37
OPERATIVNI MANAGEMENT Operacije kroz pitanja Tko? Koliko? Što? Kako? Zašto? 1 DS Upravljanje operacijama poduzeća - v2a-2015

Uspješna organizacija poslovanja - Modul 1: Kako oformiti uspješan

Embed Size (px)

Citation preview

 • OPERATIVNI MANAGEMENT

  Operacije kroz pitanjaTko?

  Koliko? to?Kako? Zato?

  1DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Tko?

  mr.sc. Predrag Dotli voditelj financija KBC Osijek

  doc. dr. sc. Aleksandar Erceg pomonik direktora nabave Kandit d.o.o.

  Gosti iz prakse s temama koje obraujemo na nastavi

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 2

 • Koliko? - Ocjena

  Zadaci (Esej / Mindmap) - 2x30% Rok za predaju 1. eseja 24.12.2015. u 23.59 Rok za predaju 2. eseja 19.01.2016. u 23.59

  Pismeni ispit - 40% Obveze i ocjenjivanje je isto i za redovne i

  izvanredne studente Forum 10% dodatnih bodova

  FB grupa Moodle stranica predmeta

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 3

 • Zadaci / kolokviji

  Zadaci Esej ili Mentalna mapa (mindmap)

  Tema1 ICT i projekti

  Tema 2 Procesi i kvaliteta

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 4

 • to? Teme Operativni menadment Upravljanje timovima Upravljanje projektima Dizajn sustava i proizvoda Racionalno poslovanje Mjerenje i kontrola poslovanja Vizualni menadment Upravljanje zalihama Upravljanje kvalitetom ICT Supply Chain Management upravljanje lancem nabave .

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 5

 • to? Literatura www.dropbox.com

  Operations Management, Slack Chambers andJohnston, FT/Prentice Hall, 2013, Turning Your Business Around, Blaney, How To Books, 2002, ISBN 1-85703-767-7

  Lean Thinking, Womack & Jones, Free Press, 2003, ISBN 0-7432-4927-5

  Office Kaizen, W.Lareau, American Society for Quality, 2003, ISBN 0-87389-556-8

  The Lean Toolbox, J Bicheno, Picsie Books, 2000, ISBN 0-9513-829-9-3

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 6

 • to? Distance Learning Stranica kolegija informacije, materijali, upute, http://www.efos.unios.hr/upravljanje-operacijama-poduzeca/

  Stranica kolegija, materijali, informacije https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=3235 Passwd: Operacije

  [email protected]

  @Operativnimngmt

  www.dropbox login [email protected] Passwd: Operacije

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 7

  https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=3235http://www.dropbox/mailto:[email protected]://www.efos.unios.hr/http://www.efos.unios.hr/

 • to? Servisne informacijeFORUM Grupa na FB Upravljanje operacija poduzea - EFOS http://www.facebook.com/groups/443577325667985/

  https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=3235

  VIJESTI I OBAVIJESTI http://www.efos.unios.hr/upravljanje-operacijama-

  poduzeca

  FB grupa Upravljanje operacijama poduzea- EFOS

  https://loomen.carnet.hr/course/view.php?id=3235DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 8

  http://www.efos.unios.hr/http://www.efos.unios.hr/

 • to? Ciljevi

  1. Prihvatiti operacije kao1. Strateki dugorono centralna osnova konkurentnosti

  sustava2. Holistiki sveobuhvatan poduzetniki pristup

  upravljanju sustavom

  2. Nametnuti konceptualni nain gledanja na sustav

  9DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Kako?

  Koncept I ne ILI - Princip je isti sve su ostalo nijanse, ali one ivot znae Top down vs bottom up Zasebno vs cjelina Teorija vs praksa Znanje vs vjetina Okruenje vs samo ja

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 10

 • DNK SUSTAVADefinitivno Neophodne Komponente

  LJUDI - stvaranje uspjenih TIMOVA CILJEVI - uinkovito upravljanje PROJEKTIMA PROCESI - uinkovito i RACIONALNO poslovanje s

  minimalnim trokovima KOMUNIKACIJA - ICT kao alat i potencijalna

  konkurentska prednost poslovnog sustava KVALITETA - u svakom segmentu poslovanja (od

  procesa do proizvoda) kao koncept poslovanja

  11DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • MODEL LOPOA RAVNOTEA JE KLJU

  ICT

  Kvaliteta

  Lean

  Tim

  Projekti

  MarketingFinancije

  Strategija

  Uspjeh

  Neuspjeh

  Trite

  Okolina

  Ljudi

  12DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • PRIZMA OPERACIJA

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 13

 • Kako? Jo uvijek

  1. Kako sustavi postiu ciljeve i konkurentnost?2. to operacije mogu uiniti za efikasnost?

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 14

 • ZATO

  Jedan od osnovnih preduvjeta za rast i razvoj svakog poslovnog sustava je dobro postavljena organizacija

  osnovnih operativnih funkcija ali i uinkovito izvoenje svih ostalih

  SVE TO RADIMO TREBA RADITI RACIONALNO, EFIKASNO I KVALITETNO!

  15DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Kako operacije mogu .Kontinuirano osiguravati MSPu 4 + naina za pobjedu nad

  konkurencijom Bolji Bri Privlaniji Povoljniji

  + jo barem jedna sitnica ekstra!

  ali budite sigurni da trite to zna.

  16DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Trebamo Va struni savjet za unapreenje operacija17DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Jedan od naina upravljanja operacijama Lucy chocolate scene

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 18

 • Drugi nain upravljanja operacijama F1 box

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 19

 • Operacije: Definicija cjelokupnog poslovanja

  Operacije ukljuuju procese kojiTransformiraju inpute u vrijedne outpute

  Za vae kupceto je bre, sigurne i jeftinije mogue.

  Svaki posao ima puno operacije, u svim podrujima, a ne samo u proizvodnji.

  Odjeli potpore imaju operaciju koja slui internimkao i eksternim kupcima.

  20DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Operacije su svuda oko nas

  Najbolji nain razumijevanja prirode Operacija je da pogledate oko sebe.

  Sve to moete vidjeti oko sebe (osim mesa i krvi) je proizvedeno operacijama.

  Svaka usluga koju ste danas koristili (radio stanice, autobus, predavanje) je takoer proizvedeno operacijama.

  Operativni menaderi stvaraju sve to kupujete, na emu sjedite, sve to nosite, jedete, bacate na ljude i bacate u smee.

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 21

 • Primjeri operacija Osiguravanje da proizvodnja ima dovoljno sirovina. Uzimanje narudbi od kupaca i njihovo slanje u proizvodnju. Testiranje software prije izdavanja. Regrutiranje novog zaposlenika. Plaanje faktura. Tiskanje broura u boji. Pokretanje nove tvornice Unapreenje dizajna i sigurnosti proizvoda Isporuka proizvoda kupcima Polaganje ispita iz Upravljanja operacijama poduzea

  22DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Operativni management(Proizvodnja)

  Transformira inpute u outputeKupciDobavljai

  Inputi Outputi

  Aktivnosti potporeMarketing, financije, HR,

  Razvoj i istraivanje

  Prodaja iisporuka

  Nabava i primitak

  Proireno poslovanjeOsnovno poslovanje

  Operativni management Upravljanje operacijama poduzea

  23DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Primjeri Upravljanja operacijama Tvornica automobila upravljanje operacijama koristi strojeve za

  uinkovito sklapanje proizvoda koji zadovoljavaju trenutnu potrebu kupaca

  Lijenik ope prakse upravljanje operacijama koristi znanje za efikasno postavljanje dijagnoze stanja kako bi tretirao stvarne i pretpostavljane brige pacijenta

  Konzultant uprave upravljanje operacijama koristi ljude za uspjeno kreiranje usluga koje e zadovoljiti trenutne i potencijalne potrebe klijenta

  Organizacija za pomo unesreenima upravljanje operacijama koristi njihove i resurse partnera kako bi brzo osigurali dostavu zaliha unesreenima

  Agencija za oglaavanje koristi znanje i iskustvo zaposlenika kako bi kreativno prezentirali ideju koja e odueviti klijenta te zadovoljiti njihove potrebe

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 24

 • Upravljanje operacijama koristi resurse za stvaranje outputa

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 25

  strojeve za uinkovito sklapanje proizvoda

  efikasnoznanje U cilju pravilnog lijeenjaPostavljanje

  dijagnozeza

  ljude stvaranje usluga koje e zadovoljiti stvarne i

  potencijalne potrebe klijenata

  uinkovitoza

  Nae i resurse naih

  partnera

  brzu isporuku proizvoda i usluga koja e pomoi u rjeavanju

  problema

  za

  Znanje i iskustvo naih zaposlenika

  kreativno ideja koje e odueviti klijenta te zadovoljiti

  njihove potrebe

  prezentiranjeza

 • Upravljanje operacijama se mijenja

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 26

  Poslovna okolina se mijenja, npr Te utjee na odgovor upravljanja operacijama, npr

  Poveana cjenovna konkurencija

  Via kvalitativna oekivanja

  Traenje bolje usluge

  Vie izbora i varijacija

  Brzo mijenjajua tehnologija

  Uestalije predstavljanje novih proizvoda i usluga

  Poveana etika osjetljivost

  Utjecaji na okoli su transparentniji

  Vea zakonska regulativa

  Vea sigurnosna obazrivost

  Globalizacija upravljanja operacijama Tehnologija zasnovana na informacijama Zajedno kreiranje usluga Integriranje aktivnosti operacija zasnovano na

  Internetu Upravljanje lancem nabave (SCM) Upravljanje odnosima s kupcem (CRM) Fleksibilne radne uzorke Masovno prilagoavanje Brze metode vrijeme-trite Racionalno kreiranje proizvoda Dizajn osjetljiv na okoli Partnerstva dobavljaa Analiza neuspjeha Planiranje oporavka poslovanja

 • Operacije opisane u okviru procesaOperacija Inputi operacija Neki od procesa

  operacijaNeki od outputa operacija

  Zrakoplovna kompanija

  AvionPilot i posadaOsoblje na aerodromuPutnici i teret

  Prijava putnikaUkrcavanje putnikaPrijevoz putnika i teretaBriga za putnike

  Prevezeni putnici i teret

  Trgovina Proizvodi za prodajuProdajno osobljeInformacijski sustavKupci

  Source and store productsDisplay productsGive sales adviceSell products

  Kupci i proizvodi spojeni na jednom mjestu

  Policija PolicajciRaunalni sistemInformacijski sistemGraani

  Prevencija kriminalaOtkrivanje kriminalaSkupljanje informacijaZadravanje osumnjienih

  Drutvo zakonaGraani s osjeajem sigurnosti

  Proizvoa smrznute hrane

  Svjea hranaProizvodnjaTehnologija proizvodnjeSpremnici za smrzavanje

  Izbor sirovinaPriprema hraneSmrzavanje hranePakiranje hrane

  Smrznuta hrana

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 27

 • Primjeri procesa u neoperativnim funkcijama

  Funkcija organizacije Neki od procesa Outputi procesa Korisnici outputa

  Marketing i prodajaProces planiranjaProces predvianjaProces uzimanja narudbe

  Marketing planPredvianje prodajePotvrene narudbe

  Vii menadmentProdajno osoblje, planeri, operacijeOperacije, financije

  Financije i raunovodstvo

  Proces donoenja proraunaProces odobravanja kapitalaProces fakturiranja

  Proraun

  Ocjena traenja kapitala

  Faktura

  SviVii menadment, Oni koji su traili

  Vanjski korisniciUpravljanje ljudski potencijalima

  Proces odreivanja plaeProces zapoljavanjaProces obuke

  Plae

  Novo zapoljavanjeObueni zaposlenici

  Zaposlenici

  Svi ostali procesiSvi ostali procesi

  Informacijska tehnologija

  Proces pregleda sistemaProces slube za pomoProces implementiranja operativnog sistema

  Evaluacija sistema

  SavjetImplementiran operativni sistem i odravanje

  Svi ostali procesi

  Svi ostali procesiSvi ostali procesi

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 28

 • Unapreenje operacija

  Mjerenje & kontrola djelovanja operacija

  Dijagnoza unapreenja za tvornicu i urede

  Implementiranjepromjena na opremi, ljudima i procesima

  Postavljanje ciljeva Kljuni indikatori poslovanja Metode mjerenja Statistika kontrola

  Racionalno poslovanje u uredu Racionalno poslovanje u proizvodnji Inenjering vrijednosti Poboljanje kvalitete Re-inenjering poslovnih procesa Analiza sistema

  Neprekidno napredovanje (Kaizen) Upravljanje projektima Upravljanje promjenama Razvoj timova

  Revizija i uenje Nadziranje koristi Identificiranje lekcija

  29DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Specijalistiki alati

  Inenjering poslovnih procesa Statistika procesna kontrola Just in time (JIT) Inenjering vrijednosti Program 20 kljueva 6Sigma

  Ukoliko mislite da je potreban bilo koji od ovih alata, trebate zvati specijalista.

  DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015 30

 • Ne-specijalistiki alati

  Upravljanje zalihama Poboljanje kvalitete Identificiranje IT projekata Upravljanje projektima Racionalno poslovanje Mjerenje i kontrola

  Moete koristiti sve ove alate, u veini kompanija, kako bi unaprijedili operacije.

  31DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Trnoviti put ka uspjehu

  *32DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Razlozi poslovnih problema

  Nedovoljna priprema(loe savjetovanje i poslovno planiranje)

  Nepredvieni problemi(loe planiranje ili jednostavno loa srea)

  Nedovoljno stratekog razmiljanja(izazvano stresom ili nedostatkom vremena)

  Loi poslovni sistemi(nedovoljno poslovno treniranje i/ili iskustvo)

  Prema Durham University Business School Advisor Guides

  33DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Identificiranje stvarnog problema

  PROBLEMI S GOTOVINOM:to je pravi uzrok?

  Prilagoeno od Allana Gibba

  SLABA KONTROLADUNIKA?PREVELIKEZALIHE?

  PREKOMJERNIOPOZIVI?

  PREMALAKAPITALIZACIJA?

  SLABA KONTROLAUVJETA KREDITORA?

  PREVIE OSNOVNIHSREDSTAVA?

  PROBLEMI SBANKOM?

  Financijski problemi

  PRODAJA?

  MARA?(CIJENE)

  TROKOVI PROIZVODA I DOPRINOSI?

  OPITROKOVI?TROKOVIMATERIJALA?

  TROKOVIRADNE SNAGE?

  TROKOVIODJELA?

  Trokovi i cijene

  34DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Budite poput djeteta!

  Zato? Zato?

  Zato? Zato?

  ZATO?

  35DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Trite konzultantskih usluga - % svjetskih prihoda 40 najveih konzultantskih tvrtki

  Marketing / prodaja2

  Operativni i procesni management

  31

  Korporativna strategija

  17

  IT strategija17

  Koristi 16

  Dizajn organizacije

  11

  Financije6

  36DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

 • Ima li pitanja?

  (da ne ispadne da ne pitamo)

  37DS Upravljanje operacijama poduzea - v2a-2015

  OPERATIVNI MANAGEMENTTko?Koliko? - OcjenaZadaci / kolokvijito? Temeto? Literatura www.dropbox.comto? Distance Learningto? Servisne informacijeto? CiljeviKako?DNK SUSTAVADefinitivno Neophodne KomponenteMODEL LOPOA RAVNOTEA JE KLJUPRIZMA OPERACIJAKako? Jo uvijekZATOKako operacije mogu .Slide Number 17Jedan od naina upravljanja operacijama Lucy chocolate sceneDrugi nain upravljanja operacijama F1 boxOperacije: Definicija cjelokupnog poslovanjaOperacije su svuda oko nasPrimjeri operacijaOperativni management Upravljanje operacijama poduzeaPrimjeri Upravljanja operacijamaUpravljanje operacijama koristi resurse za stvaranje outputaUpravljanje operacijama se mijenjaOperacije opisane u okviru procesaPrimjeri procesa u neoperativnim funkcijamaUnapreenje operacijaSpecijalistiki alatiNe-specijalistiki alatiTrnoviti put ka uspjehuRazlozi poslovnih problemaIdentificiranje stvarnog problemaBudite poput djeteta!Slide Number 36Slide Number 37