of 119 /119
Семінар із трансфертного ціноутворення 12 грудня 2017 року

Семінар із трансфертного ціноутворення › Publication › vwLUAssets › ey-seminar-12-dec-u… · Слайд10 Зміни в правилах

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Семінар із трансфертного ціноутворення › Publication ›...

 • Семінар із трансфертного ціноутворення

  12 грудня 2017 року

 • Слайд 2

  Програма

  Основні події в галузі трансфертного ціноутворення в Україні і світі. Зміни в правилах ТЦ 2017 року порівняно з 2016 роком

  Досвід підготовки документації з ТЦ за 2016 рік. Проблемні питання та слабкі місця.Огляд запитів податкової з ТЦ. Огляд судової практики з ТЦ

  Перерва на каву

  Розрахунок фактичного показника рентабельності. Доступні інструменти приведення фактичного показника рентабельності у відповідність до «принципу витягнутої руки»

  Обідня перерва

  Статус перевірок в Україні. Перспективне законодавство з ТЦ (Микола Мішин, начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення департаменту аудиту ДФС України)

  Перерва на каву

  Статус впровадження правил БЕПС в Україні (Євген Козлов, радник Міністра фінансів України)

  Зіставність кроків БЕПС та альтернативної моделі оподаткування прибутку в Україні

  Актуальні тенденції в міжнародному оподаткуванні

 • Слайд 3

  Основні події

  Проект Закону про імплементацію правил BEPS

  Зміни у Кодексі порівняно з 2016 роком

  Звіт Country-by-Country у світі

  Великі судові справи, пов’язані з ТЦ

  Прийняття Закону щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році

  Циркуляр Кіпра з фінансових операцій

 • Зміни в правилах ТЦ 2017 проти 2016

 • Слайд 5

  Зміни в правилах ТЦ 2016-2017Підвищення порогових значень

  Річний дохід

  > 50 мільйонів гривень ✓

  150

  20162017

 • Слайд 6

  Зміни в правилах ТЦ 2016-2017Список ОПФ*

  General Partnership

  Limited Partnership

  Limited Liability Partnership

  Civil Partnership

  Limited Liability Company

  *Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративнийподаток), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не

  є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» від 27.07.2017 N138

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/480-2017-%D0%BF/print

 • Слайд 7

  Зміни в правилах ТЦ 2016-2017Розширено вимоги до документації

  Календарних днів із дня отримання запиту від податкового органу,

  який може бути надісланий починаючи з 1 травня (дату не перенесено!)0

  ► Копії договорів (контрактів).

  ► Бізнес-стратегії сторін.

  ► Алгоритм розподілу витрат,

  які стосуються

  контрольованої операції,

  економічне обґрунтування та

  методика застосування такого

  алгоритму.

  ► Особи, у капіталі яких платник податків володіє часткою ≥20% (прямо/опосередковано).

  ► Особи, яким надаються місцеві управлінські звіти.

  ► Участь у реструктуризації бізнесу або передачі нематеріальних активів.

 • Слайд 8

  Зміни в правилах ТЦ 2016-2017

  Періоди для побудови діапазону рентабельності

  2014 2015 2016 2017

  Рік КО

  Передбачена можливість використовувати діапазон рентабельності*:

  ► За звітний (податковий) період (рік), у якому здійснена КО

  ► За декілька податкових періодів (років)

  2017

  * ппп. 39.3.2.8 Податкового Кодексу України

 • Слайд 9

  Зміни в правилах ТЦ 2016-2017Періоди для побудови діапазону рентабельності

  2014 2015 2016 2017

  Рік КО

  ► Передбачена можливість використовувати діапазон рентабельності*:

  ► За звітний (податковий) період (рік), у якому здійснена КО.

  ► За декілька податкових періодів (років).

  2017

  * ппп. 39.3.2.8 Податкового Кодексу України

 • Слайд 10

  Зміни в правилах ТЦ 2016-2017

  ► Дозволено використовувати фінансову звітність співставних компаній.

  ► Використання КВЕД ДК 009:2010.

  ► Компанії, які не мають збитків у більш ніж в одному звітномуперіоді, які аналізуються.

  ► Компанії, які володіють або якими володіють інші компанії більше, ніж на 20%.

  ► Порівняння проводиться з цінами або показниками рентабельностікількох зіставних неконтрольованих операцій або юридичних осіб, які не здійснюють операції з пов’язаними особами.

  * ппп. 39.3.2.9 Податкового Кодексу України

 • Слайд 11

  Зміни в правилах ТЦ 2016-2017

  Платник податків та контролюючий орган можуть використовуватидодатково наступні джерела інформації:

  ► Інші джерела інформації.

  ► Інформацію, отриману контролюючим органом у рамках укладених Україною міжнародних угод.

  Однак, податкові органи не мають права використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною (зокрема інформацію, доступ до якої наявний тільки у органів державної влади).

  * ппп. 39.3.2.9 Податкового Кодексу України

 • Слайд 12

  Зміни в правилах ТЦ 2016-2017

  ► Самостійне коригування: до максимального або мінімальногозначення діапазону.

  ► Подання платником податку уточнюючого звіту про контрольовані операції не звільняє від відповідальності, передбаченої підпунктом 120.3 статті 120 цього Кодексу.

  ► Платник податків має складати та вести документацію за кожний звітний період.

  * ппп. 39.3.2.9 Податкового Кодексу України

 • Слайд 13

  Невиключний перелік біржових товарів

  Аграрний сектор:

  ► Пшениця

  ► Ячмінь

  ► Кукурудза

  ► Соєві боби

  ► Насіння свиріпи або ріпаку

  ► Овес

  ► Рис

  ► Олії соєва та пальмова

  Харчова промисловість:► Кава► Какао-боби► Спеції (кардамон, коріандр,

  кмин, куркума)

  Вугільна, нафтогазова промисловість:

  ► Вугілля, антрацит

  ► Руди

  ► Нафта, нафтопродукти

  ► Дистиляти

  ► Гас

  Ювелірна промисловість:► Срібло► Золото► Платина► Паладій

  1травень

 • Слайд 14

  Критерій пов’язаностіЗа сумою фінансування (пп. 14.1.159)

  Сума фінансування від A в 3,5 (для фінансових установ та лізинговихкомпаній — більш ніж у 10 разів) > власного капіталу B – пов’язаність

  Фінансування

  А В

 • Слайд 15

  Зміни в правилах ТЦ 2016-2017Обмеження

  30% обмеження

  4% обмеження роялті

  Повне обмеження

  Тонка капіталізація

 • Слайд 16

  ► На суму перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірними у контрольованих операціях.

  ► На суму 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, що зареєстровані у «низькоподаткових» юрисдикціях.

  ► На суму нарахованих роялті на користь нерезидента, що перевищують 4% чистого доходу попереднього року.

  Збільшення фінансового результатуп.140.5

 • Слайд 17

  Чи можна включити витрати до податкового розрахунку?

  Попередньо наведені вимоги можуть не застосовуватися та зазначені витрати можуть бути включені у податковий розрахунок, якщо:

  ► Cума таких витрат підтверджується платником податків за цінами, визначеними за принципом «витягнутоїруки» відповідно до процедури, встановленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту про контрольовані операції.

  ► Операція є контрольованою.

 • Закон щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році. Огляд змін

 • Слайд 19

  Зміни в правилах ТЦ 2017-2018Набирає чинності з 1 січня 2018 року

  ► До пов’язаних тепер також відносять наступних осіб:

  ► Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа.

  ► Якщо фізична особа визнається пов'язаною з іншими особами, такі особи визнаються пов'язаними між собою.

  ► Операція вважається контрольованою, якщо право власностіна предмет (результат) такої операції перш ніж перейти відплатника податків до пов’язаної особи - нерезидента (у разіекспортних операцій) або перш ніж перейти від пов’язаноїособи - нерезидента до платника податків (у разі імпортнихоперацій) переходить до однієї або декількох непов’язанихосіб.

  * пп. 39.3.2.9 Податкового Кодексу України

 • Слайд 20

  Зміни в правилах ТЦ 2017-2018Набирає чинності з 1 січня 2018 року

  ► Обсяг господарських операцій платника податків обраховується за цінами, які відповідають принципу «витягнутої руки»

  ► Зіставлення діяльності визначається, зокрема, але не виключно, з урахуванням видів економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, а також міжнародними класифікаторами

  ► Фінансові показники, які використовувались під час розрахунку показників рентабельності контрольованої операції, мають бути підтверджені даними фінансової та бухгалтерської звітності сторони контрольованої операції, що досліджувалася

  ► До «30% обмеження» також були додані і операції з компаніями зі списку ОПФ

  * пп. 39.3.2.9 Податкового Кодексу України

 • Досвід підготовки документації з ТЦ за 2016 рік. Проблемні питання та слабкі місця

 • Слайд 22

  Підготовка документації з ТЦ за 2016 рік Проблемні питання та слабкі місця – Кейс 1

  B2B

  Реалізація на третіх осіб

  Треті особи

 • Слайд 23

  Підготовка документації з ТЦ за 2016 рік Проблемні питання та слабкі місця – Кейс 2

  КО

  Резидент європейської країни Аналізована сторона

  Для побудови ринкового діапазону відбирались європейські компанії

 • Слайд 24

  Підготовка документації з ТЦ за 2016 рік Проблемні питання та слабкі місця – Кейс 3

  Оптова реалізація

  Економічне дослідження:

  Прийняті компанії, які займаються роздрібною реалізацією

 • Слайд 25

  Підготовка документації з ТЦ за 2016 рік Проблемні питання та слабкі місця – Кейс 4

  Операції експорту та імпорту продукції з одним контрагентом

  Один функціональний аналіз для двох контрольованих операцій

 • Слайд 26

  Підготовка документації з ТЦ за 2016 рік Проблемні питання та слабкі місця – Кейс 5

  Витрати

  плюсЦіни

  перепродажу

  Чистого прибутку

  Розподілення прибутку

  ПНЦ

  Модель оцінки капітальнх

  активів

  ПКУ забороняє використовувати методи, не передбачені в ст. 39

 • Слайд 27

  Підготовка документації з ТЦ за 2016 рік Проблемні питання та слабкі місця – Кейс 6

  1. Надання персоналу

  2. Надання інформаційно-консультаційних послуг

  3. Надання IT послуг

  4. Надання послуг з просування

  Діапазон

  Від X До Y

  Від X1

  ДоY1

  Від X2

  ДоY2

  Від X3

  ДоY3

  Від X4

  ДоY4

  Декілька послуг, які економічно неможливо згрупувати, були згруповані та проаналізовані за одним економ дослідженням

 • Слайд 28

  Підготовка документації з ТЦ за 2016 рік Проблемні питання та слабкі місця – Кейс 7

  Була допущена помилка в стратегії

  Не були виключені пов’язані компанії,

  а навпаки

  Не було знайдено зіставних компаній

  БД «Руслана» була помилково

  відхилена як джерело

  Знайдено за КВЕД компанії з інтернету

  Побудовано діапазон за фін. даними таких

  компаній без перевірки

  пов’язаності

 • Слайд 29

  Підготовка документації з ТЦ за 2016 рік Аналіз вибору досліджуваної сторони

  Постачання продукції власного виробництва на користь незалежного покупця, резидента низько-податкової юрисдикції.

  Аргументи на користь тестування покупця:

  ► Є більш простою стороною контрольованої операції відповідно до проведеного аналізу розподілу функцій, ризиків та активів.

  ► Здійснює «монодіяльність», є трейдером продукції, що була придбана в тому числі в рамках КО.

  ► Платником податку було отримано інформація про фінансові показники діяльності контрагента.

  Недоліки застосування методу до покупця:

  ► Фінансові дані розраховані по підприємству в цілому, платнику був наданий виключно Звіт про фінансові результати (P&L).

 • Слайд 30

  Підготовка документації з ТЦ за 2016 рік Аналіз вибору досліджуваної сторони

  Аргументи на користь тестування виробника:

  ► Доступні дані для розрахунку показника рентабельності.

  Недоліки застосування методу до виробника:

  ► Відповідно до аналізу розподілу функцій, ризиків та активів платник податків, є більш складною стороною.

  ► Процес виробництва складний та технологічний.

  ► Процес виробництва може бути похідним, від основної діяльності (побічним в циклі виробництва основної продукції).

  ► При виробництві використовується застаріле обладнання (що значно впливає на рентабельність, оскільки підвищує рівень виробничих та накладних витрат).

  ► Достеменно відомо, що в Україні (та СНД) немає зіставних виробничих компаній.

 • Слайд 31

  Підготовка документації з ТЦ за 2016 рік Побудова внутрішнього діапазону рентабельності методом чистого прибутку

  Податкові органи не проводять аналіз впливу різних умов Incoterms на ціноутворення в КО. Натомість просто виключають із переліку внутрішніх зіставних операцій ті, які здійснені на умовах відмінних від тих, що застосовувалися в контрольованій операції.

  Аргументи проти такого виключення:

  ► Відповідно до ОЕСР показники рентабельності, що можуть бути розраховані в рамках методу чистого прибутку, більш толерантно ставляться до деяких функціональних відмінностей між контрольованою та неконтрольованою операціями.

  ► Податкові органи не проаналізували можливість проведення коригувань на умови транспортування, або хоча б загальний вплив таких витрат на фактичну рентабельність.

 • Слайд 32

  Підготовка документації з ТЦ за 2016 рік Побудова внутрішнього діапазону рентабельності методом чистого прибутку

  Для побудови внутрішнього діапазону рентабельності податкові органи використали фінансові дані, що відповідають періоду здійснення контрольованих поставок (один місяць).

  Аргументи проти такого підходу:

  ► Фінансові дані, що є в обліковій системі на момент здійснення контрольованої операції не містять повної та достовірної інформації про всі фінансові показники, які використовуються для розрахунку чистої рентабельності витрат. Так більшість адміністративних витрат, інші операційні доходи та витрати, враховуються в обліковій системі наприкінці місяця або навіть року. Також немає повної інформації для розрахунку собівартості.

  ► Поставки продукції здійснюються за довгостроковими договорами, крім того планування загальної рентабельності виробництва компанії не враховують період один місяць, а орієнтований на рік.

 • Слайд 33

  Підготовка документації з ТЦ за 2016 рік Побудова внутрішнього діапазону рентабельності методом чистого прибутку

  Податкові органи наполягають на включені курсових різниць, по контрольованій та зіставних операціях, аргументуючи, що показники рентабельності повинні розраховуватися на підставі даних бухгалтерського обліку.

  Аргументи проти такого підходу:

  ► Курс гривні до іноземної валюти, у разі використання такої валюти у розрахунках під час проведення операції, є фактором який впливає на зіставність операцій.

  ► З метою забезпечення зіставності показників рентабельності під час визначення ринкового діапазону рентабельності проводиться коригування окремих показників фінансової звітності платника податку, враховуючи умови здійснення контрольованої та зіставних операцій.

  ► Операційні курсові різниці чинять суттєвий вплив на показник фактичної рентабельності.

  ► Враховуючи суттєву динаміку змін обмінного курсу гривні до іноземних валют, та приймаючи до уваги, що внутрішній діапазон може бути розрахований використовуючи як локальні так і експортні поставки, проведення коригування з метою виключення впливу курсових різниць, може бути більш доцільним.

 • Слайд 34

  Підготовка документації з ТЦ за 2016 рік Економічні дослідження

  Були виявлені наступні системні помилки при проведені економічних досліджень:

  ► Застосування, на момент здійснення дослідження, критерію «активні компанії» для аналізу КО, що була здійснена в попередніх періодах.

  ► Незастосування географічного критерію, або його невірне застосування, наприклад аналіз європейських компаній для досліджуваної української компанії.

  ► Недостатній аналіз потенційно зіставних компаній:

  ► Відсутня додаткова перевірка на незалежність.

  ► Включення в вибірку компаній діяльність яких є незіставною (недостатній аналіз відкритих джерел інформацію з метою підтвердження функціонального профілю компаній).

 • Огляд запитів податкової з ТЦ

 • Слайд 36

  Огляд додаткових запитів податковоїБлок-1. Претензії до форми (відсутня інформація) – частина 1

  ► Обов'язкові умови договорів

  ► Фізичні та якісні характеристики товарів

  ► Умови та строки розрахунків

  ► Чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни

  ► Процедура та результати порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов КО та зіставних операцій

  ► Обґрунтування неможливості використання методу ПНЦ та «валових» методів

  ► Інформація про затверджену політику ТЦ: документ та основні положення

  ФОРМА

 • Слайд 37

  Огляд додаткових запитів податковоїБлок-1. Претензії до форми (відсутня інформація) – частина 2

  ► Опис кожної операції, які були згруповані (напр., транспортні послуги та поставка товару)

  ► Відомості про пов’язаних осіб

  ► Інформація про затверджену облікову політику підприємства в частині розподілу загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат

  ► Дати та суми фактичних оплат

  ► Інформація про предмет ліцензійної угоди, умови видачі ліцензії, права та обов’язки, право власності на товарний знак, розмір лицензійної винагороди тощо

  ФОРМА

 • Слайд 38

  Огляд додаткових запитів податковоїБлок-2. Претензії до аналізу ТЦ – частина 1

  ► Технологічні процеси, які вплинули на якісні показники продукції та формування її вартості, походження товару

  ► Перелік знижок на товари, розкриття власника ТМ, розміри винагороди

  ► Чинники, які вплинули на ціну товару

  ► Організаційна структура, підрозділи, штатначисельність, виконувані функції (у тому числі по контрагентам нерезидентам – постачальникам послуг)

  ФОРМА

 • Слайд 39

  Огляд додаткових запитів податковоїБлок-2. Претензії до аналізу ТЦ – частина 2

  ► Аналіз фактичного залучення підрозділузбуту платника податку у супроводженняекспортних операцій:

  ► На підставі якої інформації про країнупризначення та отримувача товару оформлюються товаросупровідні та митнідокументи?

  ► Хто з контрагентів та яким чином здійснює пошукпокупців та приймає замовлення?

  ► Аналіз повноти відображення сум КО Звіті про КО на підставі вантажно-митних декларацій?»

  ФОРМА

 • Слайд 40

  Огляд додаткових запитів податковоїБлок-2. Претензії до аналізу ТЦ – частина 4

  ► Яким чином нараховуються витрати на зберігання продукції? Чи включено оплату послуг зберігання до вартості товару?

  ► Причини реалізації продукції покупцям-нерезидентам за цінами нижче собівартості.

  ► Причини різниці в ціні реалізації продукції в КО та в операціях з неповязаними особами.

  ► Інформація про складові собівартості товару та розрахунок чистої рентабельності витрат із посиланнямина дані регістрів бухгалтерського обліку.

  СУТНІСТЬ

 • Огляд судової практики з ТЦ

 • Слайд 42

  Огляд українських судових справ

 • Слайд 43

  Справа 1. Великий машинобудівний завод (1/2)

  Справа №805/5118/15-а

  Визнання операцій з LLP (Великобританія) контрольованими у 2015 році

  ► Листом «Про надання податкової консультації» Податковим органом було надано спірну податкову консультацію, відповідно до якої у поточному році Платник податків здійснює придбання товарів у компанії «LLP» (Великобританія), партнером якої є резидент Белізу, присутній у Переліку держав, які відповідають критеріям, установленим ппп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ і є контрольованою операцією.

  ► Платник податків звернувся до Податкових органів про надання роз'яснення щодо операцій платника з компанією LLP (Великобританія) учасниками якої є резиденти Белізу, та чи відноситься такі операції до контрольованих у 2015р.

  ► Платник податків не погодився з відповідно податкових органів, що була надана у податковій консультації, та подав позов до суду щодо скасування спірної консультації.

  DisadvantageПлатник податків Податковий орган

 • Слайд 44

  Справа 1: Великий машинобудівний завод (2/2)

  Справа №805/5118/15-а, ухвала Вищого адміністративного суду від 11.10.2017 р.

  Суд Зміст рішення суду Рішення

  Суд першої інстанції

  Судом першої інстанції встановлено, що податковою не було доведено, що Платник податків та LLP є пов'язаними особами. Великобританію не віднесено до переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим ппп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ.

  На користь платника

  Суд другої інстанції

  Судом апеляційної інстанції зазначено, що у листі ДФС України від 04.09.2015 № 18915/6/99-99-19-02-02-15 «щодо особливостей оподаткування податком на прибуток операцій з нерезидентами», Податковий орган роз'яснив, що операції з нерезидентом - непов'язаною особою не визнаються контрольованими, якщо нерезидент не є резидентом держави із затвердженого КМУ переліку, незалежно від того, що учасником такого нерезидента є резидент держави, включеної до переліку.

  На користь платника

  Вищий адміністративний суд

  Колегія суддів касаційної інстанції погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що підстав для збільшення фінансового результату на вартість товарів, придбаних у компанії LLP (Великобританія) учасниками якої є резиденти Белізу, не має та про те, що господарська операція позивача з Компанією у формі LLP не є контрольованою у розумінні ПКУ. Податкову консультацію скасовано, а рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін.

  На користь платника

  Визнання операцій з LLP (Великобританія) контрольованими у 2015 році

 • Слайд 45

  Справа 2: ТОВ «УКР-РЕСУРС» (1/2)

  Справа № 815/7164/15

  ► Нараховано штрафні санкції за неподання звіту з контрольованих операцій за 2014 рік відповідно до положень п.123.1 ст.123 ПКУ.

  ► Оскільки вказана компанія-контрагент Платника податків зареєстрована у Великій Британії, яка не входить до складу територій держав (територій) в яких ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 та більше процентних пунктів нижче, чим в Україні, але згідно законодавства Євросоюзу вказана компанія повністю звільняється від сплати податків на території Європи, в зв'язку із чим, операції з нею є контрольованими та Платник податків повинен був їх задекларувати у Податковому органі.

  ► У 2014 році у платника податків були операції з компанією у формі LLP, резидентом Великобританії

  ► Платник податків не показав ці операції у звіті про КО за 2014 рік, оскільки компанія зареєстрована у Великобританії, яка не входить до переліку територій, визначених розпорядженням КМУ, тому операції з резидентом Великобританії не є контрольованими

  DisadvantageПлатник податків Податковий орган

  Визнання операцій з LLP (Великобританія) контрольованими у 2014 році

 • Слайд 46

  Справа 2: ТОВ «УКР-РЕСУРС» (2/2)

  Справа № 815/7164/15

  .

  Суд Зміст рішення суду Рішення

  Суд першої інстанції

  Судом першої інстанції встановлено, що оскільки Великобританія не входять до переліку таких країн, що визначені КМУ (яке було чинним до 14.05.2015 року) навіть звільнення контрагента позивача від оподаткування не є підставою для визначення операцій з ним контрольованими, що виключає обов'язок позивача подавати звіт до податкового органу за результатами 2014 року за такими операціями.

  На користь платника

  Суд другої інстанції

  Судом апеляційної інстанції зазначено, що державна податкова інспекція у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області не виконала вимоги ухвали Одеського апеляційного адміністративного суду від 09 лютого 2016 р., тому апеляційна скарга була повернена ДФС.

  Апеляційна скарга повернута ДФС

  Вищий адміністративний суд

  Колегія суддів касаційної інстанції вирішила касаційну скаргу Державної податкової інспекції на ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 16 березня 2016 року у справі №815/7164/15 про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення повернути ДФС.

  Апеляційна скарга повернута ДФС

  Визнання операцій з LLP (Великобританія) контрольованими у 2014 році

 • Слайд 47

  Справа 3: ТОВ «Кернел-Трейд» (1/2)

  Справа № 826/19192/16

  Оскаржується невідповідності критеріям поняття «форвардний контракт» та невідповідність дати визначення трансфертної ціни

  ► Під час перевірки ДФС встановлено невідповідність критеріям поняття «форвардний контракт», оскільки не було зафіксовано ціну та вартість контрактів (ціна продажу товару, розмір та загальна вартість окремих партій постачання, умови та строки поставки на виконання вимог пунктів контракту встановлювались окремими додатками вже після укладення контракту тощо).

  ► З невідповідності критеріям поняття «форвардний контракт», випливає невідповідність дати визначення трансфертної ціни.

  ► Підпунктом 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що якщо постачання товарів (робіт, послуг) здійснюється на підставі форвардного або ф'ючерсного контракту, звичайною ціною є ціна, яка відповідає рівню ринкових цін на момент укладення такого контракту, а не додатку.

  ► Протягом 2013-2014 років платник податків здійснював експорт олії соняшникової та шроту на користь пов'язаної особи резидента Швейцарії.

  ► Експорт олії соняшникової та шроту здійснювалися по форвардним контрактам. Однак дата та умови поставки визначались у додатках до контрактів, що були підписані іншою датою, ніж основний контракт.

  ► Під час податкової перевірки з ТЦ у 2016 році органами ДФС платнику податків нараховане штрафи заниження податку на прибутку

  ► Платник податків не погодився з актом перевірки і подав позов про скасування повідомлень рішень щодо штрафів

  DisadvantageПлатник податків Податковий орган

  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10903/ed_2017_04_15/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#10903http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10766/ed_2017_04_15/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#10766http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10765/ed_2017_04_15/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#10765

 • Слайд 48

  Справа № 826/19192/16

  .

  Суд Зміст рішення суду Рішення

  Суд

  першої

  інстанції

  Адміністративний суд Києва погодився з доводами Офісу великих платників

  податків ДФС, що перевіркою встановлені порушення ТОВ «Кернел-Трейд».

  Позов залишено без задоволення

  На користь

  податкової

  Суд

  другої

  інстанції

  Судом апеляційної інстанції зазначено, що законодавство України не містить жодних обмежень або заборон щодо можливості внесення змін і доповнень до форвардного контракту після його укладення, у разі згоди на те сторін або досягнення ними певних домовленостей. Колегія суддів вважає висновок відповідача та суду першої інстанції про незмінність умов форвардного контракту, що як наслідок призводить до порушень норм податкового законодавства, - помилковими. Відповідно до п. 56.21 статті 56 Податкового кодексу України у разі, коли має місце подібна колізія (норма або декілька норм ПК чи іншого нормативно-правового акту суперечать між собою та припускають неоднозначне трактування), рішення приймається саме на користь платника податків.

  Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 30 травня 2017 року - скасовано та ухвалено нову постанову, якою позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Кернел-Трейд" - задоволено

  На користь

  платника

  Вищий

  адміністр

  ативний

  суд

  Слухання по справі у Вищому Адміністративному суді назначено на 12 грудня 2017 року.

  Справа 3: ТОВ «Кернел-Трейд» (2/2)

  Оскарджується невідповідності критеріям поняття «форвардний контракт» та невідповідність дати визначення трансфертної ціни

 • Слайд 49

  Справа 4: ТОВ «Давос» (1/2)

  Справа № 815/7193/16

  Оскаржується пов’язаність осіб і визнання операцій контрольованими у 2015 році

  ► Проаналізувавши бази даних та мережу інтернет ДФС встановлено, що директор ТОВ «Давос» володіє більше ніж 20 відсотками корпоративних прав в компанії ALEX GRAIN LLP, тому відповідно до пп14.159 ПКУ ТОВ Давос» та ALEX GRAIN LLP є пов'язаними особами, а операції між ними вважаються контрольованими у 2015 році.

  ► Вході позапланової виїзної перевірки щодо неподання звіту про КО за 2015 рік на ТОВ «Давос» накладено штрафи, з якими платник податків не погодився і подав позов до суду.

  ► У 2015 році у платника податків були операції з компанією ALEX GRAIN LLP, резидентом Великобританії

  ► Платник податків не показав ці операції у звіті про КО за 2015 рік, оскільки компанія зареєстрована у Великобританії, яка не входить до переліку територій, визначених розпорядженням КМУ та не є пов'язаною особою з платником податків, відповідно до цього, підстави для подання звіту про контрольовані операції за 2015 рік були відсутні.

  ► ТОВ «Давос» надало документи, що засвідчують, що директор ТОВ «Давос» володіє менше ніж 20% у статутному фонді ALEX GRAIN LLP

  DisadvantageПлатник податків Податковий орган

 • Слайд 50

  Справа № 815/7193/16

  .

  Суд Зміст рішення суду Рішення

  Суд першої інстанції

  Окружний адміністративний Суд 29 березня 2017задовольнив позов на користь платника податків, оскільки той довів, що ТОВ «Давос» та ALEX GRAIN LLP не є пов'язаними особами згідно пп.14.159 ПКУ, тому операції з ним є неконтрольованими.

  На користь платника

  Суд другої інстанції

  Апеляційний Суд 4 жовтня 2017 критично ставиться і до зроблених податковим органом висновків перевірки, які фактично ґрунтуються лише на припущеннях та на підставі вивчення роздруківок англомовних сайтів з мережі Інтернет без отримання підтверджуючої інформації від фіскальних органів Великобританії щодо внесків у статутний фонд ALEX GRAIN LLP.Податковими органами не доведено правомірності прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення щодо штрафних санкцій.

  На користь платника

  Вищий адміністративний суд

  Вищий адміністративний суд 30 жовтня 2017 року касаційну скаргу Головного управління ДФС в Одеській області на постанову Одеського окружного адміністративного суду від 29.03.2017 та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 04.10.2017 у справі №815/7193/16 за позовом Фірми «Давос» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю до Головного управління ДФС в Одеській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення - залишити без руху.

  Касаційнускаргу залишено без руху

  Справа 4: ТОВ «Давос» (2/2)

  Оскаржується повязаність осіб і визнання операцій контрольовании у 2015 році

 • Слайд 51

  Справа № 820/781/17

  Визнання операцій контрольованими у 2015 році, а не у 2016 році

  ► Податковий орган наголошує, що операції з контрагентом із Федеративна територія Лабуан Малайзії є контрольованими у 2015 році. Тому за неподання звіту по операціям з Alfa Trading LTD до платника були застосовані штрафні санкціїї

  ► Згідно довідки наданної платником у ході перевірки сума доходу була відображена у 2015 році визначеного за правилами бухгалтерьського обліку по операціями з Alfa Trading LTD

  ► У 2015 році між ТОВ «Золотий Урожай Харків» та нерезидентом Alfa Trading LTD (Федеративна територія Лабуан Малайзії), що входить до списку КМУ, були здійснені операції на поставку соняшникової олії. Дані операції не буди відображені у звіті про КО за 2015 рік.

  ► Платник податків наголошує, що оподатковуваного доходу від операцій з Alfa Trading LTD у 2015 році не отримав. Оскільки товар передається AlfaTrading LTD на безоплатне відповідальне зберігання в момент перетину товаром митного кордону України, з подальшим переходом права власності на товар покупцю 04.01.2016 року».

  ► Тому платник правомірно не задекларував у звіті про КО операції, з Alfa Trading LTD протягом 2015 року.

  DisadvantageПлатник податків Податковий орган

  Справа 5. ТОВ «Золотий Урожай Харків» (1/2)

 • Слайд 52

  Справа 5. ТОВ «Золотий Урожай Харків» (2/2)

  Справа № 820/781/17

  Суд Зміст рішення суду Рішення

  Суд першої інстанції

  Судом першої інстанції встановлено, що доходи підприємства за 2015 рік від проведення реалізації товару (сирої (нерафінованої) соняшникової олії) на адресу Alfa Trading Limited мали вплив на об'єкт оподаткування платника податків.Суд зазначає, що ТОВ «Золотий Урожай Харків» не доведено факту відсутності реалізації у 2015 році соняшникової нерафінованої олії Alfa Trading Limited та право невідображення обсягів реалізації у складі доходу підприємства за 2015 рік. Таким чином, відповідно до вимог п.п. 39.2.1.2 ПКУ операції Alfa Trading Limited, що можуть впливати на об'єкт оподаткування платника податків, та обсяг операцій визначений за правилами бухгалтерського обліку перевищує 5 млн.грн у 2015 році підпадає під визначення контрольованих.

  На користь податкової

  Суд другої інстанції

  Судом апеляційної інстанції апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Золотий Урожай Харків" залишив без задоволення.Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 13.09.2017р. по справі № 820/781/17 залишив без змін.

  На користь податкової

  Вищий адміністративний суд

  Відомостей не має

  Визнання операцій контрольованими у 2015 році, а не у 2016 році

 • Слайд 53

  Справа 6: ТОВ «Руш» (1/2)Справа 804/4919/17

  Оскаржується несвоєчасне декларування контрольованих операцій у Звіті про контрольовані операції

  DisadvantageПлатник податків Податковий орган

  ► Звіт про контрольовані операції за 2014 рік був поданий ТОВ «РУШ» до ДФС України 30.04.2015 року, крім того до вказаного звіту було подано уточнюючі звіти від 09.10.2015 року та 18.11.2015 року, тобто з порушенням встановленого строку подачі звіту.

  ► До платника буди застосовані штрафні санкції, у 300 розмірів прожиткового мінімуму, але розмір прожиткового мінімуму застосований на 1.01.2017р. на момент виявлення порушення строків

  ► Платник податків оскаржив завищену штрафну санкцію за неподання (несвоєчасне подання) Звіту про КО

  ► Порушено пп. 39.4.2 п.39.4 ст. 39 ПКУ, встановлено факт несвоєчасного декларування контрольованих операцій у звіті про контрольовані операції за 2014р.

  ► Факт несвоєчасного подання уточнюючого звіту за 2014р. був виявлений Податковим органом у період з 12.06.2017р. по 23.06.2017р. і станом на час прийняття оскаржуваного податкового повідомлення-рішення (21.07.2017 р.), ПКУ було встановлено більший розмір санкції за вчинене порушення.

 • Слайд 54

  Справа 804/4919/17 постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 26.09.2017

  Суд Зміст рішення суду Рішення

  Суд першої інстанції

  Адміністративний суд міста Дніпропетровськ погоджується з висновком ДФС про законність розміру штрафної санкції, застосованої до ТОВ «Руш» за порушення ним граничного терміну подання уточнюючого звіту про контрольовані операції за 2014 рік, визначеного пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПК України, та відповідно визнає правомірність застосування до позивача такої штрафної санкції в сумі 246 036,00 грн. податковим повідомленням-рішенням від 21.07.2017 року.

  Адміністративний суд міста Дніпропетровськ відмовив платнику податків у задоволенні позову скасувати повідомлення-рішення ДФС про встановлення штрафних санкцій за несвоєчасне декларування контрольованих операцій у Звіті про контрольовані операції. Позов позивача залишено без задоволення

  На користь податкової

  Справа 6: ТОВ «Руш» (2/2)

  Оскаржується несвоєчасне декларування контрольованих операцій у Звіті про контрольовані операції

  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_11805/ed_2017_09_07/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#11805http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_11803/ed_2017_09_07/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#11803http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_11598/ed_2017_09_07/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#11598

 • Слайд 55

  Справа 7: ТОВ «ПРОММЕТСПЛАВ» (1/2)Справа №820/2765/17, постанова Харківського окружного адміністративного суду від 21.09.2017 р.

  Оскаржується позапланова перевірка ДФС контрольованих операцій

  DisadvantageПлатник податків Податковий орган

  ► Платник податків здійснив господарські

  операції з контрагентом-нерезидентом

  Joinstar Limited у 2015 році.

  ► Платник податків оскаржив податкове

  повідомлення-рішення,

  оскільки перевірка контрольованих

  операцій є документальною

  позаплановою перевіркою та не може

  бути проведена в рамках планової

  перевірки.

  ► Проведено планову виїзну перевірку з

  питань дотримання вимог податкового

  законодавства, валютного та іншого

  законодавства за період 01.01.2015 р. по

  31.12.2016 р.

  ► Встановлено порушення пп. 39.4.2 п. 39.4

  ст. 39 ПКУ та застосовано штрафні санкції в

  сумі 365 400,00 грн.

 • Слайд 56

  Справа №820/2765/17, постанова Харківського окружного адміністративного суду від 21.09.2017 р.

  Суд Зміст рішення суду Рішення

  Суд першої інстанції

  Адміністративний суд міста Харків постановив адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОММЕТСПЛАВ" до Головного управління ДФС у Харківській області про визнання протиправних дій та скасування податкового повідомлення-рішення -задовольнити.

  На користь платника

  Суд другої інстанції

  Суд апеляційної інстанції ухвалив рішення про те, що апеляційну скаргу Головного управління ДФС у Харківській області залишити без задоволення.

  Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 21.09.2017р. по справі № 820/2765/17 залишити без змін.

  На користь платника

  Справа 7: ТОВ «ПРОММЕТСПЛАВ» (2/2)

  Оскаржується позапланова перевірка ДФС контрольованих операцій

 • Слайд 57

  Справа 7: ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОСТАТУС» (1/2)Справа № 819/1325/17, постанова Тернопільського окружного адміністративного суду від 08.09.2017 р.

  ► Інші підстави для перевірки, зокрема «в» пп.39.5.5 п.39.5 ст.39 ПКУ неподання Платником податків або подання з порушенням вимог п. 39.4 ст.39 звіту про контрольовані операції або документації з трансфертного ціноутворення.

  ► Неподання Звіту про контрольовані операції за 2015 р. ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОСТАТУС» і стало підставою для проведення позапланової документальної виїзної перевірки.

  ► Платник податків здійснив господарські операцій з контрагентами- нерезидентами, зокрема, експорт шроту соєвого на користь «Omex Investments Limited» (Британські Віргінські Острови) та імпорт мінеральних добрив від «OmexInvestments Limited» (Британські Віргінські Острови) та не подав звіт про КО за 2015 рік

  ► Відсутність підстави для проведення перевірки, оскільки відповідно до п.п. а) пп.39.5.2 п.39.5 ст.39 ПКУ контролюючий орган не направив повідомлення відповідно до пп. 39.5.1.2 п. 39.5.1 ст.39 ПКУ.

  Платник податків Податковий орган

  Оскаржується позапланова перевірка ДФС контрольованих операцій

 • Слайд 58

  Справа № 819/1325/17, постанова Тернопільського окружного адміністративного суду від 08.09.2017 р

  Суд Зміст рішення суду Рішення

  Суд першої інстанції

  Адміністративний суд постановив відмовити позивачу у скасуванніподаткового повідомлення – рішення №0003911401 від 06.09.2016 р. Головного управління ДФС у Тернопільській області. Позов залишено без задоволення.

  На користь податкової

  Справа 7: ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОСТАТУС» (2/2)

  Оскаржується позапланова перевірка ДФС контрольованих операцій

 • Слайд 59

  Справа 8: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОДРУЖЕСТВО» (1/2)

  Справа № 804/2710/17

  Оскарження неправомірності податкової перевірки

  ► На підставі акту перевірки від 28.09.2016 року СДПІ з ОВП у м. Дніпропетровську МГУ ДФСУ ДФС 11.10.2016 року винесено податкове повідомлення - рішення, яким до позивача застосовано штрафні санкції в сумі 365 400 грн за неподання звіту про КО за 2015 рік по операціям з Valex Financial Development SA, резидентом Швейцарії, країни, що входила до переліку країн КМУ.

  ► Операції в контрагентами резидентами Швейцарії у 2015 році підпадали під визначення контрольованих

  ► У 2015 році у платник податків здійснював операції з Valex FinancialDevelopment SA, резидентом Швейцарії, країни, що входила до переліку країн КМУ.

  ► Платник податків не показав ці операції у звіті про КО за 2015 рік.

  ► Платник податків не погоджується з правомірністю проведення позапланової перевірки щодо неподання звіту про КО по формальним признакам

  DisadvantageПлатник податків Податковий орган

 • Слайд 60

  Справа 804/2710/17

  .

  Суд Зміст рішення суду Рішення

  Суд першої інстанції

  Окружний адміністративний Суд дійшов висновку, що операції продажу (експорту) товарів на користь Valex Financial Development SA, зареєстрованого в Швейцарії, країні, що входить до переліку держав (територій), що відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 ПКУ, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України №449 р від 14.05.2015 року. Тобто, операції між ТОВ «Торговий Дім «Содружество» та Valex Financial Development SA були контрольованими, в зв'язку з чим на підставі статті 39 пункту 4 підпункту 2 ПК України платник податків повинен подати звіт про контрольовані операції в звітному періоді.Позапланова перевірка пройшла без порушень. У позові платнику відмовлено.

  На користь податкової

  Суд другої інстанції

  Апеляційний суд скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОДРУЖЕСТВО» на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 21 серпня 2017 року у справі №804/2710/17 - повернув платнику.

  Апеляційна скаргаповернута платнику

  Вищий адміністративний суд

  24 листопада 2017 року відкрите касаційне провадження Відкрите касаційне провадження

  Справа 8: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОДРУЖЕСТВО» (2/2)

  Оскарження неправомірності податкової перевірки

  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_11612/ed_2017_07_13/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#11612http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_09_16/pravo1/KR150449.html?pravo=1http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_11598/ed_2017_07_13/pravo1/T10_2755.html?pravo=1#11598

 • Слайд 61

  Огляд світових судових справ

 • Слайд 62

  SNF Pty Ltd v. Commissioner of Taxation

  1 червня 2011 року

  Суд

  ► Визначено причини понесення збитків SNF: суттєво низькі обсяги продажів, конкуренція на австралійському ринку, значний рівень запасів, незадовільне управління.

  ► Визнано, що збитки викликані реалізацією "стратегію проникнення на ринок" (рішення материнської компанії), згідно якої SNF орієнтувалася на ринкові умови, а не на досягнення певного рівня рентабельності.

  ► Визнано «стратегію проникнення на ринок» критично важливою для довгострокових глобальних планів Групи.

  ► Прийнято метод ПНЦ, визначено зіставністьоперацій, покладаючись на факт наявності ринку поліакриламіду.

  Податковий орган

  ► Застосовано метод чистого прибутку

  ► Зроблено висновок про невідповідність ціноутворення в контрольованій операції принципу «витягнутої руки».

  Платник податків

  ► Протягом 11 років SNF зазнавала збитків та не платила податків у Австралії. Довготривалі збитки, пов'язані з стратегією проникнення на ринок («market penetration strategy»), прийнятою материнською компанією Групи

  ► Застосовано метод ПНЦ.

  ► Австралія, хімічна промисловість

  Імпорт хімічної продукції від пов'язаних осіб для подальшої реалізації непов'язаним кінцевим споживачам

 • Слайд 63

  Chevron Australia Holdings Pty Ltd v Commissioner of Taxation

  23 жовтня 2015 року

  Суд

  ► В операції між незалежними особами позичальник з таким низьким кредитним рейтингом був би змушений надати гарантію або забезпечення і ставка була б значно нижче.

  ► Беручи до уваги низьку платоспроможність позичальника і значний обсяг фінансування на відкритому ринку, валютою такої операції не міг би бути австралійський долар.

  ► Зіставною угодою для даної операції могла б бути операція з отримання кредиту від незалежної особи, за яким позичальник отримав всю необхідну підтримку Групи, включаючи формальну гарантію повернення позики. Відповідно, процентна ставка по такій позиці розраховувалася б виходячи з кредитного рейтингу всієї Групи, а не лише кредитного рейтингу позичальника.

  ► Позичальник не довів, що ставка за позикою незавищена.

  ► Накладено штраф у розмірі 25% від суми невиплачених податкових зобов'язань.

  Платник податків

  ► З огляду на відсутність будь-якої юридично оформленої гарантії від Групи щодо позики, угода повинна розглядатися як угода двох незалежних юридичних осіб.

  ► Відповідно, розрахунок кредитного рейтингу позичальника і пошук зіставних позик має здійснюватися без урахування фінансових показників Групи.

  ► Австралія, енергетика

  Податковий орган

  ► Визнано процентну ставку за позикою завищеною, та скориговано витрати компанії згідно правил ТЦ.

  ► Компанія отримала 2,5 млрд.дол.США на стандартних для внутрішньогрупових позик умовах, тобто без гарантії або застави.

  Отримання позики від фінансової компанії групи ChevronTexaco Funding Corporation (США)

 • Слайд 64

  Виплата роялті за право на виготовлення моделей автомобілів, технічне ноу-хау та право на використання патентів, торговельних марок Suzuki на користь материнської компанії Suzuki Motor Corporation (Японія)

  Maruti Suzuki India Ltd. vs. Commissioner of Income Tax

  2010 рік

  ► Bright Line Test не може застосовуватися.

  ► Понесення надмірних витрат РМП не може свідчити про факт здійснення міжнародної операції.

  ► Витрати Maruti Suzuki India Ltd складали всього 1,87% від виручки, тоді як витрати материнської компанії в світі складали 7,5% від загальної виручки, тому даний факт протирічить будь-яким домовленостям між платником податків та нерезидентом.

  ► Платником податків було застосовано метод чистого прибутку і його чиста рентабельність вище рівня рентабельності зіставних компаній, необхідність проведення коригувань на рівень витрат РМП відсутня.

  ► Проведено економічне дослідження, застосовуючи Bright Line Test, що полягав у порівнянні витрат на рекламу, маркетинг та просування (витрати РМП), понесених в операції, з аналогічними витратами, які несуть компанії в ринкових умовах.

  ► Було виявлено, що витрати платника податків складають 1,87% від виручки, в той час, як витрати зіставних компаній -0,6% від виручки.

  ► У зв'язку з цим, прийнято рішення про проведення відповідних ТЦ коригувань.

  DisadvantageПодатковий орган Суд

  ► Індія, автомобільна промисловість

 • Слайд 65

  General Electric Capital Canada Inc. v. The Queen (1)

  11 грудня 2015 року

  ► Платіж відповідає принципу "витягнутої руки".

  ► Canada Revenue Agency (CRA) не обґрунтувало свою позицію стосовно рівня ціноутворення.

  ► Представлено експертні докази того, що без гарантії її кредитний рейтинг був би ВВ, на відміну від AAA, і вартість запозичень була б вищою.

  Платник податків

  ► Гарантія не забезпечила економічну вигоду для GEC, тому за принципом "витягнутої руки" повинна дорівнювати нулю.

  ► GEC користується так званою "неявною підтримкою" ("implicit support") від материнської компанії. Материнська компанія ніколи б не дозволила своїй дочірній компанії (в даному випадку GEC) не виконувати боргові зобов'язання, оскільки це може погіршити кредитний рейтинг ААА материнської компанії та значно збільшити витрати за позиками.

  ► Завдяки "неявній підтримці" GEC мала б такий же кредитний рейтинг, могла б запозичити таку ж суму за тією ж процентною ставкою без гарантії.

  ► Гарантійні платежі підлягають оподаткуванню за ставкою 5% (withholding tax) на підставі того, що сплата гарантійних платежів прирівнюється до виплати дивідендів, які повинні підлягати оподаткуванню.

  Податковий орган

  Отримання гарантії під боргові цінні папери від материнської компанії General ElectricCapital Corporation (США)

  ► Канада

 • Слайд 66

  General Electric Capital Canada Inc. v. The Queen (2)

  11 грудня 2015 року

  ► Дозволено вирахувати суму у вигляді гарантійного платежу з бази оподаткування.

  ► Гарантійний платіж в розмірі 1% від основної суми заборгованості не перевищував рівня ринкових цін.

  ► Фактор "неявної підтримки" має відношення до аналізу відповідності принципу "витягнутої руки".

  ► ТЦ правила можуть застосовуватися, якщо вартість отриманої вигоди у операції є нульовою, та, отже, операцію не можна порівнювати з ринковими операціями.

  ► У своєму аналізі суд порівнював вартість гарантованого боргу, а не вартість негарантованого боргу.

  Покладаючись на надійні експертні висновки, суд визначив, що:

  ► Кредитний рейтинг GEC без гарантії та без "неявної підтримки" від материнської компанії був би B + до BB-

  ► Враховуючи фактор "неявної підтримки" від материнської компанії, рейтинг GEC без гарантії збільшиться лише до BBB- / BB +

  ► Економія GEC завдяки гарантії, склала приблизно 1,83%. У зв'язку з цим суд також врахував, що інвестори GEC не вітають скасування гарантії та не матимуть такої ж довіри до негарантованого боргу.

  ► Гарантія надавалася протягом багатьох років і мала реальну комерційну мету. "Неявна підтримка" материнської компанії не могла замінити потребу в гарантії у зв'язку з незначною кількістю інвесторів.

  Суд

  Отримання гарантії під боргові цінні папери від материнської компанії General ElectricCapital Corporation (США)

  ► Канада

 • Слайд 67

  Платник податків Німеччини та Податковий орган

  10 грудня 2012 року

  Суд

  Рішення на користь платника податків

  Податковий орган

  Покладався на формальну

  складову трансфертного

  ціноутворення,

  стверджуючи, що послуги

  між пов'язаними особами

  повинні бути

  задокументовані та не мати

  на меті прихованого

  розподілу прибутку.

  Платник податків

  ► Угода була укладена в

  письмовій формі в кінці

  року, але застосовувалася

  ретроспективно до початку

  року.

  ► До першого етапу надання

  послуг була досягнута усна

  домовленість, однак не було

  наведено доказів.

 • Слайд 68

  ПАТ «Уралкалий» (1)

  Експорт калію на користь пов'язаного трейдера URALKALI TRADING SA (Швейцарія)

  ► Метод зіставної рентабельності (МЗР) та аналізу рентабельності продажів URALKALI TRADING SA (Швейцарія), розрахований на основі агрегованих за рік фінансових результатів (1,81%).

  ► Порівняльне дослідження за світовими зіставними трейдерами (1.83 - 5.59%).

  ► Неможливість застосування методу зіставної ринкової ціни (МЗРЦ), оскільки відсутні експортні поставки незалежним особам, а внутрішні операції поставки продукції на російський ринок не зіставні з експортними з низки причин (регулювання ціноутворення Федеральною антимонопольною службою Росії, необхідність проводити маркетингову політику і прямий контакт з покупцями на внутрішньому ринку, різне співвідношення попиту і пропозиції на ринках хлористого калію в різних країнах світу, більш тривала логістична складова при поставках за кордон), крім того від