Dh9 nh2 trinh tan tai_dnh083260

 • View
  334

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dh9 nh2 trinh tan tai_dnh083260

 • 1. LOGOPHN TCH HOT NGTN DNG NGN HNTI NHNN&PTNT HUYNTRI TNGVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn TiLp: DH9NHMSSV: DNH083260CHUYN NM 3
 • 2. Phn tch hot ng ngn hn tiNHNN&PTNT Huyn Tri TnGii thiu1C s l thuyt2Phn tch hot ng tn dng ngn hn3Kt lun4GVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn Ti
 • 3. PHN TCH HOT NG TN DNG NGN HNPhn tch tnh hnh tn dng ngnhnPhn tch mt s ch tiu nh gicht lng tn dngGii php xut nhm ci thin tnhhnh tn dngGVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn Ti
 • 4. Khi qut tnh hnh cho vay ca ngn hngCh tiu 2009 20102010/2009S tin %Doanh s cho vay 77.536 128.434 50.898 65,64Doanh s thu n 46.727 96.163 49.436 105,80D n 53.881 86.152 32.271 59,90N qu hn 150 115 -35 -30,43VT: Triu ngNgun: Phng tn dng NHNN&PTNT Huyn Tri TnCh tiu 2009 20102010/2009S tin %Doanh s cho vay 77.536 128.434 50.898 65,64Doanh s thu n 46.727 96.163 49.436 105,80D n 53.881 86.152 32.271 59,90N qu hn 150 115 -35 -30,43Ngun: Phng tn dng NHNN&PTNT Huyn Tri TnVT: Triu ng-30,43-35115150N qu hn59,9032.27186.15253.881D n105,8049.43696.16346.727Doanh s thu n65,6450.898128.43477.536Doanh s cho vay%S tin2010/200920102009Ch tiuNgun: Phng tn dng NHNN&PTNT Huyn Tri TnGVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn TiVT: Triu ngVT: Triu ngNgun: Phng tn dng NHNN&PTNT Huyn Tri TnVT: Triu ng
 • 5. Phn tch tn dng theo thnh phn kinh tDoanh s cho vayThnh phn kinh t 2009 20102010/2009S tin %DNTN 2.800 3.854 1.054 37,64TNHH 1.490 1.500 10 0,67HTX 0 844 844 -H SX 77.065 117.589 40.524 52,58VT: Triu ngNgun: Phng tn dng NHNN&PTNT Huyn Tri TnGVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn TiThnh phn kinh t 2009 20102010/2009S tin %DNTN 2.800 3.854 1.054 37,64TNHH 1.490 1.500 10 0,67HTX 0 844 844 -H SX 77.065 117.589 40.524 52,58VT: Triu ng
 • 6. Phn tch tn dng theo thnh phn kinh tDoanh s cho vay0204060801001202009 2.8 1.49 0 77.0652010 3.854 1.5 0.844 117.589DNTN TNHH HTX H SXGVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn Ti
 • 7. Phn tch tn dng theo thnh phn kinh tDoanh s thu nThnh phn kinh t 2009 20102010/2009S tin %DNTN 920 850 -70 -0,08TNHH 990 300 -690 -69,70HTX 350 573 223 63,71H SX 42.730 84.319 41.589 97,33VT: Triu ngNgun: Phng tn dng NHNN&PTNT Huyn Tri TnGVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn Ti
 • 8. Phn tch tn dng theo thnh phn kinh tDoanh s thu n020406080100DNTN TNHH HTX H SX20092010GVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn Ti
 • 9. Phn tch tn dng theo thnh phn kinh tDoanh s d nThnh phn kinh t 2009 20102010/2009S tin %DNTN 2.480 2.900 420 16,94TNHH - 500 500 -HTX 145 89 -56 -38,62H SX 95.198 61.928 -33.270 -34,95VT: Triu ngNgun: Phng tn dng NHNN&PTNT Huyn Tri TnGVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn Ti
 • 10. Phn tch tn dng theo thnh phn kinh tDoanh s d n0102030405060708090100DNTN TNHH HTX H SX20092010GVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn Ti
 • 11. Phn tch tn dng theo thnh phn kinh tN qu hnThnh phn kinh t 2009 20102010/2009S tin %DNTN 957 791 -166 -17,34TNHH - - - -HTX - - - -H SX 26.748 25.594 -1.154 -4,31VT: Triu ngNgun: Phng tn dng NHNN&PTNT Huyn Tri TnGVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn Ti
 • 12. Phn tch tn dng theo thnh phn kinh tN qu hn051015202530DNTN TNHH HTX H SX20092010GVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn Ti
 • 13. Phn tch mt s ch tiu nh gi chtlng tn dngCh tiu 2009 20102010/2009S tin %Doanh s cho vay 77.536 128.434 50.898 65,64Doanh s thu n 46.727 96.163 49.436 105,80D n 53.881 86.152 32.271 59,90N qu hn 150 115 -35 -30,43D n bnh qun 15.392 25.422 10.030 65,16Vn huy ng 82.486 133.900 51.414 62,33D n/Vn huy ng (%) 65,32 64,34 -0,98 -0,02Thu n/Doanh s cho vay (%) 60,26 74,87 14,61 24,24N qu hn/D n (%) 0,29 0,13 -0,16 -0,55Vng quay vn tn dng (vng) 3,03 3,78 0,75 24,75VT: Triu ngNgun: Phng tn dng NHNN&PTNT Huyn Tri TnGVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn Ti
 • 14. Gii php xut nhm ci thin tnh hnhtn dngThc hin kim tra, nh gi tnh hnh nthng xuyn, nh k v phn loi nmr thc trng d n tn dng.nh k kim tra, qun l danh mc tndng ca ngn hng m bo thc hinng mc tiu v gii hn.T chc xem xt, thm nh v nh gi dphng kh nng xy ra ri ro.Thc hin hon chnh, b sung v qun lcht ch h s tn dng.C chnh sch khen thng, giao ch tiuthu n i vi cn b tn dng.GVHD: Ng Vn Qu SVTH: Trnh Tn Ti
 • 15. LOGO