Click here to load reader

Hard Rocx Brukermanual

 • View
  246

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brukermanual

Text of Hard Rocx Brukermanual

 • Hard Rocx Brukermanual 1

  Hard rocx brukermanual

 • Hard Rocx Brukermanual 32

  ForordHard Rocx er et norsk firma etablert for skape perfeksjon-isme p to hjul. Vi fler oss privilegerte ved f skape kom-promisslse sykler basert p ren kjreglede. Du har kjpt en sykkel av hy kvalitet, som fortjener godt vedlikehold. Denne manualen vil gi deg nyttige tips om disse temaene: InnstillingavdinHardRocxsykkels.4 Sikkersykkels.9 Vedlikeholds.13 Girjusteringers.16 Justeringavbremsers.18 Styrelagers.20 Garantibetingelsers.23 HardRocxsykkelservices.24

  Gratulerer med ny Hard rocx sykkel

  2.

  Hard Rocx Brukermanual 32

  1.LasseMjerskaug>Styreformann

  2.KristinBrown>Logistikk/konomi

  3.SimenLangeland>Ansvarligfor teknisk utvikling og service

  4.DagJohnsen>Ansvarligfordesign utvikling og Hard Rocx Racing Team

  5.SteinarKarlsen>Dagligleder

  Hard rocx r&d:

  1. 4.

  3.

  5.

 • Hard Rocx Brukermanual 54

  innstillinG aV sykkelFor at din Hard Rocx sykkel skal fles s perfekt som mulig, er det viktig at den er stilt inn til din kropp-strrelseogsittestilling.Nrsykkelstrrelsenfrstervalgterdetflgendetingdukanjustere:Sete-hyde, setevinkel, seteforskyvning, styrehyde, styrevinkel og vinkel p styrets hndtak og hendler.

  seteRiktig setehyde fi nner du nr du sitter p setet med hlen p pedalen, pedalen rett ned, og har en liten knekk i kneet. Hensik-ten med denne lengden er at beinet strekkes ut i trkket, og utnyt-terkraftenibeinmuskleneutenstrekkebeinetforlangtut.Setetsvinkel sett fra siden skal i utgangspunktet vre vannrett mlt fra tuppen framme til toppen bak. Tipper setet ned foran fr du flels-en av skli framover og m legge mer press p armene for hol-de deg p setet. Tipper setet opp foran blir det veldig ubehagelig ogdusklirbakover.Syklerdutekniskestierogermyepogavsetet for fl ytte balansepunktet, hekter du lett i setet om det ikke str vannrett. Unntaket for vannrettlsningen er utforsykler som ofte har setet pekende opp foran for kompensere for vinkelen i bratteutforbakker.Seteforskyvningenerenlitenmulighetduhartil fi njustere avstanden mellom sete og styre. Fler du at du sitter litt nrme styret kan du skyve setet en centimeter eller to bakover i pinnen. Og omvendt om du vil redusere avstanden mellom setet ogstyret.Ikkeoverdrivforskyvingen.Vedformyevektentenforan eller bak, lsner setet i innfestingen.

  styreInnstillingendukangjrepstyreterpdeflestesykleneganskebegrenset. Har du derimot en avCrossMachine eller ComfortMachine-syklenekandethendestyretkanhevesogsenkesgan-ske mye, i tillegg til endre vinkel p styrestemmen. Denne type styrestem justeres enkelt ved lsne unbrakonkkelen p top-pen, etv. gi den et lite kakk s den lsner, fr du setter den i riktig hydeogstrammertiligjen.HarduderimotskaltAheadsetstemer det mindre justermuligheter.

  Justrmulighetene for aheadset er omplassering av distans-eskivene under eller over stemmen, evt. snu stemmen opp ned om den er slik laget. nsker du heve styret er du avhengig av ha distanseskiver over stemmen. Har du det, hever du stemmen ved fl ytte disse skivene under stemmen til den er i passe hyde. Stemmenlsnesvedskrulsklemmeskruenepsidenogsskrulstoppskruenmedlokk.Stemmenkannlftesoppogavgaffelrret.Trepskivenefrdusetterpstemmenigjen.Leggp lokket og stram toppskruen slik det er beskrevet under det strammestyrelagerpside21.

  seteVinkel >> styrestem >>

  SeteVentilDempegaffelStyreStyreframspringSkivebremsBakgirKrankKjedeDekkSetepinneFelgEikerKranktannhjulPedalKrankgirHurtigkoblingBremseskiveRammeSetepinneklemmeGaffelrrUnderrrKjedestagSetestagOverrrSeterr

  Dekk

  Felg

  Eiker

  Bakgir

  Kjedestag Kjede Pedal Krank

  Gaffelrr

  Dempegaffel

  Bremseskive

  Skivebrems

  Ventil

  Hurtigkobling

  Kranktannhjul

  Setepinne

  Sete Styreframspring

  Overrr

  Ramme

  Seterr

  Krankgir

  Styre

  Setepinneklemme

 • Hard Rocx Brukermanual 76

  Hendler og hndtakGirogbremsespakerpstyretkanjusteressdetpassertildinsittestillingogdinepreferanser.Medhendenepstyretkjennerdu etter om du nr bremsehendel og girspaker uten strekke fingrene for mye, eller miste grepet p hndtaket. Girspak ogbremsehndtak justeres enkelt inn og ut p styrerret. Hendlene p styret sett fra siden br i utgangspunktet ha en vinkelp45grader.Daerdeinnenrekkeviddeforfingrene,uten legge feil vinkel p hndleddet. Dette justerer du enkelt til en annen vinkel om du fler vinkelen blir feil for din sittestilling.

  dekktrykkRiktig dekktrykk bestemmes av personvekt, hva slags dekk du har,oghvaslagsunderlagduskalsyklep.Generelleegenska-per ved dekktrykk: lavere dekktrykk gir bedre grep og mindre rist-ing. Ulemper er lettere punktere ved gjennomslag. Hyt dekk-trykk ruller lettere, mindre sjanse for punktering ved gjennomslag, ristermer,oghardrligeregrepp lstogglattunderlag.Alledekk har oppgitt et makstrykk, dette skal ikke overstiges.

  Forterrengsyklervedstisykling:30-40psiGrusvei/Birkensykling:40-55psiAsfalt/landeveg:45-65psi.Racersykler:ca.110psi.CrossMachinesogComfortMachines:40-60psi

  dempegaffelDe forskjellige dempegaflene har ulike innstillingsmuligheter for passe til din kjrestil og forskjellig terreng. De enkleste gaflene har kanskje bare mulighet til stramme fjra for gjre dem-peren stivere, mens de dyreste gaflene kan stille nesten alle gaf-felens egenskaper som fjrens hardhet, kompresjonsdemping, returdemping, lockout, vandring, etc.Uansett modell skal alle dempegafler synke litt ned nr du set-ter deg p sykkelen. Dette kalles ofte sag i engelsksprklige manualer. En enkel mte mle hvor mye gaffelen synker ned, er festeentynnstripspassestramtrundtetavinnerbeina.Skyvstripsen helt ned, sett deg p sykkelen, g av igjen og ml hvor mye stripsen har flyttet seg. Dette mlet kalles sag og ligger rundt1,5-2cm.Anbefaltinnstillingfordingaffelfinnerduibruk-sanvisninger p internett.

  dempeGaFFel m/lockout p styret >>

  dempeGaFFel u/lockout p styret >>

  Vinkel p styre >> dekktrykk >>

  45o

  dempeGaFFel >>

 • Hard Rocx Brukermanual 98

  GiringHer er noen enkle tips om giring p sykkel med utvendige gir. Girspakenephyresideavstyretflytterkjedetpkransenbak.Girspakenepvenstresideflytterkjedetptannhjuleneforan.Deto eller tre tannhjulene foran kan du regne som grovinnstillinger minste for bratte motbakker, midterste for smkupert og flatt, og strste tannhjul for flatt og nedoverbakker. De tte, ni eller ti tannhjulene bak er fininnstillinger for holde ideelt trkk i forhold til farten. Innenfor disse 20, 24, 27 eller 30 kombinasjoneneforekommer det overlappinger nesten like utvekslinger.

  Det en skal huske p er unng kombinasjoner hvor kjedet str veldigskrtt,f.eks:Minsteforanogminstebak,strsteforanogstrstebak.Imidtenforanbrduunngdetostrsteogdetmin-ste bak. Unngr du disse kombinasjonene sparer du kjedet for un-dvendig slitasje, og du slipper irriterende skurrelyder fra kjedet som subber p krankgiret.

  sikre bremserFor sjekke om bremsene er i orden skyver du sykkelen fram-over mens du klemmer inn bremsehendlene og kjenner p brem-sekraften. Har du V-bremser sjekker du om klossene treffer kun p felgen ikke gr over eller under og at klossene sitter godt festet.Sjekkogsatdeikkeerslittheltnedtilmetallet.Forsikredeg ogs om at unbrakoskruen som holder bremsevaieren, er skrudd skikkelig til. Dersom vaieren ikke sitter godt fast, kan du risikere miste all bremsekraft.

  setehydeSetepinnerharetmaksmerkeforhvorhytsetetkanlftesiram-men. Erfaring viser at dette er for lite og Hard Rocx anbefaler derfor senke setet s langt ned som p bildet. Her ser du at underkant av setepinnen gr litt lenger ned enn underkant av overrret.

  For trygg sykling er det viktig at sykkelen er i god og sikker stand. Her flger et kapittel med punk-ter du br sjekke med jevne mellomrom.

  >

  skiVebrems >> V-brems >>sikker sykkel

 • Hard Rocx Brukermanual 1110

  styrestemHardRocxComfortMachineshartradisjonellestyrestemmedetmaksmerke som ikke m overstiges nr du hever styret p sykke-len. Over dette maksmerket sitter ikke styret god nok fast med dertil kt risiko for uhell.

  styrelagerSlark i styrelager forrsaker risting i styret vedbremsing.Detteundersker du ved st oppreist, holde godt i styret, og skyve sykkelen fram og tilbake mens du holder forbremsen inne.

  Kjennerdubareatdekketgirlittettererdetikkeslark.Kjennerduderimot en bevegelse kan det vre slark.

  dempegaffelFor utelukke slark i evt. dempegaffel gjr du det samme en gang til, men denne gangen klemmer du tommel og pekefinger rundt overgangen mellom gaffel og ramme (se bilde). Er det slark her kjenner du bevegelse mellom gaffel og ramme. Hvordan du strammerslarkkanduleseompside21.

  GirsjekkSjekkatgiretbakikkegirerkjedetmellomstrstetannhjulogeikene.Skjerdettemgiret justeres forunngatgiret hekter i hjulet og delegger eiker, gir og girre.

  Hjul og dekkSnurrhjuletrundtogsiktpavstandenmellomfelgenogbrem-seklossen,foravslreevt.kastihjulet.Kjennetterphverenkelteike for sjekke at de er like stramme. Er en eike knekt eller ls kommer hjulet i ubalanse og mister spenst og kjreegenskaper.

  Kast ihjulog lseellerknekteeikermutbedresmedenganghosdittverksted.Seoverdekksideneatdeerheleogutenrifter.En skeivt plassert bremsekloss kan subbe inntil dekksiden og slite hullpdekket.Sjekkogsatrullebanener inntaktogdekketeruten sprekker.

  >

  sikt p FelGen For aVslre kast i Hjulet >>

 • Hard Rocx Brukermanual 1312

  HurtigkoblingDe fleste Hard Rocx sykler har hjul med hurtigkobling. Riktig bruk avhurtigkoblingerveldigviktig,spesieltpforhjulet.Slikmonter-erduethjulmedhurtigkobling:Medspakenpenogmutterenskrudd litt ut, entrer du hjulet i gaffelen. Pass p at evt. skive tref-fe

Search related