Aqidah islamiyah

  • View
    98

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Aqidah islamiyah

Aqidah IslamiyahPrisma Try Laksana(3110141037)Nurul Fahrizatul Rohmah(3110141037)1DEFINISI AQIDAH AQIDAH SECARA UMUM ADALAH SESUATU YANG DIYAKINI DAN DI PERCAYA OLEH MANUSIA DALAM HIDUPNYA SEHINGGA SESUATU TERSEBUT DIJADIKAN PEDOMAN HIDUP TANPA MELIHAT SESUATU YANG DIYAKINI TERSEBUT SALAH ATAU BENAR. 2AQIDAH ISLAMIYAHADALAH BERIMAN SEUTUHNYA KEPADA ALLAH, PARA MALAIKATNYA, KITAB-KITAB SUCINYA, PARA RASULNYA, HARI KIAMAT DAN QADHA DAN QADHARNYA, BEGITU JUGA MEMBENARKAN APA YANG ADA DALAM AL-QURAN DAN SUNNAH RASULULLAH SAW, DAN APA YANG TELAH DI IJMAKAN PARA SALAFUNASOOLIH SERAYA MEMASRAHKAN DIRI SEPENUHNYA KEPADA ALLAH SWT Sifat allah tidak terhingga3ImanPERCAYA TERHADAP ALLAH, PARA MALAIKATNYA, PARA UTUSANNYA, PERTEMUAN DENGANNYA DAN PERCAYA AKAN PEMBANGKITAN AKHIR Korelasi : percaya dan meyakini dengan pasti tentang apa yang ada di rukun iman itu sendiri . Karena arti iman , islam, ihsan sendiri artinya itu percaya . Back to niat !4islamMENYEMBAH KEPADA ALLAH DAN TIDAK MENYEKUTUKANNYA DENGAN SUATU APAPUN, MENDIRIKAN SHALAT, MENUNAIKAN ZAKAT YANG DIWAJIBKAN, DAN MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN. 5ihsanMENYEMBAH ALLAH SEAKAN AKAN ENGKAU MELIHATNYA, MAKA JIKA ENGKAU TIDAK MELIHATNYA MAKA SESUNGGUHNYA DIA (ALLAH) MELIHATMU IkhlasSyariatnyaMengistimewakan

6Rukun imanIman kepada ALLAH SWTIman kepada para malaikat ALLAHIman kepada kitab-kitab ALLAHIman kepada rasul-rosul ALLAHIman kepada hari akhirIman kepada qadha dan qadhar ALLAH

7Rukun iman-iman kepada ALLAH8Rukun iman-iman kepada rosulRosulullah Muhammad SAW :Membenarkan apa yang dikabarkannyaMenaati semua perintahnya Menjauhi apa yang dilarangnyaTidak dikatakan beribadah kecuali dengan mengikuti syariatnya Kewajiban terhadap Rosulullah :Mengimani MencintaiMengagungkan Membelanya Mencintai para pencintanya Menghidupkan sunahnyaMemperbanyak shalawatMengikutinya Mewarisi risalahnya9Sumber Aqidah Islam :10Dalil ijma11Dalil qiyasSUMBER SANDARAN : [ : 50 ]50. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat ALLAH, bagaimana ALLAH menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya (Tuhan yang berkuasa seperti) demikian benar-benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.12Dalil qiyasANALOGI :Bumi yang mati dapat dihidupkan kembali oleh ALLAHBumi merupakan makhluk ALLAHMaka dari itu :Manusia juga akan dihidupkan kembali oleh ALLAHKarena manusia juga makhluk ALLAH 13