of 22 /22
Forberedelser og oppstart Harald Torbjørnsen Senter for IKT i utdanningen Feide-innføring i praksis 15.09.2015

Komme i gang forberedelse valg og implementering

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Forberedelser og oppstart

Harald TorbjørnsenSenter for IKT i utdanningen

Feide-innføring i praksis 15.09.2015

Page 2: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Hva må på plass?Generell modell og komponenter

2

Bruker-administrativt

system

LokalFeide-katalog

Tjeneste

TjenesteDigitale

tjenesterKildesystemer

Lokale komponenter

Nasjonalekomponenter

Page 3: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Hvordan innføre Feide?www.feide.iktsenteret.no/innfore

4 arbeidsfaser

Page 4: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Forberede

Forankring hos øverste ledelse • rådmann/skoleeier

Sammen med andre?• Kommunesamarbeid

• Paraply organisasjoner

Hva er identitetsforvaltning?

Page 5: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Komme i gang

Ambisjonsnivå• Lokale driftsgevinster?

• Mer enn skole?

• Skal tilgrensede systemer oppgraderes?

Page 6: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Komme i gang

Anskaffe teknisk løsning• Drifte selv?

• Skybasert

• Kostnader?

Page 7: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Kjente teknologiløp

Cerebrum

OpenFeide

Buddy løsningen (MIIS/ILM)

Life Cycle Server fra DotNet Internals

Novell IDM

BasFronter

eFeide fra Identum

Solarsoft

Page 8: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Noen momenter som spiller inn i

forhold til valg av teknologi

Hele eller deler av organisasjonen

Kompleksitet i eksisterende systemer

Størrelse på organisasjon

Kompetanse i organisasjon og leverandører

Kostnader

Page 9: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Valg som gjøres

Hosta eller lokal?

Hva har vi kompetanse på?

Ambisjonsnivå?

Økonomi

Tidsperspektiv

Informasjonsspredning

Page 10: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Utnyttelse av Feide-data i ElverumLokal utnyttelse

ADAM

AD

Passord

Hypernett/Visma Flyt/Oppad -Administrative webmoduler

Page 11: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Skoleadministrasjonen må gjennomføre:

Systemkartlegging• Hvilke registre har vi?

• Hvor er de?

• Hvem eier de?

• Hvilke registre erstattes av kildesystemet

• Hva skal ha Feideinnlogging?

Page 12: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Hvor oppstår og lagres

personinformasjon?

Kartlegg:• Hvor personinformasjon legges inn,

oppdateres og slettes?

• Om samme informasjon legges inn i flere systemer/registrer/lister

• Hvor og hvordan informasjonen brukes av ulike tjenester

Page 13: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Eksempler

Page 14: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Eksempler

Page 15: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Eksempel på nåsituasjon

Page 16: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Eksempel på ønsket situasjon

Page 17: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Komme i gang

Gevinstrealisering• SSO – Single Sign-on/Simplified Sign-on

• Enklere til gang på digitale ressurser

• Sikrere håndtering av persondata

• Konsistente og oppdaterte data

• Effektivisering bruker og tilgangstyring

• Brukersupport og økt selvbetjening

• Tidsgevinster

Page 18: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Komme i gang

Prosjektplanlegging• Generelle elementer i en prosjektplan:

• Bakgrunn, motivasjon for å starte

• Forutsetninger, rammebetingelser

• Mål

• Omfang og avgrensninger

• Andre prosjekter og aktiviteter som påvirker prosjektet

• Bemanning

• Økonomi/budsjett

Page 19: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Prosjektplan forts.

Organisering av prosjektet• Bemanning og forankring

• Møter, rapportering, kommunikasjon

• Milepæler og hovedaktiviteter

• Prosjektbudsjett

• Informasjonsplan

• Statusrapport

• Kartlegging av systemer

Page 20: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Suksesskriterier.

Generelt:

• Gode prosjektplaner med mål, ansvarsfordeling, milepæler og oppgaveomfang.

– Prosjektplan

• Forpliktende samarbeid – gi arbeidet prioritet!

• Gode rapporteringsrutiner.

• Fundamentert på øverste nivå.

Page 21: Komme i gang  forberedelse valg og implementering

Suksesskriterier.

For Feide:

• God kompetanse i bruk av skoleadministrativt program, SAS

• Datavask

• Involvering

• Rutinehåndbok

• Oppfølging og forpliktelser