Click here to load reader

Brukermanual ISY Linker · PDF file ISY Linker Brukermanual 6 Åpne anbudsfil (.gab/.xml) for prising Når du starter programmet får du opp denne dialogen: De siste dokumentene du

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Brukermanual ISY Linker · PDF file ISY Linker Brukermanual 6 Åpne anbudsfil (.gab/.xml)...

 • Brukermanual

  ISY Linker

  Linker

 • ISY Linker Brukermanual

  1

  ISY Linker er utarbeidet og eies av:

  Norconsult Informasjonssystemer AS

  Kjørboveien 29

  1337 SANDVIKA

  Sentralbord: 67 57 15 00

  Brukerstøtte: 67 57 15 30

  E-post: [email protected]

  Internett: www.nois.no

  Merk!

  Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel.

  Norconsult Informasjonssystemer AS har ikke ansvar for feil som måtte forekomme i denne

  brukerveiledningen.

  mailto:[email protected] http://www.nois.no/

 • ISY Linker Brukermanual

  2

  Innhold

  Installasjon 4

  Installasjon av ISY Linker ....................................................................................... 4

  ISY Linker Pluss ..................................................................................................... 4

  ISY Lisensiering ...................................................................................................... 4

  Systemkrav ............................................................................................................. 4

  Introduksjon 5

  Åpne anbudsfil (.gab/.xml) for prising ..................................................................... 6

  Lagring .................................................................................................................... 6

  Skjermbilde Linker .................................................................................................. 7

  Legge inn priser ...................................................................................................... 8

  Hurtigregistrere priser ............................................................................................. 8

  Eksport og import 9

  Eksportere til NS3459 ............................................................................................. 9

  Tilbud: ........................................................................................................ 9

  Importere fra NS3459 ...........................................................................................10

  Eksport til Excel (Format: kolonne) ......................................................................11

  Eksport til Excel (Format: NS-struktur) .................................................................12

  Importere priser fra Excel .....................................................................................13

  Eksport .GAP ........................................................................................................15

  Eksport .GAB ........................................................................................................16

  Import .GAP ..........................................................................................................17

  Rediger Anbydere .................................................................................................18

  Prisjustering ..........................................................................................................18

  Nullstille anbyder priser ...........................................................................18

  Kopiering / Flytting og påslag av priser ...................................................19

  Utskrift og forhåndsvisning 20

  Utskrift ...................................................................................................................20

  Utskrift til PDF .......................................................................................................22

  Forhåndsvisning ...................................................................................................22

  Anbudsrapport ......................................................................................................23

 • ISY Linker Brukermanual

  3

  Avanserte innstillinger for eksport og utskrift 25

  Postutvelgelse ...................................................................................................... 25

  Delmengdeutvelgelse .......................................................................................... 26

  Postsortering 28

  Flagg .................................................................................................................... 28

  Attributter på post ................................................................................................. 28

  Oppfølgingslister .................................................................................................. 29

  Post sjekk ................................................................................................ 29

  Vis poster som ........................................................................................ 29

  Oppfølgingsliste ...................................................................................... 30

  Format postoversikt ............................................................................................. 30

  Summering av priser 31

  Konto summering, raskere oversikt over underentreprenørs priser .................... 31

  Vis Anbydere Priser ............................................................................................. 32

  Prisbank 33

  Eksportere priser til prisbank ............................................................................... 33

  Jobbe med prisbank ............................................................................................. 35

  Element- og prisregister 36

  Elementregister .................................................................................................... 36

  Prisregister ........................................................................................................... 37

  Oppsett Linker 38

  Standard-kataloger og filer ................................................................................... 38

  NS 3420 ............................................................................................................... 38

  Prosess ................................................................................................................ 39

  Bruker ................................................................................................................... 39

  Innstillinger ........................................................................................................... 40

  Valg ...................................................................................................................... 40

 • ISY Linker Brukermanual

  4

  Installasjon

  Installasjon av ISY Linker

  ISY Linker er et gratis program som kan lastes ned fra vår nettside;

  https://www.nois.no/nedlasting/anbudsbeskrivelser/

  ISY Linker Pluss

  ISY Linker Pluss er lisensversjonen av. Det er samme programmet som ISY Linker, men åpner flere

  nyttige funksjoner.

  For å få tilgang til ISY Linker Pluss er det behov for en lisensfil i tillegg til installasjonen.

  For å bestille ISY Linker Pluss, ta kontakt med NoIS på [email protected] eller

  [email protected]

  ISY Lisensiering

  ISY Linker installeres lokalt på den enkelte maskin, eller sentralt på en server hvis det er flere brukere i

  bedriften. Serverinstallasjonen av ISY Linker bruker et lisenssystem som krever en egen installasjon. Se

  veiledning for installasjon av lisenssystemet.

  Enbrukerlisens

  Lisens for installasjon på lokal PC og fast knyttet til denne.

  Flerbrukerlisens

  Lisens for installasjon på server slik at flere kan bruke programmet. Lisensserver kontrollerer antall

  samtidige brukere.

  Systemkrav

  Datamaskinen må ha installert Microsoft Windows 7 eller nyere. ISY Linker støttes ikke på MAC.

  https://www.nois.no/nedlasting/anbudsbeskrivelser/ mailto:[email protected] mailto:[email protected] https://ejournal.norconsult.no/scripts/customer.fcgi?_sf=0&custSessionKey=&customerLang=no&noCookies=true&action=viewKbCategory&id=11 https://ejournal.norconsult.no/scripts/customer.fcgi?_sf=0&custSessionKey=&customerLang=no&noCookies=true&action=viewKbCategory&id=11

 • ISY Linker Brukermanual

  5

  Introduksjon

  Filtyper

  .GA1 (Beskrivelse prosjektfil)

  Dette er prosjektfilen til ISY Beskrivelse. Denne kan åpnes og redigeres i ISY Beskrivelse. Hvis denne

  filtypen åpnes i ISY Linker vil det kun være mulig å lese beskrivelsen, men ikke redigere den. Det er heller

  ikke mulig å prise anbudet i ISY Linker hvis man har sendt ut en .ga1 fil.

  .GAB (Linker anbudsfil)

  Dette er en Linker anbudsfil. Den lages fra ISY Beskrivelse eller ISY Linker, og sendes ut for prising.).

  Husk at denne kan kun arbeides med i ISY Beskrivelse/ ISY Linker. Kun enhetspris/ sum som kan

  redigeres, alle andre felter må skrives ut for å påføre informasjon.

  .GAP (Linker/Beskrivelse prisfil)

  Dette er en Linker prisfil. Sendes fra ISY programvare og kan leses inn på .GAB/.GA1 filer i ISY

  Beskrivelse/ Linker. Liten filstørrelse fordi den kun inneholder pris og info om den som sender pris.

  .XML (NS3459-format fil)

  Dette er en fil i NS34

Search related