La realitat de la formació

  • Published on
    16-Jan-2015

  • View
    928

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. La realitat de la formaci. Lexercici professional en lmbit de la formaci de docents. Nou professorat formador Manel Castao Bachiller. ICE URV Abril Tarragona i Tortosa. 2011 Pintura hiperrealista de Roberto Bernardi </li> <li> 2. 1. Contextualitzar l'actuaci del formador/a en la realitat de la formaci. 2. Saber que n'esperem del nou formador/a. 3. Donar a conixer les diferents actuacions de suport, espais de participaci, informaci i formaci que s'ofereixen des de l'ICE Objectius Qu ens plantejarem en aquesta sessi? </li> <li> 3. Continguts de la sessi De qu parlarem? <ul><li>El context de la formaci: </li></ul><ul><li><ul><li>Les prioritats i els mbits de la formaci </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>La planificaci i la gesti de la formaci en el territori. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>La formaci oberta i en centre (PFC). </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>El model educatiu de formaci i les modalitats. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>El model de formadors i formadores. </li></ul></li></ul><ul><li>2. El suport als formadors/res. </li></ul><ul><li>3. L'avaluaci de la formaci. </li></ul><ul><li>4. El formador en acci.:Les tasques abans, durant i desprs del formador/a en la realitzaci d'una activitat de formaci. </li></ul><ul><li>5. L'avaluaci del formador/a </li></ul><ul><li>6. Suport i espais de participaci i formaci dels formadors/res: </li></ul><ul><li><ul><li>Els equips ICE </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>El pla de formaci de formadors de l'ICE i altres. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Espais d'informaci i trobada. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Les condicions econmiques i de reconeixement. </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>El procs d'incorporaci dels nous formadors . </li></ul></li></ul></li> <li> 4. <ul><li>Far una exposici dels continguts </li></ul><ul><li>En qualsevol moment de la meva intervenci podreu formular preguntes o demanar aclariments. </li></ul><ul><li>Al final de la sessi obrirem un espai per al debat, si escau </li></ul>Metodologia Com ho farem? </li> <li> 5. Professorat novell Llenges estrangeres Aula digital Aprenentatge competencial de lalumnat Escola inclusiva PRIORITATS TEMTIQUES PFZ 2010-2011 </li> <li> 6. El Pla Marc de Formaci. Permanent 2005-2010. La realitat de la seva aplicaci 1. Escola inclusiva 2. Currculum i innovaci 3. Tecnologies educatives 4. Millora personal i desenvolupament personal 5. Gesti de centres i formaci per als serveis educatius El pes dels mbits ? (+) <ul><li>El departament fix uns percentatges de pes de les activitats en cada mbit en els PFZ: </li></ul><ul><li>Escola inclusiva 30% </li></ul><ul><li>Currculum i innovaci 30% </li></ul><ul><li>Tecnologies de laprenentatge i la comunicaci (TAC) 15% </li></ul><ul><li>Millora personal i desenvolupament professional 15% </li></ul><ul><li>Gesti de centres i serveis educatius 10%. </li></ul><ul><li>La realitat ha estat altra (podem dir de manera generalitzada): </li></ul><ul><li>Escola inclusiva 20% </li></ul><ul><li>Currculum i innovaci 50% </li></ul><ul><li>Tecnologies de laprenentatge i la comunicaci (TAC) 20% </li></ul><ul><li>Millora personal i desenvolupament professional 15% </li></ul><ul><li>Gesti de centres i serveis educatius 5%. </li></ul></li> <li> 7. El Pla Marc de Formaci. Permanent 2005-2010. La realitat de la seva aplicaci 1. Formaci en el lloc de treball 2. Descentralitzaci de les decisions 3. Aprofitament del recursos dins lmbit de la zona Quin model de gesti? <ul><li>La planificaci i la gesti de la formaci en el territori (+) </li></ul><ul><li>La detecci de necessitats de formaci i el paper dels Serveis Educatius i dels ICE: </li></ul><ul><li><ul><li>Les propostes dels centres i la proposta institucional </li></ul></li></ul><ul><li>La formaci en centre (PFC): </li></ul><ul><li><ul><li>Planificaci a mitg termini </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>LLigada a objectius estratgics </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li><ul><li>(Gui per lelaboraci del PFC) </li></ul></li></ul></li></ul></li> <li> 8. 1. Formaci entre iguals 2. Reflexi sobre la prctica 3. Una altra relaci entre el formador i lalumne Quin model educatiu de la formaci? 4. Basat en lintercanvi dexperincies i el desenvolupament personal i professional 5. Tenint en compte el context on sha dimplementar el que saprengui (cultura collaborativa) El Pla Marc de Formaci. Permanent 2005-2010. La realitat de la seva aplicaci Una metodologia de referncia: Prctica reflexiva, incidncia fallida? Modalitats adaptades a la formaci entre iguals: Els seminaris i grups de treball Modalitats adaptades a la realitat del centre: Assessoraments a centre, tallers, grups de treball </li> <li> 9. 1. Fer la feina amb ms qualitat 2. Tenir un paper ms professionalitzador 3. Disposar despais i recursos per a la prpia formaci individual i collectiva Quin model de formadors i formadores? 4. Coneixedor/expert dels diferents contextos educatius 5. Coneixedors/expert en metodologies per a la formaci El Pla Marc de Formaci. Permanent 2005-2010. La realitat de la seva aplicaci No sha pogut consolidar un model de formador professionalitzar : jornada compartida amb el centre. Caracterstiques del procs laccs del formador a la formaci : poc planificada, no per convocatria pblica, accs per vies formals i no formals: ICE, SE: CRP, ELIC, EAP, inspecci , propostes de centre, daltres institucions, demandes personals, etc. Espais i recursos per a la formaci limitats : ICE, programes especfics del departament ( programes dinnovaci, salut del docent, educat 1x1, prctica reflexiva,..). No hi ha hagut una formaci institucional sobre competncies bsiques, malgrat hi ha hagut molta demanda de formaci en el territori </li> <li> 10. 1. Els ICE garants de la formaci del formadors 2. Que aquesta formaci comporti suport teric, reflexi i contacte amb la recerca universitria 4. En donar resposta adequada a les demandes de formaci de la zona Com sarticula la participaci de les entitats educatives? 3. En la participaci dels ICE en la planificaci de la formaci en el territori 5. Regular la participaci daltres entitats no universitries (escoles destiu, collegis professional i altres) El Pla Marc de Formaci. Permanent 2005-2010. La realitat de la seva aplicaci <ul><li>El paper dels ICE: </li></ul><ul><li>Una insuficient participaci en la planificaci de la formaci en el territori. </li></ul><ul><li>Poc contacte amb la recerca universitria. </li></ul><ul><li>La resposta dels ICE a la demanda en el territori, condicionada per les dinmiques de treball de cada CRP </li></ul><ul><li>La formaci del formadors, garantida parcialment </li></ul></li> <li> 11. 1. Avaluaci de leficincia i eficcia de la formaci en termes de resultats 2. Avaluant leficincia i eficcia dels diferents processos que intervenen en la formaci 3. Avaluant limpacte de la formaci en els nivells dxit en leducaci global del sistema i especfica de lalumne Quin model davaluaci? (+) El Pla Marc de Formaci. Permanent 2005-2010. La realitat de la seva aplicaci <ul><li>En general podem afirmar que no sha fet lavaluaci del aprofitament ni de la transferncia laula i al centre. </li></ul><ul><li>s una tema important per garantir leficcia i eficincia de la formaci i que resta pendent de fer i de fer-se b. </li></ul><ul><li>Sha generalitat la valoraci del grau de satisfacci del alumenes i dels equips directius en el cas dels assessorament, segons uns estndards fixats pel Departament </li></ul></li> <li> 12. <ul><li>L'avaluaci del formador/a: </li></ul><ul><li>Valoraci formal: </li></ul><ul><li><ul><li>Valoraci de satisfacci, valoraci de l'equip directiu, valoraci de l'organitzaci que el contracta. </li></ul></li></ul><ul><li>Valoraci no formal: </li></ul><ul><li><ul><li>Opinions subjectives demanades o rebudes perls usuaris de la formaci: assistens, equips directius, inspecci, altres formadors </li></ul></li></ul><ul><li>LAvaluaci del formador : </li></ul><ul><li><ul><li>Un cam per recorrer (Autoavaluaci, avaluaci externa en termes de transferncia de la formaci, evidncies dels canvis) </li></ul></li></ul></li> <li> 13. El formador/a en acci: Les tasques abans, durant i desprs del formador/a en la realitzaci d'una activitat de formaci Abans: Planificar l'activitat: definici d'objectius, continguts, metodologia, organitzaci de les sessions, materials i recursos, avaluaci (del formador i dels assistents) ( doc . 1) ( doc . 2) ( doc . 3) ( doc 4) ( doc 5) ( doc 6) (doc7) ( doc 7) ( doc 8) Durant: Importncia de fer un bona planificaci de l'organitzaci de les sessions: temps ( he de temporitzar totes les fases del procs ), activitat/continguts ( far aix ), objectius especfics ( per aconseguir ), metodologia ( de quina manera ho far ?), recursos i materials utilitzar ( quins recursos i/ o materials utilitzar? ), avaluaci ( com recavar i registrar informaci per avaluar lactivitat?): anotar les observacions que em donin informaci de com ha anat cada sessi i si cal millorar algun aspecte, tenir en compte les valoracions de satisfacci que facin els assistents (no capficar-shi massa). Fer activitats breus de debat en diferents moments amb els assistents de com veuen el desenvolupament de lactivitat (tenir-ho programat) (document de referncia) Desprs : Refer aquells aspectes que, a partir de lobservaci i la informaci que he anat recavant sessi a sessi, considerem cal modificar o millorar. </li> <li> 14. Suport i espais de participaci i formaci dels formadors/res <ul><li>La base de dades de formadors/es: </li></ul><ul><li>Tots els formadors/es (tots el que actuen en el territori : Crrega de formaci i formaci rebuda) </li></ul><ul><li>Formadors de l'ICE : </li></ul><ul><li><ul><li>Formaci rebuda per l'ICE </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Carta de presentaci (Fitxa de competncies en la formaci del professorat, en procs delaboraci) </li></ul></li></ul><ul><li>Els equips ICE de formadors/res (+ informaci ) </li></ul><ul><li>El pla de formaci de formadors/es de l'ICE i altres formacions (mes de 100 h de formaci) (+ informaci ) </li></ul><ul><li>Espais d'informaci i trobada : Blog ICE, Moodle, Trobada de formadors (+ informaci ) </li></ul><ul><li>Les condicions econmiques i de reconeixement . </li></ul></li> <li> 15. 90/participaci (comunicaci) Participaci taules rodones, comunicacions 61/presentaci Intercanvi experincies de 151 a 200 per conferncia Conferncia 55 /hora Assessorament 45 /hora Curs, seminari, taller Barem per hora o acci impartida Modalitat </li> <li> 16. Hem de continuar jugant!!!! </li> <li> 17. El procs d'incorporaci dels nous formadors/es a la formaci del territori <ul><li>2010-11 </li></ul><ul><li>Mar-abril i maig. Curs de formaci de nous formadors/es (sessi de valoraci activitat el 10 de maig Tarragona, i 18 de maig Tortosa ) </li></ul><ul><li>30 de Juny : Trobada de professorat formador. </li></ul><ul><li>2011-12 </li></ul><ul><li>Organitzaci en grups de nous formadors/es per mbits de la formaci sota el tutoratge d'un equip ICE de formadors. </li></ul><ul><li>Participaci en el programa de formaci de formadors curs 2010-11 </li></ul><ul><li>Incorporaci directa a la formaci (en alguns casos) </li></ul><ul><li>Incorporaci com a formador/a acompanyat, amb altres formadors/es. </li></ul><ul><li>2012-13: </li></ul><ul><li>Incorporaci generalitza la formaci (en funci de la demanda) </li></ul><ul><li>Carta de comproms ( model ) </li></ul></li> <li> 18. Qu significa ser formador? Ser competent professionalment: saber (tcnica), saber fer (metodolgica), saber estar (participativa), saber ser (personal) En funci del context de la formaci : Ser expert/a, assessor/a, acompanyant, impulsor/a, facilitador/a, Ser coneixedor dels diferents contextos educatius i les realitats dels centres i del professorat Ser receptiu i inquiet/a a la innovaci, la renovaci, l'observaci dels canvis en l'educaci.. Ser proactiu i reflexionar sobre la prpia prctica. Tenir clar fins on em puc i vull comprometrem. Creure i sentir-me una pesa important en el procs de canvis i millora en l'educaci. </li> <li> 19. Saber Saber ser Saber estar Saber fer </li> <li> 20. PLANIFICACI DE LA FORMACI Formaci de sistema Pla de formaci de territori Pla de formaci de zona Pla de formaci de centre </li> <li> 21. AVALUACI L aprofitament de la formaci fa referncia al professorat La transferncia fa referncia al centre educatiu L impacte fa referncia a l alumnat </li> </ul>