Buletin CRDT NR. 42, martie 2011 BULETIN CRDT Dezvoltarea societؤƒإ£ii civile este o necesitate imperativؤƒ

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Buletin CRDT NR. 42, martie 2011 BULETIN CRDT Dezvoltarea societؤƒإ£ii civile este o necesitate...

 • Buletin CRDT NR. 42, martie 2011

  Pag. 1 din 13

  BULETIN

  CUPRINS:

  ONG ÎN DETALII…………………………………………………….2-4 REALITĂȚI NISTRENE....…………………….……………….….5-6 ALERTĂ…….…………………………………………………………..7-9 ANUNŢURI………………………………………………………..10-12

  CRDT Nr. 42, martie 2011

 • Buletin CRDT NR. 42, martie 2011

  Pag. 2 din 13

  ONG ÎN DETALII

  Training “Scrierea propunerilor de proiect”

  Dezvoltarea societăţii civile este o necesitate imperativă pentru o democraţie în tranziţie. Cu atît mai mult acest deziderat este important într-o ţară divizată precum rămîne deocamdată Republica Moldova. Astfel, în vestul ţării, controlat de autorităţile constituţionale de la Chişinău, ONG-urile au beneficiat de suportul comunităţii internaţionale, ivindu-se astfel multe oportunităţi pentru dezvoltarea şi consolidarea unei societăţi civile viabile. Cu regret, situaţia la acest capitol, în teritoriul controlat de administraţia de la Tiraspol, datorită atmosferei din regiune, este diferită, societatea civilă nu a avut posibilitatea de a se dezvolta şi respectiv de a se implica în procesele ce influenţează viaţa şi evoluţia societăţii. Capacitatea de dezvoltare instituțională durabilă a ONG din regiune este foarte slabă, iar abilitățile în domeniu ramîn a fi o problemă. În acest sens, Asociația Promo-LEX a organizat în perioada 12-13 martie 2011, un training la tema “Scrierea propunerilor de proiect”. În cadrul activității au participat 20 de reprezentanți ai organizațiilor și grupurilor de inițiativă din regiune, în marea majoritate aflate la un nivel începător de dezvoltare. Astfel, subiectele abordate în cadrul trainingului au vizat în primul rînd îmbunătățirea abilităților practice de elaborare, conform cerințelor prestabilite, a propunerii de proiect. Bariera de formulare a ideilor / gîndurilor a fost depășită, participanții primind glosare cu cuvinte cheie necesare pentru coerența și relevanța textului.

  Exercițiul practic de simulare a ședinței de evaluare a propunerilor de proiect (pe de o parte membrii comisiei de evaluare / organizații donatoare, iar pe de cealaltă parte reprezentanții ONG) a contribuit la înțelegerea criteriilor / cerințelor necesare pentru a redacta un proiect. Totodată, participanții au lucrat asupra conceptelor de proiect și argumentării lor în fața “comisiei” utilizînd cunoștințele obținute anterior.

  Analiza formularelor de evaluare intermediară, dar şi finală a arătat că astfel de instruiri sunt foarte binevenite, deoarece oferă posibilitatea ca fiecare participant care a pregătit un draft de proiect să-l completeze şi eventual să discute asupra ideii şi cu colegii din regiune. Trainingul va fi urmat de o serie de alte instruiri, în urma cărora participanții vor avea posibilitatea să participe în cadrul unui program de granturi mici elaborat în conformitate cu prioritățile lor de finanțare. Acest training a fost organizat în cadrul programei de instruire continuă a reprezentanţilor societăţii civile din regiune, în cadrul Centrului de Resurse şi Dezvoltare pentru Transnistria, proiect finanţat de către Ambasada Regală a Olandei la Kiev / Programul Matra/KAP.

 • Buletin CRDT NR. 42, martie 2011

  Pag. 3 din 13

  ONG ÎN DETALII

  Împreună reușim!

  În cadrul proiectului “Tinerii pentru politica gender: împreună reușim”, AO Comitetul International pentru Diplomație Civică (ICCD) organizează din luna noiembrie 2010 mai multe activități în regiunea de nord a țării (Șoldănești, Rezina și Orhei), precum și regiunea transnistreană - Rîbnița și Camenca. Scopul acestui proiect este de a identifica soluții de îmbunătățire a politicii gender în raioanele respective. Astfel, printre activitățile desfășurate poate fi menționată derularea campaniilor sociale, unde tinerii, cetățenii, dar și toți cei interesați de problematica politicii gender au primit materiale informative cu privire la experiența doamnelor de succes din aceste raioane. Broșurile distribuite conțin informații privind activitățile și rezultatele organizațiilor nonguvernamentale existente în țara ce promovează activ drepturile femeii. Ulterior, echipa proiectului a organizat și un concurs de fotografii / desene pentru copii și tineri, cu genericul “Egalitatea de gen în localitatea mea», rolul căruia a fost abordarea statutul femeii din perspectiva tinerilor, din aceste localitățile. Întîlnirile doamnelor de succes cu funcționarii publici și tinerii din fiecare raion a ridicat problematica gender la un nou nivel. În cadrul dezbaterilor participanții au venit cu sugestii concrete privind promovarea femeilor în activitățile publice în localitățile lor. Activitățile desfășurate în aceste raioane, în special regiunea transnistreană, a trezit un viu interes în comunitate, mai ales că situația respectivă este resimțită nu mai puțin în

  toate sferele societății. Chiar dacă au fost atestate deja schimbări evidente în comunitate prin deschiderea liniei fierbinți în Tiraspol cu privire la violența domestică sau a înregistrării mai multor organizații care au ca scop promovarea și dezvoltarea drepturilor femeii, totuși femeile încă rămîn a fi lăsate în umbra bărbatului. Vechile stereotipuri privind rolul lor în societate încă mai persistă, iar procesul de angajare sau oferirea oportunităților egale pentru femei și bărbați în treburile publice decurge foarte lent. Astfel, sperăm că implicînd împreună întreaga comunitate în activitățile desfășurate pe ambele maluri ale Nistrului, vom influența pozitiv și calitativ asupra ridicării statutului femeii în societate, unde pas cu pas participarea ei în afacerile publice va prezenta nu doar un deziderat, ci și realitate. Acest proiect este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau AED.

  Carolina Budurina, Coordonator de proiect, ICCD

 • Buletin CRDT NR. 42, martie 2011

  Pag. 4 din 13

  ONG ÎN DETALII

  Copiii, beneficiari ai Centrelor pentru Copii şi Minori din regiunea Transnistreană învață propriile drepturi prin jocuri

  La 23 martie, în incinta Centrului pentru Copii „Petruşka” din or. Tiraspol, Asociaţia Obştească INTECO*, a organizat Masa rotundă de lansare a proiectului “Optimizarea programului de promovare a drepturilor copilului în cadrul centrelor pentru copii şi minori din regiunea Transnistreană».

  Scopul proiectului este promovarea Drepturilor Copilului în regiunea Transnistreană prin metode prietenoase copiilor în cadrul a 5 centre pentru copii în situaţie de risc.

  Proiectul prevede: consolidarea capacităţilor

  a 5 centre pentru copii în situaţie de risc din

  regiunea Transnistreană, prin instruirea a 15

  educatori în domeniul Drepturilor Copilului

  şi dotarea centrelor cu setul de materiale

  necesare; ridicarea la maxim a nivelului de

  cunoaştere a Convenţiei pentru Drepturile

  Copilului al 120 copii, beneficiari ai centrelor

  şi sensibilizarea populaţiei din Transnistria

  vis-a-vis de importanţa cunoaşterii DC de

  către toţi actorii comunitari prin intermediul

  expoziţiilor de desene şi fotografii făcute de

  copiii din Transnistria.

  Proiectul se implementează în parteneriat cu Misiunea Religioasă Catolică Caritas Moldova în or. Tiraspol, Bender, Rîbniţa, Raşcov şi Sloboda Raşcov.

  Această activitate este organizată cu asistenţa proiectului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de

  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

  Victoria Matveev, coordonator de proiect

  Tel: 373 22 733197, 0 69114697 E-mail: intecomd@yahoo.com

  *

  INTECO este o organizaţie fondată cu scopul de a contribui la dezvoltarea comunitară şi fortificarea societăţii civile; dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor; creşterea nivelului de trai al categoriilor defavorizate.

 • Buletin CRDT NR. 42, martie 2011

  Pag. 5 din 13

  REALITĂŢI NISTRENE

  Serviciul Stare Civilă vs cetăţenii din regiunea transnistreană

  Mai mulţi cetăţeni din regiunea transnistreană au sesizat CRDT priv