Cas pràctic Museu Nacional d'Art de Catalunya: RSC

  • View
    203

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cas pràctic en el marc de la jornada "Sostenibilitat en equipaments culturals", 14 de novembre de 2013 al MNAC

Text of Cas pràctic Museu Nacional d'Art de Catalunya: RSC

  • 1. Una aposta estratgica de futurSOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS Dijous 14 de novembre Museu Nacional dArt de Catalunya (MNAC)Cas prctic:Museu Nacional dArt de Catalunya -Responsabilitat socialLlus Alabern Comit RS MNAC

2. Un museu no s una mquina dirigida a obtenir beneficis materials, sin que s un grup hum que es proposa satisfer necessitats humanes amb qualitat 3. El valor tic. Si el museu no compleix amb els valors, sha dexigir responsabilitats per un comportament immoral 4. La majoria de las definicions de la responsabilitat social de les empreses entenen aquest concepte com la integraci voluntria, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors. (...)No s obligatori ser socialment responsable? 5. (...) Ser socialment responsable no significa solament complir plenament amb les obligacions jurdiques, sin anar ms enll del seu compliment invertint ms en el capital hum, en lentorn i en les relacions amb els interlocutors. tica de mnims tica de mxims 6. El Museu Nacional dArt de Catalunya VOL obtenir el certificat RSC com a instituci socialment responsable 7. ISO 26000 (RS) s una guia que estableix lnies en matria de Responsabilitat Social establertes per lOrganitzaci Internacional per a l'Estandarditzaci (ISO) IQ net SR 10 s un sistema de gesti que permet integrar la RS en la estratgia i en la gesti de la organitzaci 8. RSC Comit Directiu Work-shopA mitjans del 2012 el museu decideix iniciar el Projecte RSC amb lassessorament duna Identificaci dImpactes empresa externa. Identificaci Grups dIntersDiagnstic previEs constitueix el Steering Committee:RequisitsPla dacci Dilegs amb GIPepe Serra, director del MNAC Josep M. Carret, gerent del MNAC Conxa Rod, cap de lrea destratgia i innovaciProcediments Manual del SGAuditoria CertificatConsultors: Alfredo Garca i Pere Monrs 9. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria Certificat 10. RSC Comit Directiu Work-shopPresentaci de 9 grups d'inters Set equips de treball constituts per 5 o 6 personesIdentificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previPROPIETAT 1ALIANCESSOCIETAT 32RequisitsPla dacci Dilegs amb GI46USUARISEMPLEATSPROVEDORS5Procediments Manual del SGCOMPETIDORSMEDI AMBIENTAuditoria Certificat27ADMINISTRACI 1 11. RSC Comit DirectiuSelecci de 9 grups d'inters Selecci de 21 subgrups dintersWork-shop Identificaci Grups dIntersColleccionistes privatsPROPIETATIdentificaci dImpactesDiagnstic previ1Pla dacciProcedimentsSOCIETATCiutadansProvedors financers Provedors IntellectualsRequisitsDilegs amb GIMontjuc Associacions6MuseusOrganitzador s4COMPETIDORSAuditoria2ProactiusTuristesLogstics7EscolesUSUARIS 5Individu sEmpleat sMEDI AMBIENTOci2ALIANCESEMPLEATSUsuarisManual del SGCertificat3PROVEDORS Provedors serveisMitjans comunicaciMitjans comunicaciAdministraci pblicaADMINISTRACI 1Generalitat de Catalunya 12. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria CertificatIdentificaci i ordenaci dels principals interessos de 3 Subgrups 13. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria Certificat 14. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previEntrevistes amb personal clau del museu per conixer la gesti actual i recopilar informaciRequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria CertificatEn funci dels requisits de la norma SR10 i juntament amb Direcci, es selecciona el personal ms coneixedor dels mbits a diagnosticar 15. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria Certificat 16. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria Certificat 17. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria Certificat 18. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria CertificatAvaluaci del compliment de lestndard SR101. Estat actual 2. Accions 3. Millores opcionals 19. RSC Comit Directiu Work-shopConclusions de lavaluaci del compliment de lestndard SR10. Aspectes imprescindibles a desenvolupar necessaris per tal de garantir una bona implantaci del sistema:1. 2. 3. 4. 5.Definici del codi tic Poltica de responsabilitat social Pla digualtat Actuacions per a la salut dels treballadors (lipoatrofia) Elaboraci de protocols de funcionamentIdentificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria Certificat 20. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria Certificat 21. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria CertificatSelecci i formaci del Consell Social en RSC del Museu format per 9 persones 22. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria Certificat 23. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria Certificat 24. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria Certificat 25. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria Certificat 26. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria Certificat 27. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria CertificatMANUAL DEL SISTEMA DE GESTI DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL (RS) 28. RSC DURANT EL PROCS DAUDITORIA ELS AUDITORS DAENOR CONTACTEN AMB ELS GRUPS DINTERS PER A RECABAR INFORMACI SI AIX FOS PRECS, PREVI CONEIXEMENT PER PART DE LORGANITZACI.Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersEMPRES AENOR A Sollicitud de certificaci 1Identificaci 2 dImpactesDiagnstic previFASE 1 d auditoriaFASE 2 d auditoria3Existeixen no conformitats?RequisitsS Pla daccions correctoresPla dacci Dilegs amb GI ProcedimentsNoCONCESI DEL CERTIFICAT4Avaluaci i decisiEs compleixen els requisits de certificaci? No SManual del SGAuditoria CertificatAuditoria extraordinri aAuditories de seguiment anuals Auditories de renovaci 29. RSC Comit Directiu Work-shop Identificaci Grups dIntersIdentificaci 2 dImpactesDiagnstic previ RequisitsPla dacci Dilegs amb GI Procediments Manual del SGAuditoria Certificat 30. Una aposta estratgica de futurSOSTENIBILITAT EN EQUIPAMENTS CULTURALS Dijous 14 de novembre Museu Nacional dArt de Catalunya (MNAC)MOLTES GRCIES PER LA VOSTRA ATENCILlus Alabern MNAC luis.alabern@mnac.cat