7
J S.C. VIROMET S.A. FISA CU URELIT P Data emiterii : 2001 Editia 2l Revizia 0 I 01 .O7 2008 cod PS-Ml-14-F09 / 31 pag. 1 17 |1,lDENTlFlcAREASUBSTANTEl/PREPARATULUlcHlMlcSlAFlRME|/lNTREim Denumirea substantei Uree, produsi de reactie cu formaldehida Denumirea comerciala CAS# cE# Familia de produse chimice Urelit P 6861 1-64-3 271-B9B-1 rasina u reo-formaldehidica 1.2.Utilizaresubstanta/preparat@mnului,lafabricareaplacajuluisipanelului'la furniruirea panourilor si a altor structuri din lemn. l.3.ldentificarea societatii / intreprinderii S.C. VIROMET S.A. Str. Aleea Uzinei nr. 8 505700 OrasulVlCTORlA Jud.Brasov ROMANIA pielea tel.: 0040 1268 1241 120 fax : 0040 I 268 I 242 484 e-mail : [email protected]; l.4.Telefon 0040-268-241340 Q4 ore 2.1 Clasificarea substantei clasifcare EU: nu este clasificata periculoasa conform Anexei I a Directivei6TlS4SlcEE(Anexa 2laHG 4gol2oo2). Autoclasificare: substanta periculoasa, avand in vedere continutul de formaldehida libera : Sensibilizant, Xi ; R 43 Pericole pentru om Produsul contine formaldehida libera. Poate provoca sensibilizare in contact cu Pericole pentru mediu Formaldehida nu este clasificata periculoasa pentru mediu. Efecte adverse ale proprietatilor fizico-chimice asupra sanatatii umane si simptome de manifestare(1) (2) - piele: poate declansa o reactie alergica - ochi: poate provoca lacrimarea ochilor - inhalare: inhalarea accidentala poate cauza irrtarea cailor respiratorii - ingestie: ingestia accidentala poate cauza irrtarea tubului digestiv Efecte adverse ale proprietatilor fizico-chimice asupra mediului La evacuarea accidentala in mediu se asteapta ca rasina sa se adsoarba pe particulele din sol, pe cand formaldehida libera continuta nu, datorita mobilitatii mari in sol. 3. COMpOZtTtE / tNFORMATil pRtVtND COMPONENTil ( TNGREDTENTE Compozi(ie Produsul este o rasina ureo-formaldehidica ( produsi de condensare ai ureei cu formaldehida), care contine si formaldehida libera si apa. Continutul de substanta solida este de 65 ! 2 %. Denumirea componentilor Denumirea componentilor cu limita de expunere la locul de munca : Formaldehida CAS# cE# Nr. lndex Concentratie Clasificare HG .Clasificarea pe domeniu de concentratie este '. 0,zVo<C< 1% a Xi R43 Dupa contact cu ochii Clatitiochiicu multa apa celputin 15 minute, ridicand si pleoapele pe rand. NU permitetivictimeisa se frece la ochi sisa inchida ochii. Solicitati asistenta medicala. Dupa contact cu pielea Spalatiimediat pielea cu multa apa cel putin 15 minute, timp in care se indeparteaza imbracamintea contaminata si incaltamintea. Spalati imbracamintea inainte de reutilizare. Solicitati asistenta medicala daca apar iritatii sau daca persista. Dupa ingestie Nu dati niciodata sa bea unei persoane inconstiente. Solicitati asistenta medicala Nu provocativoma.Daca victima este constienta si agitata, dati-i sa bea 2-4 pahare de apa . Dupa inhalare Scoateti imediat victima la aer curat. Daca nu respira faceti respiratie artificiala. Solicitati asistenta medicala. 50-00-0 203-714-2 605-001-00-5 f <65"/J lt I este clasificata 11 ?.', f),/-E -- )/ / tn-/*9'" ' periculoasa conform Anexei I a Directivei6TlS4BlCEE (Anexa 2 la 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 4. MASURI DE PRIM AJUTOR

Fisa tehnica

  • Upload
    wwweng

  • View
    268

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fisa tehnica

Citation preview

Page 1: Fisa tehnica

J S.C. VIROMET S.A. FISA CU

URELIT PData emiterii : 2001 Editia 2l Revizia 0 I 01 .O7 2008 cod PS-Ml-14-F09 / 31 pag. 1 17

|1,lDENTlFlcAREASUBSTANTEl/PREPARATULUlcHlMlcSlAFlRME|/lNTREimDenumirea substantei Uree, produsi de reactie cu formaldehidaDenumirea comercialaCAS#cE#Familia de produse chimice

Urelit P6861 1-64-3271-B9B-1rasina u reo-formaldehidica

1.2.Utilizaresubstanta/preparat@mnului,lafabricareaplacajuluisipanelului'lafurniruirea panourilor si a altor structuri din lemn.

l.3.ldentificarea societatii / intreprinderiiS.C. VIROMET S.A.Str. Aleea Uzinei nr. 8505700 OrasulVlCTORlAJud.Brasov ROMANIA

pielea

tel.: 0040 1268 1241 120fax : 0040 I 268 I 242 484e-mail : [email protected];

l.4.Telefon 0040-268-241340 Q4 ore

2.1 Clasificarea substanteiclasifcare EU: nu este clasificata periculoasa conform Anexei I a Directivei6TlS4SlcEE(Anexa 2laHG 4gol2oo2).Autoclasificare: substanta periculoasa, avand in vedere continutul de formaldehida libera : Sensibilizant, Xi ; R 43Pericole pentru omProdusul contine formaldehida libera. Poate provoca sensibilizare in contact cuPericole pentru mediuFormaldehida nu este clasificata periculoasa pentru mediu.Efecte adverse ale proprietatilor fizico-chimice asupra sanatatii umane si simptome de manifestare(1) (2)- piele: poate declansa o reactie alergica

- ochi: poate provoca lacrimarea ochilor- inhalare: inhalarea accidentala poate cauza irrtarea cailor respiratorii- ingestie: ingestia accidentala poate cauza irrtarea tubului digestiv

Efecte adverse ale proprietatilor fizico-chimice asupra mediuluiLa evacuarea accidentala in mediu se asteapta ca rasina sa se adsoarba pe particulele din sol, pe candformaldehida libera continuta nu, datorita mobilitatii mari in sol.

3. COMpOZtTtE / tNFORMATil pRtVtND COMPONENTil ( TNGREDTENTECompozi(ieProdusul este o rasina ureo-formaldehidica ( produsi de condensare ai ureei cu formaldehida), care contine siformaldehida libera si apa.Continutul de substanta solida este de 65 ! 2 %.Denumirea componentilorDenumirea componentilor cu limita de expunere la locul de munca :

FormaldehidaCAS#cE#Nr. lndexConcentratieClasificare

HG .Clasificarea pe domeniu de concentratie este '. 0,zVo<C< 1% a Xi R43

Dupa contact cu ochiiClatitiochiicu multa apa celputin 15 minute, ridicand si pleoapele pe rand. NU permitetivictimeisa se frece la ochisisa inchida ochii. Solicitati asistenta medicala.Dupa contact cu pieleaSpalatiimediat pielea cu multa apa cel putin 15 minute, timp in care se indeparteaza imbracamintea contaminata siincaltamintea. Spalati imbracamintea inainte de reutilizare. Solicitati asistenta medicala daca apar iritatii sau dacapersista.Dupa ingestieNu dati niciodata sa bea unei persoane inconstiente. Solicitati asistenta medicala Nu provocativoma.Daca victimaeste constienta si agitata, dati-i sa bea 2-4 pahare de apa .

Dupa inhalareScoateti imediat victima la aer curat. Daca nu respira faceti respiratie artificiala. Solicitati asistenta medicala.

50-00-0203-714-2605-001-00-5

f <65"/JltI este clasificata

11 ?.', f),/-E-- )/ / tn-/*9'" '

periculoasa conform Anexei I a Directivei6TlS4BlCEE (Anexa 2 la

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

Page 2: Fisa tehnica

I

S.C.V E DESECURITATE

URELIT Pcod Ps-Ml-14-F09 / 31 pag.2 17

Data emiterii : 2001 Editia 2l Revizia O I 01'07 2008

fi imPlicata intr-un incendiu

Mijloace de stingere corespunzatoareStlngeticu pulbere sau ceata de apa (1).

Mijl6ace de stingere nerecomandate din motive de securitate

NU este cazul.Pericole speciale care decurg din expunereNu inhalati gazele rezultate in urma descompunerii termice si a combustiei'

Materialele de stingere contaminate se colecteaza separat; nu se evacueazalacanalizare '

Apa contaminata rezultata de la stingerea incendiilor se dirijeaza la statia de epurare ape reziduale'

Echipamente speciale de protectie pentru pompieri

T.l.ManipulareSe va purta echipament de protectie adecvat'

Masuri de precautie pentru protectia personala- minimizati numarul personalului in zona de risc'

- indepartati sursele de aprindere.- asigurati ventilatia corespunzatoare.- pui"ii

""fripament Oe pi'otectie indivi-dual corespunzator (a se vedea si cap' 8 - par' B'2'1')'

' Maini : manusi de cauciuc nitrilic / neoprenic'

Ochi : ochelari de protectie impotriva stropirii'

Masuride precautie pentru protectia mediuluiSe va evita deversarea produsului in mediul inconjurator'

Se va preveni contaminarea apei si a solului'

se va preveni deversarea in canalele de scurgere, santuri sau ape curgatoare'

lnformati autoritatile daca substanta patrunde in ape curgatoare sau in sol'

Metode de curatarese absoarbe substanta deversata cu material inert (nisip, pamant , etc.) si se depoziteaza intr-un container potrivit''

conform

T.l.Manipulare- instruiti personalul inainte de manipulare'- asigurati ventilatia locala si generala.

- utilizati filtre sau scrubere p5 ventilatia de evacuare a noxelor (formaldehida)'

- Luati masurile uzuale de precautie pentru manipularea chimicalelor.

- evitati contactul cu ochii, pielea si imbracamintea'- nu ingerati si nu inhalati produsul.- spalati-va duPa maniPulare.- indepartati imbracamintea contaminata si spalati-o inainte de reutilizare'

- utilizati produsul in spatii bine ventilate'- nu deteriorati containerele goale si nu le expuneti la caldura sau surse de aprindere'

- containerele goale pot conti"ne resturi de produs ; se elimina conform prevederilor legislatiei privind

deseurile de ambalaje '

- utilizati scule si echipament antiex, in special la deschiderea si inchiderea containerelor'

- luati masuri impotriva incarcarii cu electricitate statica'

Masuri de Protectia mediului-evitatievitati deversarea produsului in mediul inconjurator.

..

-asigurati zona in ce priveste colectarea si evacuarea scurgerilor'

T.2.Depozitare- depozitati in locuri racoroase'- tineti rezervoarele sau containerele sub agitPre, pentru mentinerea uniforma a vascozitatii'

- iemperatura ta Oepozitare nu va depasi Zb oC pentru a evita.deprecierea produ.sului'

- depozitati departe de surse directe sau indirecte de caldura, in rezervoare metalice sau tancuri drn rasini

potiesterice sau finra Oe itol" ".op"rite

si protejate de_actiunea directa a razelor solare'

- durata de conservare a produsului la 20u C este de 45 de zile.

- preveniti acumularea de electricitate statica, prin legarea la pamant a echipamentului utilizat la depozitare,

fabricare si transPort.- utilizati numai scule anti-scantei'

Aparat autonom de resPiratieCostum anticaloric comPlet.

6. MASTJRI IN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE

Page 3: Fisa tehnica

S.C. VIROMET SA E SECURITATE

URELIT P

- utilizati echipamente electrice aniiex.

Data emiterii : 200'1 Editia 2t Revizia O I 01.07 2OOB cod PS-MI-14-F09 / 31

- pardoseala spatiilor de depozitare va fi impermeabila si racorda ta la canalizarea organica sau va fiprevazuta cu cuve de retentie, pentru evitarea imprastierii in caz de deversare accidentala.- materialul utilizat pentru ambalaje va fi conform r-"gl"r"nt"iiLinon privind transportul pe caile rutiere alsubstantelor periculoase .

7 .3.Utilizari s pec if i cese utilizeaza in industria de prelucrare a lemnului,.la fabricarea placajuluisipanelului, la furniruirea panourilordin pAL,placaj, panel, MDF, pFL, remn masiv, cherestea si a artor structuri din remn

;;" r;il;il"rur rR,

ParametriiAe cse monitorizeaza concentratia de formardehida din spatiulde rucruProceduride monitorizare recomandate

vFY'vr

se utilizeaza metode de determinare specifice pentru formaldehida, in domeniul de concentratie corespunzator.8.1.Valori limita de expuneresunt prezentate valorile limita de expunere pentru formardehida :

ROMANIA (3)

Formaldehida cAs #50-00-0

Valorilimita maximenationale

de expunere profesionala

I ore TermenScurt (15 min)

indicativpG

(potentialcanceri-gena)

1,2mq/mc

1

ppm3

mg/mc2

ppmValori limita biologice

obliqatorii fVLBO)Alte tari (4)(UK) , WEL - TWA = 2 ppm TWA ; 2,5 mg/m3 TWA(UK) , WEL-STEL = 2 ppm STEL; 2,5 mg/m3 STEL(uS) , oSHA = 0,75 ppm TWA' 2 ppm slel; 0,5 ppm nivel de actiune (iritant si potentiat cancerigen- 29cFR1910 1048)(US) , NIOSH = 1000 ppm TWA; 3100 mg/m3 TW,AFranta - VME = 0,5ppm VME;Franta - VLE = lppm VLEGermania: 0,5 ppm TWA; 0,62 mg/m3 TWARusia: 0,5 mg/m3 TWASp_ania: 0,3 ppm VLA-EC; 0,37 mg/m3 VLA_EC,8.2.Controlul expunerii ocupationale8.2.1.Gontrolul expunerii profesionaleRespectati parametrii tehnologici si modul de lucru pentru evitarea imprastierii accidentale a produsului in spatiilede lucru' Utilizati sisteme corespunzatoare de ventiiatie g"n"r;i" si locala pentru a mentine concentratiile noxelorsub limita admisa la sursa de risc.Dotati locurile de munca_cu dusuri sijet de apa pentru spalarea ochilor.Echipament de protectie :a'protectia respiratiei" masca de gaze cu cartus filtrant pentru substante organice, daca in spatiulde lucruconcentratia de noxe este depasita.b'protectia mainitor.' manusi din cauciuc nitrilic ( sau neoprenic) cu indicativul excelent ( pentru gradul depermeatie) .

c.protectia ochilor: ochelari de protectied.protectia pielii :echipament de protectie complet (bumbac).8.2.2.Controlul expunerii mediului

Vt'fl - 7-w'{+

lu t CIs/k / t*o o,w t)t''

I /,t*l,D)'t/ft F

Res masurilor de administrare a riscurilor.

9.l.lnformatli generateleAspect: lichid opalescent, vascos, de culoare alba.Miros : specific de formaldehida9.2.lnformatii importante pentru sanatate , securitate si mediupH-ul

7,510,5Punctulde fierbere / intervarur de temperatura de fierbere nu este disponibirTemperatura de aprindereProprietati""plo.iu" ""'o nu este disponibila

Proprietati oxidante nu sunt disponibilenu sunt disponibile

s.CONTROLULEXPUNERM

Page 4: Fisa tehnica

S.C. VIROMET S.A. FISA CU DATE DE SECURITATE

URELIT PData emiterii : 2001 Editia 2l Revizia 0 I 01 .07 2008 cod PS-Ml-14-F09 / 31 pag.417

Densitate relativa, la 20 "C

SolubilitateaCoeficientul de partitie :n-octanol/apaVascozotatea dinamica, la 20" C, mPa.sDensitatea vaporilorViteza de evaporare9.3.Alte proprietati fizico-chimiceMiscibilitatea cu apalndice de refractie, la 20 oC

'1,28 I 0,05nu este disponibilanu este disponibil1 000-2500nu este disponibilanu este disponibila

partial miscibil1,465-1,48060

Este stabil chimic in conditii normale de temperatura si presiune'

10.1.Conditii de evitatSurse de caldura. Valori acide ale pH-ului. Materiale incompatibile. Produsul poate polimeriza si in consecinta se

poate degrada daca este mentinut la o temperatura peste 20'C.1 0.2.Materiale de evitat

Timp de qelifiere la 100 oC, max. secunde

Acizi si intaritori pentru rasini ureo-formaldehidice.10.3.Produse de descompunere periculoaseFormaldehida .

azacontinutuluideformaldehidalibera,cAs#50-00-0.Efecte toxicocinetice. metabolism si distributie in mediu (6) (7) (8)

Formaldehida : # 50-00-0Datcrita reacttvitatii formaldehidei fata de macromoleculele biologice, cea mai mare parte a formaldehidei inhalate

este depozitata si aOsorOita in regiunea cailor respiratorii superioare cu care substanta vine in contact. Prin

absorbtie la locul de contact formaldLhida produce legaturi inter si intramoleculare intre proteine si acizii nucleici.

Datorita depozitarii in principal in caile respiratorii si metabolizarea rapida, expunerea la concentratii de

formatdehida de 1,9ppm (2,3 mg/m3) , 14,4 ppm, (17,3 mg/m3), sau 6 ppm (7,2m9lm3) nu a avut ca rezultat

cresterea concentratiei de formaldehida in sangele oamenilor, sobolanilor, respectiv al maimutelor

La speciile animale, timpul de injumatatire al formaldehidei (administrate intravenos) in circulatie a variat intre '1 si

1,5 minute.Efecte acute ( toxicitate acuta. iritabilitate si corozivitate) (1) (6) (7) (8)

Toxicitate acutaLD50 / LC 50 (masura a toxicitatii acute, doza lconcentratia letala)Toxicitate acuta oralaFormaldehida : # 50-00-0

LbS0, soareci=42mglkg', LD50, soareci=385 mg/kg; LD50, soareci=500 mg/kg;

LD50, sobolan=1 00 mg/kg;LD50, sobolan=500 mg/kg'Ja o singura expunere'.sobolani,oial LD50= 800 mgikg corp; porcusori de guinea, oral LD50=260 mg/kg corp.

-erpunelrea pe termen scurf sl mediu: un singur studiu efectuat pe sobolani si caini a aratat ca scaderea in

greutate la ambele specii a fost observata la 100mg/kg corplzi; nu au fost observate efecte (NOEL) la 50 si

respectiv 75 mg/kg corP I zi.Toxicitate cronica oralaFormaldehida : # 50-00-0gxpunetea pe termen /ung- principalul efect non-neoplastic efectuat pe animale expuse oral la formaldehida a fost

dezvoltarea'modificarilor trisiopatologice in interiorul stomacului, cu efecte la sobolani la 82 mg/kgcorp lzi si mai

mult.Toxicitate acuta prin inhalareFormaldehida, CAS# 50-00-0

LC50, soareci=454 mg/m3/4ore; LC50, soareci=505 mg/ m3/2ore; Le50,sobolan=578m9/m3/2ore kg;

LC50, sobolan=250 ppm/2 ore.Ja o singura expunere: a fost raportata la rozatoare in domeniul '. 414ppm(497 mg/m3) la soareci expusi 4 ore,

pana la 820 ppm (984 mg/m3) la sobolaniexpusi 30 minute '

L"prner"" animaielor laioncentratii ridicate de formaldehida prin inhalare (mai mari de 100ppm) produce dispnee,

voma, hipersalivare, spasme musculare, si moartea .

Toxicitate cronica prin inhalareFormaldehida, CAS# 50-00-0expunerea pe termen /ung- principalele efecte non-neoplastice la animalele expuse la inhalarea de formaldehida

au fost schimbarile histopJtoiogice (de ex. : hiperplaziebazala, metaplazie , rinita) in interiorulcavitatii nazale, sia

r__

Page 5: Fisa tehnica

S.C. VIROMET S.A. FISA

URELIT PData emiterii : 2001 Editia 2t Revizia 0 / 01.07 2008 cod PS-Ml-14-F09 / 31

ilvoltat efecte histopatologice inToxicitate acuta prin pieleFormaldehida, CAS# 50-00-0

cavitatea nazala la concentratii de formaldehida de 2 ppm (2,4 mglm3) si mai mari

1D50, iepure=27}pllkg; 1D50, iepure=27\S\S mg /kg.'expunerea pe termen scurf sl mediu : studiile efectuate pe sobolani au aratat efecte histopatologice (hiperplazie,inflamatie, eroziune, ulceratie) si un raspuns proliferativ sustinut in cavitatea nazala la concentratiide i,1'ppm (3,7mg/m3) si mai mari. Efectele in general, nu au fost observate la 1-2 ppm (1,2 sau 2,4 mglm3).Efecte de sensibilizare (9)Formaldehida, CAS# 50-00-0Rezultatele studiilor de laborator pe animale au indicat faptul ca formaldehida poate mari sensibilitatea la alergeniiinhalati.Efecte CMR (1) (6) (7) (B)

CarcinogenitateCarcinogenitate la animaleFormaldehida, CAS# 50-00-0lncidenta a tumorilor cavitatii nazale in 5 investigatii in care sobolanii au fost expusi prin inhalare la concentratii deformaldehida de peste 6,0 ppm (7,2 mglm3). ln mod curent, nu exista o evidenta definitiva care sa indice caformaldehida este carcinogenica daca este administrata pe cale orala animalelor de laborator. Studiile de toxicitatedermala cronica si alte investigatii mai vechi in care animalele erau injectate cu formaldehida adauga putinagreutate dovezilor pentru carcinogenitatea formaldehidei la animale.Carcinogenitate la omFormaldehida, CAS# 50-00-0

EU : Formaldehida ....%; Carcinogen cat. 3.ACGIH : ,A2 Suspect cancerigen pentru om ; STEL : celula ; 0,3 ppmIARC : Formaldehida CAS# 50-00-0 ; grup 1 de carcinogeneNTP : Formaldehida (gaz) - R ; este prevazut ca fiind carcinogen pentru om

GenotoxicitateFormaldehida, CAS# 50-00-0Formaldehida este genotoxica, in celulele bacteriene si mamare in vitro (inducand mutatii).Toxicitatea asupra functiei de reproducereFormaldehida, CAS# 50-00-0Rezultatele studiilor de laborator pe animale au aratat ca indicele de toxicitate embrionara

erea la formaldehida

lntrucatprodusulcontinesiformaldehidalibera,informatiiledatemaijossuntpentiur@Gomportarea si reactia in mediu (1) (6) (7)Stabilitatea in apaProdusul este partial solubil in apa. Prin diluare cu apa se produce hidroliza partiala, cu eliberare de formaldehida.Formaldehida se hidrateazain apa rapid formand un glicol. Echilibruleste deplasat in sensulformariiglicolulului; insolutiile concentrate de formaldehida se gaseste mai putin de 0,04% formaldehida nehidratata.Stabilitatea in aerFormaldehida emisa in aer reactioneaza in primul rand cu radicalii hidroxil generat fotochimic in troposferasufera fololiza directa. Procesele minore includ reactii cu radicali azotat, hidroperoxil, peroxid de hidrogen,ozon,clor. Cantitati mici de formaldehida emisa in aer poate fi transferata in ploaie, ceata si nori. Timpul de injumatatirein atmosfera, a fost calculat pe baza constantelor reactiei cu radicalul hidroxil, ca fiind intre 7,1-71,3 ore.Stabilitatea in sol si sedimenteDatorita coeficientului mic de partitie sol / sorbtie ( K"" ) si solubilitatii mari in apa , nu se asteapta ca formaldehidasa se adsoarba pe materiile in suspensie si sedimentele din apa. Este de asteptat ca degradarea biotica si abioticasa fie un proces semnificativ care sa afecteze viteza de degradare a formaldehidei in sediment. Formaldehidase asteapta sa se adsoarba pe particulele din sol intr-un grad ridicat si ar putea fi considerata ca fiind mobila in, pe baza estimarilor Koc. Compusii cu Koc <100 sunt considerati moderat mobili.l2.l.Ecotoxicitate (1) (6) (7) (8)Toxicitate asupra organismelor acvaticeDafnia magna : test imobilizare acuta, 48h-EC 50 ; Reproducere : 21 zile - EC 50; 21 zile - NOECAlge (Selenastrum capricornutum): test de inhibare a cresterii ,rata de crestere '.72 ore - EC50; 72 ore-NOECCele mai semnificative efecte de toxicitate acvatica au fost observate la alqele marine. Concentratii deformaldehida in apa de 0,1 si 1mg/l au cauzato mortatlitate de 40-50% dupa 96 ore -la zigotiide Phyttosporacomosa. Mortalitatea totala (100%) a rezultat din expunerea la concentratii de 100m9/ltimp de 24 ore side 10mg/ltimp de 96 ore.Concentratia NOEC si LOEC dupa 96 ore la embrionii de 7 zile ale aceleiasi specii, a fost de 1 sirespectiv 10 mg/|, observandu-se faptulca organismele adulte au fost maitolerante.

517

fost afectat de

saur. si

nusol

12. INFORMATII ECOLOGICE

Page 6: Fisa tehnica

FISA CU DATE DE SECURITATE

Toxicitatea formaldehidei la pesti este de asemenea variabila.

URELIT PData emiterii : 2001 Editia 2l Revizia 0 / 01 .07 2008 cod PS-Ml-14-F09 / 31 pag.617

Toxicitate a org a n i sm elo r te re streEfectul cel mai mare de sensibilizare a organismelor terestre rezultat din expunerea la formaldehida emisa in aer a

fost observat la fasolea comuna (Phaselous vutgaris), in cresterea mugurilor, dar nu si a radacinilor' Dupa

expunerea la concentratii medii masurate de 65, 107, 199 si 365 ppb in aet (25 grade C ziua,40% umiditate )timpde7 orelzi,3 zilelsaptamana, timp de 4 saptamani, autorii concluzioneaza ca nu au fost efecte nocive rezultate din

expunerea pe termen scurt.Formaldehida este cunoscuta ca fiind un dezinfectant care omoara microorganismele, cum ar fi bacteriile, virusii,

fungii si parazitii la concentratii relativ mari. Expunerea la 2 ppm de formaldehida gazoasa timp de24 ore a dus la

moirtea'a 100% din sporii de cultura al unor specii variate de Aspergillus si Scopulariosis, ca si al Penicillium

crustosum .

pentru nevertebrate terestre, solutiile de formaldehida de 1%si5% au distrus ouale si au afectat larvele, respectiv

la parazitii de bovine OsterTagia ostertagi si Cooperia Oncophora din gunoiul de vaci. Nu au fost identificate date

de toxicitate cronica la mamiferele salbatice, pasari, reptile, sau nevertebratele terestre.

12.2.Mobilitate (6) (7)Modelarea datelor(avand labaza proprietatile fizico-chimice )privind mobilitatea formaldehidei, a aratatca daca

este continuu evacuata in mediu i aer sau apa sau sol) , cea mai mare parte a ei va fi prezenta in ac--mediu.Totusr avand in vedere incertitudinea privind pseudo-solubilitatea formaldehidei, hidratarea in apa si

procesele complexe de formare si degradare a formaldehidei in atmosfera , estimarea cantitativa a distributiei de

masa nu este considerata sigura.1 2.3.Persistenta si degradabilitate(6) (7)

Testele de biodegraJare efectuate pe formaldehida, arata ca este usor biodegradabila. Testele de

biodegradabilitate electuate pe o perioada de 2 saptamani, la o concentratie de 100m9/l cu o concentratie a

namolului activ de 30mg/l ,'conform metodei OECD TG 301C, pe paraformaldehida, a aratat ca este usor

biodegradabila : valoareJToc - 97% (analiza directa) ; valoarea BOD - 91% (analiza indirecta) '

12.4.Potentialul bioacumulator (6) (7)

Avand in vedere valoarea foarte mica a factoruluipartitie octanol/apa (Kow) de 0,65 nu se asteaptaobservat bioacumularea in pesti si creveti.12.5. Rezultatele evaluarii PBTFormaldehida este usor biodegradabila si nu este bioqglqqlgliya.

iarapelecontaminaterezultate,setrimitsprestatiideepurare,pentrUafiepurate biologic.Apele contaminate, rezultatate de la stingerea incendiilor se trimit spre statiile de epurare, pentru a fi epurate.

Materialele de stingere a incendiilor contaminate nu se evacueazala canal, ci se colecteazain recipiente acoperi*<-

si vor fi eliminate de firme specializate.Acolo unde nu sunt statii de epurare, apele uzate se elimina de firme specializate.

Regtementari tegale : OUG igSIZOOS;l-egea 10712006; OUG 78I2OOO', HG 62112005; HG 8561 2002', HG 352 /

2005: HG 35'1 / 2005 cu si modificarile ulterioare .

ADR /RlD : fara restrictii.Urelitul P se ambaleaza in am de material stic sau metalice

Eticheta Simbolde pericol : Xi- Fraze R Fraze S :24-37ReglementariReiulamentul REACH 1go7 12006 , Directiva 6TiS4SlCEE,Reglementarile nationale armonizate cu reglementarile

coriunitare privind substantele si preparatele chimice periculoase : OUG 20012000, HG 490/2002', HG 9212003;

31 I 1994 cu rile si modificarile ulterioare .

Fraze de risc :

R43 - Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea.

Fraze de securitateS24- A se evita contactul cu pielea.S37- A se purta manusi de protectie corespunzatoare.

ln Fisa cu Date de Securitate au fost cuprinse datele cunoscute de noi in momentul de fata, fara ca acest

document sa se constituie intr-o garantie a produsului'

de bioconcentrare de 0,19 , si pe baza log coeficientului de

ca formaldehida sa se bioacumuleze. La examinare, nu s-a

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

15. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE

16. ALTE INFORMATII

Page 7: Fisa tehnica

VIROMET S.A. FISA GU DATE DE SECURITATE

URELIT PData emiterii : 2001 Editia 2l Revizia O I 01 .07 2008 cod PS-MI-14-F09 i 31 pag.7 17

Editie/revizie/data Modificari. comoletari Elaborat Verificat AprobatEd.1/rev.0i2001Ed.1lrev.112003Ed.1lrev.212006Ed.2lrev.Ql01 .07 .2008-

cap.9,1 3,1 5cap.2,3,8,14,15cap.1 -1 6

Serv.Tehn-Prod.lng.Dumitru R.

Sef Serv.Tehn-Prod.lng. Borha L.

DirectorTehnic-Prod.ng.Borha Traian

Sef Serv. CTClng.Barsan l.

intra in contact in mod normalsau accidental.

*Avizat in CTE cu PV N. 911 din 29.09.2008

Bibliografie(1) Hazardous Substances Databank (HSDB) 1994 - http:// toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/(2) lnformatii pentru interventie de urgenta-http://www.ericards.net /psp/ericoline.psp_ericard(3) HG 1218 2006- privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru asigurarea protectiei

lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici(4) Acros Organics MSDS#96726 (Formaldehyde 37% solution in water, stabilizated with methanol l0-15o/o);(5) FisaTehnica VIROMET pentru URELIT P(6) Concise lnternational ChemicalAssesments Documents (Formaldehyde CICADS 40 ,2002)(7) lnternational Program of Chemical Safety ll Series , IPCS, 1989,2002(8) National lnstitute of Technology and Evaluation, NITE, Japan(9) Substance Technical Guidelines for Formalin