ACTUACIONS PEE CURS 2016-2017 - instituts. Durant el curs escolar - Projecte d’atenci educativa a la diversitat PAD Alumnes de 3r i 4t d’ESO Aula tecnolgica de fusteria

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    216

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 1. Incrementar lxit acadmic </p><p>Actuaci </p><p> Participants </p><p> Lloc </p><p> Temporalitzaci </p><p> Dinamitzador/Entitat </p><p>- El Club dels deures </p><p>Alumnat de primria i secundria fins 14 anys </p><p>Biblioteca Frederica Montseny </p><p>Cada tarda de 17:00h a 20:00h </p><p>Personal de la biblioteca </p><p>- Tallers dEstudi Assistit </p><p>Alumnes de primria Escoles: Joan Mir Congost, Quatre Vents, J. Verdaguer. </p><p>Setmanal Una tarda en horari extraescolar </p><p>Associaci Espirall </p><p>- Aula destudi a El Local dEstiu </p><p>Alumnat dESO Alumnat destudis post-obligatoris. Alumnat de 6 PRI que passa a 1r ESO </p><p>El Local -Aula oberta ESO: cada tarda de 18 a 20h. - Aula oberta post-obligatoris: cada dia de 9 a 14h i de 20 a 22h. - Aula destiu ESO i 6: dos hores dos dies setmana tarda Juliol/inici Setembre </p><p>Samuel Fernndez Consell de Joves </p><p>- Difusi Punts d'Informaci Juvenil </p><p>Alumnes dels instituts </p><p>Als instituts de Canovelles </p><p>Un dia setmanal a l' hora del pati </p><p>Samuel Fernndez </p><p>ACTUACIONS PEE CURS 2016-2017 </p></li><li><p>als instituts. </p><p> Durant el curs escolar </p><p>- Projecte datenci educativa a la diversitat PAD </p><p>Alumnes de 3r i 4t dESO Aula tecnolgica de fusteria. Empreses collaboradores </p><p>Durant el curs escolar -Aula de fusteria: 1 dia setmanal de 12.30 a 14.30h. - Estades empreses: 8 hores setmanals. </p><p>Desi Contreras. </p><p>- Jornada formaci professorat poble Gitano i xit educatiu </p><p>Professors de tots els centres de Canovelles. </p><p>Auditori de Can Palots 5 de setembre 2016 Grup de treball PEE Comunitat gitana, escola i entorn FAGIC </p><p> 2. Contribuir a millorar les condicions descolarit zaci </p><p>Actuaci </p><p> Participants </p><p> Lloc </p><p> Temporalitzaci </p><p> Dinamitzador/Entitat </p><p>- Comissi permanent del Pla de Prevenci de l'absentisme escolar </p><p>Integradors centres docents, serveis educatius i tcnics municipals </p><p>Biblioteca Frederica Montseny de Canovelles </p><p>Una trobada mensual al llarg del curs escolar </p><p>Integradors centres docents, serveis educatius i tcnics municipals </p><p>- Guia de centres educatius </p><p>Famlies de les Escoles Bressol, P3, 1r ESO , matrcula viva i CFAdults </p><p>Domicilis familiars i equipaments </p><p>Febrer - mar 2017 i matrcula viva </p><p>Jordi Canal </p><p> 3. Potenciar lequitat, la participaci i els espai s de convivncia en el marc duna educaci inclusiv a </p><p>Actuaci </p><p> Participants </p><p> Lloc </p><p> Temporalitzaci </p><p> Dinamitzador/Entitat </p></li><li><p>- Tallers de famlies Escoles: Joan Mir Congost Els Quatre Vents Jacint Verdaguer </p><p>Als respectius centres De 15h a 16:30h o 17h -Dilluns: J. Verdaguer -Dimarts: Congost -Dimecres:Quatre Vents -Dijous: Joan Mir </p><p>externalitzaci </p><p>- Activitats de sensibilitzaci escolar adreades a la comunitat gitana </p><p>Famlies gitanes dels centres educatius de Canovelles </p><p>Can Palots Durant el curs escolar FAGIC </p><p> 4. Millorar la presncia i l's social de la llengu a catalana com a llengua comuna i de cohesi, en un marc de respecte i </p><p>valoraci de la diversitat lingstica </p><p> Actuaci </p><p> Participants </p><p> Lloc </p><p> Temporalitzaci </p><p> Dinamitzador/Entitat </p><p>- Classes de llengua i cultura rab </p><p>Alumnes de tots els centres </p><p>Escoles: Quatre Vents Dll Congost Dm Joan Mir Dj i Jacint Verdaguer Dv </p><p>Un dia a la setmana de 16: 30h/17h a 18h/18.15 Durant el curs escolar </p><p>Departament dEnsenyament </p><p>- Classes de llengua rab i cultura marroquina per a mestres </p><p>Mestres de tots els centres </p><p>Escola Jacint Verdaguer </p><p>Divendres de 13h a 14h Durant el curs escolar </p><p>Departament dEnsenyament </p></li><li><p>- Cursos de catal del Pla Municipal d'acollida </p><p>Poblaci nouvinguda Can Palots Cada trimestre (Sis edicions) </p><p>Gloria Pujadas </p><p> 5. Potenciar l'educaci en valors i en el comproms cvic </p><p>Actuaci </p><p> Participants </p><p> Lloc </p><p> Temporalitzaci </p><p> Dinamitzador/Entitat </p><p>Servei comunitari: - INS Bellulla - SI Domus </p><p>dOlivet (1a fase) </p><p>Alumnes de primria Alumnes de 4t dESO de l Institut Bellulla </p><p>Als centres de primria i el propi institut. </p><p>Una tarda setmanal de 15:00h a 16:30h Durant el curs escolar </p><p>Institut Bellulla </p><p>- Jornada multiesportiva alumnes 3r de primria </p><p>Alumnes de 3r de primria de tots els centres i collaboradors de secundria. </p><p>Equipaments municipals: camp de futbol, pistes datletisme, i els dos pavellons esportius. </p><p>Octubre 2016 Grup de treball del Pla Catal desport a lescola </p><p> 6. Potenciar leducaci en el lleure </p><p>Actuaci </p><p> Participants </p><p> Lloc </p><p> Temporalitzaci </p><p> Dinamitzador/Entitat </p><p>-Pla Catal dEsport a lescola a primria </p><p>Escoles: Joan Mir, Els Quatre Vents, Congost i Jacint Verdaguer </p><p>Als respectius centres Durant el curs escolar </p><p>Secci esportiva de cada centre. SAE </p></li><li><p>-Pla Catal dEsport a secundria </p><p>INS Bellulla i Secci Institut Domus dOlivet </p><p>Als respectius centres </p><p>Durant el curs escolar </p><p>Associaci esportiva del centre </p><p> 7. Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa d e tots els agents que operen en el territori </p><p> Actuaci </p><p> Participants </p><p> Lloc </p><p> Temporalitzaci </p><p> Dinamitzador/Entitat </p><p>- Formaci per a les AMPA Eines per lacompanyament educatiu dels fills i filles </p><p>Pares i mares de les escoles de Canovelles </p><p>Can Palots 15 i 22 de Novembre De 17:00h a 19h </p><p>Diputaci de Barcelona </p><p>- Difusi activitats de PEE. </p><p>Comunitat educativa </p><p>Als docents i les AMPA </p><p>Octubre del 2016 Comissi operativa del PEE </p><p>- Seminari PEE: Pla Catal d'Esport a l'Escola </p><p>Coordinadors desport de les escoles de primria, centres de secundria, serveis educatius i tcnics municipals </p><p>Biblioteca Frederica Montseny </p><p>Sessions de treball durant el curs escolar (30h) </p><p>Docents, serveis educatius i tcnics municipals </p><p>- Seminari PEE- Famlies gitanes, escola i entorn. </p><p>Docents, serveis educatius i tcnics municipals </p><p>Biblioteca Frederica Montseny </p><p>Sessions de treball durant el curs escolar (30h) </p><p>Docents, serveis educatius i tcnics municipals </p></li><li><p> 8. Promoure la sostenibilitat de les actuacions </p><p>Actuaci </p><p> Participants </p><p> Lloc </p><p> Temporalitzaci </p><p> Dinamitzador/Entitat </p><p>- Jornada poliesportiva intercentres 5 </p><p>Alumnes de 5 de tots els centres i collaboradors de secundria </p><p>Camp de futbol de Canovelles </p><p>Juny 2017 Grup de treball del Pla Catal desport a lescola </p><p>-Mostra extraescolars esportives als instituts adreada als alumnes de 6 </p><p>Alumnes de 6 de tots els centres i collaboradors de secundria </p><p>Als dos instituts de Canovelles Institut Bellulla i Secci Institut Domus dOlivet </p><p>3r trimestre curs 2016- 2017 </p><p>Grup de treball del Pla Catal desports de lescola </p></li></ul>