17

Arhitekturna zgodovina

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Monografija je rezultat znanstvenega simpozija Arhitekturna zgodovina, ki je potekal od 30. novembra do 1. decembra 2007 v organizaciji Oddelka za umetnostno zgodovino FF in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije. Med avtorji 19 prispevkov so umetnostni zgodovinarji, arhitekti in en sociolog kulture. Po uvodnih prispevkih je v knjigo najprej po kronološkem vrstnem redu uvrščenih trinajst prispevkov, ki vsak s svojega vidika - tudi metodološko na različne načine - obravnavajo posamezne teme od romanike do poznega 20. stoletja, sledi pet besedil, ki se vežejo predvsem na konservatorsko problematiko, torej na varovanje in vrednotenje arhitekturne dediščine. Posvet in monografijo so organizatorji posvetili spominu na profesorja Naceta Šumija (1924 - 2006), ki je s svojimi predavanji številnim generacijam študentov umetnostne zgodovine vzbudil zanimanje za vprašanja arhitekturne zgodovine in poskrbel za vrsto temeljnih monografij o arhitekturi novega veka na Slovenskem.

Citation preview

Page 1: Arhitekturna zgodovina
Page 2: Arhitekturna zgodovina
Page 3: Arhitekturna zgodovina
Page 4: Arhitekturna zgodovina
Page 5: Arhitekturna zgodovina
Page 6: Arhitekturna zgodovina
Page 7: Arhitekturna zgodovina
Page 8: Arhitekturna zgodovina
Page 9: Arhitekturna zgodovina
Page 10: Arhitekturna zgodovina
Page 11: Arhitekturna zgodovina
Page 12: Arhitekturna zgodovina
Page 13: Arhitekturna zgodovina
Page 14: Arhitekturna zgodovina
Page 15: Arhitekturna zgodovina
Page 16: Arhitekturna zgodovina
Page 17: Arhitekturna zgodovina