Jak kochać i zatrzymywać dziecko?

  • View
    309

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Jak kochać i zatrzymywać dziecko?

Do czego s nam potrzebne dziurki w nosie?

j Jak kocha i zatrzymywa dziecko?

Kiedy zatrzymanie dziecka jest przemoc.

Jak kocha i zatrzymywa jednoczenie?

Nie zatrzymuj gdy:

Gdy daj zbyt wiele - zbyt szybko; Gdy nie stawiam dziecku granic;

#

Co mwi moe dziecku moja prba zatrzymania go?

e go nie kocham;e nie rozumiem;e odmawiajc robi mu krzywd;e jestem niedobrym rodzicem;e nie mona mi ufa;e - moe pj do (drugiego rodzica, babci...) kogo innego;e to tylko sprawa dugoci negocjacji i zmczenia rodzica;e brak mi wiary w jego moliwoci...e musi zwikszy eskalacj i si dziaa...e - moe si rozpaka? Wtedy zmikn...

#

Boj si wic zatrzyma dziecko:

Bo kto inny pomyli, e brak mi kompetencji;Bo dziecko nie bdzie mnie lubio;Bo gdy zatrzymuj, znaczy e krzywdz...Bo boj si jego zoci... Paczu... Buntu...Bo kto stwierdzi, e krzycz;Bo boj si e moje zatrzymanie bdzie przemoc e bdzie za takie uznane...

#

Boimy si nazwa to, co czujemy wic...

Wic stosujemy strategie:Szantau;Rezygnacji;Pozornego dziaania;Krzyku;Walki...Kary

TYMI SOWAMI WANIE DEFINIUJEMY PRZEMOC...

#

KARANIE:

jest potrzeb i zwyczajem dorosego; wcale nie jest zwizane z dan sytuacj;ma na celu rozadowanie emocji dorosego...

DZIECKO JEDNAK DO TEGO NIE SUY... NIKT DO TEGO SUY NIE POWINIEN...

#

PO TO BY POMC JEST

OPIEKUCZE DZIAANIE SIY

I - leczca OBECNO...

#

Jedna z puapek dziecistwa polega na tym, e nie trzeba rozumie, eby czu Kiedy rozum zdolny jest poj, co si wydarzyo, rany w sercu s ju zbyt gbokie Carlos R. Zafon

#

Jak zauway Bowlby...

reakcja opiekuna, jego odpowied - jako sygna dwustronnoci relacji, ma ogromne znaczeniedla rozwoju uczu przywizaniowych dziecka.(uzyskanie bezpieczestwa).

#

Nie byo Ci dotd tak duo jakby tego chcia/-a?

Wic... Od zaraz, od dzi zacznij BY RAZEM z Twoim Dzieckiem.8-9 rok ycia DZIECKA to niemal ostatni moment - by zacz BY PRZY NIM BY NAPRAWD.....

#

POMOCNE DZIAANIA RODZICA;

ODROCZENIE W CZASIE;SPOJRZENIE W PRZYSZO;SZACUNEK;RESPEKT I KONSEKWENCJE...ZWIKSZANIE POLA DZIAANIA RODZICA;

#

Dobre zdania:

Pozwl mi si nad tym zastanowi;Chciabym to przemyle...Moemy o tym porozmawia (niekoniecznie w tej chwili)Jestem za ciebie odpowiedzialny wic dzi musz ci odmwi...

2.

#

Autorytet opartyna obecnoci

Koncepcja Nowego Autorytetu, (Arist von Schlippe iHaim Omer) mwi oautorytecieopartymna obecnoci(w jz. Niem. Dosownie: na wizi).

Jego podstaw jest takie dowiadczenie dziecka, ktre mwi:

#

JESTE OBECNY = JESTEM BEZPIECZNY...

Jestem ztob na dobre ina ze, nie zrobisz niczego, co sprawioby, e przestan by twoim rodzicem. Poniewa jednak jako rodzic jestem za ciebie odpowiedzialny, wymagam by przestrzegaokrelonych granic.Ca postaw rodzic sygnalizuje dziecku: Jestem tutaj. Stoj tu. Jestem blisko.

#

By naprawd...

#

Tak midzy nami mwic, kiedy bdziesz naprawd, bdziesz wyglda inaczej ni teraz: oklapn Ci uszy, wybij ci si stawy, utracisz futerko i oczy jednym sowem bdziesz bardzo brzydki... Ale to wszystko nie ma znaczenia. Albowiem jeeli jeste naprawd nie moesz by brzydki chyba tylko w oczach dorosych, ktrzy nic z tego nie rozumiej...

K. Wjtowicz, Notki.

#

LITERATURA

K. Wnk Joniec. Nie przydeptuj maych skrzyde wyd. nowe; Wyd. Owiatowe, Krakw, 2009, 2013.Martin Herbert. Co wolno dziecku Rozsdne ustalanie granic; GWP 2008;Armin Krenz. Zobaczcie, co potrafi. PAX 2003. Ross Campbell Sztuka akceptacji - Vocatio.

#

Dzikuj za uwano i uwag...

Katarzyna Wnk Joniec

katarzyna.joniec@gmail.com

tel. 502.725.169

Kontaktul. Mydlarska 430-703 KrakwBiuraul. Winiowa 36 m. 202-520 Warszawa

ul. Iwana Pawowa 1/153-604 Wrocaw

ul. Kociuszki 31a/810-503 Olsztyn

sekretariat@ud.edu.plwww.uniwersytetdzieci.pl