Ορνιθολογική Έκθεση GR2420010

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ορνιθολογική Έκθεση GR2420010

 • 7/22/2019 GR2420010

  1/32

  69

  .

  :

  GR2420010

  :

  1. 2. 3.

  :

  . .

  2009

 • 7/22/2019 GR2420010

  2/32

  69

  .

  :

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  Victoria Saravia ,

  ,

  /

  Natura 2000.

  ,

  ,

  SPA

  Jakob Fric ,

  ,

  :

 • 7/22/2019 GR2420010

  3/32

  : 69

  .

  :

  :

  GR110,

  .

  :

  :

  2009

 • 7/22/2019 GR2420010

  4/32

  69

  .

  GR110

  1

  69

  . ,

  .

  :

  . (2009). GR110

  . : , . , ., , ., .

  Saravia V. ( ). 69

  . , .

  This document may be cited as follows:

  Stavrakas . (2009). Ornithological report for the evaluation of the site GR110

  Kandili mountain. In: Dimalexis A., Bousbouras D., Kastritis T., Manolopoulos A.

  & Saravia V. (editors). Final project report for the evaluation of 69 Important Bird

  Areas as Special Protection Areas. Hellenic Ministry for the Environment, Physical

  Planning and Public Works, Athens.

 • 7/22/2019 GR2420010

  5/32

  69

  .

  GR110

  2

  1. ...............................................................................................................3

  1.1 ............................................................................ 3

  1.2 ......................................... 5

  1.3 .................................................. 6

  2. .............................................................................................6

  3. ...................................................................................................7

  3.1 .................................................................................................. 7

  3.2 ....................................................................... 8

  3.3 /

  ........................................................................................................................ 11

  3.4 ............ 13

  4. ................................................................................13

  5. SUMMARY OF ORNITHOLOGICAL EVALUATION AND PROPOSED

  DELIMITATION........................................................................................................15

  .......................................................................................................19

  1: ........................................................................................... 20

  2. (CD-ROM).................................... 30

 • 7/22/2019 GR2420010

  6/32

  69

  .

  GR110

  3

  1.

  69

  .

  ,

  .

  ,

  () GR110

  () , 4

  79/409/.

  ,

  10 ( .., 2004),

  .

  1.1

  GR110

  , Important Bird Areas in Europe (Bourdakis &

  Vareltzidou 2000) BirdLife International

  .

  BirdLife International (Bourdakis &

  Vareltzidou 2000) 5.700 .

  ,

  - -

  -

  , .

 • 7/22/2019 GR2420010

  7/32

  69

  .

  GR110

  4

  .

  ,

  , , .. 80%.

  ,

  ,

  (1922).

  ,

  .

  .

  .

  . ,

  .

  ,

  (, , )

  ().

  1. 2000

  BirdLife

  Emberiza caesia B3, C6

  GR110 BirdLife

  International (Heath & Evans 2000)

  ( 1).

 • 7/22/2019 GR2420010

  8/32

  69

  .

  GR110

  5

  1. ()

  (Bourdakis & Vareltzidou, 2000)

  1.2

  Alivizatos, C.(compiler).1999. Important Bird Areas in Greece: 110. KandiliMountain. In: Bourdakis S. & Vareltzidou S. (compilers). Important Bird

  Areas in Greece Database. Hellenic Ornithological Society, BirdLife

  International. (unpublished report)

  . 1990. . &

  , . . (). 2001.

  GR110. :

  - ,/,

 • 7/22/2019 GR2420010

  9/32

  69

  .

  GR110

  6

  ,

  , 90,

  . , (sic),

  ARDEA (AGENZIA PER LA RICERCA, LA DOCUMENTAZIONE E L'

  EDUCAZIONE AMBIENTALE) 1990 .

  1.3

  NATURA GR2420003

  -- 14.000 ha.

  ,

  3.400 (

  ). , 2.500 (/-

  -, 689/26-5-76)

  , , 900 (,

  944//76), .

  2.

  , 10 (.., 2004).

  .

  .

  ,

 • 7/22/2019 GR2420010

  10/32

  69

  .

  GR110

  7

  ,

  .

  .

  ,

  .. (2004):

  look and see ,

  .

  (.. )

  .

  1050 20-

  6080, 1:50.000

  1:50.000 1:100.000

  . ,

  (GPS),

  .

  3.

  3.1

  IBA 2000. ,

 • 7/22/2019 GR2420010

  11/32

  69

  .

  GR110

  8

  ,

  , ,

  . , ,

  .

  (Emberiza

  caesia). , (1%)

  (Hieraaetus fasciatus) (Circaetus gallicus) (Falco

  peregrinus).

  ,

  (Pernis apivorus), (Alectoris

  graeca).

  3.2

  , : ) )

  3.2.a-b .

  (. : )

  1, 2, 3 6. ,

  , 2

  1-6

  3

  (

  ).

 • 7/22/2019 GR2420010

  12/32

  69

  .

  GR110

  10

  2.

  :GR110

  A/A

  .

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  416

  Emberizacaesia

  *

  *5

  >1%.

  :1)

  -

  ,2)-

  --,3)

  3.

  :GR110

  A/A

  .

  76

  Circae

  tusgallicus

  1%.

  .()

  93

  Hieraaetusfasciatus

  1%..()

  103

  Falco

  peregrinus

  >1%.

  .()

 • 7/22/2019 GR2420010

  13/32

  69

  .

  GR110

  11

  3.3 /

  , ,

  (, )

  , .

  (Emberiza caesia)

  - .

  5.000 20.000 (Tucker & Heath, 2004).

  90 , .

  . , ,

  . ,

  , . ,

  .

  .

  . ,

  .

  (Circaetus gallicus)

  .

  300-500 (Tucker & Heath, 2004).

  ,

  .

  . ,

  .

  ,

  . .

  . ().

 • 7/22/2019 GR2420010

  14/32

  69

  .

  GR110

  12

  (Hieraaetus fasciatus)

  .

  85-105 (Tucker & Heath, 2004).

  1 ,

  , ,

  .

  .

  , ,

  . .

  .

  .

  . ()

  ,

  .

  (Falco peregrinus)

  .

  200-500 (Tucker & Heath, 2004).

  .

  . 10.000

  (Tucker & Heath, 2004).

  60 70,

  DDT, .

  F.p.brookei, ,

  1.500 (Handrinos & Akriotis, 1997).

  , ,

  ,

  .

  .

 • 7/22/2019 GR2420010

  15/32

  69

  .

  GR110

  13

  . ,

  ,

  .

  3.4

  2

  . 2

  .

  4.

  3 ( 1:100.000) : )

  )

  .

  ,

  , (,

  2004).

  .

  ,

  ,

  . ,

  ,

  .

  (

  ),

  .

 • 7/22/2019 GR2420010

  16/32

  69

  .

  GR110

  14

  ,

  .

  , .

  ,

  ,

  .

  .

  .

  ,

  .

  , .

  .

 • 7/22/2019 GR2420010

  17/32

  69

  .

  GR110

  15

  5. SUMMARY OF ORNITHOLOGICAL EVALUATION AND PROPOSED

  DELIMITATION

  The present fieldwork has confirmed the presence of the Cretzchmars Bunting, a

  species for which the area fulfilled the IBA criteria in the year 2000. Furthermore, a

  pair of Bonellis Eagle was recorded as well as other birds of prey like the Honey

  Buzzard, Short-toed Eagle and the more common Buzzard, Sparrowhawk and Rock

  Kestrel. Another significant fact is that of the Rock Partridge that can be still found in

  the area, and the rich avifauna of the broad-leaved woodland that is adjacent to the

  IBA margins.

  The international importance of the studied area is supported by the presence of a

  significant breeding population of Cretzschmars Buntings (Emberiza caesia).

  Furthermore, the area holds a significant population of Bonellis Eagles (Hieraaetus

  fasciatus), Short-toed Eagles (Circaetus gallicus) and Peregrine Falcons (Falco

  peregrinus) and it is also an important breeding area for the Honey Buzzard (Pernis

  apivorus) and the Rock Partridge (Alectoris graeca).

  Map 3 in the CD-ROM (scale 1:100.000) depicts the boundaries of the proposedSpecial Protection Area. The boundaries have been designed so as to include all

  critical habitats of selection species during all seasons that they are using the area.

  Additionally and in accordance with the specifications for the delimitation of SPAs

  (see Dimalexis A., E. Bourdakis and E. Hadjicharalambous 2004) all habitats of

  delimitation species have also been included in the porposed SPA.

  Specifically the Cretzschamars Bunting was the key species that generally shaped the

  proposed boundaries, which include all known localities where it has been observedso far.Additionally habitats of the Bonellis and Short-toed Eagle and the Peregrine

  Falcon were also taken into account. Finally foraging and breeding habitats of the

  Honey Buzzard and the Rock Partridge were also included in the proposed

  boundaries.

  The proposed SPA boundaries are the same with those of the IBA with an exception

  near the settlement of Dafnousa.

 • 7/22/2019 GR2420010

  18/32

  69

  .

  GR110

  16

  The proposed SPA boundaries were drawn on the closest possible precision based on

  the available black and white topographic maps using natural landlines and landmarks

  (coastline, rivers, crescents) or other landscape characteristics (roads, trails) of thearea (see Dimalexis A., E. Bourdakis and H. Hadjicharalambous 2004). Villages, and

  inhabited areas were not included within the boundaries of the SPA, as long as they

  didn't form part of any critical habitat for priority species.

  The proposed SPA has a diverse ecological character, including both broadleaved and

  conifer woodland, maquis scrub and phrygana, steep rocks and small cultivations.

 • 7/22/2019 GR2420010

  19/32

  69

  .

  GR110

  17

  6.

  Alivizatos, C.(compiler).1999. Important Bird Areas in Greece: 110. Kandilimountain. In: Bourdakis S. & Vareltzidou S. (compilers). Important Bird

  Areas in Greece Database. Hellenic Ornithological Society, BirdLife

  International. (unpublished report)

  BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and

  conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife

  Conservation Series No.12).

  BirdLife International (2000) Threatened Birds of the World. BirdLife International &

  Lynx Edicions, Barcelona & Cambridge.

  Bourdakis S. & Vareltzidou, S. 2000. Greece pp 261-333. In Heath, M. F. and Evans,

  M. I., eds. 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for

  conservation. 2: Southern Europe. Cambridge, UK: BirdLife International.

  BirdLife Conservation Series No. 8, p. 791.

  Cramp, S. and Perrins, C. M. (1994) The Birds of the Western Palearctic. Vol. 9.

  Oxford University Press, Oxford.

  Dimalexis, A.(compiler).1999. Important Bird Areas in Greece: 110. Mount Kandili.

  In: Bourdakis S. & Vareltzidou S. (compilers). Important Bird Areas in

  Greece Database. Hellenic Ornithological Society, BirdLife International.

  (unpublished report)

  Hagemeijer, E.J.M. and M.J. Blair (Editors). 1997. The EBCC Atlas of European

  Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T & A D Poyser, London.

  Handrinos, G. and Akriotis, T. 1997. The Birds of Greece. London, UK: Helm Publ.

  Heredia, B., L. Rose, and M. Painter. 1996: Globally threatened birds in Europe.

  Action Plans. Birdlife International, Council of Europe, Germany.

  Society for Ecology & Development, Agenzia per la Ricerca, la Documentatione e l'

  Educazione ambientale. 1990. Project for the creation of a natural park in the

  Kandili region of Evvia, Greece. (Coord. K. Hantjibiros). Final report to theCommission of the European Community.

 • 7/22/2019 GR2420010

  20/32

  69

  .

  GR110

  18

  Tucker, G. M. and Heath, M. F. (eds.) (1994) Birds in Europe: Their Conservation

  Status. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No.

  3).

  . 1990.

  . &

  ., E. . 2004.

  . ,

  (), . 117 . + i .

  , . . (). 2001.

  GR110. :

  - , /

  , .

  . 2001. . ,

  .

  . 2005. . , .

  , . , . . .

  2004:

  . ,

  (), .

 • 7/22/2019 GR2420010

  21/32

  69

  .

  GR110

  19

  ANNEXES

 • 7/22/2019 GR2420010

  22/32

  69

  .

  GR110

  20

  1:

  .

 • 7/22/2019 GR2420010

  23/32

  69

  .

  GR110

  21

  .

  GR110

  AA

  .

  .

  ..

  ()

  1%.

  .

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ..25

  ()

  1%.

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ()

  20000

  10000

  5000

  3000

  3000

  500000

  5

  >1%

  >0,1

  1%

  ..

  .

  (

  )

  1%.

  ..

  ()

  Res

  (p)

  Br(p)

  Win

  Sta

  ge

  .1

  (C1)

  .2

  (C2)

  (

  )

  .2

  (C2)

  ()

  .2

  (C2)

  ()

  .3(C3)

  ()

  .3

  (C3)

  ()

  .3

  (C3)

  .4

  (C4)

  .5

  (C5)

  .6

  (C6)

  (delimitation

  criterion)

  (delimitation

  criterion)

  2

  Gaviaarctica

  140

  10.000

  83

  1

  4

  Tachybaptusruficollis

  990

  3.400

  720

  15

  5

  Podicepscristatus

  3.000

  10.000

  2.400

  8

  6

  Podicepsgrisegena

  320

  1.000

  44

  8

  Podicepsnigricollis

  530

  2.800

  700

  1

  9

  Calonectrisdiomedea

  2.600

  50

  50

  10

  Puffinusyelkouan

  20/60ind

  120

  950

  13

  40

  11

  Hydrobatespelagicus

  1.300

  350

  1

  1

  13

  Phalacrocoraxcarbo

  3.100

  1.450

  4.200

  43

  14

  Phalacrocoraxaristotelis

  460

  300

  30

  10

  10

  15

  15

  Phalacrocoraxpygmeus

  14

  400

  350

  8

  8

  345

  16

  Pelecanusonocrotalus

  1

  270

  1

  3

  3

  1

  17

  Pelecanuscrispus

  10/30ind

  5

  30

  9

  12

  12

  9

  18

  Botaurusstellaris

  79

  900

  1

  1

  19

  Ixobrychusminutus

  94

  2.200

  6

  6

  20

  Nycticoraxnycticorax

  230

  1.200

  15

  15

  21

  Ardeollaralloides

  22

  600

  5

  5

  24

  Egrettagarzetta

  390

  580

  21

  21

  100

  25

  Casmerodiusalbus

  25

  470

  1

  1

  13

  26

  Ardeacinerea

  2.100

  2.200

  860

  6

  27

  Ardeapurpurea

  78

  2.200

  1

  1

  28

  Ciconianigra

  42

  250

  1

  1

 • 7/22/2019 GR2420010

  24/32

  69

  .

  GR110

  22

  AA

  .

  .

  ..

  ()

  1%.

  .

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ..25

  ()

  1%.

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ()

  20000

  10000

  5000

  3000

  3000

  500000

  5

  >1%

  >0,1

  1%

  ..

  .

  (

  )

  1%.

  ..

  ()

  Res

  (p)

  Br(p)

  Win

  Sta

  ge

  .1

  (C1)

  .2

  (C2)

  (

  )

  .2

  (C2)

  ()

  .2

  (C2)

  ()

  .3(C3)

  ()

  .3

  (C3)

  ()

  .3

  (C3)

  .4

  (C4)

  .5

  (C5)

  .6

  (C6)

  (delimitation

  criterion)

  (delimitation

  criterion)

  29

  Ciconiaciconia

  1.000

  4.000

  22

  22

  30

  Plegadisfalcinellus

  6

  530

  1

  1

  31

  Platalealeucorodia

  34

  120

  2

  2

  3

  32

  Phoenicopterusruber

  410

  2.900

  660

  58

  33

  Cygnusolor

  860

  450

  2.600

  1

  37

  Anseralbifrons

  620

  5300/

  250

  11.000

  33

  38

  Ansererythropus

  15ind

  110

  1

  1

  39

  Anseranser

  1.200

  250/850

  3.900

  1

  41

  Brantaruficollis

  60ind./

  regular

  presence

  880

  23

  23

  42

  Tadornaferruginea

  1

  200

  2

  1

  1

  2

  43

  Tadornatadorna

  420

  750

  1.800

  1

  44

  Anaspenelope

  3.000

  3.000

  17.000

  500

  45

  Anasstrepera

  600

  1.100

  900

  1

  46

  Anascrecca

  9.200

  10.600

  7.300

  47

  Anasplatyrhynchos

  33.000

  20.000

  37.000

  1

  48

  Anasacuta

  3.200

  10.000

  1.200

  49

  Anasquerquedula

  3.900

  20.000

  0

  51

  Anasclypeata

  1.700

  4.500

  2.000

  53

  Nettarufina

  270

  320

  840

  0

  54

  Aythyaferina

  2.100

  10.000

  7.900

  0

  55

  Aythyanyroca

  20/60ind

  9

  530

  2

  1

  1

  56

  Aythyafuligula

  7.300

  7.000

  12.000

  57

  Aythyamarila

  1.800

  1.500

  1.200

  1

  61

  Melanittafusca

  850

  10.000/

  1.400

 • 7/22/2019 GR2420010

  25/32

  69

  .

  GR110

  23

  AA

  .

  .

  ..

  ()

  1%.

  .

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ..25

  ()

  1%.

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ()

  20000

  10000

  5000

  3000

  3000

  500000

  5

  >1%

  >0,1

  1%

  ..

  .

  (

  )

  1%.

  ..

  ()

  Res

  (p)

  Br(p)

  Win

  Sta

  ge

  .1

  (C1)

  .2

  (C2)

  (

  )

  .2

  (C2)

  ()

  .2

  (C2)

  ()

  .3(C3)

  ()

  .3

  (C3)

  ()

  .3

  (C3)

  .4

  (C4)

  .5

  (C5)

  .6

  (C6)

  (delimitation

  criterion)

  (delimitation

  criterion)

  15

  62

  Bucephalaclangula

  4.900

  750

  3.100

  63

  Mergelusalbellus

  13

  350

  110

  1

  64

  Mergusserrator

  590

  500

  890

  3

  65

  Mergusmerganser

  470

  1

  1.500

  1

  66

  Oxyuraleucocephala

  regular

  presence

  3

  75

  7

  3

  67

  Pernisapivorusnonbr

  3-4

  P

  1.100

  10

  69

  Milvusmigrans

  300

  1

  1

  71

  Haliaeetusalbicilla

  15

  35

  1

  1

  72

  Gypaetusbarbatus

  1

  1

  1

  73

  Neophronpercnopterus

  regular

  presence

  16

  1

  1

  74

  Gypsfulvus

  180

  2

  2

  75

  Aegypiusmonachus

  5/15ind

  14

  1

  1

  76

  Circaetusgallicus

  3

  P

  54

  3

  3

  77

  Circusaeruginosus

  P

  290

  1

  1

  78

  Circuscyaneus

  P

  110

  79

  Circusmacrourus

  P

  15ind

  80

  Circuspygargus

  P

  94

  1

  1

  83

  Accipiterbrevipesnonbr

  10

  10

  84

  Buteobuteo

  8

  7.100

  30

  85

  Buteorufinus

  2

  2

  2

  87

  Aquilapomarina

  70

  1

  1

  88

  Aquilaclanga

  6ind

  1

  89

  Aquilanipalensis

  50

  90

  Aquilaheliaca

  2/6ind

  1

  0

  0

 • 7/22/2019 GR2420010

  26/32

  69

  .

  GR110

  24

  AA

  .

  .

  ..

  ()

  1%.

  .

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ..25

  ()

  1%.

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ()

  20000

  10000

  5000

  3000

  3000

  500000

  5

  >1%

  >0,1

  1%

  ..

  .

  (

  )

  1%.

  ..

  ()

  Res

  (p)

  Br(p)

  Win

  Sta

  ge

  .1

  (C1)

  .2

  (C2)

  (

  )

  .2

  (C2)

  ()

  .2

  (C2)

  ()

  .3(C3)

  ()

  .3

  (C3)

  ()

  .3

  (C3)

  .4

  (C4)

  .5

  (C5)

  .6

  (C6)

  (delimitation

  criterion)

  (delimitation

  criterion)

  91

  Aquilachrysaetos

  41

  1

  1

  92

  Hieraaetuspennatus

  P

  27

  1

  1

  93

  Hieraaetusfasciatus

  1

  9

  1

  1

  94

  Pandionhaliaetus

  53

  95

  Falconaumanni

  P

  20/60ind

  180

  26

  26

  97

  Falcovespertinus

  30ind

  9

  98

  Falcocolumbarius

  76

  1

  100

  Falcoeleonorae

  P

  140

  124

  12

  4

  101

  Falcobiarmicus

  1

  1

  1

  102

  Falcocherrug

  regular

  presence

  2

  103

  Falcoperegrinus

  2-3

  74

  2

  2

  105

  Bonasabonasia

  4.700

  1

  1

  107

  Tetraourogallus

  3.000

  2

  2

  109

  Alectorisgraeca

  P

  200

  70

  70

  113

  Coturnixcoturnix

  P

  28.000

  20

  116

  Porzanaporzana

  84

  10.000

  0

  0

  117

  Porzanaparva

  170

  10.000

  1

  1

  119

  Crexcrex

  20/60ind

  1.100

  122

  Fulicaatra

  13.000

  20.000

  25.000

  20

  127

  Otistarda

  30ind

  25.000ind

  1

  128

  Haematopusostralegus

  3.000

  10.200

  8.400

  1

  129

  Himantopushimantopus

  200

  340

  10

  10

  130

  Recurvirostraavosetta

  300

  470

  410

  3

  3

  20

  131

  Burhinusoedicnemus

  390

  380

  7

  7

  133

  Glareolapratincola

  55

  240

  6

  6

 • 7/22/2019 GR2420010

  27/32

  69

  .

  GR110

  25

  AA

  .

  .

  ..

  ()

  1%.

  .

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ..25

  ()

  1%.

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ()

  20000

  10000

  5000

  3000

  3000

  500000

  5

  >1%

  >0,1

  1%

  ..

  .

  (

  )

  1%.

  ..

  ()

  Res

  (p)

  Br(p)

  Win

  Sta

  ge

  .1

  (C1)

  .2

  (C2)

  (

  )

  .2

  (C2)

  ()

  .2

  (C2)

  ()

  .3(C3)

  ()

  .3

  (C3)

  ()

  .3

  (C3)

  .4

  (C4)

  .5

  (C5)

  .6

  (C6)

  (delimitation

  criterion)

  (delimitation

  criterion)

  135

  Charadriusdubius

  1.100

  2.400

  30

  136

  Charadriushiaticula

  1.200

  730

  620

  1

  137

  Charadriusalexandrinus

  110

  410

  10

  10

  17

  138

  Charadriusleschenaultii

  10

  142

  Pluvialisapricaria

  1.300

  8.000

  8.200

  5

  143

  Pluvialissquatarola

  21

  2.500

  1.200

  5

  144

  Hoplopterusspinosus

  1

  1.000

  1

  1

  147

  Vanellusvanellus

  17.000

  20.000

  28.000

  1

  148

  Calidriscanutus

  150

  3.400

  4.700

  1

  149

  Calidrisalba

  250

  1400/

  1.200

  470

  150

  Calidrisminuta

  460

  2.000

  91

  8

  151

  Calidristemminckii

  850

  600

  1

  154

  Calidrisferruginea

  7.400

  1

  156

  Calidrisalpina

  3.000

  13.300

  13.000

  157

  Limicolafalcinellus

  92

  630

  158

  Philomachuspugnax

  510

  1

  159

  Lymnocryptesminimus

  180

  120

  1

  160

  Gallinagogallinago

  9.300

  20.000

  3.100

  163

  Scolopaxrusticola

  18.000

  20.000

  4.900

  0

  164

  Limosalimosa

  30ind

  990

  1.300

  640

  165

  Limosalapponica

  1

  1.200

  1.200

  1

  166

  Numeniusphaeopus

  1.600

  2.300

  167

  Numeniustenuirostris

  regular

  presence

  1

  168

  Numeniusarquata

  2.200

  42.000

  4.200

  169

  Tringaerythropus

  190

  1.000

  14

  1

 • 7/22/2019 GR2420010

  28/32

  69

  .

  GR110

  26

  AA

  .

  .

  ..

  ()

  1%.

  .

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ..25

  ()

  1%.

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ()

  20000

  10000

  5000

  3000

  3000

  500000

  5

  >1%

  >0,1

  1%

  ..

  .

  (

  )

  1%.

  ..

  ()

  Res

  (p)

  Br(p)

  Win

  Sta

  ge

  .1

  (C1)

  .2

  (C2)

  (

  )

  .2

  (C2)

  ()

  .2

  (C2)

  ()

  .3(C3)

  ()

  .3

  (C3)

  ()

  .3

  (C3)

  .4

  (C4)

  .5

  (C5)

  .6

  (C6)

  (delimitation

  criterion)

  (delimitation

  criterion)

  170

  Tringatotanus

  2.800

  3.400

  1.800

  4

  171

  Tringastagnatilis

  120

  370

  172

  Tringanebularia

  750

  3.100

  26

  1

  174

  Tringaochropus

  3.300

  14.500

  37

  5

  175

  Tringaglareola

  2.500

  20.000

  177

  Actitishypoleucos

  7.200

  16

  1

  179

  Arenariainterpres

  340

  1.000

  800

  1

  187

  Larusmelanocephalus

  75

  8.400

  7

  7

  10

  189

  Larusminutus

  120

  1.000

  1

  190

  Larusridibundus

  23.000

  15.000

  32.000

  191

  Larusgenei

  55

  1.800

  1

  1

  17

  192

  Larusaudouinii

  20/60ind

  180

  580

  7

  7

  2

  193

  Laruscanus

  5.900

  10.000

  9.100

  194

  Larusfuscus

  3.000

  1.900

  1.300

  1

  200

  Gelochelidonnilotica

  38

  270

  2

  2

  201

  Sternacaspia

  15

  65

  203

  Sternasadvicensis

  550

  590

  1

  1

  10

  204

  Sternahirundo

  2.360

  1.900

  13

  13

  207

  Sternaalbifrons

  170

  960

  15

  15

  208

  Chlidoniashybridus

  79

  1.000

  1

  1

  209

  Chlidoniasniger

  130

  4.000

  1

  1

  210

  Chlidoniasleucopterus

  740

  20.000

  214

  Columbaoenas

  P

  4.800

  10

  215

  Columbapalumbus

  P

  90.000

  50

  217

  Streptopeliaturtur

  P

  35.000

  10

  0

 • 7/22/2019 GR2420010

  29/32

  69

  .

  GR110

  27

  AA

  .

  .

  ..

  ()

  1%.

  .

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ..25

  ()

  1%.

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ()

  20000

  10000

  5000

  3000

  3000

  500000

  5

  >1%

  >0,1

  1%

  ..

  .

  (

  )

  1%.

  ..

  ()

  Res

  (p)

  Br(p)

  Win

  Sta

  ge

  .1

  (C1)

  .2

  (C2)

  (

  )

  .2

  (C2)

  ()

  .2

  (C2)

  ()

  .3(C3)

  ()

  .3

  (C3)

  ()

  .3

  (C3)

  .4

  (C4)

  .5

  (C5)

  .6

  (C6)

  (delimitation

  criterion)

  (delimitation

  criterion)

  220

  Clamatorglandarius

  P

  580

  1

  223

  Otusscops

  C

  2.100

  50

  224

  Bubobubo

  P

  91

  2

  2

  229

  Asioflammeus

  52

  0

  0

  231

  Caprimulguseuropaeus

  P

  1.900

  100

  10

  0

  232

  Apusapus

  P

  69.000

  50

  0

  234

  Apusmelba

  P

  1.400

  10

  237

  Alcedoatthis

  390

  5

  5

  240

  Meropsapiaster

  P

  4.800

  20

  241

  Coraciasgarrulus

  10

  48

  2

  2

  243

  Jynxtorquilla

  P

  5.800

  1

  244

  Picuscanus

  350

  1

  1

  246

  Dryocopusmartius

  1.300

  10

  10

  248

  Dendrocopossyriacus

  300

  100

  10

  0

  249

  Dendrocoposmedius

  780

  100

  10

  0

  250

  Dendrocoposleucotos

  77

  5

  5

  252

  Picoidestridactylus

  260

  1

  1

  254

  Melanocoryphacalandra

  10.000

  30

  30

  258

  Calandrellabrachydactyla

  22.000

  200

  20

  0

  260

  Lullulaarborea

  P

  8.600

  50

  50

  261

  Alaudaarvensis

  P

  400.000

  20

  263

  Ripariariparia

  P

  54.000

  10

  0

  265

  Hirundorustica

  P

  160.000

  50

  0

  267

  Delichonurbica

  P

  99.000

  50

  0

  269

  Anthuscampestris

  P

  46.000

  50

  50

 • 7/22/2019 GR2420010

  30/32

  69

  .

  GR110

  28

  AA

  .

  .

  ..

  ()

  1%.

  .

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ..25

  ()

  1%.

  ..

  ()

  1%

  flyway

  ()

  1%.

  ..

  ()

  20000

  10000

  5000

  3000

  3000

  500000

  5

  >1%

  >0,1

  1%

  ..

  .

  (

  )

  1%.

  ..

  ()

  Res

  (p)

  Br(p)

  Win

  Sta

  ge

  .1

  (C1)

  .2

  (C2)

  (

  )

  .2

  (C2)

  ()

  .2

  (C2)

  ()

  .3(C3)

  ()

  .3

  (C3)

  ()

  .3

  (C3)

  .4

  (C4)

  .5

  (C5)

  .6

  (C6)

  (delimitation

  criterion)

  (delimitation

  criterion)

  274

  Motacillaflava

  P

  79.000

  10

  0

  290

  Phoenicurusphoenicurus

  P

  68.000

  20

  294

  Oenantheisabellina

  21.000

  1

  297

  Oenanthehispanica

  P

  14.000

  50

  0

  302

  Monticolasaxatilis

  P

  1.000

  10

  0

  305

  Turdustorquatus

  3.100

  1

  317

  Acrocephalus

  melanopogon

  130

  1

  1

  324

  Hippolaispallida

  C

  33.000

  50

  0

  326

  Hippolaisolivetorum

  P

  30

  11

  30

  334

  Sylviarueppelli

  30

  30

  30

  335

  Sylviahortensis

  P

  1.700

  50

  336

  Sylvianisoria

  820

  1

  1

  351

  Muscicapastriata

  C

  140.000

  10

  0

  352

  Ficedulaparva

  P

  1.200

  1

  1

  353

  Ficedulasemitorquata

  P

  20

  10

  10

  10

  354

  Ficedulaalbicollis

  P

  1.500

  365

  Sittakrueperi

  20

  1

  5

  5

  372

  Oriolusoriolus

  P

  34.000

  20

  0

  374

  Laniuscollurio

  P

  15.000

  100

  10

  0

  375

  Laniusminor

  P

  65

  20

  20

  376

  Laniusexcubitor

  2.500

  377

  Laniussenator

  C

  4.800

  10

  0

  378

  Laniusnubicus

  45

  5

  5

  383

  Pyrrhocoraxpyrrhocorax

  150

  11

  11

  392

  Passerhispaniolensis

  P

  28.000

  2.0

  00

 • 7/22/2019 GR2420010

  31/32

 • 7/22/2019 GR2420010

  32/32