12
1 Ezra – uspješan političar Ezr 7-10; Neh 8

Ezra – uspješan političar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ezra – uspješan političar. Ezr 7-10; Neh 8. Koji “događaji” u 7,1, usp. 6,15.19 Obnovljen hram za Darijeve vlasti usp. 7,15.27 Dom Boga Izraelova u Jeruzalemu (7,15) Dom Jahvin (7,27) Pasha povratnika (6,19) Od koga potječe Ezra (7,5) Potomak Aronov, dakle (v11) Svećenik - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Ezra – uspješan političar

1

Ezra – uspješan političar

Ezr 7-10; Neh 8

Page 2: Ezra – uspješan političar

2

Voditelj povratka

Koji “događaji” u 7,1, usp. 6,15.19 Obnovljen hram za Darijeve vlasti usp.

7,15.27 Dom Boga Izraelova u Jeruzalemu (7,15) Dom Jahvin (7,27)

Pasha povratnika (6,19) Od koga potječe Ezra (7,5) Potomak Aronov, dakle (v11) Svećenik Kao i iz Egipta, što rade (7,6.28)? “uzlaze” עלה ‘alâ

od (v6) do (v8)?, Iz Babilona u Jeruzalem kada (v9)? Od 1.1 do 1.5., 7. g.

Artakserksove vlasti

Page 3: Ezra – uspješan političar

3

Zakonoznanac U čemu je Ezra stručan? 7,6.10 Tora – dao Bog Izraelov 7,6 Tora 7,10 יהוה Za perzijskoga cara v12.21 Zakon Boga nebeskoga v12.21 Što je Ezra 7,6.11.12.21 ? “književnik” ספר sofer (7,6.11) “pisar” (v12.21) Mudrac v10 Proniknuti, vršiti, poučavati Artakserkso o Ezri 7,14.25 U ruci mu: Zakon v14 U ruci mu: mudrost Božja v25

Za poučavanje (v25) Vrijednost Tore u Perziji

(v14.26) Mjerilo za “pregled” (v14) Kao kraljev zakon (v26)

Page 4: Ezra – uspješan političar

4

Važan dokument u 7,12-26 Kraljevo pismo, aramejski, kome? 2. jd. “ti”: v13-20; 25s Ezra, svećenik, književnik 2. mn. “vi”: v21-24 propis rizničarima Artakserkso kao Kir v13.15 dopušta povratak (v13) daje prilog za hram (v15)

Kuća Božja (16.19s.23) Posebnost Artakserksova (7,13.20)

isticanje svećenika i levita (v13) financije iz kraljevskih riznica (v20)

Kakve ovlasti Ezri u v21-24 punomoć Kako primijenjeno u 8,36 Predano namjesnicima i

provedeno

Page 5: Ezra – uspješan političar

5

Ezra osobno svjedoči Pravi pisar (pisac Pisma) Prve riječi u 7,27.28a Anabatički blagoslov! Zbog političkoga uspjeha,

kraljeve naklonosti Što poduzima (28b)? okuplja poglavare za pokret, i popisuje ih 8,1-14 Koliko traje taborovanje

uz rijeku 8,15.31? Tri dana, do 12.01.

Teološki postupak u v21-23 post i molitva – rezultat u v31 Ruka Božja spašava od

neprijatelja

Page 6: Ezra – uspješan političar

6

Duhovni život Što je s rukom Božjom u 7,6.9? Ruka יהוה Boga njegova nad njim Ezrin pogled u 7,28; 8,18.31? ruka יהוה, Boga mojega, nada

mnom (7,28) Boga našega bila je nad nama יהוה

(8,18.31) sretan povratak

Što su rekli Artakserksu u 8,22? Ruka Boga našega je nad svima

koji ga traže ne trebaju vojnu pratnju

Page 7: Ezra – uspješan političar

7

Unutarnji prekršaji glavari izvješćuju (9,1s) o miješanju

ženidba = vjernost između Boga i naroda

višestruka Ezrina reakcija 9,3 (usp. 5). 4.5.6-15

Razdire haljine (3.5), čupa kosu i bradu

Povučen miruje (4) Moli – kako prema v5? Na koljenima raširenih ruku (v5) Ja se stidim – zbog naših grijeha (v6) Zagovor Vrsna metoda u v11s Navodi Božje riječi – dijalog

Page 8: Ezra – uspješan političar

8

Obnova vjernosti Utjecaj Ezrine molitve 10,1 1. Val kajanja u narodu 2. predstavnik zajednice

izjavljuje u 10,2-4: kajanje, prijedlog za Savez i

prihvaćanje vodstva Ezrina Kako potvrđeno u v5? sveopća prisega Voditelj reagira v6.9.10s A) Ezra u samoći i postu (v6) B) okupljanje 20.09. u

Jeruzalemu (v9) C) Ezrin govor (v10s)

Rezultati u v12-15.16s pozitivan odgovor (v12-14) osim iznimki (v15) “Čišćenje” 10,16s ispitivanja 01.10. – 01.01.

(3 mjeseca) popis prijestupnika (v18-44)

Page 9: Ezra – uspješan političar

9

Proglas Zakona (Neh 8) Glavni subjekt כל העם kol ha‘am 11x

(Neh 8,1.3.5[3x].6.9[2x].11.12.13) Sav narod – 8,1: kao jedan čovjek

(KS), jednodušno (Š.) qāhāl zbor (KS), skupština (Š.) קהל

v2.17 → Crkva Što traže u 8,1 Toru Reakcije u v9b.12?

Plač (v9b) Slavlje (v12)

Page 10: Ezra – uspješan političar

10

Liturgijski pristup Tori Gdje je Ezra? (Neh 8,4.5)

Postolje, povišeno (v4s) S koliko ljudi? (v4)

Jedan od 14 (s desne strane) “obred”: Ezra otvara knjigu 8,5 – zajednica?

ustaje Blagoslov v6a (usp. Ezr 7,27)

Abraham (Post 12,3), Melkisedek (Post 14,19.20)

Zajednica u v6b? 2x “Amen!” podignutih ruku Klanjanje

Čitanje v7-9 – tko? Kako? Leviti (v7.9) Objašnjavanje (v7) Po odlomcima,

tumačenje (v8)poučavanje (v9)

Page 11: Ezra – uspješan političar

11

Prihvaćanje Zajednica i Zakon u Neh 8,3

Pozorno slušanje = “uši prema Knjizi” (v3)

Cijelo prije podne? (8,3) – koliko dana (v18)? Sedam dana (v18)

Je li pouka uspješna (v12b)? Razumijevanje, spoznaja,

shvaćanje (v12b) jôm qadoš (v9.10.11) יום קדׁש

– tko (i što) govori? Svet, posvećen dan – Ezra,

Nehemija i leviti (v9)

Nehemija: jedite, pijte (v10) Leviti: budite u miru (v11)

Rezultat u v12? Veliko slavlje (KS),

dan radosti (Š.) – “velika radost” (v12)

Page 12: Ezra – uspješan političar

Veliki Blagdan Vijeće drugoga dana (Neh 8,13)?

Ezra, glavari, svećenici, leviti

Pronašli Lev 23,34-36.39-43 – pročitati! Koji blagdan? Blagdan Sjenica – što obilježava? v43 Izlazak iz Egipta – kako? v42 “Stanujte u sjenicama” v42

Od kada zanemaren (Neh 8,17)? Jošua → novi ulazak u Obećanu zemlju

Tko slavi (v17) Povratnici (usp. Neh 7,6-68)

‘Blagdan’ u sedmom mjesecu 1 Kr 8,2; Ezr 3,4? Posveta Salomonova hrama Obnova bogoslužja u

Jeruzalemu Ezr 3,4 Značenje u Zah 14,16?

Iz svih naroda klanjaju se Kralju (Zah 14,16)

Blagdan sjenica – Iv 7,2 Nije li vam Mojsije dao Zakon

(Iv 7,19)?