of 34 /34
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCHÍ MINH KHOA: CÔNG NGHTHÔNG TIN GII THIU VCAMTASIA 8 GVHD: TS. Lê Đức Long SVTH: Võ ThVân K37.103.089 Lp: SP Tin 4 Tp.HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Huongdansudung camtasia studio 8

 • Author
  van-vo

 • View
  117

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Huongdansudung camtasia studio 8

 • TRNG I HC S PHM TP.H CH MINH

  KHOA: CNG NGH THNG TIN

  GII THIU V

  CAMTASIA 8

  GVHD: TS. L c Long

  SVTH: V Th Vn K37.103.089

  Lp: SP Tin 4

  Tp.HCM, ngy 17 thng 10 nm 2014

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 2

  Mc lc I. GII THIU CHUNG ......................................................................................................................... 3

  II. CC CNG C V CHC NNG CHNH .................................................................................... 7

  1. Ghi li hot ng trn my tnh ........................................................................................................ 7

  2. Hiu chnh li on phim ghi c ................................................................................................... 7

  3. Xut on phim ra mt nh dng theo yu cu ............................................................................. 8

  4. Chia s v trnh chiu gio trnh in t.......................................................................................... 8

  III. GIAO DIN CAMTASTUDIO ........................................................................................................... 8

  1. Khi ng phn mm ........................................................................................................................ 8

  2. Giao din khi ng ........................................................................................................................... 8

  IV. QUAY PHIM BI GING POWERPOINT ..................................................................................... 9

  V. QUAY PHIM MN HNH ................................................................................................................ 11

  VI. BIN TP PHIM ............................................................................................................................... 14

  1. Ct ghp phim, nhc, hnh nh ....................................................................................................... 15

  2. To hiu ng chuyn cnh ............................................................................................................... 17

  3. To trang gii thiu ......................................................................................................................... 19

  4. To ch thch .................................................................................................................................... 20

  5. Vit ghi ch ln on phim.............................................................................................................. 21

  6. Thu m cho phim ............................................................................................................................. 22

  7. Cn nh thng minh ........................................................................................................................ 25

  8. Hiu ng con tr chut .................................................................................................................... 26

  9. To cu hi/ iu tra ........................................................................................................................ 27

  VII. TH VIN LU TR ...................................................................................................................... 28

  VIII. XUT PHIM/ NHC ......................................................................................................................... 30

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 3

  HNG DN S DNG PHN MM CAMTASIA 8

  I. GII THIU CHUNG

  Camtasia Studio 8 l phn mm h tr quay video mn hnh Windows cho

  php bn ghi li tng mili mn hnh vi cht lng tt nht. Kh nng lm vic

  ca Camtasia Studio th cc bn khng cn phi bn, n rt n gin s

  dng ghi li mn hnh ca mnh. c bit, khi s dng chng trnh ny

  quay li video mn hnh bn s khng cm nhn c tr ca my.

  Khc hn vi cc chng trnh h tr quay video khc, Camtasia Studio

  c s dng nhiu nht bi cc tnh nng m n h tr cho ngi dng rt tt

  v tin li. N h tr ngi dng ghi li mn hnh mt cch trc quan nht sau

  cung cp cc cng c h tr tt nht ngi dng thao tc chnh sa video

  phn cui trc khi xut ra video.

  Camtasia Studio 8 c s dng nhiu nht vo trong cc mc ch nh

  ging dy, hng dn, kinh doanh, bn hng v tip th. Nu nh bn l mt

  gio vin th y l phn mm hon ho bn to ra mt bi ging c gi tr

  thc t v truyn t c ni dung kh hay. Ngoi vic quay video mn hnh,

  Camtasia Studio cn h tr thu m nn bn va c th thao tc va c th

  truyn ti c ni dung ca mnh qua m thanh. Hn na, vic hng dn s

  dng hay kinh doanh, tip th bn hng s tr nn d dng hn khi bn c th

  m t mt cch chi tit nht cc hnh ng trn video m qua c th cho

  thy gi tr thc hn.

  Camtasia Studio 8 c th tng thch v hot ng trn cc nn tng h

  iu hnh ca Microsoft nh Windows XP/Vista/7/8. N khng yu cu cu

  hnh qu cao nhng cn c s h tr tt nht t Microsoft DirectX 9 hoc cao

  hn bao gm c Microsoft .NET 4.0 Client Profile. B vi x l ti thiu l

  Dual-core tr ln vi b nh RAM 2GB thp nht v 4GB hoc cao hn h

  tr khi render (lm) video. B nh HDD ti thiu 2GB ci t chng trnh

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 4

  v mn hnh hin th thp nht l 1024768. Ngoi ra, bn nn trang b thm

  microphone, speaker thu m v nghe li khi pht video.

  1. u im:

  - Cht lng thu video tt (30 khung hnh/giy);

  - D s dng;

  - t gp trc trc trong lc ghi hnh v chnh sa video;

  - H tr nhiu nh dng d liu khc nhau;

  - Thao tc nhanh gn, tc xut video nhanh;

  - Nhiu cng c h tr vic chnh sa video i km;

  - C th chn c lin kt vo video.

  2. Nhc im:

  - Thao tc chnh sa phi chuyn qua tng hp thoi, mt thi gian.

  - i vi cc nh lm phim chuyn nghip phn mm Camtasia khng

  cc tnh nng h tr bng cc phn mm chuyn nghip khc nh

  Sony Vegas Pro hay Adobe Premiere Pro.

  - Gi thnh cao: 6.000.000 VN

  II. HNG DN CI T

  Bc 1: Ngt mng.

  Bc 2: M file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts bng notepad

  thm vo cui file host ni dung sau:

  127.0.0.1 activation.cloud.techsmith.com

  127.0.0.1 oscount.techsmith.com

  Bc 3: M th mc cha file ci t

  - Click i vo file camtasia.exe

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 5

  - Xut hin hp thoi: Click vo Next.

  - Xut hin hp thoi sau: Chn I accept the license agreement ri

  click Next.

  - Xut hin hp thoi sau: Improve Camtasia Studio by collecting usage

  data. Ri click Next.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 6

  - M file hng dn ln ly Key.

  - Chn v thc hin nh hnh v.

  - Click vo Enable Camtasia Studio Add-in for Microsoft

  PowerPoint kch hot tch hp vo PowerPoint.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 7

  - Chn Next v sau khi ci t xong th chn finish.

  - M li mng v hot ng bnh thng.

  III. CC CNG C V CHC NNG CHNH

  1. Ghi li hot ng trn my tnh

  Cng c ny tht n gin nhng l mt cng c ghi hnh mi hot ng trn

  mn hnh my tnh cc hay.

  2. Hiu chnh li on phim ghi c

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 8

  on phim ghi c c th b mt vi li nh, v vi cng c ny bn c th sa

  li lm hon chnh hn sn phm ca mnh

  3. Xut on phim ra mt nh dng theo yu cu

  Sau khi chnh sa ng , y l lc chn mt nh dng xut ra theo yu

  cu cng vic: dng video thng hay dng flash.

  4. Chia s v trnh chiu gio trnh in t

  Khi sn phm hon thnh, bc cui cng l quyt nh xem s s dng sn

  phm ny nh th no. Camtasia studio h tr nhiu cch a ra sn phm

  trc tip n ni mun gii thiu (CD, DVD) hoc gin tip qua Internet(web,

  email).

  IV. GIAO DIN CAMTASTUDIO

  1. Khi ng phn mm

  Sau khi ci t xong nhp vo biu tng Camtasia

  Studio 8 trn Desktop.

  Tip theo s hin ra bng Welcome, c 2 khung chc nng

  chnh: ghi mn hnh, chn m nhc phim nh.

  Hp thoi ny s khng xut hin lc khi ng chng trnh nu nhp

  chut vo dng ch Show this dialog at startup.

  2. Giao din khi ng

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 9

  V. QUAY PHIM BI GING POWERPOINT

  Bc 1 : Khi ng chng trnh Record PowerPoint. C 3 cch:

  Cch 1: Khi ng chng trnh Camtasia studio. Hp thoi

  Welcome xut hin vi 3 ty chn, chn mc Record PowerPoint,

  chn tp tin powerpoint cn quay phim.

  Cch 2: Chn Record PowerPoint thanh Menu, chn tp tin

  PowerPoint cn quay phim.

  Cch 3: M Powerpoint, s thy tch hp sn Camtasia studio, m tp

  tin PowerPoint cn quay phim, nhp vo th Record.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 10

  Bc 2: Nhp vo Click to begin recording.

  Bc 3: Nu mun ngng quay, nhn ESC hooc Ctrl + Shift + F10

  sau nhp Stop recording, chn ng dn lu on phim /nhc.

  Chng trnh mc nh cho php lu li tp tin h thng c nh dng Camrec

  c th chnh sa sau ny.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 11

  Bc 4: Nu chn mc 1 v chn OK th xut phim vi kiu nh dng khc

  nhau (xem phn xut phim/nhc). Nu chn mc 2 v chn Ok th tin hnh

  bin tp (xem phn bin tp phim).

  VI. QUAY PHIM MN HNH

  Bc 1: Khi ng chng trnh, chn Record the screen thanh menu.

  Bc 2: Bng cng c ghi mn hnh xut hin vi cc ty chn sau:

  - Full sreen: Ghi ton b din tin ca mn hnh. Trn mn hnh xut hin

  khung vin ton b mn hnh, cnh khung c 8 nt iu chnh kch c

  ca vng mn hnh.

  - Custom: Chn kch thc ghi mn hnh khc nhau, c chia thnh 2 nhm

  t l 16: 9 v 4: 3. Khi chn xong, khung ghi s xut hin trn desktop, nhp

  ln tm ca khung ghi v ko n v tr cn ghi.

  Lock to application: Kha li p dng mt ty chn trc .

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 12

  Select area to record: Chn mt vng ghi ty , ko trn desktop to vng

  cn ghi, kch thc mn hnh s hin ra.

  - Webcam off: Tt m webcam, c 3 ty chn:

  M webcam, s hin ra khung hnh webcam, nhp vo khung, mn hnh

  webcam c phng to.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 13

  - Audio off: Tt m audio thu m, c cc ty chn sau:

  Sau khi chn la xong, nhp Record ghi mn hnh, s xut hin

  bng thi gian m ngc t 3 n 1, sau bt u ghi hnh.

  Trong lc ghi mn hnh, c th thao tc trn bng cng c ghi hnh hoc

  nhn phm nng: F9 ( bt u ghi; tm dng ghi), F10 (ngng ghi). Nu

  khng mun mc nh phm nng l F9 v F10, th vo Option -> Hotkeys

  thay i.

  Bc 3: Nu mun kt thc ghi hnh, nhp Stop trn bng cng c ghi hnh

  hoc nhn phm F10. Khi s hin ra khung hnh xem on phim va ghi. C 3

  ty chn: lu li v bin tp, xut phim, xa phim.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 14

  VII. BIN TP PHIM

  Trc khi bin tp, chng ta phi nhp ton b nhng tp tin cn thit vo

  khung Clip Bin.

  Nhp th Import media trn thanh menu, chn tp tin (phim, m thanh, hnh

  nh) cn bin tp, nhp Open. Tp tin xut hin trong khung Clip Bin, ko tp tin v

  th vo khe Video ca khung Timeline. Bng Editing Dimensions hin ra hi xem

  c mun chn la kch thc khc khng, sau nhp OK. Nhp nt Play trong ca

  s Preview xem, ng thi bn di nt trt (xanh ) s chy trn vch thi

  gian trnh chiu.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 15

  Nu l on phim c ghi t tp tin PowerPoint c ch thch (notes), khi

  ko xung khe Video bn di, s xut hin hp thoi hi xem c nhp nhng ch

  thch ny khng. Nu nhp Yes, nhng ch thch s xut hin di phim (kiu

  nh ph ).

  1. Ct ghp phim, nhc, hnh nh

  Ghp phim/ nhc: Nhng on phim, nhc, hnh nh cn thit xut

  hin khe video, nu cm thy khng cn chnh sa g na th c th xut

  phim (xem phn xut phim). Phim khi xut ra s bao gm nhiu on

  phim, nh, m thanh ni lin vi nhau.

  Ct phn u/ cui phim/ nhc: Ko chut n u hoc cui on

  phim/ nhc, khi hin ra mi tn trng th ko chut sang phi hoc sang

  tri, v th chut ra khi ng . Sau c th xut phim/ nhc nu khng

  cn chnh sa g na.

  Tch phim v nhc: Thng thng phn Video v phn Audio ca

  mt on phim no lun gn cht vi nhau. Nu mun ct phn u ca

  Video nhng gi nguyn phn Audio th phi vo nt Edit > Chn Unlink

  Audio 1 from Video 1 (hoc nhp vo im sng Video 1 u khung

  Timeline) > Yes.

  Ct phim/ nhc thnh nhiu on: Ko nt trt n v tr cn ct,

  nhp vo nt Split (hoc nhn phm S, hoc nhp chut phi, chn Split).

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 16

  Ghp d liu khc vo ch va ct: Trc tin, nhp phim/ nhc,

  hnh nh cn ghp vo Clip Bin, sau ko d liu xung khe Video, vo

  ng ch va ct b. Khi hi lng, ta c th xut phim.

  Ct b hoc sao chp on gia:

  V d cn ct b hoc sao chp t on A n B trong phim, ko nt

  trt n v tr A, sau tch nt trt mu xanh l cy v mu

  ra, ko nt mu sang B.

  V tr vng

  c chn

  ca Video 2

  Click chut

  phi.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 17

  Nhp chut phi vo on A->B, nu ct v, chn Cut (hoc nhn

  Ctr + X); nu sao chp chn Copy (hoc nhn Ctrl + C).

  Dn vo mt v tr khc trn Timeline bng cch nhp phi, chn

  Paste (hoc nhp Ctrl + V).

  Lu : on phim/ nhc gc vn khng b thay i. Nu khng

  bin tp g na th xut phim.

  2. To hiu ng chuyn cnh

  Click Transitions to hiu ng chuyn cnh.

  Chn hiu ng, ko th vo on video mnh mun. Nu mun thay

  i hiu ng khc th click chut phi ti hiu ng cn thay i v

  nhp delete. V chn hiu ng ri ko th vo ch cn thay i.

  iu chnh thi gian hiu ng: chn hiu ng cn iu chnh, nhp

  chut phi, chn Transition duration.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 18

  C th iu chnh thi gian nh nhau cho cc hiu ng bng cch

  vo Tools > Options > Transitions. Bng cch ny cng c th

  iu chnh thi gian trnh chiu ca hnh nh, ch thch

  - Xut hin hp thoi:

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 19

  3. To trang gii thiu

  Nhp vo More, chn Library, nhp Title clips Simple, sau chn khung

  mong mun.

  Nhp li gii thiu (tn phim, tc gi) vo Text, sau chnh kiu ch,

  kch c, mu ch, dng ch, mu nn, hnh nnty .

  C th iu chnh thi gian ca trang gii thiu bng 2 cch: a chut n

  cui Title clip ( khung Timeline) v ko sang tri hoc phi; hoc nhp chut

  phi vo Title clips khung Timeline, sau chn Title duration.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 20

  Nu mun to trang gii thiu gia phim th trc tin phi tch on phim v

  tr cn chn.

  4. To ch thch

  Khi mun ch thch mt v tr no trong phim v to nhiu hnh th

  c bit cho ch thch, ta to callout nh sau:

  Nhp vo Callouts thnh cng c, nhp Add callout.

  Nhp chn biu tng callout, chn kiu ch, kch c, mu ch,

  mu khung vin, sau nhp ni dung vo. C th ko ch thch

  n v tr ty hoc xoay theo bt k hng no cng c.

  Ch thch mi to s xut hin khe Callout trong khung Timeline.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 21

  iu chnh thi gian ch thch: a chut n cui callout khe

  Callout trong khung Timeline v ko sang tri hoc phi; hoc nhp

  chut phi vo callout khung Timeline, sau chn Title

  duration.

  5. Vit ghi ch ln on phim

  Nhp vo More, chn Captions.

  Trong khung thoi, nhp on ghi ch cn hin th trn on phim. Nu

  quan st ca s Preview thy on ch thch hin th cha c p,

  nhp chn nt cng c Overlay a on ch thch lng hn vo bin

  di ca phim, ch khng cha khong en pha bin di nh mc nh.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 22

  Thng s trong khung Width (in class) cng ln th kch thc ca dng

  ch ch thch s cng nh.

  Khi hon tt, dng ch ghi ch cng s th hin khe Caption trong

  khung Timeline.

  6. Thu m cho phim

  Khi ghi hnh bi ging m cha thu li ging, hoc mun thuyt minh thm

  th ta c th lng ting cho phim. Lu : kim tra xem microphone

  sn sng cho vic thu m cha. Cc thao tc thu m nh sau:

  Nhp vo More, chn Voice Narration, nhp Start recording

  bt u ghi.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 23

  Nhp Stop recording kt thc. Khi s hin ra hp thoi yu

  cu lu on m thanh va thu. Khi lu xong, on m thanh

  ny s xut hin khe Audio ca khung Timeline.

  Bin tp m thanh: Nhp vo Audio thanh cng c (hoc a

  chut vo on m thanh khe Audio, nhp chut phi, chn Edit

  audio). y, ta c th iu chnh m lng (Enable volume

  leveling, hoc Colume down, Volume up), chnh m thanh tng

  dn (Fade in), m thanh nh dn (Fade out), tt m thanh

  (Silence), thm im mc trn ng bin m thanh hiu chnh

  m thanh to nh mt cch chi tit (Add audio point).

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 24

  Cch khc tng gim m lng: nhp vo Audio thanh cng c, khi s

  xut hin mt ng ngang gia on m thanh, a chut n ng ngang

  s thy mi tn trng theo chiu dc, ko mi tn theo chiu ln hoc xung

  tng hoc gim m lng.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 25

  7. Cn nh thng minh

  Nu quay mt on phim hng dn s dng phn mm c mt vi chi tit

  qu nh khng c r lm, ta c th phng to nhng chi tit quan trng

  trn mn hnh. Cch thc hin nh sau:

  Nhp th Zoom-n-Pan > Nhp nt Open Zoom Option > nh du

  vo Apply Smart Focus To Clips Added > Ok.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 26

  Ti khung bn tri, dng chut co dn vng chn hnh ch nht v

  ko vo v tr cn phng to. Kt qu phng to s hinth trn khung

  Preview.

  Khi cn phng to thu nh mt cnh no th ko nt trt khung

  Timeline n cnh .

  Cc cnh p dng tnh nng cn nh thng minh (Smart Focus) s

  c nhn bit bng k hiu khe Zoom trong khung Timeline.

  8. Hiu ng con tr chut

  Ta c th thay i kch thc v hiu ng nhp chut on phim trc

  quan hn:

  Nhp vo More > Cursor Effects > Mouse Cursor Visible lm

  xut hin con tr trong on phim.

  Chnh ln con tr ti Cursor Size.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 27

  Mc Highlight Effect lm ni bt nhng vng c tr chut i n

  nh Spot Light, bin con tr thnh n pin chiu sng vng

  chung quanh.

  Mc Left Click Effect / Right Click Effect cung cp cc hiu ng

  ng khi nhp chut tri/ phi.

  chn m thanh cho mi ln nhp chut, ta nhp Click Sound

  Effect v chn m thanh cho chut tri, chut phi.

  Hiu ng con tr chut s xut hin trong ca s Preview, v c

  th hin khe Cursor trong khung Timeline.

  9. To cu hi/ iu tra

  Nhp vo More > Quizzing. Khi s xut hin khe Quiz khung

  Timeline.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 28

  Nhp vo Add Question nu mun to cu hi.

  Nhp ni dung cu hi vo khung Question.

  Nhp p n vo khung Answers. Nhp vo Add nu mun to

  thm cu p n.

  Nhp vo vung trc p n ng. Khi s hin t ng

  pha sau p n.

  Di chuyn th t ca cc p n bng cch nhp Move up hoc

  Move down.

  Nhp vo Preview xem th.

  Khi xut phim, phi chn lu Web, hoc nh dng l SWF mi xem

  c phn cu hi/ iu tra.

  VIII. TH VIN LU TR

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 29

  Nhp vo th Library thanh cng c, xut hin nhiu hiu ng khc nhau v

  m thanh, hnh nh, on phim mu.

  Ta c th ko v th nhng hiu ng ny vo on phim/ m thanh trong

  khung timeline. Ring i vi m thanh, ch c th cho s dng khe Audio hoc

  Audio 3

  To th vin ring: nhp phi ln on phim/nhc trong khung Timeline

  chn Add asset to Library. on phim/nhc va chn s xut hin trong th vin .

  Ln sau ta c th dung li on phim/nhc ny mt cch d dng.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 30

  IX. XUT PHIM/ NHC

  Khi hon tt qu trnh thu bi ging v bin tp phim/nhc, ta c th xut ra

  on phim/nhc vi cc nh dng nh: SWF, FLV, AVI, WMV, MOV, RM, GIF

  ng v EXE. Ngoi ra, ta cng c th xut ra ghi vo CD hay a ln Web.

  Thng thng, ta nn xut phim lu trong my:

  Nhp vo Produce and share thanh menu, xut hin hp thoi production

  Wizard, chn ch cn xut, click Next.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 31

  - Xut hin hp thoi:

  .

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 32

  Thng thng i vi on phim, nn chn nh dng WMV v dung lng

  khng qu ln, cng khng qu nh, d tch hp vi cc chng trnh khc, hoc

  nh dng FLV c dung lng rt nh, i vi on m thanh, ch c mt nh dng

  MP3. Sau c nhp Next.

  Khi xut hin Output file th in tn on phim/nhc, chn ng dn

  lu. Cui cng, nhp Finish.

  Xut m thanh ca on phim:nu ch cn phn m thanh m khng cn phn

  hnh ca on phim, vo Fileproduce specialExport audio aschn ng

  dn lu v t tn tp tin m thanh (chn nh dng mp3 hoc wav).

  Xut nh ca on phim: nu mun lu li mt cnh no ca on phim

  thnh tp tin hnh nh ring, ta vo FileProduce specialExport frame

  asChn ng dn lu v t tn tp tin hnh nh (chn nh dng jpeg hoc

  png).

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 33

  Lu : Nn lu li on phim ang bin tp dang d khi khc tip tc

  chnh sa bng cch nhn ctr+s hoc vo FileSave project. on phim

  c lu c nh dng Camrec.

 • Phn mm Camtasia Studio 8 Page 34

  Ti liu tham kho:

  1. http://www.techsmith.com/camtasia.html