderma