33
CIVIL SZERVEZETEK AZ CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN TÜKRÉBEN Szekeres Klára előadása

CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

  • Upload
    landon

  • View
    31

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN. Szekeres Klára előadása. Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében. AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK HÁTTERE. Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében. Nemzeti Fejlesztési Terv Cél: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

CIVIL SZERVEZETEK AZ CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS EURÓPAI UNIÓS

PÁLYÁZATOK TÜKRÉBENPÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

Szekeres Kláraelőadása

Page 2: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

2

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK HÁTTERE

Page 3: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

3

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

Nemzeti Fejlesztési TervCél:

• a gazdasági prosperitás biztosítása hosszú távon, az adottságok optimális kihasználásával

– munkahelyteremtés és

– termelés/termelékenység növelés;

• tartós munkanélküliek re-integrációja;

• koncentrálás a követendő stratégiára, a részletes intézkedésekkel alátámasztott projekteket az Operatív Programok tartalmazzák;

• összességében az NFT a kormányzat programozási időszakára vonatkozó szándékainak és prioritásainak nyilatkozata/programutasítása az erőforrások és költségek tekintetében.

Page 4: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

4

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

Operatív Programok

• A KTK-n (Közösségi Támogatási Keret) alapuló és a kormány, valamint az EU által elfogadott al-programok és intézkedések pontos és részletes leírásai;

• Horizontális vagy vertikális tagolású lehet.

Page 5: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

5

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

Operatív Programok tartalma

• Helyzetfeltárás,• SWOT analízis,• Stratégia (célok, prioritások részletes

bemutatása),• Intézkedések összefoglalása,• Indikátorok,• Pénzügyi táblák,• Végrehajtási intézkedések,• Partnerség,• Ex-ante értékelés,• Egyéb politikákkal való összhang,

Page 6: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

6

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

Operatív Programok

Intézkedések

• Mi az intézkedés célja?• Milyen tevékenységhez nyújt

támogatást?• Kik a végső kedvezményezettek?• Mennyi forrás áll rendelkezésre egy

intézkedés megvalósítására?

Page 7: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

7

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

Operatív Programok

• GVOP: Gazdasági Versenyképesség OP (GKM)

• KIOP: Környezet- és Infrastruktúra-fejlesztés OP (GKM)

• AVOP: Agrár- és Vidékfejlesztés OP (FVM)• HEFOP: Humánerőforrás-fejlesztés OP

(FMM)• ROP: Regionális-fejlesztés OP (MeH NTH)

Page 8: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

8

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

Civil szervezetek pályázati lehetőségei

• HEFOP

• ROP

• AVOP 3.4 – A falufejlesztés és -megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségeinek megőrzése

• KIOP 1.7 – Az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése

Page 9: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

9

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

A HEFOP prioritásai I.

• HEFOP 1.1 – A munkanélküliség megelőzése és kezelése

• HEFOP 1.3 – A nők foglalkoztathatóságának támogatása

• HEFOP 2.1 – A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása

• HEFOP 2.2 – Társadalmi befogadás elősegítése

• HEFOP 2.3 – A hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatásának elősegítése

Page 10: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

10

A HEFOP prioritásai II.

• HEFOP 3.1 – Az egész életen át tartó tanulás• HEFOP 3.2 – A szakképzési rendszer

modernizációja (szakképző központok létrehozása)

• HEFOP 3.4 – Munkahelyteremtéshez és vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések

• HEFOP 3.5 – Felnőttképzés fejlesztése• HEFOP 4.2 – A társadalmi befogadás elősegítése• HEFOP 4.3 – Támogatás a társadalom jobb

egészségügyi ellátásáért

Page 11: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

11

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

A ROP prioritásai

ROP 1.1 – Turisztikai vonzerők fejlesztéseROP 1.2 – Turisztikai fogadóképesség

javításaROP 2.1 – Úthálózat-fejlesztésROP 2.3 – Oktatási intézmények fejlesztéseROP 3.2 – A hátrányos helyzetű csoportok

foglalkoztatásának elősegítéseROP 3.3 – Felsőoktatási intézmények és a

civil szféra együttműködéseROP 3.4 – Szakmai képzések a regionális

igényeknek megfelelően

Page 12: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

12

Az Uniós pályázatok sajátosságai

• Közbeszerzés,• Környezetvédelem és esélyegyenlőség,• Tájékoztatás és nyilvánosság,• Partnerség,• Végrehajtás-utánkövetés.

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

Page 13: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

13

Közbeszerzés

Alkalmazni kell a közbeszerzési törvényt:

• Közbeszerzésre kötelezetteknek,• 50%-nál magasabb támogatást igénybe

vevőknek,• Közbeszerzési értékhatárokat meghaladó

beruházások esetében,Pontos feltételeket, az adott pályázati kiírás tartalmazza.

Page 14: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

14

Környezetvédelem (fenntartható fejlődés)

• A környezetvédelmi engedélyköteles tevékenységek esetén hatásvizsgálat készítése kötelező;

• Alapszabály a környezetvédelmi szabályoknak való megfelelés;

• Teljesüljön a fenntarthatóság elve;• Azon projektek élveznek előnyt, amelyek

megelőzik, ill. legkisebb mértékűre csökkentik a környezeti költségeket.

Page 15: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

15

Esélyegyenlőség

Két irányelv létezik:• A faji és etnikai alapon történő

diszkrimináció általános tilalma;• A foglalkoztatás és képzés területére

vonatkozó egyenlő bánásmód;• Projekt bírálatakor fontos szempont, hogy

a projekt előtérbe helyezze a nők, a fogyatékkal élő emberek, a romák életminőségének javítását célzó integratív megoldásokat;

Page 16: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

16

Tájékoztatás és nyilvánosság

A támogatást nyújtó szervezetnek és a kedvez-ményezettnek egyaránt kötelessége a nyilvánosság tájékoztatása;

• Célja a széles közvélemény tájékoztatása a támogatások felhasználásáról, az elért eredményekről;

• Támogatási összegtől függően helyszíni plakátok, hirdetőtáblák elhelyezése kötelező;

• A tájékoztató kiadványokon, honlapokon szerepelnie kell az Európai Unió zászlajának.

Page 17: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

17

Partnerség

A partnerség egyik igen fontos (sok esetben kötelezően előírt) és kockázatos eleme a pályázatoknakA partnerség elve kiterjed a támogatási területek meghatározására, a finanszírozásra, valamint a támogatások felhasználásának nyomon követésére;

• Az együttműködés egyik elterjedt formája konzorcium létrehozása;

• Fontos a jogok (főként a tulajdonjog) és kötelezettségek tisztázása;

• Akár egy partner visszalépése is meghiúsíthatja a projektet.

Page 18: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

18

Végrehajtás, utánkövetés

• A projektet folyamatosan és pontosan dokumentálni kell;

• A megvalósítás időtartama alatt előrehaladási ill. szükség esetén változás jelentéseket kell készíteni;

• Az elszámolásokat a szerződésben rögzített feltételekkel kell elküldeni a támogatást nyújtó szervezetnek – különben visszavonhatják a támogatást;

• A projekt zárásaként el kell készíteni a zárójelentést.

• A projekt megvalósítása után 5 évig fenn kell tartani az eredményt, és kb. 7 évig ellenőrzésre lehet számítani.

• Folyamatosan monitoring adatszolgáltatás kötelező.

Page 19: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

19

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

PROJEKTTERVEZÉSA TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK

KULCSA

Page 20: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

20

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

A projekt fogalma

Minden olyan tevékenység, amely• egy/vagy több szervezet számára

egyszeri, komplex feladatot jelent,• teljesítési időtartama (kezdés-befejezés)

meghatározott,• a teljesítés költségei/erőforrásai

meghatározottak,• egy határozott cél/eredménye elérésére

irányul.

Page 21: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

21

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

Pályázati projektek kialakításának lépései

I. ProgramozásII. TémalehatárolásIII. KidolgozásIV. Döntés, partnerség biztosításaV. VégrehajtásVI. Értékelés

Page 22: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

22

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

I. Programozás

• Célok egyezősége

• Országos/regionális/helyi lehetőségek, problémák, korlátok feltárása

• SWOT elemzés (erősségek, gyengeségek, előnyök, veszélyek)

• Inputok/outputok

Page 23: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

23

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

II. Témalehatárolás

• Várható partnerekkel konzultáció

• Probléma elemzés

• Konkrét projektötlet kiválasztása

• Felelős kijelölése

Page 24: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

24

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

III. Kidolgozás

• Célok meghatározása

• Tevékenységek meghatározása

• Várt eredmények meghatározása

• Megvalósítási idő és költségterve

• Külső feltételek számbavétele

Page 25: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

25

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

IV. Döntés, partnerség biztosítása

• Előzetes partneri megállapodások

• Döntés a finanszírozásról

• Döntés a pályázatról

• Döntés a projektmenedzserről

Page 26: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

26

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

V. Végrehajtás

• Pályázat beadása

• Szerződéskötés

• Teljesítés

• Közbenső értékelés

Page 27: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

27

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

VI. Értékelés

• Projekt zárás

• Visszacsatolás célokhoz, eredmény tervekhez

• Együttműködések értékelése

• Eredmények hasznosítása

• Folytatás?

Page 28: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

28

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

KORÁBBI TAPASZTALATOKNÉHÁNY JÓ TANÁCS

Page 29: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

29

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

1. A sikeres pályázáshoz elengedhetetlen egy

JÓ PROJEKT ÖTLET!2. Alapjaiban körvonalazott megoldás:

Nagyjából tudjuk, hogy• Kivel?• Mit?• Hogyan?• Milyen pénzügyi keretből?

szeretnénk megvalósítani.A körvonalazás módszerei: SWOT elemzés, Problémafa, Célfa, Logikai Keretmátrix

Page 30: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

30

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

3. A pályázati kiírás megismerése, értelmezése.4. A projektötlet illesztése a pályázati kiíráshoz:

• támogatható tevékenységek megismerése,• pontozási feltételek áttanulmányozása,• elszámolható költségek meghatározása.

5. Megfelelő partner(ek) kiválasztása.6. A támogatási szint ellenőrzése, önrész

biztosítása.7. Biztosíték feltételeinek megismerése.8. Irányító Hatósággal való folyamatos

kapcsolattartás.9. Az elkészült pályázat mielőbbi – kiírás

időpontjához képest – benyújtása.

Page 31: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

31

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

10.Beadás előtt ellenőrizzük a pályázatunkat formailag is, mert ez az első szűrő, amin fennakadhat.

11.Beadás előtt ellenőrizzük a költségvetési arányokat, mert kizárhatják pályázatunkat.

12.A hiánypótolható mellékletek miatt ne késlekedjünk a beadással, mert kimaradhatunk a támogatottak köréből.

13.A határidők betartása csak a pályázóra vonatkozik, az Irányító Hatóságra nem.

14.Hiánypótlás minden esetben előfordul (ha más nem adminisztratív).

Page 32: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

32

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

15.A pályázatíráshoz ajánlatos megfelelő tanácsadó kiválasztása:• Kérjünk referencialistát és járjunk utána

igazságtartalmának• Aki előleget kér, az gyanús• Feladatok és felelősségek tisztázása az

elején16.A pályázatírás nem a pályázati

formanyomtatvány kitöltését, és a mellékletek összeállítását jelenti!

17.A pályázatíróval együtt kell gondolkoznunk, alakítanunk a projektet!

18.Ügyeljünk, kivel osztjuk meg projektötletünket, mert „ellophatják”.

Page 33: CIVIL SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

33

Civil szervezetek az EU-s pályázatok tükrében

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!!!

SZEKERES KLÁRABUDAVAT ÉRTÉKELEMZÉSI KFT.

Cím: 1222 Budapest, Pehely u. 13.Tel.: 06-1/424-83-73Mobil: 06-30/343-89-37E-mail: [email protected]