ˆTICA: RESOLDRE B‰ ELS CONFLICTES

  • View
    465

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of ˆTICA: RESOLDRE B‰ ELS CONFLICTES

1. LA MANERA DE RESOLDRELA MANERA DE RESOLDRE B ELS CONFLICTESB ELS CONFLICTES 2. Les democrcies:Les democrcies: Noms els rgims democrtics garanteixen el respecte dels drets i les llibertats dels ciutadans. Caracterstiques: 1.Principi digualtat. 2.Respecte a la dignitat de lhome. 3.Sobirania popular. 4.Divisi de poders. 5.Principi de legalitat. 3. Constituci espanyola de 1978. 4. Constituci espanyola de 1978:Constituci espanyola de 1978: Article 15: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad fsica y moral, sin que, en ningn caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte []. Article 17: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad []. Article 24: Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legtimos []. Article 25: Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito []. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarn orientadas hacia la reeducacin y reinsercin social y no podrn consistir en trabajos forzados []. 5. Article 117: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos nicamente al imperio de la ley. Article 119: La justicia ser gratuita cuando as lo disponga la ley []. Article 120: Las actuaciones judiciales sern pblicas []. Article 121: Los daos causados por error judicial, as como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia, darn derecho a una indemnizacin a cargo del Estado, conforme a la Ley. 6. La guerra i la pau:La guerra i la pau: Les guerres sn sempre dolentes: quan parlen les armes callen les lleis. Existeixen les guerres justes? Una guerra s justa quan t com a finalitat rebutjar una agressi als drets humans o quan s un conflicte defensiu al qual sarriba desprs dhaver esgotat tots els mitjans pacfics. La guerra tamb t regles: la limitaci dels danys i el respecte del dret internacional humanitari. 7. Solucions dolentes:Solucions dolentes: Prendres la justcia per la seva m:ull per ull, dent per dent. Els judicis sense garantia: sense protecci jurdica o legal. El terrorisme: s de la violncia per a aconseguir algun objectiu. 8. Solucions bones:Solucions bones: Lleis justes i tribunals que respectin els drets humans. Democrcia: divisi de poders (legislatiu, executiu i judicial) per limitar el poder i evitar els abusos dels governants. Tribunals internacionals que solucionin els conflictes entre els Estats. 9. Universal Declaration of Human Rights (Pars, 1948). 10. Declaraci Universal delsDeclaraci Universal dels Drets Humans (1948):Drets Humans (1948): Article 7: Tots sn iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinci, a igual protecci per la llei.Tots tenen dret a igual protecci contra qualsevol discriminaci que violi aquesta Declaraci i contra qualsevol incitaci a aquesta discriminaci. Article 8:Tota persona t dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que lempari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constituci o per la llei.