Soustvarjamo trajnostni razvoj območja porečja Dragonje

 • View
  16

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Soustvarjamo trajnostni razvoj območja porečja Dragonje

 1. 1. Soustvarjamo trajnostni razvoj obmoja Dragonje Romina Rodela School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Sdertrn University, Sweden Wageningen University and Research Centre, Netherlands Dane Podmenik Zavod Eko-Humanitatis, Koper e-naslov: ekohumanitatis@gmail.com FINANNI MEHANIZEM EGP IN NORVEKI FINANNI MEHANIZEM 2009-2014 Program za NVO v Sloveniji
 2. 2. Kaj: anketni vprasalnik z lokalnimi prebivalci 12 vprasanj + podvprasanja cca 30 do 50 min Kje: podezelje slovenske Istre Kdaj: april september 2015 Kdo: studenti in ekipa Zavoda Eko-Humanitatis pod koordinacijo Daneta in Romine
 3. 3. Vzorec Izobrazba / Spol anketirancev Spol Total M Z Izobrazba Osnovna sola 1 1 2 Srednja sola 26 16 42 1 stopnja 10 7 17 Univ, 2 stopnja 10 11 21 Doktorat 2 1 3 Tot. 49 36 85
 4. 4. Kraj bivanja / Starostne Skupine Count StarostneSkupine Total31 - 40 41 - 50 51 - 60 61+ Kraj Padna 3 2 2 2 9 Sv.Peter 8 2 2 2 14 Graie 4 2 3 1 10 Labor 0 1 1 0 2 Sv. Anton 2 2 0 1 5 Pomjan 2 2 0 0 4 Marezige 1 3 3 1 8 Krkave 1 0 1 0 2 Lopar 0 0 0 1 1 Movra 0 0 0 1 1 Kotabona 1 1 0 0 2 Smokvica 0 2 0 0 2 Dragonja 0 0 1 1 2 Belvedur 1 1 1 0 3 Nova Vas 1 1 1 0 3 Hrvoji 1 0 0 0 1 earji 1 0 0 0 1 Pomjan 1 1 0 0 2 Korte 1 0 0 0 1 Prade 0 2 0 0 2 upanii 0 0 2 0 2 marje 2 0 0 0 2 Poletii 1 0 0 0 1 Sea 1 0 0 0 1 Topolovec 0 1 0 0 1 Kolomban 0 0 1 0 1 Popetre 0 0 1 0 1 Total 32 23 19 10 84
 5. 5. Lokalci imamo moznost vpliva na razvoj Odlocevalci na lok ravni ne upostevajo mnenj prebivalc. Zelel/a bi vec javnih dogodkov kjer izraziti mnenja Prebivalci se premalo povezujemo pri razvoju kraja Vzorec 84 85 85 85 Povprecje 3,84 2,96 3,92 4,18 Std. Dev. 1,252 1,156 1,126 1,002 1. V kolikni meri posamezna trditev velja za vas oziroma se z njo strinjate Od 1 (min) do 5 (max)
 6. 6. Sodeloval/ sem pri projektih Zelel/a bi vec informacij o raz projektih Proejkti izvedeniv Istri imajo pozotiven ucniek na kakovost zivljenja Seznanjen sem z LEADER- jem Zelim vec informacij o LEADER-ju N Da 50,6 % 85,9 % 65,9 % 30,6 % 67 % Ne 47,1 % 9,4 % 8,2 % 60 % 15 % Vzorec 85 85 85 85 85 2. Ali posamezna trditev velja za vas oziroma se z njo strinjate?
 7. 7. N Sum Osnovno infrastrukturo 50 89 Izobraevanje in socialno varstvo 26 56 Kmetijstvo in samooskrbo 46 85 Turizem 39 81 Podjetnitvo in obrti 13 31 Nova delovna mesta 34 69 Varovanje okolja in ohranjanje kulturne dediine 46 104 Drugo 1 1 V primeru, da bi vi osebno lahko odloali za kakne namene naj se namenijo javna sredstva (dravna, EU in obinska) za razvoj vaega kraja in istrskega podeelja, bi se odloili za :
 8. 8. 6. Kaj bi po vaem mnenju bilo v vaem kraju in na podeelju Istre potrebno najbolj varovati in ohranjati? Materialna kulturna dediscina Nematerijal an dediscina Kemti. zemljisca Vode Reko Dragonjo s pritoki Biot. raznovrstn osto N Vzorec 85 85 85 85 85 85 Povp. 4,61 4,68 4,55 4,73 4,58 4,38 Std. Dev. ,692 ,539 ,824 ,662 ,762 ,963
 9. 9. Razvojni projekti v mojem kraju imajo pozitiven ucinek na kakovost zivljenja Count StarostneSkupine Total 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61+ Da 21 16 11 7 55 Ne 3 1 2 1 7 Ne vem 8 6 6 2 22 Total 32 23 19 10 84
 10. 10. Ali menite da bi varovanje narave oviralo razvoj vaskega obmocja? Count Starostne Skupine Total 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61+ Da 2 4 3 1 10 Ne 20 17 12 9 58 Ne vem 10 2 4 0 16 Total 32 23 19 10 84
 11. 11. Seznanjeni z pobudami o varovanju sirsega obmocja Dragonja Count StarostneSkupine Total 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61+ Da 19 12 12 4 47 Ne 8 11 6 5 30 Ne vem 5 0 1 1 7 Total 32 23 19 10 84
 12. 12. Ali podpirate pobudo za zavarovanje obmocja Dragona? Count StarostneSkupine Total 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61+ Da 24 17 16 7 64 Ne 1 1 1 1 4 Ne vem 7 5 2 2 16 Total 32 23 19 10 84
 13. 13. Ali bi zeleli sodelovatipri aktivnostih varovanja obmocja Dragonje? Count Starostne Skupine Total 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61+ Da 10 10 10 5 35 Ne 3 6 3 4 16 Ne vem 19 7 6 1 33 Total 32 23 19 10 84
 14. 14. Hvala ! Dane Podmenik: ekohumanitatis@gmail.com (info glede projekta) Romina Rodela: rominarodela@hotmail.com (info glede analize)