14
Centrul de Informare Centrul de Informare Profesională, Orientare în Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament Carieră şi Plasament Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Iaşi vă prezintă vă prezintă

Prezentare Cipo

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentare cipo uaic

Citation preview

Page 1: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Centrul de Informare Profesională, Orientare în Profesională, Orientare în

Carieră şi PlasamentCarieră şi Plasament

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din IaşiUniversitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi vă vă prezintăprezintă

Page 2: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament

Complex “Codrescu”, cămin C11, ap. 28-29, 52-53 | [email protected] | 0232 201576

CIPO

Ce este CIPO?Ce este CIPO? MisiuneaMisiunea

– Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO) este departamentul de consiliere şi şi Plasament (CIPO) este departamentul de consiliere şi recrutare al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. recrutare al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

– Serviciile CIPO se adresează studenţilor şi absolvenţilor Serviciile CIPO se adresează studenţilor şi absolvenţilor acestei Universităţii, precum şi firmelor în căutare de acestei Universităţii, precum şi firmelor în căutare de personal înalt calificat, competent şi dinamic.personal înalt calificat, competent şi dinamic.

– Suntem o echipă tânără, dedicată şi motivată în a-i Suntem o echipă tânără, dedicată şi motivată în a-i ajuta pe cei care apelează la noi.ajuta pe cei care apelează la noi.

Page 3: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament

Complex “Codrescu”, cămin C11, ap. 28-29, 52-53 | [email protected] | 0232 201576

CIPO

Ce este CIPO?Ce este CIPO?

ScopulScopul

– CIPO le oferă studenţilor şi absolvenţilor CIPO le oferă studenţilor şi absolvenţilor Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, gratuit, Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, gratuit, sprijinul de care au nevoie atunci când iau sprijinul de care au nevoie atunci când iau decizii care să le garanteze succesul la şcoală şi decizii care să le garanteze succesul la şcoală şi în carieră.în carieră.

– Firmele ce solicită serviciile CIPO îşi asigură Firmele ce solicită serviciile CIPO îşi asigură angajaţi competitivi, instruiţi la cea mai veche angajaţi competitivi, instruiţi la cea mai veche universitate modernă din ţară.universitate modernă din ţară.

Page 4: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament

Complex “Codrescu”, cămin C11, ap. 28-29, 52-53 | [email protected] | 0232 201576

CIPO

Cu ce ne ocupăm?Cu ce ne ocupăm?

consiliere educaţionalăconsiliere educaţională consiliere în carierăconsiliere în carieră tehnici de căutare a unui loc de muncătehnici de căutare a unui loc de muncă recrutare şi plasarerecrutare şi plasare servicii pentru firmeservicii pentru firme workshop-uri workshop-uri prezentarea ofertelor educaţionaleprezentarea ofertelor educaţionale evaluări statisticeevaluări statistice

Acum le luăm pe rând şi vei Acum le luăm pe rând şi vei afla că...afla că...

Page 5: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament

Complex “Codrescu”, cămin C11, ap. 28-29, 52-53 | [email protected] | 0232 201576

CIPO

în chestiuni legate de şcoală:în chestiuni legate de şcoală:– te informăm în legătură cute informăm în legătură cu modul în care se modul în care se

aplică aplică Procesul Bologna la Universitatea Procesul Bologna la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”; “Alexandru Ioan Cuza”;

– te ajutăm să îţi alegi cursuri şi programe de te ajutăm să îţi alegi cursuri şi programe de studii potrivite pentru tinestudii potrivite pentru tine; ;

– îţi prezentăm oferta deîţi prezentăm oferta de studii postuniversitare; studii postuniversitare; – te ajutăm să îţi pui la punct te ajutăm să îţi pui la punct CV-ulCV-ul şi scrisoşi scrisoareaarea

de motivaţie de motivaţie dacă intenţionezi să îţi depui dacă intenţionezi să îţi depui dosarul de candidatură pentru burse de studii în dosarul de candidatură pentru burse de studii în străinătate. străinătate.

Suntem alături de tine...Suntem alături de tine...

Page 6: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament

Complex “Codrescu”, cămin C11, ap. 28-29, 52-53 | [email protected] | 0232 201576

CIPO

când eşti la început de carieră:când eşti la început de carieră:– te ajutăm, prin consiliere, să te cunoşti mai te ajutăm, prin consiliere, să te cunoşti mai

binebine; ; – îţi aplicăm teste pentru a vedea ce te îţi aplicăm teste pentru a vedea ce te

interesează, ce valori şi abilităţi ai ca astfel să îţi interesează, ce valori şi abilităţi ai ca astfel să îţi dai seama mai bine ce fel de job ţi se potriveştedai seama mai bine ce fel de job ţi se potriveşte; ;

– te ajutăm, prin te ajutăm, prin consiliereconsiliere, să te dezvolţi, , să te dezvolţi, bazându-te pe ceea ce aibazându-te pe ceea ce ai; ;

– te ajutăm, prin te ajutăm, prin consiliereconsiliere, să îţi, să îţi construie construieştişti un un planplan al al carierei. carierei.

Suntem alături de tine...Suntem alături de tine...

Page 7: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament

Complex “Codrescu”, cămin C11, ap. 28-29, 52-53 | [email protected] | 0232 201576

CIPO

când îţi cauţi un loc de muncă:când îţi cauţi un loc de muncă:– te ajutăm să îţi te ajutăm să îţi realizrealizeziezi CV-ul CV-ul;;– te ajutăm să realizezite ajutăm să realizezi scriso scrisoareaarea de motivaţie; de motivaţie; – te învăţăm cum să te prezinţi la te învăţăm cum să te prezinţi la interviul de interviul de

selecţie; selecţie; – îţi arătăm cum să foloseştiîţi arătăm cum să foloseşti internetu internetull atunci atunci

când cauţi uncând cauţi un loc de muncă; loc de muncă; – te te înscrieînscriem m în baza de date în baza de date a CIPO, fie prin a CIPO, fie prin

completarea unui formular, fie direct on-linecompletarea unui formular, fie direct on-line. .

Suntem alături de tine...Suntem alături de tine...

Page 8: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament

Complex “Codrescu”, cămin C11, ap. 28-29, 52-53 | [email protected] | 0232 201576

CIPO

Suntem alături şi de Suntem alături şi de angajatorii din zonă...angajatorii din zonă...

dacă aplează la noi atunci când îşi caută dacă aplează la noi atunci când îşi caută angajaţi:angajaţi:– primimprimim oferte ofertelele de locuri de muncă de locuri de muncă de la eide la ei; ; – le promovămle promovăm în spaţiile Universităţii; în spaţiile Universităţii; – adunămadunăm CV-uril CV-urilee şi scrisoril şi scrisorilee de motivaţie ale de motivaţie ale

candidaţilor şi candidaţilor şi le trimitem angajatorilorle trimitem angajatorilor;; dacă ne roagă (frumos), îi mai ajutăm astfel: dacă ne roagă (frumos), îi mai ajutăm astfel:

– îi îi testtestămăm psihologic psihologic pepe candidaţi; candidaţi; – putem găzduiputem găzdui interviuril interviurilee de selecţie de selecţie la sediul la sediul

nostrunostru; ; – una dintre noi poateuna dintre noi poate particip participaa la interviul de la interviul de

angajare, în calitate de specialist. angajare, în calitate de specialist. Revenind...Revenind...

Page 9: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament

Complex “Codrescu”, cămin C11, ap. 28-29, 52-53 | [email protected] | 0232 201576

CIPO

Suntem alături de tine...Suntem alături de tine...

printr-o serie de workshop-uri, cu mare priză la printr-o serie de workshop-uri, cu mare priză la public, pe temele:public, pe temele:– Managementul carierei; Managementul carierei; – Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă; Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă; – Managementul timpului şi al informaţiilor în Managementul timpului şi al informaţiilor în

sesiune. sesiune.

Page 10: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament

Complex “Codrescu”, cămin C11, ap. 28-29, 52-53 | [email protected] | 0232 201576

CIPO

Suntem alături de tine...Suntem alături de tine...

ca să alegi informat, îţi prezentăm ofertele ca să alegi informat, îţi prezentăm ofertele educaţionale:educaţionale:– prin târguri anuale: prin târguri anuale:

Salonul Ofertelor Academice;Salonul Ofertelor Academice; Salonul Ofertelor Postuniversitare;Salonul Ofertelor Postuniversitare; Salonul Specializărilor Complementare.Salonul Specializărilor Complementare.

– prin prin materiale informative („Ghidul materiale informative („Ghidul candidatului”, “Ghidul Studentului”candidatului”, “Ghidul Studentului”, broşurile cu , broşurile cu oferta de studiioferta de studii); );

– actualizăm actualizăm secţiunsecţiuneaea CCarierarierăă a blogului a blogului Infostudenţi cu cele mai recente concursuri, Infostudenţi cu cele mai recente concursuri, slujbe, stagii de practicăslujbe, stagii de practică..

Page 11: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament

Complex “Codrescu”, cămin C11, ap. 28-29, 52-53 | [email protected] | 0232 201576

CIPO

CIPO CIPO la Saloanela Saloane

- împărţit broşuri cu nemiluita - împărţit broşuri cu nemiluita

- vizitatori- vizitatoriii studiat broşuri studiat broşuri

- - venit mulvenit multă lume la Salon tă lume la Salon

Page 12: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament

Complex “Codrescu”, cămin C11, ap. 28-29, 52-53 | [email protected] | 0232 201576

CIPO

Unde ne găseşti?Unde ne găseşti?

pe internet: pe internet: – www.uaic.ro www.uaic.ro > > StudenţiStudenţi > > Consiliere în carieră Consiliere în carieră– blogul Infostudenţi blogul Infostudenţi > > secţiunea Carierăsecţiunea Carieră

adresa noastră: adresa noastră: – Complex Studenţesc “Codrescu”, strada Gh. Complex Studenţesc “Codrescu”, strada Gh.

Asachi, numărul 7, cămin C11, etaj I, camerele Asachi, numărul 7, cămin C11, etaj I, camerele 28-29, 52-53;28-29, 52-53;

e-mail: cipoe-mail: cipo@@uaic.rouaic.ro telefoane: 0232 201576, 0232 201579; telefoane: 0232 201576, 0232 201579; fax: 0232 201576.fax: 0232 201576.

Page 13: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament

Complex “Codrescu”, cămin C11, ap. 28-29, 52-53 | [email protected] | 0232 201576

CIPO

Cine te aşteaptă la CIPO?Cine te aşteaptă la CIPO?

Alma ANDREI,Alma ANDREI,

coordonator coordonator CIPOCIPO

Alina PALANICI,Alina PALANICI,

consilier consilier psihologicpsihologic

Irina ŞUBREDU,Irina ŞUBREDU,

consilier consilier psihologicpsihologic

Diana NICULĂEŞ,Diana NICULĂEŞ,

consilier consilier educaţionaleducaţional

: )

: )

: ): )

Page 14: Prezentare Cipo

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament

Complex “Codrescu”, cămin C11, ap. 28-29, 52-53 | [email protected] | 0232 201576

CIPO

În concluzie...În concluzie...

persoane foarte importante ne-au trecut deja persoane foarte importante ne-au trecut deja pragul...pragul...

Vino să ne cunoaştem!Vino să ne cunoaştem!