820530 - QAQ - Química Analítica sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència…

 • Published on
  16-Jul-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ltima modificaci: 15-06-2018

  820530 - QAQ - Qumica Analtica

  Universitat Politcnica de Catalunya1 / 5

  Competncies de la titulaci a les quals contribueix l'assignatura

  Altres: Devesa Garriga, RicardFlorido Perez, AntonioGibert Agullo, OriolGimenez Izquierdo, Francisco Javier

  Responsable: Florido Perez, Antonio

  Unitat que imparteix:

  Curs:

  Crdits ECTS:

  713 - EQ - Departament d'Enginyeria Qumica

  2018

  GRAU EN ENGINYERIA QUMICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatria) GRAU EN ENGINYERIA QUMICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatria)

  6 Idiomes docncia: Catal, Castell

  Unitat responsable: 295 - EEBE - Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

  Titulaci:

  Professorat

  Especfiques:

  Transversals:

  CEQUI-19. Coneixements sobre balanos de matria i energia, biotecnologia, transferncia de matria, operacions de separaci, enginyeria de la reacci qumica, disseny de reactors i valoritzaci i transformaci de matries primeres i recursos energtics.

  07 AAT N2. APRENENTATGE AUTNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bsiques donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informaci indicades.05 TEQ N1. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i collaborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats collectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratgia que s'ha de seguir.

  L'assignatura consta de classes en les que el professorat presenta els objectius d'aprenentatge relacionats amb elscontinguts i que posteriorment s'apliquen en la resoluci d'exemples prctics. En la resoluci d'aquests exempless'afavoreix la participaci activa de l'estudiantat. Es proposen problemes numrics i tamb casos reals d'aplicaci detcniques analtiques en l'entorn de la indstria i el medi ambient.Durant el curs, a l'estudiantat se li proporcionen eines i material d'aprenentatge per tal de guiar-lo en el seu procsd'aprenentatge i que pugui consolidar el coneixements sobre les tcniques d'anlisi qumica que va assolint al llarg delcurs.Per ltim, el Campus Digital ATENEA es fa servir habitualment durant el curs, tant per proporcionar material del'assignatura a l'estudiantat com per vehicular la comunicaci entre aquest i el professorat.

  Metodologies docents

  Capacitats prvies

  QumicaQumica en dissoluci aquosa

  Horari: Es dir a classe el primer dia per cada professor i es penjar a ATENEA

  Horari d'atenci

 • ltima modificaci: 15-06-2018

  820530 - QAQ - Qumica Analtica

  Universitat Politcnica de Catalunya2 / 5

  L'objectiu global de l'assignatura s introduir a l'alumne en l'anlisi qumica, en les tcniques clssiques i instrumentals, ien les seves aplicacions industrials i ambientals.Al finalitzar l'assignatura, l'estudiantat ha de ser capa de:1) Descriure les bases cientfiques i les aplicacions ms importants de les tcniques clssiques i instrumentals d'anlisiqumica.2) Distingir quin s el tractament d'una mostra ambiental o industrial previ a la seva anlisi qumica.3) Determinar la concentraci de diferents analits mitjanant l'aplicaci de volumetries (cid-base, complexometria, redox,precipitaci)4) Seleccionar la tcnica instrumental idnia per analitzar diferents tipus de mostra.5) Transformar el senyal de sortida de qualsevol instrument analtic en concentraci de l'analit.

  Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

  Dedicaci total: 150h Hores grup gran:

  Hores grup mitj:

  Hores grup petit:

  Hores activitats dirigides:

  Hores aprenentatge autnom:

  60h

  0h

  0h

  0h

  90h

  40.00%

  0.00%

  0.00%

  0.00%

  60.00%

  Hores totals de dedicaci de l'estudiantat

 • ltima modificaci: 15-06-2018

  820530 - QAQ - Qumica Analtica

  Universitat Politcnica de Catalunya3 / 5

  Continguts

  -Tema 1. INTRODUCCI A LA QUMICA ANALTICA

  -Tema 2. MTODES CLSSICS D'ANLISI: VOLUMETRIES

  -Tema 3. MTODES ELCTRICS D'ANLISI

  Dedicaci: 18h

  Dedicaci: 56h

  Dedicaci: 25h

  Grup gran/Teoria: 8h Aprenentatge autnom: 10h

  Grup gran/Teoria: 20h Aprenentatge autnom: 36h

  Grup gran/Teoria: 10h Aprenentatge autnom: 15h

  Objectius de la qumica analtica. Anlisi qualitativa i anlisi quantitativa. Metodologies d'anlisi. (Of-line, at-line,in-line, at-time). El problema analtic. Reaccions analtiques. Selectivitat, lmit de detecci. Sistemtica general delprocs analtic. Presa de mostra. Tractament de la mostra. Eliminaci d'interferncies. Tcniques de separaci itcniques de mesura. Avaluaci dels resultats analtics. Els errors en Qumica Analtica: errors determinats iindeterminats. Precisi i exactitud.

  - Introducci als mtodes volumtrics: Fonaments. Reaccions emprades en els mtodes volumtrics. Volumetriesdirectes i per retrocs. Compostos patr. Indicaci del punt final. Error de valoraci.-Volumetries basades en reaccions cid-base: acidimetria i alcalimetria. Dissolucions valorants. Patrons primaris.Corbes de valoraci cid-base. Valoraci de barreges. Indicadors. Intervals de viratge. Error de valoraci.- Volumetries de formaci de complexos. Corbes de valoraci. Complexometra: dissolucions valorants, indicadorsmetalocrmics, patrons primaris.- Volumetries de precipitaci. Corbes de valoraci. Dissolucions valorants, indicadors, patrons primaris.- Volumetries redox. Corbes de valoraci redox. Detecci del punt final. Indicadors redox. Tractaments previs.Agents oxidants i reductors. Volumetries amb oxidants forts: permanganat i dicromat. Volumetries amb reductorsforts. Volumetries en les quals interv el iode: mtodes directes i indirectes.- Aplicacions industrials i mediambientals dels diferents tipus de volumetries.

  - Classificaci de les tcniques electroanaltiques.- Potenciometria. Fonament. Tipus d'elctrodes. Instrumentaci. Valoracions potenciomtriques.- Conductimetria. Fonament. Instrumentaci.- Aplicacions ambientals i industrials dels diferents mtodes electroanaltics.

  Descripci:

  Descripci:

  Descripci:

 • ltima modificaci: 15-06-2018

  820530 - QAQ - Qumica Analtica

  Universitat Politcnica de Catalunya4 / 5

  La nota final (NF) constar de tres 'inputs':1) Nota d'avaluaci continuada: AC12) Nota d'avaluaci continuada: AC23) Examen Final: EFEs calcular segons:NF = 0.20*AC1 + 0.20*AC2 + 0.60*EFAquesta assignatura t prova de reavaluaci. La nota de l'exmen de reavaluaci s la nota final de la assignatura.

  Sistema de qualificaci

  -Tema 4. MTODES PTICS D'ANLISI

  -Tema 5. CROMATOGRAFIA

  Dedicaci: 27h

  Dedicaci: 24h

  Grup gran/Teoria: 12h Aprenentatge autnom: 15h

  Grup gran/Teoria: 10h Aprenentatge autnom: 14h

  - Radiaci electromagntica. Absorci i emissi de radiaci. Classificaci dels mtodes espectroscpics.- Espectroscopia d'absorci molecular a l'UV-VIS. Fonament. Instrumentaci: fonts de radiaci, sistema ptic,detectors. Anlisi qualitativa. Anlisi quantitativa directa: llei de Lambert-Beer. Valoracions.- Espectroscopia d'absorci atmica a l'UV-VIS. Fonament. Instrumentaci. Mtodes d'atomitzaci. Anlisiquantitativa.- Espectroscpia d'emissi molecular a l'UV-VIS. Fonament: Fluorescncia i fosforescncia. Instrumentaci. Anlisiqualitativa i quantitativa.- Espectroscopia d'emissi atmica a l'UV-VIS. Fonament. Instrumentaci. Fonts d'excitaci: plasma. Anlisiquantitativa directa.- Aplicacions ambientals i industrials dels diferents mtodes espectroscpics.

  - Principis generals. Parmetres caracterstics. Eficcia i resoluci. Classificaci de les tcniques cromatogrfiques.- Cromatografia de gasos. Cromatografia gas-lquid (CGL). Separaci. Cromatografia gas-slid (CGS). Separaci.Instrumentaci: columnes farcides i capil.lars, detectors.- Cromatografia lquida. Classificaci: cromatografia d'adsorci, de partici en fase normal i inversa, d'intercanviinic i d'exclusi. Instrumentaci: bombes, injectors, columnes i detectors.- Aplicacions qualitatives i quantitatives a l'anlisi ambiental i industrial.

  Descripci:

  Descripci:

 • ltima modificaci: 15-06-2018

  820530 - QAQ - Qumica Analtica

  Universitat Politcnica de Catalunya5 / 5

  Bibliografia

  Es proporciona a l'alumnat apunts elaborats pel professorat. Aquests apunts sn un suport per a les classes i unaajuda per a l'estudi de l'alumnat. Aix, el contingut d'aquests apunts s:- Una collecci de problemes de cada tema.- Taules, grfics i figures.A travs del campus digital es proporcionar informaci addicional a l'alumnat: articles, pgines Web interessants,exmens resolts d'anys anteriors, etc.A ms, en ell es publiquen les dates de les activitats i es donen els resultats dels exmens i les notes. Es dna tamb a l'alumnat la possibilitat de plantejar dubtes que els puguin sorgir, tant de les classes de teoria com de la resoluci de problemes.

  Altres recursos:

  Bsica:

  Complementria:

  Skoog, Douglas A. Fundamentos de qumica analtica. 8 ed. Madrid, [etc.]: Thomson, cop. 2005. ISBN 8497323335.

  Harris, Daniel C. [et al.]. Anlisi qumica quantitativa. Barcelona: Revert, 2006. ISBN 8429172238.

  Christian, Gary D. Qumica analtica. 6 ed. Mxico [etc.]: Limusa, 2009. ISBN 9789701072349.

  Harris, Daniel C. Exploring chemical analysis. 2nd ed. New York: Freeman and Company, cop. 2001. ISBN 0716735407.

  Kellner, Robert A. Analytical chemistry : the approved text to the FECS curriculum analytical chemistry. Weinheim [etc.]: Wiley-VCH, 1998. ISBN 3527288813.

  Skoog, Douglas A; Holler, F. James; Crouch, Stanley R. Principios de anlisis instrumental. 6a ed. Mxico: Cengage Learning, 2008. ISBN 9789706868299.

  Alegret, Salvador. Integrated analytical systems. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2003. ISBN 0444510370.