of 48 /48
LAMPIRAN 6 GRANDMAS BOY Di sediakan ol eh: ANIS AMIRA BT ABDUL KADIR MAHIRAH BT OTHMAN MAISARAH BT ABD MANAF PISMP PRASEKOLAH 2

Grandma's Boy 03

Embed Size (px)

Text of Grandma's Boy 03

Page 1: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 1/48

LAMPIRAN 6

GRANDMAS BOY 

Disediakan oleh:

ANIS AMIRA BT ABDUL KADIR

MAHIRAH BT OTHMAN

MAISARAH BT ABD MANAF

PISMP PRASEKOLAH 2

Page 2: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 2/48

Page 3: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 3/48

� Artikel ini menceritakan tentang seorang guru

bernama Helen Jamison yang bertugas disebuah sekolah iaitu Sekolah C.E Conners

Elementary School.

� Merupakan seorang guru yang baru bertugas

selama dua bulan dan ditempatkan di sekolah

ini. Helen merupakan seorang guru yang

kreatif di dalam membina keyakinan diri

seseorang individu khususnya anak muridnya.

Page 4: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 4/48

� Helen berkhidmat di Sekolah Rendah C.E

Conner dan mengajar murid tahun dua.

� Di dalam kelasnya, Helen menyedari terdapatseorang murid lelaki yang berlainan daripada

murid-murid yang lain. Murid tersebut ialahJustin.

� Justin selalu berangan di dalam kelas dan tidakmembuat kerja yang diberi oleh Helen.

Page 5: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 5/48

� Justin selalu mengelakkan diri daripadaberkumpulan dengan rakan sekelas apabilakelas bermula.

� Justin juga tidak menghiraukan sebarangpujian, kritikan, denda dan juga ganjaran.

� Helen berjumpa dengan ibu bapa Justin tetapitidak berjaya.

� Helen pulang ke rumah dan kebetulan rakanserumahnya, Cindy berada di rumah.

Page 6: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 6/48

� Helen menceritakan masalah Justin kepada

Cindy.

� Kemudian, Helen merujuk fail maklumat

terkumpul Justin dan berjumpa dengan bekas

guru tahun satu Justin, iaitu Judy Cole.

� Judy menceritakan bahawa masalah Justin

bermula ketika Justin di dalam tahun satu.

Page 7: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 7/48

� Judy juga bercerita bahawa ibu bapa Justin telah bercerai

pada musim panas yang lalu.

� Helen berjumpa ayah dan nenek Justin. Mereka tetap

berkeras mengatakan masalah Justin di sekolah berpunca

daripada ibu Justin.

� Helen berjumpa keluarga Justin buat kali kedua. Dia cuba

bercerita tentang masalah Justin serta mencadangkan

beberapa cadangan untuk menyelesaikan masalah Justin.

� Tetapi keluarga mereka tidak bersetuju dengan semua

cadangan Helen.

Page 8: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 8/48

� Lantaran daripada hal ini, Helen telahmembawa Justin kepada guru kaunseling disekolah tersebut.

� Namun, apa yang terjadi, nenek Justinmemonopoli hampir setiap masa sesi

kaunseling.� Justeru, Cikgu Cindy yang sepatutnya memberi

khidmat kaunseling seakan-akan diberi nasihatoleh Puan Ann.

� Pada masa yang sama, Puan Ann telahmembantah cadangan Helen untukmengadakan home-school managemaentprogram

Page 9: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 9/48

� Hasil perbincangan dengan keluarga Justin,

Helen dan Cindy gagal mencapai penyelesaian

yang boleh membantu perkembangan Justin.

� Kesimpulannya, cerita ini mengisahkan

tentang usaha Cikgu Helen yang tidak tercapai

objektifnya ekoran daripada tidak ada

kerjasama daripada keluarga Justin.

� Hal ini bermaksud, tidak semua masalah yang

dihadapi oleh murid-murid mampudiselesaikan dengan jayanya oleh guru.

Page 10: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 10/48

Page 11: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 11/48

Cikgu Helen

Jamison

Cikgu Helen

Jamison

Cikgu Helen

Jamison

Cikgu Helen

Jamison

Guru yang bertanggungjawab,

rajin serta suka memotivasikan

muridnya.

Bimbang dengan kelakuan Justin.

Merupakan seorang guru baru di

sekolah itu.

Mempunyai pengalaman

mengajar selama dua bulan.

Cikgu Helen

JamisonHelen tidak berputus asa dan cuba mencari

penyelesaian terbaik untuk Justin kerana

pemikiran Justin dikawal sepenuhnya oleh

neneknya.

Page 12: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 12/48

JUSTIN

Mempunyai masalah sosioemosi,

pendiam dan merupakan mangsa

penceraian ibu bapa.

Mengasingkan diri dan

tidak bergaul dengan rakan

sekelas.

Tidak mengambil bahagian

dalam proses pembelajaran

Tinggal bersama ayah dan

neneknya.

Selalu berangan di dalam

kelas.

Pelajar tahun dua,

merupakan pelajar Helen

Jamison.

Page 13: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 13/48

JUDY COLE

Bekas guru Justin di tahap satu

Kerap ditemui Helen bagi merujuk

masalah Justin.

Sanggup untuk bekerjasama dengan

Helen bagi menyelesaikan masalah Justin.

Menyimpan rekod perkembangan Justin.

JUDY COLE

Page 14: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 14/48

Cikgu Cindy

Merupakan gurukaunseling.

Rakan setugas CikguHelen.

Cikgu Cindy

Merupakan gurukaunseling.

Cikgu Cindy

Rakan setugas CikguHelen.

Merupakan gurukaunseling.

Cikgu Cindy

Page 15: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 15/48

Encik Richardson

Ayah kepada

Justin

Bercerai dengan

isterinya

Menurut telunjukibunya, Puan Ann.

Ayah kepada

Justin

Encik Richardson

Bercerai dengan

isterinya

Menurut telunjukibunya, Puan Ann.

Ayah kepada

Justin

Page 16: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 16/48

Ibu Justin

Merupakan bekas isterikepada Encik Richardson.

Ibu kepada Justin.

Ibu Justin

Merupakan bekas isterikepada Encik Richardson.

Ibu Justin

Page 17: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 17/48

Puan Ann

Nenek kepada Justin, Ibu

kepada En. Richardson

Mengasuh cucunya Justin.

Memberi didikan yang

salah terhadap cucunya.

Puan Ann

Nenek kepada Justin, Ibu

kepada En. Richardson

Mengasuh cucunya Justin.

Puan Ann

Nenek kepada Justin, Ibu

kepada En. Richardson

Memberi didikan yang

salah terhadap cucunya.

Mengasuh cucunya Justin.

Puan Ann

Nenek kepada Justin, Ibu

kepada En. Richardson

Page 18: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 18/48

Page 19: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 19/48

� Merujuk kpd perlakuan yg tidak mengikutnorma2 yg diterima oleh sesebuah

masyarakat.

� Merujuk kpd perlakuan yg tidak sesuai dlm

situasi2 tertentu.

Page 20: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 20/48

KURANG MEMBERIKAN PERHATIAN

- Justin tidak mendengar apabila gurumengajar dan tidak fokus terhadap tugasan yg

diberikan

APATI

- Justin bersikap tidak menghirau @ tidak

kisah kpd arahan guru, tugasan @ aktiviti yg

dilaksanakan di dalam kelas.

Page 21: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 21/48

/

Page 22: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 22/48

� BEHAVIORISME

� HUMANISME MASLOW

� MODEL TERAPI REALITI

� TEORI KOGNITIF WOLFGANG� TEORI PEMBELAJARAN GAGNE

� TEORI PENEGUHAN SKINNER

� HUKUM KESEDIAAN THORNDIKE

Page 23: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 23/48

TEORI BEHAVIORISME

� Berpendapat bahawa pembelajaran sangat

berkaitan dengan perubahan tingkah laku.

� Tingkah laku individu boleh diperhatikan, dikawal

dan boleh diramal.

� Memberi tumpuan kepada tingkah laku yang

boleh diperhatikan secara nyata atau tidak nyata

� Watson mengatakan bahawa aspek yangberkaitan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh

persekitaran dan bukannya dari unsur dalaman.

Page 24: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 24/48

HIERARKI KEPERLUAN MASLOW

Kesempurnaankendiri

Penghargaan

Kasih Sayang

Keselamatan

Fisiologi

Page 25: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 25/48

� Diperkenalkan oleh Abraham Maslow

� Manusia mempunyai 2 keperluan iaitu:

i. Keperluan asas

ii. Keperluan perkembangan

Page 26: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 26/48

Keperluan Asas

� Fisiologi

� Keperluan keselamatan

� Menyayangi dan disayangi� Keperluan untuk rasa harga diri serta

kesempurnaan kendiri

Page 27: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 27/48

APLIKASI TEORI KEPERLUAN MASLOW

� Penuhi keperluan asas murid mengikut hierarki

keperluan Maslow.

� Setelah keperluan asas dipenuhi, Justin akan berasa

selamat ketika di samping gurunya.

� Justin akan memberikan kepercayaan kepada guru

kelasnya.

� Hubungan akan lebih erat dan masalah dapatdiselesaikan secara baik.

Page 28: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 28/48

MODEL TERAPI REALITI

Page 29: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 29/48

� Merupakan satu teknik kaunseling untuk membantu

individu meneroka kemahuan diri, membuat refleksi

tentang perkara yang sedang dilakukan dan

membuat perancangan tentang kehendak sebenar

mereka pada masa akan datang.

� Merupakan suatu kaedah untuk membantu individu2

merangka kehidupan sendiri, membuat pilihan-

pilihan yg sesuai dan tepat serta membina kekuatan

diri untuk menghadapi masalah2 dlm kehidupanseharian.

Page 30: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 30/48

TEKNIK TERAPI REALITI

1. Main peranan

Guru akan berkomunikasi dgn pelajar.

Guru akan bantu murid kenal pastiakibat tingkah laku yg ditunjukkan.

Cikgu Helen - mencari punca @ mslh yg

dihadapi oleh Justin dan berjumpa dgn gurutahun 1 Justin iaitu Judy Cole.

Page 31: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 31/48

2. Contoh Teladan

Guru mestilah menjadi contoh teladan @

model yg berperanan sebagai seorg pendidik.

Guru perlu mengajar murid dgn cara yg lebih

berkesan bagi memenuhi kehendak murid

berdasarkan realiti.

Tindakan ini membolehkan murid

menghadapi kenyataan dan menyedari akan

tingkah laku yg tidak realistik.

Pastikan akibat realiti @dipilih oleh murid.

Page 32: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 32/48

� 3. Pelan Rancangan

Guru perlu mengemukakan pelan rancangan

untuk membantu murid mengurus tingkahlaku.

Page 33: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 33/48

�4

. Pembimbing

Guru bertindak sebagai pembimbing dan

kaunselor yg mendgr masalah murid,

membantu murid membuat pilihan dan

melaksanakan pilihan tersebut.

Page 34: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 34/48

APLIKASI MODEL REALITI TERAPI

� Model untuk pendekatan kaunseling.

� Terapi realiti merupakan suatu pendekatan mengajar

yang menekankan kepada penyelesaian masalah,

tanggungjawab peribadi dan keperluan untukmenangani atau mengatasi keperluan realiti

seseorang individu.

� Menyediakan individu dalam suasana yang boleh

membantu mereka membina kekuatan psikologi

untuk menilai atau menghargai tingkah laku semasa.

Page 35: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 35/48

Teori kognitif Wolfgang

� Sistem Mikro Persekitaran contoh rumah

� Sistem Meso Hubungan individu dalam

persekitarannya.� Sistem Ekso- Keadaan yang tidak dilibatkan

secara langsung contoh tempat kerja ibu

�Sistem MakroPersekitaran abstrak contoh

budaya, agama, sistem pendidikan

� Sistem Krono Pola peristiwa

Page 36: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 36/48

Aplikasi Teori Pembelajaran Gagne

� Memotivasikan pelajar

� Menarik perhatian mereka

� Merangsang ingatan semula

� Menyedia panduan pelajaran

� Membantu pelajar mengingat

� Mengalak pemindahan pembelajaran

� Mengilistasi perlakuan

� Memberi maklumbalas

Page 37: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 37/48

Teori Peneguhan Skinner

� Perubahan TL berlaku kesan daripada peneguhan.

� Merujuk kpd kes, Helen menyatakan bhw Justin

tidak memberi respon terhadap sama ada pujian

atau kritikan, ganjaran atau dendaan.

� Teori ini membantu untuk mengesan bhw proses

pembelajaran Justin tidak berlaku kerana Justin tidak

bergerakbalas terhadap peneguhan yang diberikan.

Page 38: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 38/48

Hukum Kesediaan Thorndike

� Pembelajaran akan berkesan apabila muridberada dalam keadaan bersedia(bersemangat).

� Merujuk kpd kes, Justin dikatakan tidakbersemangat dan leka didalam kelas. Dia jugatidak mempunyai motivasi untuk belajar.

� Teori ini membantu untuk mengesan bhwJustin tidak mempunyai tahap kesediaan yangbaik semasa proses pembelajaran.

Page 39: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 39/48

Page 40: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 40/48

Modifikasi Tingkah Laku -

Modelling

� Ia menumpukan kepada TL iaitu untuk mengubah

tingkah laku bermasalah.

� Ia dilakukan dgn menyuruh murid membuat

pemerhatian terhadap murid-murid lain yang sedangmenunjukkan TL baik.

� Helen boleh menyuruh Justin supaya memerhati

rakan sekelasnya yang sentiasa bekerjasama dan

bersaing dalam pembelajaran.

Page 41: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 41/48

Strategi Pengajaran Berpusatkan

Murid

� Helen boleh menggunakan strategi ini untuk

membantu pembelajaran Justin.

� Antara kaedah yang sesuai ialah:

 ± pengajaran secara kumpulan

 ± pengajaran secara individu

Page 42: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 42/48

Pengajaran Secara Kumpulan

� Tujuan: membolehkan pelajar melibatkan diri secara aktif dan

memenuhi keperluan pelajar yang pelbagai kebolehan.

� Ini dapat meningkatkan keyakinan diri murid dan kemahiran

sosial mereka.

� Helen boleh menggunakan kaedah ini untuk membantu

Justin bergaul dengan rakan-rakannya dan aktif dalam

pembelajaran.

� Ini membolehkan murid yang pasif seperti Justin melibatkan

diri dalam aktiviti P&P.

� Ia juga melatih Justin mengawal perasaan diri dan emosi

dalam pelbagai situasi.

Page 43: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 43/48

Pengajaran secara individu

� Pengajaran secara individu

digunakan bagi mengatasi sesuatu kelemahan

yang dialami pelajar sewaktu menjalani latihan

pembelajaran biasa

� Dengan menggunakan kaedah ini, Helen dapat

menumpukan perhatian terhadap masalah

pembelajaran yang dihadapi oleh Justin sahaja.

Page 44: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 44/48

Bimbingan dan Kaunseling

� Pendekatan bimbingan

� Bimbingan perkembangan-aktiviti yang berusaha

untuk memotivasikan individu supaya membentuk

personaliti dan konsep kendiri yang positif ke arahmencapai prestasi diri yang lebih baik.

� Seperti kes, Justin amat bersesuaian

menggunakan pendekatan ini dalam

meningkatkan motivasi dan keyakinan dirinya

serta membentuk kendiri positif.

Page 45: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 45/48

Bina hubungan rapat

dgn Justin

- Bina hubungan supaya Justin selesa

dengan guru kelas.- Berbincang dari hati ke hati dengan Justin.

- Kenali Justin dengan lebih mendalam dan

selidik masalah Justin dari sudut

pandangannya.

Page 46: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 46/48

Penjaga melihat

situasi sebenar Justin

Menjemput penjaga (nenek dan ayah Justin) melihat keadaan Justin

di dalam kelas secara langsung tanpa pengetahuan Justin.

Berbincang dengan penjaga dan mencari jalan penyelesaian terbaik

untuk menyelesaikan masalah ini.

Guru memberi cadangan penyelesaian masalah (jika ada).

Page 47: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 47/48

Proses P&P menggunakan pendekatan pembelajaran

kooperatif iaitu secara berpasangan -> kumpulan kecil

(3-4org) -> kumpulan besar (5-6org).

Wujudkan suasana mesra dengan rakan sekelas.

Kurangkan aktiviti secara individu.

Wujudkan komunikasi dua hala antara guru-pelajar.

Bina hubungan dgn rakan sekelas

Page 48: Grandma's Boy 03

8/6/2019 Grandma's Boy 03

http://slidepdf.com/reader/full/grandmas-boy-03 48/48

 SEKIAN

 TERIMA KASIH