Az Obstructiv Alv£Œsi Apnoe, a Gastrooesophage£Œlis Reflux ... 3 1. £â€“SSZEFOGLAL£¾S Az Obstructiv Alv£Œsi

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Az Obstructiv Alv£Œsi Apnoe, a Gastrooesophage£Œlis Reflux ... 3 1....

 • 1

  Az Obstructiv Alvási Apnoe, a

  Gastrooesophageális Reflux Betegség és a

  nappali álmosság kapcsolatának vizsgálata

  Doktori értekezés

  Dr. Demeter Pál

  SE Pulmonológiai Klinika

  Szent Margit Kórház, Gasztroenterológiai Osztály

  Doktori Iskola

  Semmelweis Egyetem, Budapest

  2004

 • 2

  TARTALOMJEGYZÉK 2

  1. ÖSSZEFOGLALÁS 3

  2. SUMMARY 5

  3. BEVEZETÉS 7

  4. IRODALMI HÁTTÉR 8

  4.1. Az Obstruktív Alvási Apnoe Syndroma általános jellemzoi 8

  4.2. A Gastrooesophagealis Reflux Betegség általános jellemzoi 9

  4.3. Az alvás hatása a gastrooesophagealis traktus fiziológiájára, különös tekintettel az antireflux mechanizmusokra 11

  4.4.1.Az Obstruktív Alvási Apnoe (OSA) és a Gastrooesophagealis Reflux Betegség kapcsolatának anatómiai és élettani alapjai 13 4.4.2.A két kórkép kapcsolatának kutatására és az eddigi eredményekre vonatkozó irodalmi adatok 16 4.4.3.A Gastrooesophagealis Reflux Betegség hatása az

  alvásra. 19 5.CÉLKITUZÉSEK 22 6. MÓDSZEREK 23

  6.1 Betegek 23 6.2 Poliszomnográfia 24 6.3 Felso panendoscopia 24 6.4 A nappali álmosság mérése: Az Epworth álmossági

  skála 25 6.5 Statisztikai analízis 27 5. EREDMÉNYEK 28

  7.1. A GERD súlyosságának vizsgálata obstruktív alvási apnoes és primér horkoló betegek között. 28

  7.2. A nappali álmosság és a GERD endoszkópos súlyosságának összefüggése 36

  6. MEGBESZÉLÉS 47

  8.1. A GERD súlyosságának vizsgálata obstruktív alvási apnoes és primér horkoló betegek között. 47

  8.2. A nappali álmosság vizsgálata Gastrooesophagealis Reflux Betegségben. 49

  8.3. Az értekezésben leírt legfontosabb eredmények összefoglalása. 51

  7. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 52

  8. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 53

  9. KÖZLEMÉNYEK, ELOADÁSOK 54

  10. IRODALOMJEGYZÉK 63

 • 3

  1. ÖSSZEFOGLALÁS

  Az Obstructiv Alvási Apnoe, a Gastrooesophageális

  Reflux Betegség és a nappali álmosság kapcsolatának

  vizsgálata

  Dr. Demeter Pál

  Témavezeto: Prof. Dr. Magyar Pál

  Semmelweis Egyetem, Budapest, 2004

  Az utóbbi idoben egyre több evidencia bizonyítja az

  Obstruktív Alvási Apnoe (OSA) és a Gastrooesophagealis

  Reflux Betegség (GERD) kapcsolatát. Másrészrol azok a

  vizsgálatok, melyek az alvás alatti légzészavarok és a

  GERD összefüggésére fókuszáltak, utaltak az éjszakai

  reflux-események alvás struktúrára kifejtett adverz

  hatására is. Ez alapján epidemiológiai vizsgálatokat

  javasoltak a GERD és a nappali álmosság kapcsolatának

  vizsgálatára.

  Vizsgálatunk céljai a következok voltak: 1. a GERD

  súlyossága és az OSA súlyosságát jelzo apnoe-hypopnoe

  index értéke közötti kapcsolat vizsgálata, 2. a GERD

  súlyosságának és annak a horkolás intenzitásával való

  összefüggésének vizsgálata primer horkoló betegeken, 3. a

  GERD súlyosságának és a nappali álmosság mértékét

  jelzo Epworth álmossági skála értékének összefüggése

  GERD betegekben.

  Minden betegnél történt felso panendoszkópia és 1.-2.

  poliszomnográfia, valamint Kikérdeztük a típusos GERD

  panaszokat, 3. illetve a GERD betegek nappali álmosságát

  vizsgáltuk Epworth álmossági skála segítségével.

  Vizsgálatunk az OSA betegekben pozitív összefüggést

  mutatott ki a reflux betegség és az OSA súlyossága között,

  összehasonlítva a horkoló betegekkel. A GERD

 • 4

  súlyossága összefüggött a horkolás intenzitásával a

  primaer horkoló betegekben. Továbbá azt találtuk, hogy a

  GERD súlyossága befolyásolja a nappali álmosság

  mértékét.

 • 5

  2. SUMMARY

  The Study on relationship between Obstructive Sleep

  Apnea, Gastroesophageal Reflux Disease and daytime

  sleepiness.

  Dr. Pál Demeter

  Program leader: Prof. Dr. Pál Magyar

  Semmelweis University, Budapest, 2004

  There is an increasing mass of evidence for a link between

  the Obstructive Sleep Apnea (OSA) and Gastroesophageal

  Reflux Disease (GERD). On the other hand, the

  investigations focusing on the relationship between sleep

  related breathing disorders and GERD have indicated the

  adverse effect of nocturnal reflux events on the sleep

  structure. In this respect some epidemiological studies

  have suggested a relationship between GERD and daytime

  sleepiness.

  The aims of this study were follows: 1. to assess the

  relationship between severity of GERD and apnea-

  hypopnea index as an indicator of severity of OSA, 2. to

  assess severity of GERD and its relation to intensity of

  snoring in patient with primary snoring, 3. to assess the

  relationship between severity of gastroesophageal refluxe

  disease and Epworth sleepiness scale as an indicator of

  daytime somnolence in GERD patients.

  All patients underwent upper panendoscopy. 1.-2.

  underwent apnea monitoring during night and were asked

  about typical reflux symptoms. In the 3rd group the GERD

  patients were asked about daytime sleepiness using

  Epworth Sleepiness Scale.

  Our study revealed that a positive correlation could be

  found between severity of GERD and OSA in patients

 • 6

  with OSA compared with primary snorers. Severity of

  GERD was connected with intensity of snoring in primary

  snorers. Hence we found that severity of GERD influences

  daytime somnolence.

 • 7

  3. BEVEZETÉS

  A gastrooesophagealis reflux betegség (GERD)

  extraoesophagealis kapcsolatai napjaink legaktuálisabb

  kérdések közé tartoznak. A pulmonológia és a

  gasztroenterológia határterületi kérdései közül a GERD és

  az asthma bronchiale, illetve a krónikus köhögés

  kapcsolata a legismertebbek. Az obstruktív alvási apnoe

  (OSA) és a GERD összefüggésének vizsgálata az utóbbi

  években került elotérbe. A vizsgálatok dönto többségében

  paralel poliszomnográfia és nyelocso pH-mérés és/vagy

  nyelocso manometria történt, melynek kapcsán leginkább

  a reflux-esemény és az apnoe egybeesését keresték.

  Kiderült azonban, hogy ez az idoben szinkron kapcsolat

  nem igazolható, ellenben a reflux-esemény többnyire

  egybeesett a mikroébredés (arousal) jelenségével.

  Igazolták, hogy az OSA betegek között csökkent a nyelési

  reflex, szignifikánsan magasabb a reflux-események

  száma. Megállapították, hogy az OSA rizikófaktor a

  GERD tekintetében. Az is bizonyítást nyert, hogy az OSA

  kezelésében alkalmazott nazális pozitív nyomású

  lélegeztetés (nCPAP: nasal Continuous Airway Pressure)

  drámaian csökkenti a reflux-események számát. Jelen

  tudásunk szerint az apnoe kapcsán fellépo extrém

  nyomásváltozások triggerként vagy súlyosbító

  tényezoként szerepelnek a reflux-esemény tekintetében.

  Az összegyult ismeretanyag rávilágított a GERD és az

  alvás kapcsolatára is. A közelmúlt vizsgálatai rámutattak,

  hogy a GERD az alvászavarok létrejöttében is szerepet

  játszik az elalvás nehezítettsége és gyakori felébredések

  révén.

  Doktori munkám során – hazai viszonylatban elsoként -

  egyrészt az OSA, a horkolás és a GERD, másrészt – a

 • 8

  nemzetközi irodalomban elsok között - a reflux betegség

  és a nappali álmosság kapcsolatát vizsgáltam.

  4. IRODALMI HÁTTÉR

  4.1. Az Obstruktív Alvási Apnoe Syndroma általános

  jellemzoi

  Jelen tudásunk szerint az alvás alatti légzészavarok

  csoportjába 3 klinikai