Debian Linux. Ćwiczenia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Systemy operacyjne z rodziny Linuksa stają się coraz popularniejsze. Już dawno przestały być zabawkami dla pasjonatów poświęcających dni, a nawet miesiące na zainstalowanie i skonfigurowanie systemu. Stale rozwijane środowiska graficzne, powiększająca się ilość dostępnych aplikacji, stabilność, a przede wszystkim nieodpłatny dostęp do systemu i jego kodu źródłowego sprawiły, że Linux coraz częściej zastępuje komercyjne systemy operacyjne nie tylko w przedsiębiorstwach, ale również w domach. Spośród wszystkich dostępnych dystrybucji Linuksa to właśnie Debian jest jedną z najczęściej stosowanych. "Debian Linux. Ćwiczenia" to książka przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą poznać ten system operacyjny. Przedstawia zagadnienia związane z instalacją i konfiguracją systemu oraz korzystaniem z niego w sieci lokalnej i internecie. Opisuje zasady użytkowania systemu i administrowania nim oraz korzystania z niektórych dostępnych w nim narzędzi. * Instalacja* Konfigurowanie zainstalowanego systemu* Korzystanie z wiersza poleceń, programu Midnight Commander oraz edytora vi* Podstawowe zasady administrowania systemem* Praca w środowisku graficznym* Korzystanie z internetu* Bazy danychPrzekonaj się, że nie taki Linux straszny, jak go malują.

Text of Debian Linux. Ćwiczenia

  • 1. IDZ DO PRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI Debian Linux. wiczenia KATALOG KSIEK Autor: ukasz Koodziej KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-628-4 Format: B5, stron: 128 ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYK Systemy operacyjne z rodziny Linuksa staj si coraz popularniejsze. Ju dawno DODAJ DO KOSZYKA przestay by zabawkami dla pasjonatw po wicajcych dni, a nawet miesice na zainstalowanie i skonfigurowanie systemu. Stale rozwijane rodowiska graficzne, powikszajca si ilo dostpnych aplikacji, stabilno , a przede wszystkim CENNIK I INFORMACJE nieodpatny dostp do systemu i jego kodu rdowego sprawiy, e Linux coraz cz ciej zastpuje komercyjne systemy operacyjne nie tylko w przedsibiorstwach, ZAMW INFORMACJE ale rwnie w domach. Spo rd wszystkich dostpnych dystrybucji Linuksa to wa nie O NOWO CIACH Debian jest jedn z najcz ciej stosowanych. Debian Linux. wiczenia to ksika przeznaczona dla wszystkich, ktrzy chc pozna ZAMW CENNIK ten system operacyjny. Przedstawia zagadnienia zwizane z instalacj i konfiguracj systemu oraz korzystaniem z niego w sieci lokalnej i internecie. Opisuje zasady uytkowania systemu i administrowania nim oraz korzystania z niektrych dostpnych CZYTELNIA w nim narzdzi. Instalacja FRAGMENTY KSIEK ONLINE Konfigurowanie zainstalowanego systemu Korzystanie z wiersza polece, programu Midnight Commander oraz edytora vi Podstawowe zasady administrowania systemem Praca w rodowisku graficznym Korzystanie z internetu Bazy danych Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
  • 2. Spis treci Rozdzia 1. Instalacja dystrybucji Debian Linux............................................................................................................ 7 Przygotowanie do instalacji................................................................................................ 7 Obsugiwany sprzt ...................................................................................................... 8 Kilka systemw operacyjnych ............................................................................................ 8 Rozpoczcie instalacji ........................................................................................................ 8 Ekran powitalny............................................................................................................ 9 Wybr jzyka................................................................................................................ 9 Konfiguracja klawiatury ............................................................................................... 9 adowanie niezbdnych moduw z dyskietki ........................................................... 10 Konfiguracja sieci....................................................................................................... 10 Podzia dysku na partycje ................................................................................................. 11 Przygotowanie i aktywowanie partycji wymiany ....................................................... 13 Przygotowanie partycji Linuksa ................................................................................. 13 Instalacja jdra i moduw sterownikw .......................................................................... 13 Konfiguracja moduw sterownikw urzdze ..................................................... 14 Instalacja systemu podstawowego .................................................................................... 15 Kocowe etapy instalacji.................................................................................................. 15 Przygotowanie systemu do adowania z dysku twardego ........................................... 15 Tworzenie dyskietki startowej .................................................................................... 17 Restartowanie systemu ............................................................................................... 17 Gratulacje ................................................................................................................... 17 Elementy konfiguracji systemu ........................................................................................ 18 Ustawienia strefy czasowej......................................................................................... 18 Ustawienie i konfiguracja hasa.................................................................................. 19 Dodawanie nowego u ytkownika ............................................................................... 20 Usuwanie pakietw PCMCIA .................................................................................... 21 Konfigurowanie poczenia PPP ................................................................................ 21 Konfigurowanie Apt ................................................................................................... 24 Tasksel instalacja grup pakietw ........................................................................... 24 Dselect instalacja wybranych pakietw ................................................................. 26 Configuring locales..................................................................................................... 26 Konfiguracja Ssh ........................................................................................................ 26 Konfiguracja PsFontManagera ................................................................................... 27 Instalacja i konfiguracja fetchmaila ............................................................................ 27 Wybr domylnego graficznego mened era logowania ................................................. 28 Konfiguracja przegldarki internetowej Mozilla ........................................................ 28 Instalacja programu SAMBA ..................................................................................... 29
  • 3. 4 Debian Linux. wiczenia Konfiguracja Wwwoffle ............................................................................................. 30 Xserver konfiguracja ............................................................................................. 30 Proces instalacji pakietw ................................................................................................ 33 Rozdzia 2. Wiersz polece .................................................................................................................................................... 35 Konsole............................................................................................................................. 35 Powoki systemu............................................................................................................... 36 Najwa niejsze polecenia systemu..................................................................................... 39 Polecenia dla katalogw ............................................................................................. 39 Polecenia dla plikw................................................................................................... 44 Polecenia administratora............................................................................................. 52 Uzyskiwanie pomocy dotyczcej polece .................................................................. 56 Program Midnight Commander ........................................................................................ 57 Edytor vi ........................................................................................................................... 61 Tryb polece i tryb wstawiania...........................................................................