Pardus yazici islemleri_mseml

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bursa Mimar Sinan EML Bilişim Teknolojileri Açık Kaynak İşletim Sistemi Sunuları

Text of Pardus yazici islemleri_mseml

 • Linux iletim sistemi dier tm modern iletim sistemleri gibi dosya ieriklerininyazcdan kt olarak alnmasn desteklemektedir

 • PARDUSTA YAZICI TANITIMI:Pardus, a zerinde bulunan yazclar ile seri ya da paralel olarak bilgisayara dorudanbalanan yazclar iin CUPS adl Genel Unix Yazdrma Sistemini ntanml olaraksemektedir.Pek ok yazc firmas, cihazla birlikte yalnzca Windows srcsnn CD'siniDatmaktadr.

 • YEREL USB YAZICISININ TANITIMI

  Yazc Ekleme Sihirbaz yardmyla, yazcnzn marka, modeli, balant noktas gibibir ka bilgiyi tanmlayarak cihaznz kolayca kullanma hazr hale getirebilirsiniz.Pardus Tasma evre Birimleri Yazclar Ekle Yazc/Snf Ekleyolunu izleyiniz.ekil 3.6daki Yazc Ekleme Sihirbaz sizi karlayacaktr.Yazcnz kapal ise gdmesine basp altrnz, USB kablosunu bilgisayarnza taknz. Ardndan leri tuunabasp devam ediniz.

 • Yerel Yazc (paralel, seri USB) seeneini iaretleyiniz. Burada yer alan dierseenekler, bir baka bilgisayara bal bir yazcnn kullanlmas ile ilgilidir. ekil 3.7dekipenceredelerituuna basp devam ediniz.

 • Sonraki aamada, yazcnn bilgisayara balanma noktas tanmlanmaktadr. ekil3.8deki penceredeUSBbalaltnda uygun bir seenee tklayplerituuna basnz

 • Bu aamada Pardus CD'si ile birlikte, srcleri siteminize kopyalanan yazclarnisimleri karnza gelecektir. nce listenin sol blmden yazcnzn markasna, sonra sablmden yazcnzn modeline tklaynz.

 • Yazcnzn tam ad listede bulunmayabilir, rnein tantacamz yazcnn HPPhotosmart C3180 olduunu farz edelim. Listeye baktmzda C3180 yoktur, C3100 vardr.Ancak burada 3100 demek; "3100 ve serisi olan modeller" anlamna gelmektedir, yani 3180modelini de kapsamaktadr. Bu durum sadece HP markas iin deil dier markalar iin degeerlidir. HP yazclar iin iki adet src bulunan modeller vardr. Bunlardan hpjipsolarak adlandrlan srcler ancak yazcnzn desteklemesi durumunda kurulurlar. Eeryazcnzn desteklediinden emin deilseniz bu srcy semeyin.Eer listede yazcnzn modeli yok ise zlmeyin. Yazcnz iin gerekli srcpaketleri muhtemelen PiSi'lenmi durumda Paket Yneticisi araclyla indirmenizibekliyordur.Bu aamadan sonra yazcnzla ilgili bilgileri girmeniz kalyor. Son aamaya gelenekadar ileri tuunu kullanarak hzlca geebilirsiniz.

 • Sihirbazn ekil 3.10da gsterilen son aamasna gelinir. Burada, resimdeki "Ad"blmne, boluk brakmadan bir isim girmeniz gerekmektedir, rnein yazcnznmarkasnyazabilirsiniz. "Konum" ve "Aklama" blmlerini de doldurabiliristerseniz bobrakp devam edebilirsiniz.lerituuna basp kurulumu tamamlaynz.

 • Bu ilemlerden sonra yazl kurulumu gerekletirilmi olur. Ayrca yazcnznmrekkep seviyesi hakknda bilgi almak iinQinkprogramnkullanabilirsiniz.

 • TEMEL ARVLEME VE YEDEKLEME KOMUTLARI:TAR:tar komutu sadece arivleme yapan geleneksel bir programdr. Ancak arivlemeninyannda komut sktrma yapmaz. Eer arivlenen dosyann sktrlmas da isteniyorsa, tarile birlikte gzip veya compress programlarnn da kullanlmas gerekir. Yani tar komutu ilebirlikte arivleme ilemi yrtlrken, gzip veya compress programlar da arlabilir(invokation).

 • Eer z (gzip) kullanlarak sktrma yaplm ise yine z kullanlarak amakmmkn olacaktr. Eer compress ile sktrma gerekletirilmi ise ( Z switchikullanlm ise), yine ayn mantkla bu switch kullanlarak ama ilemi gerekletirilebilir.tar program, sktrma programlar arlarak arivlenen dosyann uzantsna gzuzantsn kendisi yazmayaca iin kullanc kendisi yazmak zorundadr (myarch.tar.gz).

 • Fakat karl nlemek iin tar programnn otomatik olarak yapmad bu ii kullancnn yapmas dahasonra bu dosyay kullanacak olan kiiler asndan daha rahat kullanm salayacaktr. Aynekilde compress ile sktrlarak arivlenmi dosyalar iin ise dosya uzants Z(m yarhc.tar.Z) olacaktr.

 • Genel Form;abc:/home/username $ tar [ cxt ] [ v ] f archive_file_name directory&filenamesTar ile kullanlan nemli parametreler aadaki gibidir: f : zel bir dosya ismi yada belirli bir device ismi belirtmek iin c (create) : tar dosyas yarat x (extract): tar dosyas a t (list) : tar dosyasnn ieriini listele v (verbose): yaplan ilemleri standart ka listele M (multi-disk): birden fazla floppye arivleyebilmek iin r (add) : bir tar arive dosyasna ekleme yapmak iin u (update): bir tar arive dosyasnda baz dosyalar yenileri ile deitirmek iinu switchi kullanlr.

 • z (invoke gzip / gunzip): gzip / gunzip, sktrma / ama programnkullanarak arivlemek ve amak iin Z (invoke compress / uncompress): compress / uncompress, sktrma /ama programn kullanarak arivlemek ve amak iin

 • rnek 2.15:1. Arivlemeye rnek;abc:/home/username $ tar cvf fles.tar file1 file2 file3abc:/home/username $ tar cvf files.tar file?2. tar ile arivlenmi dosyalar tekrar amaya rnek,abc:/home/username $ tar xvf files.tar3. Bir tar dosyasna ekleme yapmaya rnek;abc:/home/username $ tar rf myarchive.tar letters

 • 4. Bir tar dosyasn update rnei; mydir dizininde yeni yaratlm veya yenisi iledeitirilmi veya yeni eriilmi dosyalar tar dosyasnda yeniler.(update)abc:/home/username $ tar uf myarchive.tar mydir5. Dosyalar diskete arivleme ve disketten ama rnei;abc:/home/username $ tar cf /dev/fd0 mydirBunun yannda, bir diskete samayan arivler iin M switchi kullanlr. Arivlemeesnasnda birinci disket dolduu zaman, ikincisi kullancdan istenecek ve ilem tamamlanakadar bu byle devam edecektir. (Multiple Disk Spanning)abc:/home/username $ tar cfM /dev/fd0 mydir

 • tar program, aslnda f switchi kullanlmadan da kullanlabilir. Bu durumda tarprogram /etc/defaults/tar adl dosyada (dosyann ad ve konumu UNIX trevlerine gredeiebilir.) belirtilen default device zerinde ilem yapar. Eer disk stnde bir dosyazerinde ilem yapmak istiyorsanz f switchini kullanmak zorundasnzdr. Bu dosyadakidevice automount edilmi local hard disk dahi olsa f switchi kullanlmaldr

 • Sktrma yaparak arivleme ve arive amaya birka rnek; gzip kullanarak,abc:/home/username $ tar zcvf gopher.tar.gz gn-gopher/ gunzip kullanarakabc:/home/username $ tar zxvf gopher.tar.gz compress kullanarak,abc:/home/username $ tar Zcvf gopher.tar.Z gn-gopher/ uncompress kullanarak

 • abc:/home/username $ tar Zxvf gopher.tar.Ztar doal olarak dizinlerin arivlendii gibi almasn salar. rnein komut aadakigibi yrtlrseabc:/home/username $ tar cvf /dev/fd0 /home/username/*ve bu baka bir bilgisayarda almaya alldnda o bilgisayarda /home/usernamepathini arayacak yoksa yaratmaya alacaktr .

 • abc: $ cd /home/usernameabc:/home/username $ tar cvf /dev/fd0 ./*Bu yar gizli dosyalar hari hereyi arivler. Eer tmn arivlemek istiyorsanz ukomutu kullanmalsnz;abc:/home/username $ tar cvf /dev/fd0 ./* . /.*tar program dosya extarct ederken hedefte ayn isimli dosya olup olmadn kontroletmeden stne yazar. Bu yzden dikkatli olunmaldr.tar ariv dosyas yaratlrken sembolik linklerinde kapsanmasn isterseniz, bunubelirtmek zorundasnz. Bunun iin SVR4 kullanclar iin l , BSD kullanclar iin ise h geerlidir.

 • Dikkat !: gzip ile nceden sktrlm dosyalardan oluan ariv update edilemez veyabu dosyaya ekleme yaplamaz!!!!! nk tm arivlenecek tm dosyalar ayn zamandasktrlmak ve eklenmek zorundadr

 • GZP:

  gzip program ile sktrma yapmak mmkndr. gzip ile sktrlan dosya veyadosyalarn sonuna gz uzants otomatik olarak eklenerek esas dosya ile yer deitirilirler.Ancak dizin ierisindeki dosyalar tek tek sktrlr. Gzcat veya gunzip c komutlar ilesktrlm dosyalarn ierii grntlenebilir. Eer altdizinlerdeki dosyalarnda berabersktrlmas isteniyorsa r switchi kullanlmaldr.abc:/home/user name $ gzip r ./deneme

 • RNEK:

  [root@seawolf /tmp]# ls -l ders_gzip_ornek/total 236-rw-r--r-- 1 root root 2732 Aug 14 11:13 config.cache-rwxr-xr-x 1 root root 28099 Aug 14 11:13 config.guess-rw-r--r-- 1 root root 2781 Aug 14 11:13 config.h-rw-r--r-- 1 root root 2595 Aug 14 11:13 config.h.in-rw-r--r-- 1 root root 8372 Aug 14 11:13 config.log-rwxr-xr-x 1 root root 13830 Aug 14 11:13 config.status-rwxr-xr-x 1 root root 20257 Aug 14 11:13 config.sub-rwxr-xr-x 1 root root 85022 Aug 14 11:13 configure-rw-r--r-- 1 root root 3987 Aug 14 11:13 configure.in