Willem Rengers - ludodidactiek

  • View
    185

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Willem Rengers - ludodidactiek

  • 1. HMS EDUCATION APPLIED GAME DESIGN VS DE TOEKOMST VAN ONDERWIJSWILLEM-JAN RENGER

2. EEN VOORBEELD VAN EEN LUDODIDACTISCHE VORM 3. IntroductieFineArt 4. ontwerpeenspelvoordeintroductievooreerstejaarsFineArtwaarinstudentenelkaarleren kennenenvertrouwdrakenmetbeeldendekunstenlerendatbeeldendekunstnietengof moeilijkis,maarjuisttotdeverbeeldingkanspreken. 5. Verspreidoverdriedagengaanstudentenmetdeintroductienaareen3-talmusea.Ze krijgenhieropdrachten.Demeestenkennenelkaarnietenvaakhebbenzeooknoggeen kaasgegetenvanhetkijkennaarbeeldendekunst.Methetbezoekenvandedriemusea willenwezeonderdompelenindekunstentegelijkertijdisdeintroductiebedoeldom kennismetelkaartemaken.Maarwatjezietisonzekergedragbijstudentenomdatde meestenelkaarnietkennen,denkendatzebeeldendekunstmoetenbegrijpen,nietstom ofdomoverwillenkomenenhierdoorniethunmeningdurventegeven,ofomtochstoer overtekomenallesinhetmuseumstomvinden,enmisschienookwellievernietinmusea komen.Ookbestaatdekansdatzeeigenlijknietzogoedwetenwatzeinhetmuseum moetendoen. 6. Deonzekerheidbijdestudentenstaatsnellekennismaking metelkaareninteressekrijgen/waarderingvoorbeeldende kunst,indeweg. 7. Betrokkengedrag.Naarelkaarennaarkunst.Nieuwsgierigenonderzoekendgedrag: Kijken,onderzoeken,herkennen,ontdekken,spelen,leren,zelfbetekenisgevenaan beeldendekunst,interpreteren,inzichtkrijgeninhoeomtegaanmetbeeldende kunst 8. Teammonitor 9. DesignParameters: -Budget:isernietecht,maarwel:delocaties,materiaal (papier,tape,houtskool),cameras,laptops. -Looptijd:kanoverdriedagenwordengesmeerd -Plek:Verschillendeplekken;debus,demusea(binnen/ buiten),destudios(zowelbinnenalsbuiten) -Soortspel:kaartspel,socialgame,ijsbreker Eigeneisen: -Ikmoethetzelfleukvindenomtedoen -Studentmoeteigentalenterookinkwijt -Magdedocentgeenmoeitekosten 10. Samengaanweelkaarlerenkennenendoor samentekijkennaarkunst,alskunstenaar,het teonderzoeken,gegevenservanteverzamelen endaarmeetegaanspelen,lerenwehoewezelf betekenisaankunstkunnengeven. 11. Inspiratiebronnen zintuigelijkeindrukken(kijken,herkennen) 12. Samenspel 13. Zelfietsmaken 14. SocialGames 1000WhiteBlankCards 15. Verbeelding TheStorytellingGame 16. TheArt&ImagineGame (concept-titel) 6bijnablancokaarteneneeneindkaart Voorbeeldeindkaart 17. Zoekkunstwerk 18. Verzamelbegrippen 19. Wisselvankaartenset 20. Trekeeneindkaart 21. Ensteljeverhaalsamen 22. ! ! ! ++ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! = 23. Mooie,vreemde,totdeverbeeldingsprekendeverhalenen presentaties 24. En,eenvertrekpuntvooreenopdracht 25. Doelgroep:fineartstudenten Looptijd:binneneenuur(+optioneel2uurextra wanneerjeervoorkiestdeverhalenuitte beelden) Plek:museumenpark,eventueelvervolginde studios(zowelbinnenalsbuiten) Soortspel:kaartspel 26. www.evadenheijer.nl facebookTell-your-ARTtale 27. HMS EDUCATION WAAROM LUDODIDAKTIEK BELANGRIJK IS? 28. JULLIE 29. WARNING!DISRUPTIVE INNOVATION 30. EDUCATION: ! GOOD PEOPLE! BAD DESIGN! 31. ALS JE HET ONDERWIJS MORGEN VAN SCRATCH MOCHT ONTWERPEN... 32. ZOU JE DAN UITKOMEN OP DE SCHOOL WAAR JE NU WERKT? 33. ! ! ! ! ! PLAY STATISTICS WORLD OF WARCRAFT11 MILLION PLAYERS IN 2011GAME LAUNCHED IN 2003IN 2005: 500 MILLION $/YEAR! 1 YEAR EQUALS 8760 HOURS! THIS IS JUST 1 GAME ALL PLAYERS TOGETHER PLAYED:4.500.000 YEAR 34. WHY? 35. LEAN ! BACK MEDIA JIJ ZENDT IK ONTVANG 36. KIJKEN! LEZEN! LUISTEREN IK KIJK IK BELEEF 37. 1982 PARADIGMATIC SHIFT---> 38. LEAN! FORWARD ! MEDIA 39. LEAN! FORWARD ! MEDIA IK DOE IK BELEEF 40. IMPACT? RETAIL! EDUCATION! HEALTHCARE! TRAVEL!PUBLISHING! LIBRARIES!ETC 41. HOE KAN IK DE BETEKENISVERLENING ZELF BEINVLOEDEN 42. PRO ACTIEVE MEDIA DE DRIE KLASSIEKE WERKWOORDEN LUISTEREN KIJKEN LEZEN lopen rijden schieten bal slaan gooien mikken sturen ontwijken beslissen schuilen kiezen plannen samenwerken kleurenpimpen muziek spelen ontwerpen WJ Renger 2012 43. CONTROL 44. 1940 2013 45. DE VRAAG IS NIET MEER:! MOETEN WE VERANDEREN?! MAAR:! HOE?WANNEER = ZO SNEL MOGELIJK! 46. VOOR ONZE KINDEREN IS DE TOEKOMST ALLANG BEGONNEN / . $ % 2 7 )*3 47. MAKE 80% FAILING DURING PLAY ATTRACTIVE? HOW DO GAME DESIGNERS 48. FUN80 % SPEELTIJD IS FRUSTRATIE GAMEN = 49. FUNTHE SWEETNESS OF OVERCOMING OBSTACLES THE TRUTH OF in games WJ Renger 2012 50. ludus! ` lu - dus (Latijn) de -woord (mannelijk) ludi spel; volksfeest (vgl : ludi ); geestelijk spel in de Middeleeuwen Latin poetry often explores the concept of ludus as playfulness didactiek! di - dac` tiek (Grieks) de -woord (vrouwelijk) 1 kunst van onderwijzen; deel van de opvoedkunde dat de overdracht van kennis behandelt; 2 lerende richting in de dichtkunst Ludo-didaktiek! is een bijzondere vorm van het ontwerpen van leerprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt van ontwerpprincipes en -methoden die ook ten grondslag liggen aan het ontwerpen van games. Het ontwerpen van het leerproces op basis van ludologische principes is erop gericht om zowel de motivatie van leerlingen als de retentiewaarde van het geleerde te verhogen 51. foto leren maken foto leren beoordelen 4 HV allemaal een goede camera 52. fotograaf (oorlog, pers, sport, concert, mode, kunst, PAPARAZZI, portret, politie, spionage, natuur, luchtfoto); vormgever, agent, conservator, celeb, model, persbureau- tijdschrift/beeld;redactie) redactie van een magazine - keuze liefst de ll - mode: nieuwe trend - goud: spot een nieuwe trend zilver: wat is de trend in de klas brons: wat was vorig jaar de trend model zoeken - locatie - kijken - regisseren - inspiratie - kleding - styling magazine opmaken - kwaliteit bewaken Redactie - het is jouw taak om 53. foto: in 2 tallen - handout. red: handout: waar op letten foto gedownload 54. DIT LEREN? contact? thera.jonker@central.hku.nl MASTER KUNSTEDUCATIE/NIEUWE GELETTERDHEID 55. VRAGEN? contact? ina.vanderbrug@hku.nl BRAINSTORMSESSIESGAME JAMSEXPERTMEETINGSSTUDENTENPROJECTEN RESEARCH & DESIGN PROJECTEN(LOKAAL, NATIONAAL, EU REESEARCHADVIES EN ONDERSTEUNING