Anul IV Martie 2002 Publicatie cu caracter intern, de ... (AVC) tematica 1. ... DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE Profilaxia bolilor de nutritie si metabolism, 1.04 - 20.04.2002, CLINICAI DIABET, ...

 • Published on
  09-Feb-2018

 • View
  222

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • In sedinta Consiliului National alColegiului Medicilor din Romania din 22martie 2002 s-a decis unanim initiereaprocedurii de promovare a uneiinitiative legislative care sa vizezemodificare procentului din produsulintern brut alocat sanatatii potrivit Legii743/2001 a bugetului de stat pe anul2002.

  Pentru a duce la bun sfarsit aceastahotarare, initiativa legislativa se va facecu sprijinul cetatenilor, aceastapresupunand o serie de etapeprevazute de . 73 din Constitutie siLegea 189/1999 pentru exercitareainitiativei legislative de catre cetateni,publicata in M.Of. nr. 611 din14.12.1999.

  Pana in momentul de fata s-a dispusnumirea comitetului de initiativa - formatdin membrii Biroului ConsiliuluiNational, insarcinat sa asigure, potrivitlegii, promovarea proiectului. Totodataacesta se va ingriji de redactareapropunerii in forma ceruta pentruproiectele de legi, a expunerii demotive, de inaintarea documentuluicatre Consiliul Legislativ, urmat depublicarea in Monitorul Oficial alRomaniei, partea I si depunerea la unadintre Camerele Parlamentului.

  In urma publicarii initiativeilegislative, promovarea acesteia se vaface pe baza adeziunii cetatenilor, prinsemnarea de catre acestea a listelor desustinatori. Initiativa legislativa trebuiesa apartina unui numar de cel putin

  250.000 de cetateni cu drept de votcare sa provina din cel putin un sfert dinjudetele tarii, iar in fiecare din acestejudete sau in municipiul Bucurestitrebuie sa fie inregistrate cel putin10.000 de semnaturi in sprijinul acesteiinitiative.

  Atributiile Consiliului JudeteanPrahova al C.M.R., legate dedesfasurarea acestei initiativelegislative vor viza:

  1. primirea formularelor pentrulistele de sustinatori, redactate decomisie cu indeplinirea conditiilor legale

  2. desemnarea unor persoanepentru a intocmi listele de sustinatori;aceste persoane vor fi imputernicite inscris de comitet, trebuie sa fiesustinator al initiativei si are obligatiilede a semna fiecare pagina imprimata alistei de sustinatori primita, de a pastralistele primite in dosare, pe localitati,snuruite si semnate pentru atestareacontinutului, pe coperta a doua adosarului, sa depuna un exemplar aldosarului continand lista cu adeziuni, laprimaria localitatii, in vederea atestariilistei.

  3. strangerea adeziunilor cetatenilor,prin semnarea de catre acestia a listelorde sustinatori.

  Va vom informa in timp util despremodul de punere in practica a acesteidecizii, de catre Consiliul JudeteanPrahova al Colegiului Medicilor dinRomania.

  dr. Zenaida MOCANU

  Anul IV Martie 2002 Publicatie cu caracter intern, de informare si comunicare, adresata membrilor organizatiei

  Noutati C.M.R.- initiativa legislativa a Consiliului National al C.M.R. -

  Stimati Colegi

  VA ADUCEM LA CUNOSTINTA CA ORGANIZATIANOASTRA NU ISI ASUMA NICI O RASPUNDERELEGATA DE INTOCMIREA LISTELOR DEPARTICIPANTI LA MANIFESTARI STIINTIFICECREDITATE IN PROGRAMUL NATIONAL DEEMC. PENTRU EVITAREA NEMULTUMIRILOR DEACEASTA NATURA VA RUGAM SA URMARITIINSCRIEREA DVS. PE LISTELE DEPARTICIPARE.ELIBERAREA DIPLOMELOR PRININTERMEDIUL COLEGIULUI LOCAL SE FACE INMASURA PRIMIRII ACESTORA DE LASPONSORI/ORGANIZATORI SI EXCLUSIVPENTRU MANIFESTARI CREDITATE PRININTEMEDIUL NOSTRU. TOTODATA VA RUGAM SA NE INFORMATI IN

  SCRIS IN LEGATURA CU DISFUNCTIONALITATI

  APARUTE IN PRIMIREA REVISTEI

  ACADEMIA ROMANA,ASOCIATIA NATIONALAROMANA DE STROKE(ANRS) SI INSTITUTULDE BOLI CEREBROVASCULARE PROF.DR.VLAD VOICULESCU organizeaza in perioada 3- 4 octombrie 2002 laBucuresti,

  A V-a CONFERINTA NATIONALA DESTROKE (AVC)

  tematica 1. Patologia microcirculatiei cerebrale 2. Tratamentul neurochirugical in stroke 3. Varia

  Se vor organiza 3 cursuri cu urmatoarea tematica: A. Tratamentul actual in ischemia cerebrala B. Preventia in stroke C. Recuperarea in stroke

  Presedintele comitetului stiintific si de organizare:prof. dr. Constantin Popa, membru al AcademieiRomane.

  Informatii suplimentare la secretariatul conferintei: Institutul de Boli Cerebrovasculare Pof. Dr. VladVoiculescu Clinica de Neurologie, Bucuresti telefon: 684.0574, telefon/fax: 334.7170.

  Frecventa imbolnavirilor prin infectii respiratorii, pneumonii si gripa raportate la nivel national in perioada 11 - 17 martie 2002 sementine la nivel epidemic. S-au raportat:

  NR.TOTAL CAZURI NR.INTERNARI NR.DECESE GRIPA 5001 639 0 PNEUMONII 29816 3651 9* IACRS 82096 3599 0 *) distributia deceselor pe grupe de varsta: 0-1 an=5, 5-14 ani=1, 45-64 ani=1, peste 65 ani=2Ministerul Sanatatii si Familiei recomanda populatiei:- evitarea aglomeratiilor- evitarea automedicatiei si prezentarea la medicul de familie- limitarea pe cat posibil a vizitelor in spitalele de copii pentru a evita raspandirea bolii in cadrul acestor unitatiDirector General,Dr. Alexandru Rafila

  Frecventa imbolnavirilor prin infectii respiratorii, pneumonii si gripa raportate la nivel national in perioada 11 -17 martie 2002 se mentine la nivel epidemic.

  comunicat al MSF din 20.03.2002

 • Pagina a II-a Buletin Informativ Nr. 3 Martie 2002

  BOLI INFECTIOASEActualitati terapeutice in infectiile cu germenianaerobi1.04 - 12.04.2002, CLINICA III DE BOLIINFECTIOASE - PEDIATRIE, INSTITUTUL DE BOLIINFECTIOASE "MATEI BALS"Neuroinfectii la copil - etiologie si tratament,6.05 - 17.05.2002, CLINICA III DE BOLIINFECTIOASE - PEDIATRIE, INSTITUTUL DE BOLIINFECTIOASE "MATEI BALS"Nota : cursurile se adreseaza medicilor specialisti siprimari de boli infectioase, precum si medicilor defamilie.

  CARDIOLOGIEBoli congenitale, 5.04 - 6.04.2002 ( cursintensiv),CLINICA DE CARDIOLOGIE, INSTITUTULDE CARDIOLOGIE "PROF. DR. C. C. ILIESCU"; 10locuri; medici primari cardiologi, medici primari demedicina interna, medici specialisti si primari pediatri.Ecocardiografie avansati, 1.04 - 10.05.2002,CLINICA DE CARDIOLOGIE, INSTITUTUL DECARDIOLOGIE "PROF. DR. C. C. ILIESCU"; 10 locuriabsolventii cursului de ECO-incepatoriUrgente cardiovasculare, 31.05 - 1.06.2002,CLINICA DE CARDIOLOGIE, INSTITUTUL DECARDIOLOGIE "PROF. DR. C. C. ILIESCU", 10 locuri,medici cardiologi, medici de medicina generala.Ecocardiografie, 4.02 - 16.03.2002, CLINICAMEDICALA, SPITALUL CLINIC "COLTEA"; medicicardiologi, medici de medicina interna si medici defamilie.Indicatii si tehnici de stimulare cardiaca, 6.05 -10.05.2002, CLINICA MEDICALA SPITALUL CLINICDE URGENTA "SFANTUL IOAN"; medici specialisticardiologi si medicina internaIndicatii si tehnici de stimulare cardiaca uni sibicamerala.Urmarirea bolnavului cardiostimulatpermanent, 3.06- 7.06.2002, CLINICA MEDICALASPITALUL CLINIC DE URGENTA "SFANTUL IOAN";medici specialisti cardiologi si medicina internaActualitati in tratamentul HTA esentiale,13.05 - 31.05.2002,CLINICA MEDICALA SPITALULCLINIC DE URGENTA "SFANTUL IOAN"; medicispecialisti cardiologi, medicina interna si medicina de familie.

  DERMATO - VENEROLOGIEActualitati in dermatopediatrie,4.03 - 15.03.2002,CLINICA II - DERMATOLOGIE SPITALUL CLINIC"COLENTINA"Problematica actuala a bolilor cu transmiteresexuala.3.06 - 14.06.2002, CLINICA II - DERMATOLOGIESPITALUL CLINIC "COLENTINA"Actualitati in alergia si imunologia cutanata, 1.04 -30.04.2002, SPITALUL CLINIC DE DERMATO-VENEROLOGIE "PROF.DR. SCARLAT LONGHIN"Oncologie cutanata, 6.05 - 31.05.2002, SPITALULCLINIC DE DERMATO-VENEROLOGIE "PROF.DR.SCARLAT LONGHIN"Actualitati in dermato-venerologie, 3.06 -28.06.2002, SPITALUL CLINIC DE DERMATO-VENEROLOGIE "PROF.DR. SCARLAT LONGHIN"Fotochimioterapia PUVA in terapia dermatologica,11.03 - 15.03.2002, CLINICA DERMATOLOGIESPITALUL MILITAR CENTRALLaserii in terapia dermatologica, 6.05 - 10.05.2002,CLINICA DERMATOLOGIE SPITALUL MILITARCENTRAL

  DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLIMETABOLICE

  Profilaxia bolilor de nutritie si metabolism, 1.04 -20.04.2002, CLINICA I DIABET, NUTRITIE SI BOLIMETABOLICE, INSTITUTUL "PROF.N. PAULESCU"Tratamentul diabetului zaharat la copil siadolescent, 15.04 - 26.04.2002, CLINICA DEDIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE SPITALULCLINIC "MALAXA"

  ENDOCRINOLOGIE

  Hipertensiunea arteriala endocrina, 22.04 -3.05.2002, CLINICA I ENDOCRINOLOGIE

  INSTITUTUL "C. I. PARHON

  EPIDEMIOLOGIEToxiinfectiile alimentare, agenti etiologiciemergenti si reemergenti - implicatii epidemiologice, 6.05 -10.05.2002, CATEDRA DE EPIDEMIOLOGIEINSTITUTUL "DR. ION CANTACUZINO"; Nota: mediciepidemiologi si medici de medicina generala.

  EXPERTIZA MEDICALA A CAPACITATIIDE MUNCA

  Particularitati metodologice de evaluare acapacitatii de munca in vederea reglementarii Legiiprivind Sistemul public de pensii si alte drepturi deasigurari sociale, 6.05 - 17.05.2002 sau 3.06 -14.06.2002, INSTITUTUL DE EXPERTIZA MEDICALASI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA

  RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SIBALNEOLOGIE

  Ortezarea, 1.04 - 5.04.2002, CLINICA DERECUPERARE, SUB, 14 cursanti kinetoterapeuti sifiziokinetoterapeuti.EMG in recuperarea medicala, 8.04 - 12.04.2002,CLINICA DE RECUPERARE, SUBActualitati in medicina fizica si recuperare (tematica de primariat), 6.05 - 17.05.2002, CLINICADE RECUPERARE SUB

  MEDICINA SPORTIVATematica examenului de primariat, 2.05 -15.05.2002, INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINASPORTIVA,

  GASTROENTEROLOGIEEndoscopie digestiva diagnostica si terapeutica,13.05 - 21.06.2002, CLINICA MEDICALA SPITALUL"COLENTINA"Actualitati in diagnosticul si tratamentulafectiunilor tubului digestive ( curs si demonstratiipractice), 10.05 - 11.05.2002 ( curs intensiv), 10cursanti, CLINICA MEDICALA SPITALUL CLINIC DEURGENTA "FLOREASCA"Diagnostic si management in boala hepaticacronica, 20.05 - 24.05.2002, CLINICA MEDICALASPITALUL "DR. ION CANTACUZINO"Politraumatismele, 6.05 - 8.05.2002, CLINICA DECHIRURGIE II, SPITALUL MILITAR CENTRALExplorarile si tratamentele miniinvazive ale litiaziei biliare, 3.06 - 7.06.2002, CLINICA DE CHIRURGIESPITALUL CLINIC "CARITAS"Abdomenul acut netraumatic: orientari clinico-terapeutice in prespital, 6.05 - 10.05.2002, CLINICADE CHIRURGIE, SPITALUL CLINIC DE URGENTAFLOREASCAMonitorizarea postoperatorie a pacientului cuneoplazii abdominale, 9.04 - 11.04.2002, CLINICADE CHIRURGIE II, SPITALUL MILITAR CENTRALPosibilitatile clinice de diagnostic precoce alneoplaziilor abdominale, 21.05 - 23.05.2002,CLINICA CHIRURGIE II SPITALUL MILITARCENTRALInsuficienta venoasa cronica - evaluare sitratament, 15.04 - 26.04.2002, CLINICA DECHIRURGIE CARDIOVASCULARA II, INSTITUTULDE BOLI CARDIOVASCULARE "C.C. ILIESCU"

  CHIRURGIE CARDIACA SI A VASELOR MARI SICHIRURGIE VASCULARA

  Tratamentul anticoagulant in trombozele venoaseperiferice, 6.05 - 17.05 2002, Clinica I chirurgiecardio-vasculara, Institutul de Boli cardio-vasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu "Algoritm terapeutic in accesul vascular alpacientilor hemodializati, 18.02 - 22. 02. 2002,Clinica II chirurgie cardio-vasculara, Institutul de Bolicardio-vasculare " Prof. dr. C.C. Iliescu "; medicispecialistiAnevrismele de aorta abdominala : diagnostic sitratament, 6.05 - 17.05.2002, Clinica II chirurgiecardio-vasculara, Institutul de Boli cardio-vasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu "; medici specialisti

  CHIRURGIE PLASTICA SI REPARATORIE

  Procedee de acoperire in defecte de parti moi, 8.04- 19.04 2002, Clinica de chirurgie plastica sireparatorie S.U.B.Chirurgia cranio-faciala in urgenta si a sechelelorposttraumatice, 6.05 - 17.05 2002, Clinica dechirurgie plastica si reparatorie S.U.B.Tratamentul chirurgical de urgenta altraumatismelor complexe ale mainii, 1.04 - 19.042002, Clinica de chirurgie plastica si reparatorie,Spitalul Clinic de Urgenta " Floreasca "Progrese recente in domeniul tehnicilor chirurgieiplastice si reconstructive, 6.05 - 24. 05 2002, Clinicade chirurgie plastica si reparatorie, Spitalul Clinic deUrgenta " Floreasca "Aspecte moderne in lipoaspiratie, 8.04 - 19.04.2002 Spitalul Clinic de chirurgie plastica, reparatorie si arsuriParalizia faciala. Atitudini terapeutice moderne,22.04 - 3.05 2002, Spitalul Clinic de chirurgie plastica,reparatorie si arsuriAlgoritmul tratamentului chirurgical al arsurilor,6.05 - 10.05 2002, Clinica de chirurgie plastica sireparatorie, Spitalul Clinic de urgenta pentru copii "Grigore AlexandrescuTraumatismele complexe de mana si secheleposttraumatice, 20.05 - 24.05 2002, Clinica dechirurgie plastica si reparatorie, Spitalul Clinic deurgenta pentru copii " Grigore Alexandrescu "

  CHIRURGIE SI ORTOPEDIEPEDIATRICA

  Actualitati in chirurgia si ortopedia pediatrica,15.04 - 26.04 2002, Clinica de chirurgie si ortopediepediatrica, Spitalul Clinic de copii " M.S.Curie "Actualitati in chirurgia neonatala, 13.05 - 24.052002, Clinica de chirurgie si ortopedie pediatrica,Spitalul Clinic de urgenta pentru copii " GrigoreAlexandrescu "Actualitati in chirurgia scoliozei si a pereteluitoracic anterior, 3.06 - 14.06 2002, Clinica dechirurgie si ortopedie pediatrica, Spitalul Clinic deurgenta pentru copii " Grigore Alexandrescu "Tratamentul endoscopic in urologia pediatrica,17.06 - 28.06 2002, Clinica de chirurgie si ortopediepediatrica,Spitalul Clinic de urgenta pentru copii "Grigore Alexandrescu "

  CHIRURGIE TORACICANoi orientari in tratamentul chirurgical alcancerului bronho-pulmonar, 15.04 - 19.04 2002,Clinica I Chirurgie toracica, Institutul de pneumologie "Marius Nasta "Mediastinoscopia, 13.05 - 17.05 2002, Clinica IIChirurgie toracica, Spitalul Militar Central

  ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVAActualitati in anestezia regionala, 15.04 - 19.042002 sau 10.06 - 14.06 2002, Clinica A.T.I. S.U.B.Monitorizarea bolnavului critic, 22.04 - 26.04 2002,Clinica A.T.I., Spitalul Militar CentralNutritia enterala si parenterala, 1.04 -12.04 2002 ,Clinica A.T.I., Institutul "Fundeni"Monitorizarea invaziva si non-invaziva in A.T.I,15.04 - 26.04 2002, Clinica A.T.I.Institutul "Fundeni"Conceptul de moarte cerebrala, 29.04 - 3.05 2002,Clinica A.T.I. Institutul "Fundeni"Terapia intensiva a donatorului de organe, 6.05 -10.05 2002, Clinica A.T.I.Institutul "Fundeni"Anestezia la bolnavul cardiac in chirurgianoncardiaca, 3.06-14.06 2002, Clinica A.T.I. Institutul"Fundeni"Aspecte de T.I. la bolnavul politraumatizat, 17.06 -29.06 2002, Clinica A.T.I. Institutul "Fundeni"

  NEUROCHIRURGIEMicrochirurgia anevrismelor cerebrale, 6.05 - 31.052002, Clinica II Neurochirurgie, Spitalul Clinic " Dr. Gh.Marinescu"Meningioame intracraniene, 29.04 - 24.05 2002,Clinica I Neurochirurgie Spitalul Clinic de urgenta "Prof. dr. D. Bagdasar "Tumorile de baza a craniului, 3.06-21.06 2002,Clinica I Neurochirurgie, Spitalul Clinic de urgenta "Prof. dr. D. Bagdasar "

  EDUCATIE MEDICALA CONTINUA- cursuri de pregatire postuniversitara organizate de UMF Bucuresti

  sursa: www.cmb.ro

 • Pagina a III-a Buletin Informativ Nr.3 Martie 2002

  OBSTETRICA-GINECOLOGIEMedicina materno-fetala, 15.04 - 10.05 2002, Clinicade obstetrica-ginecologie Spitalul " Filantropia "Tratamentul conservator al cancerului mamar,6.05 - 31.05 2002, Clinica de obstetrica-ginecologie Spitalul " Filantropia "Ecografie in obstetrica-ginecologie, 1.04 - 30.04 2002 Clinica de obstetrica-ginecologie Spitalul " Polizu "Oncologie ginecologica; ginecologie infantila,sangerarile uterine disfunctionale juvenile,contraceptie hormonala, 1.04 - 15.04 2002, Clinicade obstetrica-ginecologie S.U.B.Planificare familiala si contraceptie...

Recommended

View more >