Click here to load reader

Pengenalan Sejarah SPM 2013

  • View
    4.074

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Pengenalan Sejarah SPM 2013

  • 1. SEJARAH [1249] Oleh: Adibah Abdul Latif Guru Sejarah SMK Sungai Manggis 42700, Banting, Selangor

2. OBJEKTIF Pelajar dapat memahami kepentingan subjek Sejarah. Pelajar dapat merancang persediaan ke arah SPM 2015 Pelajar boleh mengenal pasti jenis soalan SPM Sejarah Pelajar menggunakan tips-tips belajar sejarah 3. AGENDA Pengenalan: Alaaa, SEJARAH je Best Belajar Sejarah SPM? Lama lagi. Silibus Sejarah SPM Format SPM Tips Belajar Sejarah 4. ALAAAA, SEJARAH JE. Sijil Pelajaran Malaysia perlu LULUS untuk memudahkan mencari kerja. Lulus BM + Lulus Sejarah = Lulus SPM Sejarah merupakan subjek MESTI LULUS untuk SPM. Perlu menduduki kertas Sejarah (Ulangan) sekiranya GAGAL. 5. CARTA ALIRAN PENDIDIKAN 6. SEJARAH BEST KENAPA TIDAK MINAT BELAJAR SEJARAH? 7. KENAPA BELAJAR SEJARAH Mengenal diri sendiri dan asal usul sesuatu Sejarah merupakan ibu segala ilmu kerana menjadi asas kepada semua subjek lain. Menjana pemikiran kritis supaya tidak mudah ditipu oleh orang lain. Pelajar dapat membezakan fakta sejarah dan kesahihan sesuatu sumber sejarah. Perlu lulus SPM =) 8. VIDEO SEJARAH HURUF 9. PENIPUAN SEJARAH Banyak fakta sejarah diselewengkan dan diterima bulat-bulat oleh masyarakat yang tidak celik sejarah. Perlu banyak pembacaan oleh pelajar untuk lebih mengenali sejarah. 10. VIDEO 11. SILIBUS SEJARAH SPM 12. 13. SUKATAN PELAJARAN TING 4Bab 1: Kemunculan Tamadun Awal Manusia Bab 2: Peningkatan Tamadun Bab 3: Tamadun Awal Asia Tenggara Bab 4: Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah Bab 5: Kerajaan Islam Di Madinah Bab 6: Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya Bab 7: Islam Di Asia Tenggara Bab 8: Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat Bab 9: Perkembangan Di Eropah Bab 10: dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi 14. OVERVIEW SEJARAH Konsep tamadun di dunia Islam bermula daripada perkataan mudun, madain, dan madana. Madana bermaksud pembukaan bandar dan Tinggi budi bahasa. Tamadun di dunia barat dikenali sebagai Civilization. Berasal daripada perkataan Greek iaitu Civitas yang bermaksud kewarganegaraan (citizenship). (disebut sebagai Kee-vee-tahs) 15. SUKATAN PELAJARAN TING 5 Bab 1 - Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara Bab 2 - Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua Bab 3 - Kesedaran Pembinaan Negara Dan Bangsa Bab 4 - Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia Bab 5 - Pembinaan Negara Dan Bangsa Yang Merdeka Bab 6 - Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia Bab 7 - Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia Bab 8 - Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan Bab 9 - Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 16. OVERVIEW SEJARAH 17. FORMAT SPM BAHARU 18. FORMAT SPM SEJARAH MULAI 2013 (1249)BILPERKARAKERTAS 1 (1249/1)KERTAS 2 (1249/2)KERTAS 3 (1249/3)1JENIS INSTRUMENOBJEKTIFSUBJEKTIFSUBJEKTIF2JENIS ITEMOBJEKTIFSTRUKTUR (4) ESEI (7)8 ELEMEN3BILANGAN SOALAN40 SOALAN (JAWAB SEMUA)STRUKTUR (SEMUA) ESEI (PILIH 3)8 ELEMEN (JAWAB SEMUA)4JUMLAH MARKAH401001005PEMBERAT (%)3050206TEMPOH1 JAM2 JAM 30 MINIT3 JAM7ARAS KESUKARAN5:3:2 19. SEJARAH KERTAS 1 (1249/1) Mempunyai 40 soalan objektif 3 jenis bentuk soalan: Aneka Pilihan (A,B,C,D) Aneka 2 Pilihan Aneka 3 Pilihan Masa yang diberikan ialah 1 jam Pemberat : 30 % daripada markah keseluruhan SPM. Contoh: 22 / 40 x 30 = 16.5 % 20. PECAHAN SOALAN ANEKA PILIHAN SPM 2008: SOALAN 31 ANEKA PELENGKAPApakah kepentingan Sistem Ahli yang diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1951? A. Mengukuhkan kuasa penjajah B. Memelihara hak penduduk peribumi C. Melatih pemimpin dalam pentadbiran D. Memperaku kuasa pembesar tempatanPerlembagaan Malaysia menetapkan bidang kuasa Yang Di-Pertuan Agong. Antara yang berikut, yang manakah bidang kuasa baginda? I. Membubarkan Parlimen II. Mengisytiharkan darurat III. Mengetuai Kerajaan Persekutuan IV. Mempengerusikan perkhidmatan awam. A. I dan II C. III dan IV B. II dan III D. I dan IV(2 PILIHAN) 21. TEKNIK MENJAWAB SOALAN SEJARAH SPM fahami apa yang Baca soalan dengan teliti dandikehendaki oleh soalan tersebut. Gunakan sepenuhnya PERNYATAAN yang diberi dalam soalan. Calon boleh gunakan dua kaedah untuk memilih jawapan yang tepat dalam soalan objektif: 1.Terus mencari jawapan yang tepat dan mengabaikan distraktor2.Baca semua alternatif jawapan dengan menyingkirkan setiap distraktor yang lemah sehingga tinggal satu jawapan yang tepat sahaja 22. TEKNIK MENJAWAB: ANEKA PILIHAN Baca dan fahami soalanGunakan sepenuhnya pernyataan/ ilustrasi/ gambarajah/ peta yang diberi Kaitkan pernyataan/ ilustrasi/ gambarajah/ peta yang diberi dengan kehendak soalan Kemudian pilih jawapan tepat 23. CONTOH SOALAN OBJEKTIF ANEKA PILIHAN SEJARAH SPM TAHUN 2008dalam 3. Dialog berikut mungkin berlaku masyarakat Melayu tradisional. Rakyat A Rakyat B: Kita beruntung keranan mempunyai seorang raja yang bertanggungjawab. : Ya, betul. Kita mestilah memberikan taat setia kepada baginda.Apakah tanggungjawab raja kepada rakyat? A Mendaulatkan rakyat B Menjamin keselamatan C Menentukan sempadan D Membekalkan makanan 24. TEKNIK MENJAWAB: ANEKA PELENGKAP Baca pilihan jawapan dengan teliti. Pilih 2 betul dan 2 salah. (Gugurkan distraktor) Padankan dengan pilihan jawapan. 25. CONTOH SOALAN OBJEKTIF ANEKA PELENGKAP 5. Bagaimanakah buruh dari China datang ke Tanah Melayu? I Sistem kontrak II Sistem buruh bebas III Sistem pengambilan kakitangan IV Sistem pengambilan rumah kongsi A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 26. TEKNIK MENGHADAPI SPM SEJARAH soalan mudah terlebih Jawab dahulu. (5:3:2)Tinggalkan soalan sukar dengan membuat tanda pada soalan tersebut. Kembali pada soalan tersebut setelah menjawab semua soalan lain. Masa setiap soalan adalah 1 minit (90 saat) 27. SEJARAH KERTAS 2 [1249/2] Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit. Ia terbahagi kepada 2 bahagian: Bahagian A - Soalan Struktur (4 soalan disediakan dalam bahagian ini dan calon mesti menjawab semua soalan dari bahagian ini) Bahagian B Soalan Esei (5 soalan disediakan dalam bahagian ini dan calon WAJIB memilih 3 soalan untuk dijawab) Jumlah markah : 100% Pemberat: 50% Contoh: 40 / 100 x 50 = 20% 28. SOALAN STRUKTUR [1249/2]Bentuk soalan struktur berdasarkan : pernyataan / huraian jadual gambar rajah gambar graf / petaDari segi pemarkahan, setiap ceraian soalan struktur menawarkan 1 - 3 markah. 29. STRATEGI MENJAWAB SOALAN STRUKTURBaca arahan dan jawab semua soalan struktur berdasarkan arahan. Tulis jawapan di ruang yang disediakan sahaja dalam kertas jawapan. Baca setiap soalan dengan teliti kerana soalan struktur mempunyai bahagian-bahagian yang saling berkait.Kadangkala, idea dari soalan terakhir mungkin dapat membantu anda untuk menjawab soalan pertama, ataupun sebaliknya. Tinggalkan soalan yang sukar. Tetapi anda perlu kembali untuk berusaha menjawab soalan sukar tadi selepas semua soalan lain sudah dijawab.Anda perlu menjawab soalan struktur ini dengan ringkas dan tepat. Soalan terakhir setiap soalan ceraian dari 1 -4 adalah berbentuk KBKK. 30. RAHSIA SKEMA KERTAS 2 BAHAGIAN A / STRUKTUR Jawab semua 4 soalan Setiap soalan mempunyai 4 / 5 ceraian Setiap soalan mengumpul 10 markah 4 soalan X 10 markah = 40 markah Bahagian ini penting untuk menentukan gred Soalan terakhir kebiasannya ialah soalan KBKK. Tips: Jika tidak yakin dengan jawapan fakta, berikan jawapan KBKK yang munasabah. 31. SOALAN ESEI [1249/2] Bentuk soalan struktur berdasarkan : pernyataan / huraian jadual gambar rajah gambar graf / petaSetiap soalan = 20 markah x 3 = 60 markahTips: Tips: Jika tidak yakin dengan jawapan fakta, berikan jawapan KBKK yang munasabah. 32. STRATEGI MENJAWAB KERTAS 2 BAHAGIAN B / SOALAN ESEIJawapan mesti dihasilkan dalam bentuk ESEI. Setiap soalan ceraian disediakan markah tertentu.Calon hendaklah memberikan fakta/huraian lebih kepada soalan yang mempunyai markah yang banyak. Soalan Sejarah SPM bertujuan menilai kematangan pelajar menyusun fakta, memberi penjelasan dan contoh yang munasabah. JAWAB BERDASARKAN JUMLAH MARKAH 33. Memahami Kehendak Soalan Jelaskan peranan pembesar Melayu dalam perusahaan perlombongan bijih timah pada abad ke -19. (4m) (Soalan 8a, SPM 2008)Tuliskan peranan pembesar sahaja Perlu 4 peranan pembesar = 4m Ada 1 perenggan sahaja 34. Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah. (10m) (Soalan 6b, SPM 2008)Tuliskan 5 fakta + 5 huraian masing-masing Ada 5 perenggan untuk jawapan soalan ini 35. Bandingkan sistem demokrasi dalam Tamadun Yunani dengan sistem demokrasi di Malaysia.(10m) (target 2009)Cari aspek perbezaan dan persamaan Gunakan wacana manakala Fakta + huraian + contoh Ada 2/3 perenggan perbezaan dan 2/3 perenggan untuk persamaan Contoh ayat: Demokrasi di Yunani hanya terbuka kepada kaum lelaki sahaja manakala demokrasi di Malaysia terbuka kepada semua jantina dan kaum. 36. TEKNIK TERAKHIR BAHAGIAN B / ESEI Calon perlu peka dengan jumlah markah yang ditawarkan Jika markah yang ditawarkan lebih daripada 6 markah, pastikan calon menjawab dengan memasukkan fakta + huraian + contoh 1 perenggan mengandungi: 1 fakta + 1 huraian + 1 contoh 37. PENGAGIHAN MASA MENJAWAB SOALAN KERTAS 2Cadangan : Bahagian A / Soalan Struktur (4 soalan) = 60 minit -15 minit untuk 4 soalan struktur (15 X 4 = 60 minit) Bahagian B / Soalan Esei (3 soalan) = 1 jam 30 minit -5 minit membuat rangka jawapan untuk 3 soalan (3 rangka jawapan X 5 minit = 15 minit) -25 minit untuk menulis dan menghurai 1 jawapan esei (3 jawapan esei X 25 minit = 75 minit) 38. Mencari Fakta Sejarah Kebanyakan soalan Sejarah SPM berkaitan dengan peristiwa penting, konsep penting dan peranan tokoh-tokoh penting. Oleh itu soalan Sejarah SPM lebih banyak memerlukan pelajar menjelaskan sebab-sebab, faktor-faktor, kesankesan, ciri-ciri, isi / syarat perjanjian dan cerita sesuatu peristiwa. 39. SEJARAH KERTAS 3 [1249/3] Berformat Open Book Test. Melibatkan 1 tema