H3 - connection

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Waarom de uitwerking van een strategie soms niet loopt zoals je het zelf zou willen - een interpretatie van de H3 methodiek van Jeroen De Flander op mijn eigen onderneming.

Text of H3 - connection

  • 1. H3 - connectionWhy some strategies take the hidden path to success andothers never reach the finish lineSamenvatting en persoonlijke interpretatie van het boekThe execution shortcut van Jeroen De Flander van ThePerformance Factory

2. 02 3. 03 4. Het bereiken van doelstellingen vereist inzicht in menselijk gedrag en hoe er mee om tegaan. Menselijke dynamiek is de hoofdreden waarom doelstellingen niet worden bereikt.04 5. METHODIEK05 6. STAP 1You care06 7. 07 8. 08 9. Its the emotional bond withan idea that motivatespeople to contribute, NOT thebrilliance of the idea itself.09 10. Aim for theheart first!10 11. Tell a storyzorg er voor dat je een verhaalvertelt als je mensen van jeplan wil overtuigen.!Hou je oren open voor storiesdie passen in ons verhaal.!verpakking11 12. Banduras theoryen ook die van Franky Duryom te winnen moeten ze winnen!beklemtoon successenmaak kleine successen en vooruitgang in kleinestappen mogelijkhet ene succes zorgt voor het volgende succesbesteed aandacht aan successen, hoe klein ookcf. record 100 meter sprint12 13. The Pygmalion effect13 14. CommitmentBig YES or real NO14 15. STAP 2You understand15 16. Create decision patterns,not to do - lists16 17. Zorg voorkleine enbeperktekeuzeskap het in stukskes17 18. Hou het doel zichtbaarWaar willen we naartoeWaar moeten we naartoe!Wat is de doelstelling van Brontec?Wat willen we bereiken?Wat? extreme klantentevredenheid?!Herhaal. Herhaal. Herhaal.18 19. Set your finish lineskleine haalbare doelstellingen zorgen voor een reeks aansuccessen.19 20. Set your finish linesis t voor punten?20 21. Meten is wetenblijf ook hermeten!klantentevredenheidevaluatiecheck & double checknavraag kwaliteitvoorbereiding bij arbeidersetc21 22. Make a list ofNOsverduidelijk zeerhelder wat niet kanzorg voor processenom de keuzes mensente ondersteunen en tefaciliterenstrong action22 23. STAP 3You do23 24. Human ability to makedecisions is limited24 25. Proceduresvallen stilmensen geraken zonder nafte!connectie en begrijpen is nietgenoeg om mensen enprocessen in gang te houden25 26. KILL COMPLEXITY!Wees kritisch op alle processen, vereenvoudig, hou het simpel26 27. Creergewoontesgewoontes geven mensenenergie!gewoontes trekken u naarde finishautomatiseer kleinebeslissingen in het belangvan het resultaat tot ze eengewoonte worden27 28. Culture eats strategy forbreakfast every day!CULTURE = HABIT!28 29. 29 30. Vertaal gewoontes ineen weekschemaThe 7 day rhythm30 31. Franky Durys theorybouw aan een weekplanning!vertaal je doelstellingen in je eigen weekschemazorg voor nieder van je medewerkers voor eenduidelijk weekschemabouw de H3 methode in in je weekschemastart de week met fun and pleasure31 32. LardVanobbergenLard Vanobbergen, managing director Brontec NV andpassionate about useful and sustainable energytechnology since many years.A cooling tower next to a power plant is not normal.Period. There is plenty of room for approvement alsofor companies and SMEs. Whats your excuse for notdoing better in the future?32Lard Vanobbergen is also Climate Reality Leader,ambassador of the Climate Reality Project founded byAl Gore 33. Brontec is a pioneer in sustainable energy technics within the market ofprofessional and residential real estate.Brontec is a total supplier in contracting and servicing technicalinstallations, with passion for useful and sustainable energy technology.33