Rizal: Contrary essays

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rizal: Contrary Essays Darot and Feria

Text of Rizal: Contrary essays

  • 1. Rizal: Contrary EssaysPRESENTED BY:BADACASALME

2. Ang mga may-akda Petronilo Bn. Daroy Ipinanganak noong 1936 Mamahayag at propesor Namatay noong 2000 dahil inatake siya sa puso Nakalibing sa Bustos Memorial Park sa Bulacan. 3. Ang mga may-akda Dolores S. Feria Ipinanganak sa Sta. Clara, California, USA Nagturo ng English at Cooperative Literature sa UP at saSulliman University 4. Bakit ito tinawag na Contrary Essay? Ito ay isang aklat na nagsasanaysayng pagsalungat sa Rizal Tradition. Sariling opinyon ng mga manunulatukol kay Dr. Jose Rizal 5. Nilalaman ng Libro Labing walong sulatin Gawa ng labing apat na manunulat Clerics, secularists, liberals and libertarians, feminists anddiplomats, academics and intellectuals. 6. Elias: The Ethics of Revolutionni A. Cristobal 7. Inihahayag ang kahalagahan ni Elias bilang isa samga tauhan sa nobelang Noli Me Tangere Pinatay sa katapusan ng nobela 8. Ayon kay Elias Matatamo ang hustisya at kaliwanagan ng isip kapagnatamo na ang kalayaan. Lahat ng mamamayan ay sumangkot sa rebolusyon. 9. Elias risked his life for Ibarra. Iba na ang rebolusyong itinaguyod. 10. The Insurrecta and theColegialaNI DOLORES S. FERIA 11. Insurrecta rebelde, naghihimagsik Colegiala schoolgirl 12. Colegiala Leonor Rivera Childhood sweetheart Maria Clara 13. Insurrecta Josephine Bracken Last love Salome (Noli Me Tangere) Outsider 14. Insurrecta Pagkabalik ni Rizal mula sa Europa ay nagkaroon ngpagbabago sa kanyang pagsusulat. Nakitaan din siyang liberalismo ng kanyang pamilya mula sa kanyangmga liham. Pagtatalo ni Jose Rizal at Dona Teodora 15. Insurrecta Matatag, may buong-loob sa pakikipaglaban sakanyang mga pinaniniwalaan. 16. Insurrecta Gabi ng Dec. 29: Sinabi ni Josephine Bracken na itutuloy niya ang pagtuturo ngIngles katulad ng dati pa niyang ginagawa sa Dapitan. Sinabi rin daw ni Josephine Bracken na siya ay pupuntangImus upang sumama sa mga insurrectos. 17. Insurrecta Assemblea sa Imus, kasama ang pamilyang Rizal Battles of Silang Battle of Dasmarinas 18. Insurrecta Makikita ang lubhang katatagan ni JosephineBracken sa Rebolusyon noong panahon kung kailandadakipin na siya ng mga Espanyol. Kung saannaglakad siyang dumudugo ang mga paa mula saMaragondon hanggang Laguna hanggangmakarating siya sa daungan papuntang Maynila. 19. Insurrecta Tejeros Convention Naisulat ni Josephine Bracken ang kanyang talambuhay noongaraw na siya ay nasa kalagitnaan ng madugong TejerosConvention. Sinulat daw ng kanyang kinakapatid na babae, si Sarah TaufferSunico 20. Insurrecta 21. Burgos and Rizalni P. Daroy 22. Pagpapakita ng impluwensya ni Burgos kay Rizal Ideya at pagsusulat 23. PacianoBurgosRizal 24. The major works of Burgos and Rizal were fiction. Vehicles of Truth To Rizal: Pagbibigay sa Pilipino ng representasyon sa pamahalaanreporma. 25. Maria ClaraNI CARMEN GUERRERO-NAKPIL 26. Maria Clara Si Maria Clara bilang maganda, mapagmahal,maamo at dalisay sa lahat ng bagay. Si Maria Clara ay laos na, maloko at mapagmataas. 27. Maria Clara Hindi intensyon ni Jose Rizal na maging tipical naFilipina ang imahe ni Maria Clara. Si Maria Clara ayisa lamang babaeng kanyang minahal. Hindi rin siyaang tipical na babae ni Jose Rizal at ng marami pangkalalakihan. 28. Maria Clara To the Young Women of Malolos Hinimuk niya ang mga Pilipina na maging matapang atagresibo. Maging si Dona Teodora ay hindi malapit sakaugalian ni Maria Clara 29. Maria Clara Marahil ay sumusunod lamang si Jose Rizal sa usonoong kanyang panahon. 30. Maria Clara Mestiza, too white Almost blonde Huge eyes A perfect nose 31. Epekto ni Maria Clara sa mga Pilipina Natutong maglagay ng ricepowder at makalipas ngpanahon, make-up. Natutong magkulot ng buhok gamit ang mga curlingirons, laso at mga kemikal. Natutong magkaroon ng mahiyaing itsura at nagingpakipot. Pagiging masokista 32. Mga Pinagkuhanan prezi.com/wufukbdfbqe9/rizal-contrary-essays/ Daroy, P. B., & Feria, D. S. (1968). Rizal: Contrary Essays. Valdez, Maria Stella S. Dr. Jose Rizal and the Writing of HisStrory. CM Recto: Rex Bookstore Inc, 2007. Web. 23 Aug.2013.. http://www.dictionarist.com/insurrecta