ANALأ‌ZA A HODNOCENأچ RIZIK PRO PREVENCI ZأپVAإ½Nأ‌CH ANALأ‌ZA A HODNOCENأچ RIZIK PRO PREVENCI ZأپVAإ½Nأ‌CH

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANALأ‌ZA A HODNOCENأچ RIZIK PRO PREVENCI ZأپVAإ½Nأ‌CH ANALأ‌ZA A HODNOCENأچ RIZIK...

 • ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK

  PRO PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

  (minulost, současnost a budoucnost)

  Ing. Vilém Sluka

  Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH)

  4.4.2012

  Projekt „Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí“

  reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00040

 • ( …co se změnilo od přednášek

  na školení inspektorů OOV v Srní 26.4.2005 ? )

 • Kdo nic nedělá, nic nezkazí …

  26.3.2012 10:46 

  • známo 65 613 000 anorganických a organických látek

  • dosažitelné > 64 mil.

  • regulované > 293 tisíc

  • Co může být špatně, co se může přihodit ?

  • Jaké z toho mohou být následky a dopady a jsou přijatelné ?

  • Jsou bezpečnostní zařízení a systém řízení bezpečnosti adekvátní existujícímu nebezpečí ?

 •  ….. 

 • Některé havárie s přítomností chemických

  látek a právní úpravy v Evropě

  Flixborough (1974), Seveso (1976)  směrnice 82/501/EHS (Seveso I) (1982)

  Mexico City (1984), Bhopal (1984), Basilej (1986), Pasadena (1989)  směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II) (1996)

  Enschede (2000), Baia Mare (2000), Toulose (2001)  směrnice 2003/105/EC (2003)

  ….. Buncefield (2005), Nováky (2007), Viareggio (2009), Ajka (2010), Mexický záliv (2010)

 • Některé havárie s přítomností chemických

  látek a české právní úpravy

  Záluží (1974), Kolín (1978), Semtín (1984),

  Neratovice (1993), Olomouc (1996), Záluží (1996)

   Seveso II  zákon č. 353/1999 Sb.

  Neratovice (2002), Ústí n/L (2002), Kolín (2006) 

  zákon č. 59/2006 Sb.

  a dále zákon č. 488/2009 Sb. (měnící č. 59/2006/Sb.)

  ….. Otrokovice (2010), Chropyně (2011),

  Semtín (2011), Branice (2012)

 • 12.12.2005: Buncefield oil depot, Hemel Hempstead,

  Velká Británie: 43  Zdroj: Publikace: Recommendations on land use planning and the control of societal risk around major

  hazard sites Buncefield major incident investigation board, 07/08; Dostupné s dalšími materiály o havárii

  na: http://www.buncefieldinvestigation.gov.uk/index.htm

 • 29.6.2009: Viareggio, Itálie: vykolejení železničních cisteren

  na nádraží, exploze a následné požáry cisteren s LPG:

  32 , 26 , 1 000 evakuovaných Zdroj: http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_pictures/8125909.stm

 • 4.10.2010: Ajka, Maďarsko: protržení hráze odkalovací

  laguny hliníkárny u města: 9 , > 150  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-

  1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl

  Vyšetřování odhalilo, že experti o nebezpečí protržení hráze věděli od 80. let. V roce 1980 zpracovali

  posudek, ve kterém varovali, že složení tamní půdy je jílovité, takže by na ní stěny nádrže nemusely být

  stabilní. (Svět ČT24.mht)

  http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl http://zpravy.idnes.cz/toxicky-kal-z-madarske-hlinikarny-ohrozuje-uz-i-evropsky-veletok-dunaj-1nw-/zahranicni.asp?c=A101007_092440_zahranicni_ipl

 • 8.11.2010: u Bialymstoku, Polsko: výbuch a požár po srážce

  dvou nákladních vlaků s ropou a benzínem: 2  Zdroj: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/216175-v-polsku-se-srazily-vlaky-s-palivem-po-explozi-

  vypukl-obrovsky-pozar.html

 • 20.4.2010: Mexický záliv: výbuch a požár na plošině

  Deepwater Horizon: 11 ; 22.4.2010 potopení plošiny

  Zdroj: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/221546-explozi-na-ropne-plosine-v-mexickem-zalivu-

  se-dalo-zabranit-nebyt-chamtivosti.html

 • Různé „stupně“ nežádoucích událostí:

  • událost (obecně) (event), chyba (error), porucha1 (failure)

  • skoronehoda2 (near miss, řidčeji near accident failure),

  nehoda, incident3 (incident)

  • havárie4 (accident), závažná havárie5 (major accident)

  • pohroma, katastrofa6 (disaster, catastrophe)

  • krize (crisis), stav nouze; naléhavá potřeba (emergency)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 může dojít k dílčímu ohrožení zdraví

  2 bez vážného ohrožení nebo vážného dopadu na zdraví a životy lidí

  3 může dojít ke ztrátě života jedince nebo k hromadnému ohrožení života

  4 může dojít ke ztrátě života několika jedinců a k desítkám raněných

  5 ztráta až desítek životů a stovky raněných

  6 ztráty desítek až tisíců životů a tisíce raněných

 • < http://www.vubp.cz/index.php/metodiky >

  Výkladový terminologický slovník některých pojmů

  používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona

  o prevenci závažných havárií :

  Analýza rizika je proces analýzy nebezpečí

  (zdroje rizika) při určité činnosti, v určitém

  systému a odhad (ocenění) úrovní rizika pro lidi,

  životní prostředí (včetně hospodářských zvířat)

  a majetek, které toto nebezpečí (zdroj rizika)

  představuje. Výsledky analýzy rizika pak lze

  použít pro hodnocení rizika.

  Analýza rizika může být kvalitativní,

  semikvantitativní nebo kvantitativní.

 • Obecný postup analýzy rizika

  definice analýzy rizika a stanovení hloubky studie

  popis analyzovaného systému, objektu a zařízení

  identifikace a popis nebezpečí (zdrojů

Recommended

View more >