Esei Titas Peta Minda

  • View
    202

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Esei Titas Peta Minda

1.0 PENGENALAN

1.1 Maksud Tamadun Perkataan tamadun berasal daripada bahasa Arab, iaitu daripada perkataan mudun dan madain. Satu lagi perkataan Arab yang mempunyai kaitan dengan perkataan tamadun madana yang mempunyai dua maksud, iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Perkataan daripada bahasa Inggeris yang mempunyai persamaan makna dengan tamadun ialah civilization yang berasal daripada bahasa Greek, iaitu civitas yang bermaksud bandar. Tamadun juga boleh dieertikan sebagai peradaban.

Setiap masyarakat di dunia mempunyai definisi yang tersendiri tentang konsep tamadun. Bagi masyarakat Barat, tamadun dikaitkan dengan pembangunan lahiriah terutamanya dalam hal-hal kebudayaan seperti penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran. Menurut pandangan beberapa sarjana Barat, misalnya, Gordon Childe, pencapaian lahiriah merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masyarakat.Darcy Riberio dan R.A. Buchanan pula menolak unsur rohaniah sebaliknya hanya menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun.

Menurut Islam, tamadun mestilah merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Oleh itu, Islam menekankan pembangunan lahiriah dan rohaniah. Kedua-dua unsur ini penting untuk mengukur tahap ketamadunan sesebuah masyarakat. Mengikut pandangan Syed Naquib al-Attas, tamadun ialah pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat.Pandangan sarjana Islam ini turut disokong oleh sarjana Barat seperti Richard Sullivan yang mengakui bahawa unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun.

Secara umumnya, konsep tamadun tidak hanya mementingkan pencapaian berbentuk lahiriah seperti kesenian dan pembinaan kota semata-mata tetapi juga mestilah diiringi dengan pencapaian dalam aspek rohaniah, tatasusila dan moral.

1

1.2

Ciri-ciri Tamadun Terdapat 6 ciri-ciri asas sebuah tamadun . Lihat rajah dibawah;

Ciri-ciri Tamadun

Penempatan Kekal Kehidupan berorganisasi

Sistem pemerintahan/ perundangan Pengkhususan Pekerjaan

Agama dan Kepercayaan

Bahasa dan Tulisan

Peningkatan penduduk menyebabkan wujud kehidupan berorganisasi yang mencakupi aspek sosial, ekonomi dan politik. Bermula daripada sistem keluarga kemudian menjadi sebuah masyarakat yang kompleks. Kebiasaannya sistem sosial berbentuk piramid dan bersusun lapis. Lapisan 1 Lapisan 2 Pembesar Lapisan 3 Rakyat Bebas Lapisan 4 - Hamba Ciri utama kemunculan tamadun kehidupan manusia yang sistematik bagi memastikan bekalan makanan berterusan Kemajuan dalam bidang pertanian terutama dari segi penanaman, penyimpanan makanan dan penternakan binatang. Mencipta peralatan baru seperti cangkul dan teknologi pengairan bagi meningkatkan hasil pengeluaran makanan bagi menampung pertambahan penduduk.

Kesan daripada peningkatan produktiviti manusia Barangan atau produk dihasilkan oleh kumpulan Tertentu melalui kepakaran kumpulan tersebut Membawa kepada pertukaran barang (Sistem Barter) yang menjadi asas kepada aktiviti perdagangan. Berlaku hubungan dengan tamadun luar dan menyebabkan penyebaran ilmu pengetahuan, teknilogi dan budaya berlaku antara masyarakat

akibat daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Antara Bahasa yang tertua ialah bahasa Yunani dan Sanskrit. contoh tulisan awal ialah; Heiroglif Cuneiform Piktograt Histogram

Dibentuk untuk menjalankan pentadbiran akibat pertumbuhan masyarakat yang besar. Pemimpin atau raja menggunakan unsur magis atau mendakwa mereka sebagai wakil Tuhan demi mendapat pengikhtirafan sebagai pemerintah. Sistem perundngan dicipta.2

Mengamalkan kepercayaan Animisme iaitu percaya bahawa terdapat kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling. Unsur-unsur alam seperti pokok, batu, matahari dan laut dipercayai mempunyai semangat dan harus dihormati demi menjaga keamanan dan kemakmuran hidup. Secara evolusi kepercayaan bertukar menjadi agama. Tamadun awal mengamalkan Politeisme iaitu kepercayaan menyembah banyak Tuhan.

2.0

LATARBELAKANG TAMADUN 2.1 Kelahiran Tamadun Bermula di Mekah dan Madinah, diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW setelah turun wahyu pertama. Kerajaan Islam pertama didunia berada Madinah setelah berlakunya Hijrah tahun 622M Diterukan oleh Kerajaan Khulafa, Umayyah, Abbasiyah dan Empayar Turki Uthmaniyahsehingga digulingkan tahun 1924M Menjadu tamadun terunggul dan pencetus tamadun barat.

Tamadun Islam

Tamadun Melayu

Bermula lebih kurang 5000 tahun dahulu denga kehadiran orang melayu berbahasa autronesia zaman neolitik. Ada sarjana mengatakan orang melayu adalah penduduk asal bukannya orang autronesia, berdasarkan penemuan tapak Paleolitik Kota Tampan yang berusia 12000 tahun Namun asas kepada kemunculan tamadun dan susunan masyarakat kompleks yang dibentuk dengan penguasaan teknologi pertanian adalah zaman neolitik (zaman batu baru). Bermula dilembah Hwang Ho, diperintah oleh Maharaja Shih Huang, Dinasti Ching (221S.M 206 S.M) dan empayarnya meluas hingga ke bahagian selatan Cina. Jajahan takluknya amat luas hingga ke Sungai Merah Vietnam Tamadun Cina diperluaskan lagi oleh dinasti lain seperti Dinasti Han, Qin, Jin, Sui, Tang Liao dan lain-lain Menjadu tamadun terunggul dan pencetus tamadun barat. Bermula zaman Tamadun Indus tahun 2500SM 1800SM. Kemudian diruntuhkan oleh orang Aryan,diganti dengan Zaman Vedik, mengambil sempena kelahiran kitab Veda. Inilah zaman bermulanya kehidupan beragama disini iaitu hindu. Pada abad ke 7 SM, mereka berpindah ke lembah Ganges dan membentuk kerajaan yang diperintah oleh Raja. Tahun 321 SM, seluruh India telah disatukan di bawah Dinasti Mauriya. Empayar tersebut mencapai kegemilangannya ketika pemerintahan Asoka Bermula zaman Yayoi (zaman Neolitik, 300SM 300M). Zaman ini banyak dipengaruhi oleh tamadun Cina seperti kemasukan Agama Buddha, budaya bertani, bersawah padi dan membuat senjata. Pada zaman Heian (794M 1185M), terkenal dengan zaman tradisi Jepun, diberi penekanan kepada carahidup beradab dan peraturan yang baik/sopan. Seterusnya zaman pra moden yang terdiri dari zaman Keshogunan Kamakura 1185- 1333 M, Keshogunan Ashikaga, Keshogunan Tokugawa sehinggalah ke zaman Pemodenan Jepun Meiji. 3

Kelahiran Tamadun

Tamadun Cina

Tamadun India

Tamadun Jepun

2.2

Teori Kedatangan Pelbagai Tamadun ke Malaysia

Dari Tanah Arab Maharaja Derbar Raja II, raja Kedah diislamkan tahun 531 H/1136 M, oleh Sheikh alYamani dari Yaman. Kandungan persuratan Melayu dahulu menggunakan istilah dan tulisan Jawi yang menunjukkan sumber dari Arab Hubungan perdagangan telahpun terjalin antara Alam Melayu dengan Tanah Arab sejak sebelum kelahiran Islam lagi dan ia berterusan selepas kelahirannya.

Islam Datang Dari India Penyebaran Islam berlaku melalui perdagangan antara kota pelabuhan Dakka di India Selatan dengan wilayah nusantara. Terdapat persamaan mazhab antara orang-orang Arab yang bermadzhab Syafii dari Gujarat dan Malabar di India dengan penduduk Islam di Asia Tenggara. Pendapat di atas juga dibuktikan melalui penemuan batu nisan Sultan Malikul Salleh, RajaSamudera yang bertarikh 1297 Masihi. Terdapat persamaan reka bentuk batu nisan di kedua-dua tempat tersebut.

Islam Datang Dari China Berdasarkan teori perpindahan orang Islam dari Canton ke Asia tenggara (Palembang, Kedah, Campa, Brunei, Patani, Kelantan, Terengganu dan Pahang serta Jawa Timur sekitar tahun 876 M. Hal ini kerana berlakunya pemberontakan yang mengorbankan hingga 150.000 muslim. Antara buktinya: batu nisan syekh Abdul Kadir bin Husin syah Alam di Langgar, Kedah 903 M, batu bertulis Phan-rang di Kamboja 025 M, batu nisan di pecan Pahang 1028 M, batu nisan puteri Islam Brunei 1048 M, batu bersurat Trengganu 1303 M dan batu nisan Fathimah binti Maimun di Jawa Timur 1082 M.

Islam Kedatangan Pelbagai Tamadun ke Malaysia Hindu/India Pengaruh Hindu lebih awal sampai di Malaysia.Ia dapat dikesan dalam bahasa Melayu, kesusasteraan dan kesenian. Candi Lembah Bujang di Kuala Kedah adalah bukti orang Melayupernah menganut agama Hindu-Buddha.

Penempatan India di Malaysia berasal dari wilayah Tamil Nadu selatan India lewat abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai pekerja samada kerani atau buruh ladang getah milik peladang Eropah.Pada tahun 1901, bilangan penduduk India di negeri Selat dan negeri Melayu Bersekutu sekitar 120,000. Menjelang 1931, bilangan ini bertambah menjadi 640,000 di Tanah Melayu dan Singapura, dan di negeri Selangor, bilangan mereka melebihi orang Melayu tahun itu. Bilangan penduduk India hampir-hampir tidak berubah sehingga 1947 disebabkan mereka pergi ke Myanmar semasa pendudukan Jepun sebagai Angkatan Tentera Kebangsaan India, dan kuli Landasan Kematian. Pada tahun 2005, orang India merupakan lebih kurang 7% daripada jumlah penduduk di Malaysia (sekitar 1.8 juta).

Masyarakat Hindu di Malaysia telah mendirikan kuil sesuai dengan agama, amalan dan kepercayaan mereka yang dibawa dari India. Mereka membina kuil-kuil pelbagai saiz dan rupa di ladang dan kediaman mereka tanpa sebarang sekatan sebelum dan selepas merdeka. Kebanyakan mereka menyembah tuhan Shiva sebagaimana tradisi di selatan India. 4

Perhubungan antara Negara China dengan Tanah Melayu telah wujud sejak sekian lama menerusi kegiatan perdagangan. Peringkat awal, kedatangan mereka keTanah Melayu bukan bertujuan untuk membuka petempatan, tetapi menjalankan perniagaan semata-mata. Tambahan pula, masa itu wujud hubungan diplomatik yang baik antara kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan Tanah Besar China. Bila berlaku campur tangan Inggeris di PulauPinang (1786), Singapura (1819), dan Negeri Selat (1826), bermulalah satu lembaran baru kedatangan orang Cina ke Tanah Melayu. British membawa masuk dan menggalakkan kedatangan orang Cina adalah untuk bekerja bagi kepentingan mereka. Pihak Bri