ACTIVITATS RECUPERACIÓ 1r ESO CIÈNCIES de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Esteve Terradas…

  • Published on
    04-Oct-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>ACTIVITATS RECUPERACI 1r ESO </p><p>CINCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTRIA </p><p>2014-2015 </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>NOM: </p><p>EL PALEOLTIC: ELS NOSTRES AVANTPASSATS MS REMOTS </p><p>1. La prehistria es caracteritza per lab </p><p>2. La prehistria va durar uns danys </p><p>3. La prehistria es divideix en tres grans etapes: a) P b)N c)E </p><p>4. Omple les segents lnies del temps. </p><p>fa danys fa anys fa anys fa anys </p><p>5) Qu s un fssil? </p><p>6) Fa 5 milions danys van aparixer els nostres primers avantpassats, els aus.................................................... </p><p>7) Fa 2 milions danys va aparixer lHomo h........................................... </p><p>8) Fa 1,5 milions danys va aparixer lHomo e.......................................... </p><p>9) Les restes humanes ms antigues a Europa pertanyen a lHomo a....................... i va aparixer fa.................anys </p><p>10) Fa 150.000 anys va viure a Europa lHomo s....................................n...................................... </p><p>11) Fa 130.000 anys va aparixer a lfrica la nostra espcie, lHomo S.............................S...................... </p><p>12) Relaciona els segents fets amb levoluci de lsser hum. A) Era capa delaborar eines </p><p>complexes........................................ B) Va descobrir el foc.................................. C) Va enterrar els </p><p>morts...................................... D) Va desenvolupar un llenguatge modern i va inventar lart................................... </p><p>13) Els ssers humans provenen de l............................ </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>14) La paraula paleoltic significa ................................. </p><p>15) Qu s un bifa? </p><p>16) Les persones del paleoltic vivien en tr............... duns ............................ membres. </p><p>17) La paraula nmada significa ..................................................................................................................................... </p><p>18) Els habitatges durant el paleoltic............................................................................................................................... </p><p>19) Els ssesr humans al paleoltic vivien de la re..............................., la c................ i la p..................... </p><p>20) Art rupestre significa ...................................................................................................................................... </p><p>LES CIVILITZACIONS FLUVIALS. MESOPOTMIA </p><p>1. Lescriptura es va inventar fa ms de 5 anys a Me . </p><p>2. Les primeres grans civilitzacions es van desenvolupar al voltant dels rius: </p><p>CIVILITZACI FLUVIAL NOM DEL RIU </p><p>M </p><p>E </p><p>X </p><p>3. Pinta en el segent mapamundi el territori que ocupaven les quatre civilitzacions anteriors. Pinta els rius. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>4. Les civilitzacions fluvials tenien tres caracterstiques: </p><p>a. Un p </p><p>b. Una societat molt j </p><p>c. La construcci de g </p><p>5. Mesopotmia significa </p><p>6. Mesopotmia tenia el territori comprs entre els rius T i E . </p><p>7. Mesopotmia es dividia en dos regions: lA i la B . </p><p>8. La civilitzaci mesopotmica va estar marcada per lalternana en el poder dels pobles a) sumeri, b) Accadi, c) Babilnic, </p><p>d) Assiri i d) Neobabilnic. (Escriu en el requadre inferior el nom dels pobles. En el requadre de sota posa les dates dinici i </p><p>finalitzaci de cada imperi) </p><p>I </p><p>S </p><p>I </p><p>A </p><p>I </p><p>B </p><p>I </p><p>A </p><p>I </p><p>N </p><p>C </p><p>P </p><p>Dates inici i finalitzaci de cada imperi </p><p>9. Relaci</p><p>ona </p><p>amb fletxes: </p><p> Assiris El rei Sargon I va conquerir les ciutats sumries i va fundar un imperi. </p><p> Accadis Es van organitzar en ciutats independents, governades per reis-sacerdots, </p><p> com Gudea. </p><p> Sumeris Van dominar Mesopotmia entre 1356 aC i el 612 aC. </p><p>10. A quin imperi van governar els segents reis: Gudea, Sargon I, Hammurabi, Assurbanipal i Nabucodonosor. </p><p>11. Els grups privilegiats eren: a) ar b) sa c) fu </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>12. Qui formava laristocrcia? </p><p>13. De qu sencarregaven els sacerdots? </p><p>14. Quina diferncia hi ha entre la gent lliure i els esclaus? </p><p>15. Quina consideraci tenien les dones? Cobraven el mateix que els homes? </p><p>16. Que vol dir politeista? Els mesopotmics eren politeistes? </p><p>17. Com es representaven els dus? </p><p>18. Qu s un arc? Qu s una volta? </p><p>19. Quina diferncia hi ha entre temple i palau? </p><p>20. Qu s un ziggurat? </p><p>LANTIC EGIPTE </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>1. Quan va sorgir la civilitzaci egpcia? </p><p>2. A la vora de quin riu? A on es concentrava la poblaci dEgipte? </p><p>3. Quina diferncia hi ha entre les terres negres i les terres vermelles? </p><p>4. Qui vivia en les terrers vermelles? Per qu eren importants les terres vermelles? </p><p>5. Quants quilmetres recorre el Nil per Egipte? </p><p>6. Quins mesos de lany experimentava una espectacular crescuda el riu Nil? Qu feien els egipcis quan les aiges es retiraven? </p><p>7. Com es deia el du que simbolitzava la crescuda del riu Nil? </p><p>8. Quan se situa lorigen de lantic Egipte? Quin rei va unificar els territoris que estaven al voltant del Nil? </p><p>9. Quan va tenir lloc el final de lantic Egipte? Quina civilitzaci va conquerir Egipte? </p><p>10. Com es deien els reis de lantic Egipte? </p><p>11. Quins poders tenia el fara? </p><p>12. Quan un fara moria, qui el succea? Quantes dinasties hi van haver? </p><p>13. Identifica i anomena els smbols del fara. </p><p> 1) </p><p> 2) </p><p> 3) </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p> 4) </p><p> 5) </p><p> 6) </p><p>14. Quins faraons van destacar en les dinasties ms antigues? </p><p> 15. La societat egpcia estava formada per diferents grups: </p><p>a. ELS PRIVILEGIATS: a) F b) N c) S d) E </p><p>b. LA RESTA DE LA POBLACI: a) P b) A c) C </p><p> d) S e) E </p><p>16. Qu vol dir que els egipcis eren politeistes? </p><p>17. El seu du principal era el S , anomenat R , A o A ; </p><p>18. Altres deus importants eren I , O ,H . </p><p>19. Amb quin material construen els temples? Per qu? </p><p>20. Els egipcis feien les cobertes de pedra arquitravada. Qu significa arquitravada? </p><p>21. Identifica les parts del temple. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>1. E 2. O 3. P 4. P 5. H 6. S </p><p>22. Descriu qui el temple dAbu Simbel: </p><p>23. Descriu el temple de Karnak: </p><p>24. Per qu momificaven els cossos els egipcis? Que vol dir momificar? </p><p>25. La mmia la guardaven en un s . </p><p>26. Explica que eren les mastabes: Fes un dibuix. </p><p>27. Explica que eren les pirmides: Fes un dibuix. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>28. Explica que eren els hipogeus: Fes un dibuix. </p><p>29. Les pirmides ms espectaculars sn les de G , en les quals hi ha enterrades els faraons </p><p> K , K i M . Quin parentiu tenien aquest faraons? </p><p>30. Lart egipci: Explica els segents conceptes. </p><p>a) Falta de perspectiva: </p><p>b) La frontalitat: </p><p>c) La idealitzaci: </p><p>d) La immobilitat i la rigidesa: </p><p>LA HISTRIA DELS GRECS </p><p> 1. A on va sorgir la civilitzaci grega? </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>2. La historia de lantiga Grcia va estar influda per medi fsic? Per qu? </p><p>3. Per qu els grecs van buscar en el mar Mediterrani la font de subsistncia? </p><p>4. Qu s lHllade? </p><p>5. La historia de lantiga Grcia es divideix en tres grans perodes: </p><p>a) Lpoca ar entre els segles aC </p><p>b) Lpoca cl entre els segles aC </p><p>c) Lpoca entre els segles aC </p><p> 6. Qu eren les polis? </p><p>7. Cita quatre polis importants. </p><p>8. Qu significa aristoi? Quina ciutat va ser governada pels aristoi? </p><p>9. Qu significa democrcia? Quina ciutat va ser governada en democrcia? </p><p>10. Per qu hi va haver una expansi grega entre els segles VIII i VI aC? </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>11. El perode clssic es caracteritza pel domini de dues ciutat. Quines? </p><p>12. Qu sn les guerres mdiques? </p><p>13. Les etapes de les guerres mediques: </p><p>a) La Primera Gu </p><p>b) La Segona Gu </p><p>14. Qui va guanyar les guerres mediques. A quina batalla es va guanyar la 1a i la 2a guerra mdica? </p><p>15. Quina polis es va convertir en la ms rica i influent? </p><p>16. Qu era la lliga de Delos? Quina polis dominava aquesta lliga? </p><p>17. Com sanomena la guerra que va enfrontar les ciutats dAtenes i Esparta? Qui la va guanyar? </p><p>18. On es situava Macednia? </p><p>19. Quins territoris va conquerir Filip II de Macednia? </p><p>20. Qui el va succeir a Filip II? Fins son va arribar el successor? </p><p>21. Qu sanomena hellenisme? </p><p>LA MANERA DE VIURE DELS GRECS </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>1. En quins grups es dividia la societat grega? </p><p>2. Qui podia participar en poltica? </p><p>3. Quines eren les caracterstiques dels esclaus? Et sorprenen aquestes caracterstiques? </p><p>4. Quines eren les caracterstiques de les dones? Et sorprenen aquestes caracterstiques? </p><p>5. Escriu les diferents parts que componen una casa urbana grega: </p><p> Explica que s el gineceu </p><p>6. A on estan situades les ciutats, a prop del mar o lluny del mar? Per qu </p><p>7. Al voltant de quins llocs sorganitzava la vida a les ciutats gregues: </p><p> a) </p><p> b) </p><p>8. Qu s lgora? </p><p>9. Qu s lacrpoli? </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>10. Qui va inventar el teatre tal i com el coneixem avui </p><p>11. </p><p> Cita i explica les parts del teatre: </p><p> 1- </p><p> 2- </p><p> 3- </p><p>12. Els grecs eren politeistes. Qu vol dir aquesta expressi? </p><p>13. On vivien els dus? Quin era el du ms important? </p><p>14. Qu era un ciclop? I un centaure? Quina imatge s el centaure? </p><p>15. Qu s la mitologia? </p><p>16. A quina ciutat se celebraven els jocs olmpics? Cada quant temps? </p><p>17. Com sabien els grecs lopini dels dus? </p><p>18. Anomena les parts del segent temple: </p><p> 1- </p><p> 2- </p><p> 3- </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p> 4- </p><p> 5- </p><p> 6- </p><p> 7- </p><p>19. Qu sn els ordres grecs? </p><p>20. Anomena cada tipus de columna: </p><p> Columna D Columna J Columna C </p><p>21. A quina poca correspon cada escultura? Descriu breument les caracterstiques de cadascuna. Fes-ho a la part </p><p>posterior del full </p><p>UNITAT 18: LA HISTRIA DEL ROMANS 1. Al voltant de quin mar es va desenvolupar la civilitzaci romana? </p><p>2. A la riba de quin riu estava situada Roma? </p><p>3. La pennsula Itlica est a la perifria o al centre del mar Mediterrani? </p><p>4. Segons la llegenda, quin any es va fundar Roma? </p><p>5. En aquella poca, quins eren els pobles ms importants que vivien a Itlia? </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>6. Cita les tres etapes de la histria de Roma: </p><p>a) M perode: Del aC al aC. </p><p>b) R perode: Del aC al aC. </p><p>c) I perode: Del aC al aC. </p><p>7. Escriu al darrere del full la llegenda de la fundaci de Roma. </p><p>8. Qui governava en la monarquia? Qu eren els patricis? Amb quin rei acaba la monarquia? </p><p>9. Quan es va establir la repblica? </p><p>10. Explica les tres institucions que tenia la repblica: </p><p>a) C : </p><p>b) M : </p><p>c) S : </p><p>11. Durant la repblica, la societat estava dividida en dos grans grups. Quins? </p><p>12. Qu sn les guerres pniques? Quan temps van durar? </p><p>13. Quina guerra pnica va ser la ms important? Com es deien els generals de cada bndol? </p><p>14. En el segle I aC durant la repblica, hi va haver corrupci, lluites i enfrontament? </p><p>15. Qu era un triumvirat? Qui va formar el 1r triumvirat? I el 2n triumvirat? Com va morir Juli Csar? </p><p>16. Quin any va rebre Octavi els mxims poders? </p><p>17. A qui correspon aquesta esttua? Al darrere del full explica els nombres 1, 2, 3 i </p><p>4. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Esteve Terradas i Illa Departament Cincies Socals </p><p>ELS CONTINENTs: ESTUDI FSIC. </p><p>Fes recerca dun mapa dfrica, sia, Oceania, </p><p>Amrica i Europa. Assenyala els principals rius, llacs i </p><p>relleu. </p></li></ul>