Propietats MatèRia

 • View
  5.364

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. U2. PROPIETATS DE LA MATRIA
  • Els estats fsics de la matria
  • Algunes propietats de les substncies
  • La densitat
  • Valors de la densitat
  • Aplicacions de la densitat
  • Quins cossos suren en un lquid?

2. 1. Els estats fsics de la matria

 • SLID LQUID GASS

http:// www.edu365 . cat /eso/ muds / ciencies / minut_de_ciencia / index.htm # 3.

 • Forma prpia
 • Prcticament incompressibles

ESTAT SLID 4. ESTAT LQUID

 • Volum definit
 • No tenen forma fixa, adopten la del recipient.
 • Prcticament incompressibles

5. ESTAT GASS

 • No tenen forma fixa ni volum definit
 • Ocupen el volum ms gran possible
 • ( expansibilitat, difusi )
 • Es poden comprimir
 • Exerceixen pressi sobre les parets del recipient

6.

     • LQUID
     • SLID GASS
 • Col.loca el nom dels segents canvis, segons els correspongui:
 • Sublimaci, fusi, vaporitzaci, condensaci, solidificaci
 • Qestionari canvis destatdematria

Canvis d'estat 7. QESTIONARI http:// www.edu365 . cat / aulanet /ciencia/ 8. 2. Algunes propietats de les substncies

 • PROPIETATS
 • generalsespecfiques
 • Diferencia entre propietats generals o especfiques:
 • Laigua bull a 100 C
 • Tots els cossos sn atrets per la Terra
 • Les roses fan olor
 • El coure s molt bon conductor
 • Un refresc t una capacitat de 33 cl

9. PROPIETATS ESPECFIQUES

 • Color, sabor i olor
 • - Moltes substncies tenen un color caracterstic
 • Si no tenen color:incolores
 • - Un gust caracterstic
 • Si no tenen sabor:inspides
 • - O b una olor tpica
 • Si no fan olor:inodores

10. Duresa: resistncia a ser ratllat Escala de Mohs 11. Tenacitat: resistncia a sertrencato deformat

 • No confondre duresa amb tenacitat.Ex: vidre s molt dur per no s tena, sinfrgil

12. Elasticitat:propietat de recuperar la forma inicialLa gimnasta s flexible 13. Mal.leabilitat:propietat de poder estendres enlmines

 • Ductilitat:propietat de poder estirar-se enfils

14. Punt de fusi: temperatura a la qualuna substncia pura es fon

 • Punt debullici:temperaturaa la qual bull( quan est en un recipient obert i a la pressi atmosfrica normal )

15. 3. La densitat

 • s la massa que hi ha per cada unitat de volum
 • d = m/v
 • Unitats SI:kg/m 3
 • Altres:g/ cm 3
 • Cada substncia pura presenta sempre la mateixa densitat
 • Densitat de laigua pura= 1000 kg/m 3= 1 g/cm 3

16. Canvis dunitats

 • Expressa la densitat de lor , 19,3 g/cm 3en unitats del sistema internacional
 • d or = 19,3g.1 kg.106cm 3 = 19300 kg/m 3
 • cm 31000 g1m 3
 • Expressa la densitat de lalumini 2700 kg/m 3en g/l
 • d Al = 2700kg .1000 g.1 m 3.1 dm 3=2700 g/l
 • m 3 1 kg1000dm 3 1l

17. 4. Valors de la densitat

 • Taula de densitats a 25 C i P atmosfrica normal
 • kg/m 3 g/cm 3
 • Suro 200 a 240 0,2 a 0,4
 • Fusta de pi 500 a 7000,5 a 0,7
 • Gel 915 0,915
 • Fusta de bans 1200 1,2
 • Quars 2650 2,65
 • Alumini 2700 2,7
 • Ferro 7800 7,8
 • Coure 8900 8,9
 • Plata 10400 10,4
 • Plom 11300 11,3
 • Or 19300 19,3
 • Plat 21400 21,4
 • Gasolina 736 0,736
 • Alcohol 790 0,79
 • Petroli 880 0,88
 • Oli doliva 920 0,92
 • Aigua pura 1000 1
 • Aigua de mar 1020 1,02
 • Llet 1030 1,03
 • Mercuri 13600 13,6

18. 5. APLICACIONS DE LA DENSITAT

 • Clcul de la massa dun cos si en coneixem el volum i la densitat
 • Si d = m/ V,m = d.V
 • Igual que si 5 = 10/2 , vol dir que 10=5.2
 • s com fer la prova de la divisi!
 • Exemple: Quina s la massa duna barra de ferro de 300 cm 3si la densitat del ferro s de 7,5 g/cm 3 ?
 • m = d. V = 7,5 g /cm 3. 300 cm 3= 2250

19.

 • Clcul del volum dun cos si en coneixem la massa i la densitat:
 • d = m/V , llavorsV = m/d
 • Exemple: Una garrafa de gasolina t una massa de 1480 g. Quants litres cont si la densitat de la gasolina s de 740 kg/m 3 ?
 • m = 1480 g= 1,480 kg
 • V = m/d = 1,480 / 740 = 0,002 m 3= 2 litres
 • Altres exemples
 • Ms exercicis

20. 6. Quins cossos suren en un lquid?

 • Experincia ou
 • Si d cos > d lquid : senfonsa
 • Si d cos < d lquid : sura
 • Si d cos = d lquid :queda entre dues aiges