of 21 /21
C ENIK J HIDROIZOLACIJE 2008 i kaširane EPS ploče. Cjenik vrijedi od 01 09. . 2008

Cjenik Oki HI

  • Upload
    makoja

  • View
    1.329

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cjenik Oki HI

C E N I KJ

HID

RO

IZ

OL

AC

IJE

20

08

ik

ira

ne

EP

Sp

loč

e.

Cje

nik

vri j

ed

io

d0

10

9.

.2

00

8

Page 2: Cjenik Oki HI

E1E2E3E4E5E6E7E8E10E11E12

F1

Sadržaj

HIDROIZOLACIJE

POVEZANE IZOLACIJE eKaširan toplinske izolacije

ć

Tabela koli ina i jedinica pakiranja

Pregled hidroizolacijskih traka

č

Op i uvjeti prodaje

Kako do nas

Cjelina StranaRobnagrupa

2

3456789101112

13, 14

15, 16

1718,192021

Općenito o bitumenskim trakama

Bitumenski premazi, mase i ljepila

Sekundarni pokrovi

Bitumenske trake protiv vlage iz tla

Bitumenske trake protiv podzemne vode

Plastomerne bitumenske trake za ravne krovove

Plastomerne bitumenske završne trake za ravne krovove

Elastomerne bitumenske trake za ravne krovove

Elastomerne bitumenske završne trake za ravne krovove

Bitumenske trake za parne brane

Bitumenske hidroizolacije mostova i cestovnih gra evina

Hidroizolacijske folije Fatrafol

pod tlakom

d

i dodatni materijal

Page 3: Cjenik Oki HI

Općenito o bitumenskim trakama

Bilješka

2strana

OPIS

NAMJENA

KARAKTERISTIKE

TRAKESEMEĐUSOBNODIJELEPREMA

DIMENZIJE I PAKIRANJE:

Trake su izrađene iz kvalitetnih bitumena s dodacima iulošcima (armaturama), koji im osiguravaju iznimne fizikalne itehnološke karakteristike.

Bitumenske trake su namijenjene za zaštitu konstrukcija igrađevina od prodora podzemne, atmosferske ili druge vode(uključujući i vlagu).

s odgovarajućim postupkom ugradnje i odgovarajućimbrojem slojeva postižemo potpunu vodonepropusnost kao ikod iznimno velikih vodenih ili parnih tlakovapostojanost kako na niske tako i na visoke temperaturedobra fleksibilnost i mogućnost prilagodbe podlogama kojerade (promjena temperature, slijeganje…)visoka otpornost na ultraljubičaste zrake svijetlosnogspektraotpornost na starenjedugi vijek trajanjajednostavna ugradnjajednostavne naknadne dorade, promjene i popravci

kvaliteti bitumenske obložne mase (oksidirani bitumen, spolimerommodificirani bitumen–APP ili SBS)vrsti nosača bitumena (armaturi): krovni karton, staklenivoal, staklena tkanina, poliesterski filc (polst), metalne folije(uglavnom Al) ili kombinacija nosača (najćešće staklenogvoala iAl folije)vanjskom izgledu – zaštitni slojevi: PE folija, fini mineralniposip (talk), grubi mineralni posip (kvarcni pijesak), grubidekorativni posip škriljevčevog lomljenca…ukupnoj debljini

Trake su standardne širine 100 cm i dužine 7.5, 10, 20 ili 25 m.Namotane su u omote, koji su vertikalno pakirani na drvenepalete i povezani s termoskupljajućomPE folijom.

••

••••

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

UPORABA

UGRADNJA

Omote skladištimo u okomitom položaju, u natkrivenimprostorima i obvezno zaštićenim od neposrednog utjecajasunčevih zraka. Ista pravila vrijede za sve manipulacije somotima kod transporta. Skladištenje ili transport paletapoloženih jedne na drugu nije dozvoljeno.Kod vrlo niskih temperatura moramo paziti, da omoti traka kodtransporta i manipulacije u skladištima nisu izloženi udarcima ipadovima. Odmatanje omota kod iznimno niskih temperaturanije dozvoljeno!

Bitumenske trake koristimo praktično za sve zaštitekonstrukcija i objekata od prodora vode ili vlage. Uporabapojedinih traka je vidljiva u tabličnom prikazu na strani 18 i 19cjenika.

Podloga za izradu kvalitetne hidroizolacije mora biti nosiva,glatka, bez prašine i čista.

Brtvene trake slobodno polažemo na podlogu i po potrebi ihlijepimo s hladnim bitumenskim ljepilom ili vrućombitumenskom smjesom, mehanički pričvršćujemo (čavli saširokomglavom, spojnice-klameri...)

Trake za zavarivanje možemo na podlogu slobodno položiti,točkasto zavariti odnosno zalijepiti ili ih zavarivati odnosnolijepiti po njihovoj cijeloj površini. Da bi postigli čvrst i korektanspoj traka s podlogom, istu je potrebno prije zavarivanja ililjepljenja premazati s hladnim bitumenskim sredstvom IBITOL.Sa zavarivanjem počinjemo, kad je prednamaz potpuno suh.Kod ugradnje, trake u poprečnom smjeru preklapamo za 10cm(minimalno 8cm) i u uzdužnom smjeru za 15cm (minimalno12cm). Preklope još posebno zagrijemo plinskim goračem izaravnamogladilicom.U višeslojnim sustavima trake gornjih slojeva polažemo tako,da se preklopi ne poklapaju s preklopima u prethodnom sloju –pomak u poprečnom smjeru neka bude za polovicu širine trake(t.j. 50cm), a što preporučamo i za uzdužno spajanje traka.

Page 4: Cjenik Oki HI

- u skladu s HRN U.M3. 240

- izolacija temelja- ugradnja bitumenskih traka spodlivnom masom- lijepljenje toplinsko izolacijskih ploča- u skladu s HRN U.M3. 244

IBITOL

hladni bitumenski osnovnipremaz za izvedbu hidroizolacije

BITEM

masa za izradu hidroizolacijepo vrućem postupku

534 044534 044500 315

536 437536 444

Bilješka

99180

pakiranjel

2230

540360720

paletal

308330

vrstaambaže

limene bačvepapirnate bačve

6,806,20

0,30,30,3

1,8 - 2,51,8 - 2,5

3stranaE1

13,5013,5010,30

KNcijena/lutrošak

l/

IDENTbroj

pakiranjekg

paletakg

vrstaambaže KN

cijena/kgutrošakkg/

HIDROIZOLACIJE

BITUMENSKI PREMAZI, MASE I LJEPILA

Sve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.robnagrupa

IDENTbroj

limene kantelimene kantelimene bačve

Page 5: Cjenik Oki HI

Sve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.4strana

STREŠNA LEPENKA

IZOSEK

- u skladu s HRN EN 13859-1i HRN U.M3.220- temp. područje od +4°C do +70°C- rezane trake (širine 20, 25 ili 33 cm)su predmet posebne ponude

PERGAMIN

20

10

25

krovni karton

vrstauloška

krovni karton

stakleni vgoal

1120

490

825

533 424

IDENTbroj

533 408

614 982

6,80

9,60

rola paleta

4,30

KNcijena/

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

SEKUNDARNI POKROVI

HIDROIZOLACIJE

impregnirani krovni kartonbez posipa

E2robnagrupa

Bilješka

bitumenizirana krovna ljepenkas posipom kremenog pijeska

- za izvedbu privremenih zaštitaod vlage i hidroizolaciju po vrućempostupku- u skladu s HRN EN 13859-1i HRN U.M3.232- temp. područje od +4°C do +70°C

sekundarni pokrov za kosekrovove s daščanom oplatom

- na donjoj strani površine zaštita sumjetnim vlaknima, na gornjojs talkom- u skladu s HRN EN 13859-1- temp. područje od - 25°C do + 110°C

Page 6: Cjenik Oki HI

IZOTEM V3, V4

trake od oksidiranog bitumenaza hidroizolaciju protiv vlage iz tla

IZOTEM T4

1010

10

stakleni voalstakleni voal

staklena. tkanina

330250

250

V3V4

02 31802 319

03 397

14,4518,35

27,30

IZOTEKT V3, V4

1010

stakleni voalstakleni voal

300200

615 248615 255

V3V4

18,0026,60

tipIDENTbroj

vrstauloška

rola paletaKN

cijena/

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

tipIDENTbroj

vrstauloška

rola paletaKN

cijena/

HIDROIZOLACIJE

E3robnagrupa

BITUMENSKE TRAKE PROTIV VLAGE IZ TLA

- na obje strane zaštita s PE folijom- u skladu s HRN EN 13969i HRN U.M3.231- temp. područje od 0°C do + 70°C

trake od oksidiranog bitumenaza hidroizolaciju protiv vlage iz tla

- na obje strane zaštita s PE folijom- u skladu s HRN EN 13969i HRN U.M3.234- temp. područje od 0°C do + 70°C

plastomerne bitumenske trakeza hidroizolaciju protiv vlage iz tla

- bitumen je modificiran s ataktičkimpolipropilenom (APP)- na obje strane zaštita s PE folijom- u skladu s HRN EN 13969i HRN U.M3.231- temp. područje od 0°C do + 100°C

Bilješka

IZOTEKT V3 plus

10stakleni voal 300615 231 20,75

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

plastomerne bitumenske trake zahidroizolaciju protiv vlage iz tlai podzemne vode

- bitumen je modificiran s ataktičkimpolipropilenom (APP)- na obje strane zaštita s PE folijom-u skladu s HRN EN 13969i HRN U.M3.231- č 2temp. podru je od -10ºC do +1 0ºC

5stranaSve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.

Page 7: Cjenik Oki HI

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/IZOTEKT V4 plus

10stakleni voal 200536 314

Bilješka

IZOTEKT T4 plus

IZOTEKT P4 plus

TIMBITEKT V4 standardTimbitekt SV/4 SE 90

10

10

7,5

staklena tkanina

poliesterski filc

stakleni voal

200

200

187,5

536 383

536 390

533 513

35,25

37,60

35,10

32,60

HIDROIZOLACIJE

E4robnagrupa

BITUMENSKE IZOLACIJE PROTIVPODZEMNE VODE POD TLAKOM

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

plastomerna bitumenska traka zazavarivanje, za hidroizolacijuprotiv vlage i vode iz tla

- bitumen je modificiran s ataktičkimpolipropilenom (APP)- na obje strane zaštita s PE folijom- za izvedbu hidroiz. temelja, zahtjevnehidroiz. podzemnih dijelova građevine,izloženih vodi pod tlakom- u skladu s HRN EN 13969,HRN U.M3.300 i HRN U.M3.231- temp. područje od - 10°C do +120°C

plastomerna bitumenska traka zazavarivanje, za hidroizolacijuprotiv vlage i vode iz tla

- bitumen je modificiran s ataktičkimpolipropilenom (APP)- na obje strane zaštita s PE folijom,- za izvedbu hidroiz. temelja protiv vodepod tlakom; također za ravne krovove- u skladu s HRN EN 13707i HRN EN 13969 te HRN U.M3.300i HRN U.M3.234- temp. područje od - 10°C do +120°C

plastomerna bitumenska traka zazavarivanje, za hidroizolacijuprotiv vlage i vode iz tla

- bitumen je modificiran s ataktičkimpolipropilenom (APP)- na obje strane zaštita s PE folijom- za izvedbu hidroizolacija temeljaprotiv vode pod tlakom; također zaravne krovove- u skladu s HRN EN 13707i HRN EN 13969 te HRN U.M3.300- temp. područje od - 10°C do + 120°C

elastomerna bitumenska trakaza zavarivanje, za hidroizolacijuprotiv vlage i vode iz tla

- bitumen je modificiran s umjetnimkaučukom (SBS)- na obje strane zaštita s PE folijom- za izvedbu hidroizolacija temelja,zahtjevne hidroizolacije podzemnihdijelova građevine, izloženih vodipod tlakom- u skladu s HRN U.M3.300i HRN U.M3.231- temp. područje od - 15°C do + 90°C

6strana Sve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.

Page 8: Cjenik Oki HI

IZOTEKT T4 plus

IZOTEKT P4 plus

10

10

staklena tkanina

poliesterski filc

200

200

536 383

536 390

35,25

37,60

PLASTOMERNE BITUMENSKE TRAKEZA RAVNE KROVOVE

HIDROIZOLACIJE

Bilješka

E5robnagrupa

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

plastomerna bitumenska trakaza zavarivanje, za ravne krovove

plastomerna bitumenska trakaza zavarivanje, za ravne krovove

- bitumen je modificiran s ataktičkimpolipropilenom (APP)- na obje strane zaštita s PE folijom,- za izvedbu dvoslojne hidroizolacije- u skladu s HRN EN 13707i HRN EN 13969 te HRN U.M3.300i HRN U.M3.234- temp. područje od - 10°C do +120°C

- bitumen je modificiran s ataktičkimpolipropilenom (APP)- na obje strane zaštita s PE folijom- za izvedbu dvoslojne hidroizolacije- u skladu s HRN EN 13707i HRN EN 13969 te HRN U.M3.300- temp. područje od - 10°C do +120°C

7stranaSve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.

Page 9: Cjenik Oki HI

IZOTEKT REFLEX T4

7,5staklena tkanina 150536 338 39,50

IZOTEKT REFLEX V4

7,5stakleni voal 150536 321

- bitumen je modificiran s ataktičkimpolipropilenom (APP),- na donjoj strani zaštita s PE folijom- koristi se kao završni sloj u troslojnomsustavu hidroizolacije ravnih krovova- u skladu s HRN EN 13 707,HRN U.M3.300 i HRN U.M3.231- temp. područje od - 10°C do + 120°C

** posip škriljevca je u sivoj boji; ostale boje su po narudžbi;cijena prema ponudi

35,20

PLASTOMERNE BITUMENSKEZAVRŠNE TRAKE ZA RAVNE KROVOVE

HIDROIZOLACIJE

Bilješka

E6robnagrupa

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

plastomerna bitumenska traka zazavarivanje, s posipom škriljevca**

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

** posip škriljevca je u sivoj boji; ostale boje su po narudžbi;cijena prema ponudi

plastomerna bitumenska traka zazavarivanje, s posipom škriljevca**

- bitumen je modificiran s ataktičkimpolipropilenom (APP)- na donjoj strani zaštita s PE folijom- za izvedbu završnog sloja u sustavudvoslojne hidroizolacije ravnog krova- u skladu s HRN EN 13 707,HRN U.M3.300 i HRN U.M3.234- temp. područje od - 10°C do +120°C

8strana Sve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.

Page 10: Cjenik Oki HI

IZOELAST T4

elastomerna bitumenska trakaza zavarivanje, za ravne krovove

- bitumen je modificiran s umjetnimkaučukom (SBS)- na obje strane zaštita s PE folijom- za izvedbu dvoslojne hidroizolacije- u skladu s HRN EN 13707i HRN EN 13969 te HRN U.M3.300i HRN U.M3.234- temp. područje od - 15°C do + 90°C

10 200536208 staklena tkanina 35,55

IZOELAST P plus5

elastomerna bitumenska trakaza zavarivanje, za ravne krovove

elastomerna bitumenska trakaza zavarivanje, za ravne krovove

- bitumen je modificiran s umjetnimkaučukom (SBS)- na obje strane zaštita s PE folijom- za izvedbu dvoslojne hidroizolacije- u skladu s HRN U.M3.300,HRN U.M3.234- temp. područje od - 25°C do + 100°C

- bitumen je modificiran s umjetnimkaučukom (SBS)- na obje strane zaštita s PE folijom- za izvedbu dvoslojne hidroizolacije- u skladu s HRN EN 13707i HRN EN 13969 te HRN U.M3.300- temp. područje od - 25°C do + 100°C

7,5

7,5

187,5

150

533548

536291

staklena tkanina

poliesterski filc

41,80

47,00

ELASTOMERNE BITUMENSKE TRAKEZA RAVNE KROVOVE

HIDROIZOLACIJE

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

E7robnagrupa

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

9strana

TIMBITEKT T4Timbitekt ST/4 ME 200

Bilješka

Sve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.

Page 11: Cjenik Oki HI

IZOELAST REFLEX T4

IZOELAST REFLEX P4

elastomerna bitumenska traka zazavarivanje, s posipom škriljevca

HIDROIZOLACIJE

ELASTOMERNE BITUMENSKEZAVRŠNE TRAKE ZA RAVNE KROVOVE

IZOELAST REFLEX P5

Bilješka

E8robnagrupa

stakl. tkanina

vrstauloška

536222

IDENTbroj

7,5

rola

150

paleta

42,55

KNcijena/

- bitumen je modificiran s umjetnimkaučukom (SBS)- na donjoj strani zaštita s PE folijom- za izvedbu završnog slojau sustavu dvoslojne hidroizolacijeravnog krova- u skladu s HRN EN 13 707,HRN U.M3.300 i HRN U.M3.234- temp. područje od - 25°C do + 100°C

polies. filcpolies. filcpolies. filcpolies. filc

vrstauloška

536239536451536475615002

IDENTbroj

7,57,57,57,5

rola

150150150150

paleta

40,9546,0043,0044,00

KNcijena/

elastomerna bitumenska traka zazavarivanje, s posipom škriljevca

- bitumen je modificiran s umjetnimkaučukom (SBS),na donjoj strani zaštita s PE folijom,za izvedbu završnog slojau sustavu dvoslojne hidroizolacijeravnog krova- u skladu s HRN U.M3.300i HRN EN 13707- temp. područje od - 25°C do + 100°C

polies. filcpolies. filc

vrstauloška

536253536505

IDENTbroj

7,57,5

rola

150150

paleta

50,6054,00

KNcijena/

elastomerna bitumenska traka zazavarivanje, s posipom škriljevca

- bitumen je modificiran s umjetnimkaučukom (SBS)- na donjoj strani zaštita s PE folijom- za izvedbu završnog slojau sustavu dvoslojne hidroizolacijeravnog krova- u skladu s HRN EN 13 707i HRN U.M3.300- temp. područje od - 25°C do + 100°C

10strana

bojaposipa

siva

sivabijelacrvenazelena

bojaposipa

sivabijela

bojaposipa

Sve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.

Page 12: Cjenik Oki HI

11strana

BITALBIT Al 01/3

BITALBIT Al + SV/4

bitumenska traka za izvedbuparne brane po vrućem postupku

bitumenska sendvić traka zaizvedbu parne brane, tehnikomzavarivanja

HIDROIZOLACIJE

BITUMENSKE TRAKE ZA PARNE BRANE

Bilješka

10alu folija 250535338 28,30

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

7,5alu+stakleni voal 187,5535346 30,30

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

- traka od oksidiranoga bitumena- na obje strane zaštita s PE folijom- za parnu branu u sustavima laganihravnih krovova, izolaciju protivvlage iz tla i zaštitu podrumskih prostoraod radona- u skladu s HRN EN 13970i HRN U.M3.230- temp. područje od 4°C do + 70°C

- traka od oksidiranoga bitumena- na obje strane zaštita s PE folijom- za parnu branu u sustavima ravnihkrovova, izolaciju protiv vlage iz tla izaštitu podrumskih prostora od radona- u skladu s HRN EN 13970,HRN EN 13969 i HRN U.M3.231- temp. područje od 4°C do + 70°C

E10robnagrupaSve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.

Page 13: Cjenik Oki HI

12strana

IBITOL E-5

BITU M

modificirana bitumenskasmjesa za lijepljenje

IZOTEKT P5 M

hladni bitumenski osnovni premazza cestovne građevine

615033615033011729

1818180

432648720

limene kantelimene kantelimene bačve

11,1511,159,70

Bilješka

vrstaambalaže

IDENTbroj

pakiranjel

paletal KN

cijena/

- za pripremu podloge prije izvedbehorizont. ili vert. hidroizolacije- u skladu s OTU/01 i HRN U.M3.240

535171 25 275papirnate bačve 10,65

vrstaambalaže

IDENTbroj

pakiranjekg

paletakg KN

cijena/

- za sustav hidroizolacije horizontalnihpovršina cestovnih građevinapo vrućem postupku- u skladu s OTU/01

03458 7,5 150poliesterski filc 59,65

vrstauloška

IDENTbroj

rola paletaKN

cijena/

bitumenska trakaza cestovne građevine- bitumen je modificirana s ataktičkimpolipropilenom (APP), s visokomotpornošću na potisna opterećenja,za izvedbu hidroizolacija cestovnihgrađevina (mostovi, viadukti)- u skladu s OTU 2001-KNJIGA IVi HRN U.M3.300- temp. područje od -5 C do + 90 C° °

BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE MOSTOVA ICESTOVNIH GRA EVINAĐ

HIDROIZOLACIJE

E11robnagrupa Sve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.

Page 14: Cjenik Oki HI

13strana

FATRAFOL H - za podzemne dijelove

3926

1300/1,01300/1,5

392618

1300/1,01300/1,51300/2,0

741494

741494342

*607373*801030

*801016*607366*801023

FATRAFOL 803: za hidroizolacijutemelja protiv podzemne vodepod tlakom, tip T

EKOPLAST 806: za hidroiz. temeljaprotiv podzemne vode pod tlakom,tip T, otporna na naftne derivate

FATRAFOL B - za posebne namjene

6539

2624

1300/0,61300/1,0

1300/1,51300/1,7

1235741

494456

*801078*801085

*801108*801115

Bilješka

32,4049,40

127,20132,00

43,0062,0083,00

56,0078,00

AQUAPLST 805: za vrtna jezera,ribnjake i biotope

FATRAPAR E

0,20,15

debljinamm

40004000

širinamm

6,655,70

324432

rola

32404320

paleta

801054801061

IDENTbroj

folija za izvedbu parne brane- parna brana u sustavuravnih krovova

2626

20

18FATRAFOL 804

1300/1,21300/1,5

1300/3,0

1200/2,0

494494

300

342

*607397*607403

*607427

607380

FATRAFOL S - za ravne krovove

103,40

70,0075,00

201300/2,5 300*607410 120,00

122,40

tip širina/deb.mm KN

cijena/rola paletaIDENTbroj

za sanaciju bit.krovovaFATRAFOL 807:

FATRAFOL 804: za izvedbu detalja usustavima ravnih krovova

za ravne krov.sa mehaničkim pričvršćivanjemFATRAFOL 810:

FATRAFOL 808: za ravne krov. podteškom zaštitom i ozelenjene krov.

FATRATEX S

200020002000

širinamm

8,1010,9018,15

100100100

rola

801139801146801153

IDENTbroj

zaštitni poliesterski filc

- za zaštitu hidroizolacijske folijeu sustavima ravnih krovova,bazena itd.

200300500

spec. masag/

***

5040

26

2000/1,2

1300/1,5

950760

494

*800972

*801009

62,0075,00

109,00za ravne krov.sa mehaničkim pričvršćivanjem-građevine izložene požarnimopterećenjima

FATRAFOL 810/AA:

FATRAFOL 807

FATRAFOL 808

FATRAFOL 810

FATRAFOL 810/V

FATRAFOL 810

FATRAFOL 810/AA

*800989322000/1,8 608*800996 86,30FATRAFOL 810/V

FATRAFOL 810/V 2000/1,5

KNcijena/

STAFOL 914: za hidroizolaciju protivvlage iz tla i zaštitu od radona

421300/0,8 798*801047 29,50

tip širina/deb.mm KN

cijena/rola paletaIDENTbroj

FATRAFOL 803

FATRAFOL 803

FATRAFOL 803

FATRAFOL 806

FATRAFOL 806

STAFOL 914

FATRAFOL 790: za hidroizolacijubazena za plivanje

tip širina/deb.mm KN

cijena/rola paletaIDENTbroj

AQUAPLST 805

AQUAPLST 805

FATRAFOL 790

FATRAFOL 790/H

KNcijena/

HIDROIZOLACIJSKE FOLIJE FATRAFOL

HIDROIZOLACIJE

E12robnagrupaSve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.

Page 15: Cjenik Oki HI

DODATNI MATERIJALI FATRAFOL

HIDROIZOLACIJE

E12robnagrupa14strana

LIMENA PLOČA VYPLANYL 60

FAZONSKI ELEMENTI

MASE ZA BRTVLJENJE I LIJEPLJENJE

ELEMENTI ZA PRIČVRŠĆENJE

PODMETAČI

10111213

oznaka

Z-01L-494PU kit

oznaka

PZV 120/60PZV 120/90PZV 150/60PZV 150/90PZV 200/60PZV 200/90

oznaka

1417

visinamm

2000×1000

dimenzijemm

120160160400

promjermm

limenkalimenkatuba

ambalaža

140 do 150150 do 160160 do 170180 do 200210 do 220230 do 250

deb. izolacijemm

190,00

8,608,608,6025,00

KNcijena/kom

284,70284,7055,00

KNcijena/kom

2,502,602,702,752,853,10

KNcijena/kom

4,304,80

KNcijena/kom

801160

IDENTbroj

801177801184801191801207

IDENTbroj

801214801221801238

IDENTbroj

801269801276801283801290801306801313

IDENTbroj

801245801252

IDENTbroj

plastificirana limena ploča

- limena ploča za izradu opšava,detalja, itd.

10:11:12:13:

za brtvljenje unutarnjih uglovaza brtvljenje vanjskih uglovazaplataelementi za kružneprodore (manžeta)

Z-01:L-494:PU kit:

brtvena masaotapalo za PVC (za lijepljenje)poliuretanski kit

- komplet sadrži plastičnu tiplui spiralni nehrđajući čavao za beton- mogućnost isporuke i drugihvrsta sidra(s vijcima za beton odnosno za lim)

- podmetači se postave ispoduglova betonskih ili kulir ploča- osiguravaju jednakomjeranrazmak između ploća

fazonski elementi zaizvedbu detalja

mase za brtvljenje i lijepljenjePVC folija

elementi za mehaničkopričvršćivanje

podmetači za polaganjebetonskih ploča

2,5 l2,5 l310 ml

pakiranje

300300300300200200

pakiranjekom

*

**

**

*

******

*

KNcijena/

* prema narudžbi, provjeriti rok isporuke !

Sve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.

Page 16: Cjenik Oki HI

45

94×48594×485

456810

200×100200×100200×100200×100200×100

456810

95 x 5095 x 5095 x 5095 x 5095 x 50

456810

95×5095×5095×5095×5095×50

456810

debljinacm

200 x 94200 x 94200 x 94200 x 94200 x 94

format pločecm

- e- reakcija na požar: eurorazred E- Pergamin dimenzija 100x55cmprepuštena preko rubova EPS ploče- za toplinsku izolaciju ravnih krovova

kspandirani polistiren

- e- reakcija na požar: eurorazred E- Pergamin na obje strane(bez preklopa)- za toplinsku izolaciju ravnih krovova

kspandirani polistiren

STIROTEKT T

STIROTEKT L1

STIROTEKT L2

STIROTEKT AL

STIROROL

EPS ploče, kaširane sbitumenskom trakom

EPS ploče kaširane sPergaminom

EPS ploče, obostrano kaširane sPergaminom

604129604136604143604150604167

*****

IDENTbroj

604174604181604198604204604211

*****

604228604235604242604259604266

*****

604273604280604297604303604310

*****

604327604334**

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

KNcijena/

54,0061,0068,0084,0098,00

81,0087,0094,00107,00121,00

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

1,81,81,81,81,8

pokrivna moć

0,4750,4750,4750,4750,475

0,4750,4750,4750,4750,475

22222

4,5594,559

KAŠIRANE TOPLINSKE IZOLACIJE

POVEZANE IZOLACIJE

* prema narudžbi, provjeriti rok isporuke !

F1robnagrupa

-- reakcija na požar: eurorazred E- bitumenska traka za zavarivanjedim. 200x100 cm prepuštenapreko rubova EPS ploče (preklop)- za toplinsku izolaciju ravnihkrovova

ekspandirani polistiren

debljinacm

formatcm

IDENTbroj KN

cijena/neto površina

debljinacm

format pločecm

IDENTbroj KN

cijena/pokrivna moć

debljinacm

format pločecm

IDENTbroj KN

cijena/pokrivna moć

debljinacm

format pločecm

IDENTbroj KN

cijena/pokrivna moć

15strana

- kspandirani polistiren

- s jedne strane presvu en saluminijskom folijom (parna brana)- za toplinsku izolaciju stropovas donje strane

e- reakcija na požar: eurorazred E

č

- e- reakcija na požar: eurorazred Enarezan na lamele i jednostranokaširan s bitumenskom trakomza zavarivanje- rubni i uzdužni preklop trake- u omotu dužine 4,85 m- za toplinsku izolaciju ravnih krovova

kspandirani polistiren

EPS ploče, kaširanes Al folijom

EPS lamele, kaširanes bitumenskom trakom

Sve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.

Page 17: Cjenik Oki HI

78910

234

2346

102×91102×91102×91102×91

200×100200×100200×100

200×100200×100200×100200×100

78910

102×88102×88102×88102×88

- e- reakcija na požar: eurorazred E- ploče su na obje strane presvučenes fasadnim ljepilom, armiranim sastaklenom tkaninim- za izvedbu detalja na fasadi (zatvoreniprepusti kosog krova), izvedbupregradnih zidova

kspandirani polistiren

- e- reakcija na požar: eurorazred E- presvučene s vodoodbojnim epoksiljepilom i armiran staklenom tkaninom- na gornjoj strani 2% nagib premasredini ploče- za izvedbu tuš kabina s oblogom od keramike

kspandirani polistiren

STIROVAL V

STIROVAL N

FRAGMACEL

FRAGMACEL KERAMIK

FRAGMACEL KERAMIK TUŠ

EPS valovite plo e, kaširane sbitumensk trakom - Visoki val

čom

EPS ploče, presvučene s fasadnimljepilom i staklenom tkaninom

EPS element za tuš kabines oblogom od keramike

604341604358604365604372

****

604389604396604402604419

****

604464604471604488

***

606680606697606703606710

606727

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

prema ponudi

0,8980,8980,8980,898

0,9280,9280,9280,928

222

2222

POVEZANE IZOLACIJE

debljinacm

format pločecm

IDENTbroj KN

cijena/pokrivna moć

- e- reakcija na požar: eurorazred Ekspandirani polistiren

-valom (5-valna, VA-P)

- na gornjoj strani zavarenabitumenska traka, na dva rubatvori preklopza sanaciju salonitnih pokrova

donji profil je prilagođen salonitnojploči s visokim

-- u tabeli je data ukupna debljina ploča

debljinacm

format pločecm

IDENTbroj KN

cijena/pokrivna moć

EPS valovite plo e, kaširane sbitumensk trakom - ki val

čom Nis

- e- reakcija na požar: eurorazred Ekspandirani polistiren

-valom ( -valna, V- )

- na gornjoj strani zavarenabitumenska traka, na dva rubatvori preklopza sanaciju salonitnih pokrov

donji profil je prilagođen salonitnojploči s niskim 8 8

- a sdodatnom toplinskom izolacijom

debljinacm

format pločecm

IDENTbroj KN

cijena/pokrivna moć

debljinacm

format pločecm

IDENTbroj KN

cijena/pokrivna moć

80 x 80 x 3

dimenzijaIDENTbroj KN

cijena/

- e- reakcija na požar: eurorazred E- ploče su na obje strane presvučenes vodoodbojnim ljepilom, armiranim sastaklenom tkaninom- za izvedbu detalja i pregradnih zidovau kupaonama, kuhinjama i vlažnimprostorima, detalja na fasadi (zatvoreniprepusti krova) itd.- za toplinsku izolaciju stropova s donje strane

kspandirani polistiren

EPS ploče, presvučene s vodo-odbojnim ljepilom i stakl. tkaninom

F1robnagrupa

* materijal nije na skladištu - samo po narudžbi

16strana

KAŠIRANE TOPLINSKE IZOLACIJE

Sve cijene su izražene u kunama bez PDV-a. Cjenik vrijedi od 01.09.2008 do izdavanja novog.

Page 18: Cjenik Oki HI

Bilješka

Tabela količina i jedinica pakiranja

Stari naziv Novi nazivKoličina u

j.m. najedinicupakiranja

2010251010101010101010107,57,57,57,5107,5107,57,57,57,5107,57,599

180223025

Brojpakirnihjedinicana paleti

564933332525302030202020202020252025202020202025252060404141111

700720730100010401.010920

1.000900920900900870880870860900860900870850850

1.030780900910570390760330360310

Bruto težinapalete

kg

Jedinicapakiranja

rolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarolarola

limene kantelimene kante

bačvelimene bačvepapir. bačvepapir. bačve

1.120490825330250250300200300200200200150150150

187,5200

187,5200150150150150250

187,5150540360720308330275

j.m./ paletaKoličinaJedinica

mjere(j.m.)

llkgkgkg

pergaminkrovna ljepenkaizosek 25izotem V3izotem V4izotem T4izotekt V3 standardizotekt V4 standardizotekt V3izotekt V4izotekt T4izotekt P4izotekt reflex V4izotekt reflex T4izotekt reflex P4

T4

P4timbitekt P5timreflex T4timreflex P4timreflex P5bitalbit Al 01/3bitalbit AL+SV/4izotekt P5 Mibitolibitolibitolbitembitembitu M

izoelast

izoelast plus

pergaminstrešna lepenkaizosekizotem V3izotem V4izotem T4izotekt V3izotekt V4izotekt V3izotekt V4 plusizotekt T4 plusizotekt P4 plusizotekt reflex V4izotekt reflex T4izotekt reflex P4

izoelast P4 plus

T4izoelast reflex P4

P5

izotekt P5 M

plus

izoelast T4

izoelast P plusizoelast reflex

izoelast reflexbitalbit Al 01/3bitalbit AL+SV/4

ibitolibitolibitolbitembitem

5

17strana

timbitekt V4 standardtimbitekt SV/4 SE 90

timbitekt V4 standardtimbitekt SV/4 SE 90

timbitekttimbitekt

T4/ST/4 ME 200

timbitekttimbitekt

T4/ST/4 ME 200

l

Page 19: Cjenik Oki HI

ugradnja s podlivnom masom je moguća, ako s površine odstranimo PE folijuVrijednosti u tabeli su informativne.18strana

Zaštita sgornje strane

Zaštita sdonje strane

NAMJENAI NAČINUGRADNJE

BITUMENSKA TRAKA

Sekundarni pokrovi:

ukopani

dijelovi

graevina-vlagaiztla

ukopani

dijelovi

graevina-/ zasuti

/ zasuti

podzem

navoda

podovii zidovi u

vlažnimprostorim

a

zahtjevnehidroizolacije-

ravni krovovi, bazeni

cestovne

građevine-

mostovi, viadukti,parkirali šta

parozaporni sloj

ravnihkrovova

završni sloj ravnihi

kosihkrovova

točkastolijepljenjeili

mehaničkopričvrščivanje

ugradnjazavarivanjem-

uporabaplinskog

gorača

ugradnjapo

vrućem

postupkus

podlivnommasom

đ đ

strešna lepenkaPergaminIzosek

Brtvene trakeIzotem V3Izotem V4Izotem T4

Plastomerne trake (APP):Izotekt V3Izotekt V4Izotekt V3 plusIzotekt V4 plusIzotekt T4 plusIzotekt P4 plus

Plastomerne završne trake (APP):Izotekt reflex V4Izotekt reflex T4

Elastomerne trake (SBS):Timbitekt V4

T4Timbitekt

P5 plus

stand.

(Timbitekt ST/4 ME 200)

IzoelastT4

Izoelast

Elastomerne završne trake (SBS):Izoelast reflex T4Izoelast reflex P4Izoelast reflex P5

Bit. trake za parnu branu:Bitalbit Al 01/3Bitalbit Al+SV/4

Bit. trake za hidroizolaciju mostova:Izotekt P5 M

kremeni pijesak/

talk

PE folijaPE folijaPE folija

PE folijaPE folija

PE folijaPE folijaPE folijaPE folijaPE folijaPE folija

lističavi škriljevaclističavi škriljevac

Pe folijaPe folijaPe folijaPe folija

lističavi škriljevaclističavi škriljevaclističavi škriljevac

talk

kremeni pijesak/

umjetna vlakna

PE folijaPE folijaPE folija

PE folijaPE folija

PE folijaPE folijaPE folijaPE folijaPE folijaPE folija

PE folijaPE folija

PE folijaPE folijaPE folijaPE folija

PE folijaPE folijaPE folija

talk

(TimbitektSV/4SE90)

Page 20: Cjenik Oki HI

Pregled hidroizolacijskih traka

kod laboratorijskog mjerenja po metodi savijanja trake oko trna pri toj metodi još nema pukotinatemperatura tečenja bitumenske mase* mjereno na mjestu bez posipa 19strana

Vrsta uloška Minimalnadebljina trake

[mm]

Masatrake uzdužno poprečno

Prekidna sila

[N] [N]

Izduženje kodkidanja

[%][°C] [°C]

Postojanost na temp.niskoj visokoj

krovni kartonkrovni kartonstakleni voal

stakleni voalstakleni voal

staklena tkanina

Al folijaAl folija + stakleni voal

stakleni voalstakleni voalstakleni voalstakleni voal

staklena tkaninapoliesterski filc

stakleni voalstaklena tkanina

stakleni voalstaklena tkaninastaklena tkaninapoliesterski filc

staklena tkaninapoliesterski filcpoliesterski filc

poliesterski filc

1,10,70,7

2,02,82,8

2,73,6

2,03,62,03,63,63,6

3,6*3,6*

3,63,63,64,5

3,6*3,6*4,5*

5,0

1,40,70,8

2,73,83,8

3,34,5

2,84,72,84,24,34,3

5,45,4

4,24,34,35,5

5,55,56,4

5,7

44-25

000

00

00-10-10-10-10

-10-10

-15-15-25-25

-25-25-25

-5

7070110

707070

7070

100100120120120120

120120

9090100100

100100100

90

250

240

300

300

300

800

150

400

300

350

300

350

800

600

350

800

350

800

800

600

800

600

600

700

150

140

200

200

200

800

150

300

200

250

200

250

800

600

250

800

250

800

800

600

800

600

600

700

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

40

2

2

2

2

2

40

2

40

40

40

Page 21: Cjenik Oki HI

Opći uvjeti vrijede od do izdavanja novih.01.08.2008

OPĆENITO

UVJETIPLAĆANJA

Uvjeti poslovanja navedeni u nastavku vrijede za sve narudžbe iotpreme za sve kupce i poslovne partnere bez obzira da li je to nadokumentimaposebno istaknuto.Uvjeti kupnje koje kupac odredi bez dogovora i suglasnosti s

od strane prodavatelje i kupca.

Cijene proizvoda u cjeniku su u kunam

tvo.

Cijene važe od datuma valjanosti, navedenog u cjeniku doopoziva, odnosno do izdavanja novog cjenika.Prodavatelj zadržava pravo da promjeni cijene bez prethodnenajave.

.Valjanost cjenika možete provjeriti na našim internet stranicamawww.okipor.hr

roškove, kojinastanu u vezi s naplatompotraživanja.

aprodavateljemnisu obvezujući, iako su navedeni kod narudžbe.Neke promjene općih uvjeta su moguće samo s pismenomsuglasnošću prodavatelja. Za dogovor o posebnim uvjetimaprodaje prodavatelj će sklopiti dodatni ugovor, koji će biti važećinakon potpisaU cjeniku navedeni tehnički podaci su informativne naravi, te ihje potrebno prije narudžbe provjeriti. Zadržavamo pravopromjena proizvoda zbog tehničkih poboljšanja i razvoja.

a (kn) i ne uključuju porezna dodanu vrijednost. Porez na dodanu vrijednost biti ćeobračunat na neto vrijednost računa po važećoj stopi na danizdavanja računa.Cijene su važeće s paritetomEXW (skladište prodavatelja), robautovarena na prijevozno sreds

Kod avansnog plaćanja jamčimo cijene do isporuke plaćenerobe

Naručena standardna roba se plaća prije otpreme, za štoprodavatelj priznaje na dan otpreme važeći popust na netovrijednost kupčeve narudžbe ili u ugovorom dogovorenom rokuza odgodu plaćanja, kojeg prodavateljmora pisano potvrditi.Plačanje se smatra izvršeno danom kada je novac sjeo na računprodavatelja.U slučaju zakašnjenja plaćanja, prodavatelj ima pravo kupcuzaračunati zakonske zatezne kamate i sve t

Za nestandardnu robu avansno plaćanje je uvjet za isporukurobe.

Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad isporučenom robomdo potpunog podmirenja računa i možebitnih zateznih kamata,proizišlih iz možebitnog nepravodobnog plaćanja robe. Robunad kojom prodavatelj ima pravo vlasništva, kupac je dužanpravilno skladištiti i zaštiti od štetnih utjecaja (vrijeme, požar,krađe itd.)U slučaju provedbe stečajnog postupka, postupka prisilnenaplate ili likvidacije kupca, prodavatelj ima pravo vlasništva nadkupčevom imovinom u visini nepodmirenih računa zaisporučenu robu i možebitnih zateznih kamata. Ako jepodmirenje isporučene robe osigurano mjenicom, pravovlasništva prodavatelja nad isporučenom robom prestaje pouspješno provedenomunovčenjumjenice.

CIJENE

VALJANOSTCIJENA

PRAVOVLASNIŠTVA

OPĆI UVJETI PRODAJE

AMBALAŽA

ROKOVI ISPORUKE

ISPORUKA

REKLAMACIJE

OSTALEODREDB

Standardna ambalaža je uključena u cijenu proizvoda a posebnizahtjevi vezani za ambalažirnje se posebno obračunavaju ipredstavljaju poseban trošak za kupca.

U slučaju više sile (požar, prirodne nepogode, eksplozija, ratitd.)ili nepredvidivih okolnosti (veći kvarovi, nemogućnostnabave sirovina itd.) prodavatelj ili kupac mogu odustati odnarudžbe bez odštete ili se dogovoriti za nove rokove dostave.

U slučaju količinske reklamacije ili vidljivih vanjskih oštećenja,kupac je dužan prodavatelja izvijestiti najkasnije u roku tri (3)dana od dana preuzimanja robe, te dostaviti prodavateljuotpremnicu, komisijski zapisnik potvrđen od strane prijevoznika ifoto zapis oštećene robe. Ukoliko je prijevoznika angažiraokupac primopredajno mjesto je na skladištu prodavatelja inaknadne reklamacije nisumoguće.

U slučaju skrivenih grešaka kupac se obvezuje prodavateljaobavijestiti odmah po otkriću, u protivnom gubi pravoreklamacije. Za skrivene greške kupac ima pravo reklamacije uroku šest (6)mjeseci od dana dostave . Reklamaciji treba priložitiotpremnicu, račun, kontrolni list i točan opis greške, teprodavatelju omogućiti pregled reklamirane robe.Prodavatelj se obvezuje, u slučaju opravdane reklamacijenadomjestiti neispravan materijal ispravnim ili umanjiti cijenu zavrijednost reklamiranog materijala. Bilo kakvi drugi zahtjevi suisključeni.

Reklamirani materijal je vlasništvo prodavatelje te se ne smijeugraditi ili preprodati bez pisane suglasnosti prodavatelja. Kupacje s ovakvimmaterijalomdužan postupati tako da se ne oštećuje.

kupno isporučene količine robe kupcu nedaje pravo ne plaćanja ostalog dijela robe, koja nije predmetreklamacije.

Za robu koja nije navedena u cjeniku ili je navedena bez cijene,prodavatelj izrađuje posebnu ponudu sa svim uvjetima. Ako naponudi nije drugačije naznačeno valjanost iste je petnaest (15)dana.Sve sporove kupac i prodavatelj će rješavati sporazumno. Uslučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja spora, priznajunadležnost suda premamjestu prodavatelja.

Zbrinjavanje ambalaže sa skladišta ili gradilišta kupca nepredstavlja trošak prodavatelja.Sukladno Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu N.N. br97/05 i 115/05. prodavatelj je svoje obveze prenio na Unija papirZagreb.

Rok isporuke za standardne proizvode na skladištu je tri do petradnih dana od potvrde narudžbe. Za vanstandardne proizvoderok dostave dogovara se prilikomnarudžbe.

Isporuka standardne robe se vrši na paritetu EXW (skladišteprodavatelja u Zagrebu), utovareno na prijevozno sredstvokupca.

Reklamacija dijela u

E

NARUČIVANJE ROBENarudžbe primamo u pisanom obliku ili narudžbenicom. Pri narudžbi treba navesti pakirne mjere (paket, rola, paleta itd.) Treba navestiželjeni datum, mjesto i način dostave. Pri naručivanju treba navesti točan naziv i šifru robe. Naručivanje robe se vrši u prodajnimslužbamauZagrebu i Splitu na slijedeće kontakt brojeve:

Odjel prodaje SplitKonjsko b.b. Klisfax 021/24 61 25

24 61 2824 61 2024 61 33

:tel. 021/:

Odjel prodaje Zagreb

::

Žitnjak b.b.fax 01/24 07 011tel. 01/24 99 546

24 99 54724 99 54524 99 549

20strana